Followers

Labels

Saturday, August 25, 2012

FARSI - Kris Won -- 21:08:2012

MermaidsKris Won 21 August 2012کریس وون ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

طی این مدتی که ما ارتباط نداشتیم ، من اقیانوسها و دریاها را پیموده ، پی گیر ماٌموریتهایی بودم که بزرگان ما به من سپرده بودند.

نام من ایریس (IRIS) است ، عضوی از نژاد آبزیان پری دریایی ، اصل و نسب من یکی از باستانی ترینها در نژاد من است و خانواده من نسلهای بسیار متمادی به دنیا آمده و رفته اند. از خیلی پیش از بوجود آمدن زیستگاههای آبی (مایع) که حتی بزرگترین و عاقلترین ها در جمع ما نمی توانند حدثی در مورد آن بزنند.

برای هزاران نسل ، ما کره (زمین) عزیزمان را با برادران روی سطح آن شریک بوده ایم … چنانکه برخی در جمع ما شما را *برادران هوا زی* می خوانند - و زمانهایی بود که کشتیهای دریانوردان ، لنجها و دارکارها (Darkars) سریعترین وسیله حمل و نقل مورد استفاده شما بودند ، ملاقاتها بین ما و شما بیشتر بود ، چرا که مردان اوقات خیلی بیشتری در دریاهای آبی رنگ سپری می کردند و شجاعانه آنرا از سویی بسویی دیگر می پیمودند.

ما (چه بسیار) ترانه های عشق خوانده ایم ، و نیز ترانه های جنگ روی عرشه بسیاری از کشتیهایی که بوسیله دریانوردان ساخته شده بودند. ما در بسیاری از شاخها و کوزه ها همراه با روحها نوشیده ایم ، و در آغوش گرفته ایم آن دریانوردان قوی و شجاع را ، و مبادله کرده ایم بی نهایت داستانها را که پیشینیان ما نقل کرده اند. افسانه هایی که ما قرنها حافظ آنها بوده و از پدر به پسر و دهان به دهان بازگو شده و زنجیره نسل ما را حفظ کرده است.

ما باتفاق یکدیگر (با دریانوردان) خندیده ایم ، برای هم داستانهای خنده دار فرهنگهای مختلف را گفته ایم که قلبهای ما را مملو از سرور و نشاط کرده و البته با شنیدن داستانهای غمبار نژادهای دیگر نیز گریسته ایم.

زمانی بود که شما موجودات با ریه های هوا زی ، ما با آبشش ها ، همانند برادرانمان ماهی ها ، صدها و شاید هزاران ملاقات با یکدیگر داشته ، و شبها زیر تلاٌلو ستارگان چشمک زن که روی سرهای خیس ما که از آب شور اقیانوس می درخشیدند ، در نهایت رفاقت و شادی گفتگو می کردیم.

آنگاه ، انسان کشف کرد چگونه مانند پرندگان پرواز کند و با مقایسه سرعت سفرهای هوایی و سفرهای آهسته اقیانوسها همچون مردان بی عجله گذشته ها ، انسانها از ما فاصله گرفتند و اتحاد باستانی ما به داستانی زیبا متعلق به گذشته بدل شد.

همانگونه که مردان روی سطح زمین معمولا انجام می دهند ، با گذشت زمان ، شما شروع به دستکاری حقایق و تبدیل اتحاد محکم و استوار ما به افسانه ای تحریف شده و خنده دار نمودید. ما به صورت موجودات هیولایی بخاطرها آورده شده ایم که به دریانوردان با ترانه های خاص اغواگرانه حمله کرده آنها را به قعر اقیانوسها کشیده غرقشان می کنیم.

پس از این مکث چندین ماهه ، می خواستم که اولین پیامی که بوسیله این کانال ارتباطی خود ، کریس وون ، می فرستم ، این مطلب را روشن کنم که تاریخ واقعی رابطه بین نژادهای ما و شما بسی زیباتر از آنست که شما تا به امروز شنیده اید

من اطمینان دارم و از خالق می خواهم که چنین شود ، در زمانی نه چندان دور ، و در جهانی بهشتی (مملو از عشق) ما دوباره با یکدیگر ملاقات کرده به دوستیمان ادامه دهیم ، همچون شبها و روزهای بسیار پیشین.

همه عشق من بر شما برادران و خواهران عزیزم ، نه ، همه عشق نژاد من بر شما برادران و خواهران عزیزم ، و دیگر بار یادآور می شود که آرزوی من ملاقات مجدد ماست … روزی … بزودی.

ایریس

Translator: Behi
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE