Followers

Labels

Tuesday, August 13, 2013

Romania - SaLuSa 13.08.2013SaLuSa 13.08.2013

Simtiti energiile care înconjoarã pe fiecare dentre voi, si dacã ele au sentimente drãgãstoase si vesele, atunci purtati-le înãuntru-l vostru cît de mult puteti, si dacã  din vreun anumit motiv aveti un sentiment redus de energie fiind cu ele, aceasta înseamnã cã existã ceva, care trebuie lucrat sau de lãsat sã plece. Aceste energii sunt purã Luminã si Iubire, si ele vã orienteazã pe calea pe care o alegeti. Ascultati-le, si simtiti cã ele vã aratã exact care este problema. Concentrati-vã intentia voastrã în curãtarea vechiului, deorece a rãmas putin din greul bagaj, pe care l-ati purtat de multi, multi ani. Simtiti-vã mîndri de voi, cã ati fost capabili sã o faceti în conditii atît de grele, si cu asta, ati activat pe altii sã facã acelasi lucru mult mai usor si mai repede. Acest lucru ar trebui sã vã dea satisfactie, si sentimentul de Unitate, pe care voi toti doriti sã-l simtiti. Amintiti-vã, voi toti ati venit în aceastã viatã pentru a face exact ceea ce faceti, si multi dentre voi, sunteti deja constienti de viitorul scop, sau de “ lucru “, pe care îl veti face.

În multe alte timpuri de viatã, nu ati fost constienti de adevãratul vostru scop de viatã, doar ati trãit si numai dupã ce ati pãrãsit corpul vostru a devenit evident, cã ati învãtat lectiile. Acum, pãstrati toatã întelepciunea voastrã, si învãtati si o luati cu voi, cãtre o existentã mai înaltã. De asemenea ati pãstrat ceva si în corpul vostru, care va fi îmbunãtãtit în timp ce învãtati noile abilitãti, pe care unii le-au gãsit deja, la fiecare început despre cum credeti cã sunteti. Dacã doriti unele modificãri pentru corpul,vostru, trebuie sã vã gînditi la asta, deoarece gîndurile sunt creatie, însã fãrã îndoialã, încã nu sunteti capabili sã faceti astfel de lucruri si sã le vedeti întîmplîndu-se. Cînd veti trãi în sfera cea mai înaltã, veti fi capabili sã schimbati ceva instantaneu, fãrã “ timp de asteptare “. Acesta este de asemenea, un alt motiv, pentru care trebuie sã vã pãstrati mintea voastrã liberã de griji si îndoieli, deoarece toate acestea cauzeazã confuzie, asupra ceea ce doriti cu adevãrat. Dacã trebuie sã reflectati asupra motivului îndoielilor voastre, cu sigurantã veti primi tot ajutorul pentru a le întelege, si apoi pentru a le elimina din drum, veti rãmîne surprinsi de cît de primare sunt pentru ele. O datã ce le dati drumul, nu vã uitati înapoi, si bucurati-vã de sentimentul de libertate si fericire, pe care îl veti simti imediat dupã plecarea îndoielilor. 

Aceastã perioadã din viata voastrã, este plinã de schimbãri, literalmente în fiecare zi schimbãri au loc, unele pot fi foarte mari, si solicitã întreaga atentie, pentru o perioadã mai mare de timp, altele pot fi mai mici, însã ele toate sunt finalizarea planului divin, pentru transformarea voastrã în Fiintele de Luminã, cu deplinã constiintã. Multe lucruri sunt necesare pentru a fi transformate în interior si în exterior, ceea ce înseamnã cã sunteti foarte ocupati chiar în acest moment, si încã si mai multe schimbãri vin cãtre voi, asa cã nu uitati sã vã luati suficient timp, ca sã vã odihniti, si sã vã aliniati cu sinele vostru superior, si calea pe care ati ales-o. Odatã ce sunteti cu adevãrat aliniati, vã veti opri asteptînd ca ceva sã se întîmple, pur si simplu o veti face.

Sunt SaLuSa  de la Sirius, si simt bucuria cã multi dentre voi se pregãtesc pentru pasul urmãtor, la ascensiune, cãtre realitatea cea mai minunatã, pe care ati experimentat-o pînã acum. Aici sunt atît de multe de experimentat, cã nu gãsesc cuvinte suficiente pentru a le descrie. Este valoros sã puneti toate grijile de o parte si sã vã alãturati nouã. Suntem atît de aproape de voi, simtiti-ne.

Channeler Madad.
Translator : Florika


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE