Followers

Labels

Friday, November 22, 2013

Slovak -- SaLuSa 22. novembra 2013

 


SaLuSa 22. novembra 2013

Toto obdobie Vášho roka bolo zvyčajne časom kedy ste začali myslieť na ostatných viac milujúcim spôsobom a prežívali ste menej stresujúce momenty až pokým ste znovu nezačali nový rok s nádejami a želaniami, ktoré sa postupne vytrácali ako rok ubiehal. Tento koniec roka nebude rovnaký pre mnohých z Vás a my vieme že to už cítite. Neexistuje vo Vás túžba dávať zvyčajné dary a následne tiež takéto dary očakávať. Uvedomili ste si že najväčší dar aký môžete dať všetkým členom Vašej terajšej rodiny a všetkým ostatným je Vaša Láska, bezpodmienenčne prúdiaca do ich sŕdc a pomáhajúca im na ich vlastnej ceste. Mnohí z Vás cítia že už viac neexistuje tá potreba pripájať sa k starému spôsobu oslavy Svetla ktoré je prítomné vo vnútri a okolo Vás. Tí ktorí sú pripravení budú oslavovať a prejavovať vďaku novým spôsobom so vstupom do svojich vyšších realít a s posielaním ešte väčšieho množstva Lásky všetkým ktorí sú pripravení ju prijať a oni tiež otvoria mnoho ďalších možností pre ostatných aby si z nich vybrali.

S týmito možnosťami prítomnými v kolektívnej mysli celého Ľudstva, tí čo sa prebudia alebo dokončia svoj proces prebudenia neskôr vo Vašom čase, si pre seba zvolia tú najlepšiu cestu a pridajú do toho svoje vlastné túžby podľa svojich životných účelov, takže každý prežije unikátny spôsob vzostupu. Všetci budú cítiť vo vnútri silnú vedúcu silu ktorá ich nasmeruje k naplneniu svojich volieb a túžob. Nebude už existovať potreba nasledovať ostatných pokým to nebude ich voľba skúseností a všetci ľudia budú cítiť obrovskú silu ktorú táto sloboda ponesie a prinesie to veľké pochopenie, že nikto iný nie je zodpovedný za životné skúsenosti len oni sami a vina dávaná druhým už nebude prítomná a nebude už viac vytvárať nenávisť a hnev medzi ľuďmi. Harmónia a mier prevládne vo vnútri a aj vo vonkajšom svete, ktorý bude priťahovaný do kolektívnej skúsenosti vyššej reality silnou vôľou celého Ľudstva.

Tento proces kolektívnej zmeny vyžaduje určitý Váš čas ako už viete, ale všetky potrebné zmeny začali už pred mnohými rokmi a teraz sú urýchľované z dôvodu Vašej zvýšenej sily želania vidieť svet, ktorý Vám dal mnoho vzácnych skúseností ktoré boli premenené na múdrosť, slobodný a v rovnováhe a zjednotený. So svojim vlastným pozdvihnutím, ostatní môžu nájsť svoju cestu a spôsob jednoducho, pretože energia Lásky vytvára potrebnú príťažlivosť k tomu čo je hľadané, takým istým spôsobom ako ste Vy priťahovaní ku všetkým vyšším energiám. Je to Stvoriteľovým želaním prežiť takú silnú zmenu v tomto svete a následne vo všetkých väčších častiach celého stvorenia, v ktorom všetci žijeme. Pamätajte že ste súčasťou Stvoriteľa a nesiete toto želanie vo svojom vnútri a dávate mu svoju vlastnú túžbu a voľbu ktorá sa rovná Vašej slobodnej vôli a vytvára cestu, ktorá Vás povedie k prežitiu záverečného Zjednotenia s Tvoriacou Silou.

Som SaLuSa zo Síria a želám si aby ste si uvedomili silu svojej voľby rozdávať Lásku všetkým ostatným. Môžete ich pozdvihnúť z ich vlastného výtvoru utrpenia len jediným úsmevom alebo milujúcimi myšlienkami alebo slovami ktoré k nim posielate. Nepomôžete im tým že sa pripojíte k ich vlastným pocitom ale pomôžete im s pocitom Lásky ktorý je prítomný všade naokolo, pretože ich nemôžete zachrániť, je to na nich aby našli svoju vlastnú cestu a miesto medzi Všetkým Čo Je.


Prijaté cez MADAD
.

Preložili Martin a Danica

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE