Followers

Labels

Saturday, June 29, 2013

NORWEGIAN -- Erkeengelen Gabriel via Marlene Swetlishoff: Den kvaliteten ved Kjærligheten som er kjent som Humor.

Erkeengelen Gabriel via Marlene Swetlishoff: Den kvaliteten ved Kjærligheten som er kjent som Humor.

Posted by Janice Collins on June 25, 2013 

 clip_image001
Archangel Gabriel: The Quality of Love Known as Humor, channeled by Marlene Swetlishoff, June 20, 2013 at:Http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel
I dag ønsker jeg å snakke om et aspekt ved kjærligheten som dere vanligvis omtaler som humor. Denne egenskapen er helt uvurderlig når det gjelder å kjenne letthet i sin væren, enten det er i enkeltmenneskets eller en gruppes hjerter. Når denne egenskapen, dette aspektet av kjærligheten manifesterer inni dere og kommer åpent til uttrykk, vil alle de utfordringer man står overfor virke mye mindre og lettere å takle, fordi humor har en tendens til å lette byrden.

Det å ha denne egenskapen inni seg gir en person et vidunderlig verktøy som kan benyttes for å bringe balanse inn i hvilken som helst situasjon som ellers kunne dra dem ut av senter. Så lenge en person er i besittelse av denne kvaliteten av kjærligheten, kan livet leves med fryd, entusiasme og mot. Denne evnen til å holde det gående, selv når en står overfor hindringer av ulykkelig natur, gjør at man greier en dag til.

Den fremste årsaken til at mange mennesker kommer ut av balanse er at de fokuserer altfor mye av sin mentale og emosjonelle energi på utfordringene som står foran dem, slik at de mister de større perspektiver i livet av syne. Hver gang dette aspektet av kjærligheten manifesteres, og regelmessig brukes i alle situasjoner som er stressende eller vanskelige å finne løsning på, så vil det uvegerlig medføre nye perspektiver som kan endre situasjonen på det mest vidunderlige vis. Dette fasettet av kjærligheten bringer healing og frigjøring fra det alvorstyngede fokuset en person ofte har, og når latteren veller opp innenfra i dem, føles det som om situasjonen likevel ikke er så tyngende og på det viset vil dere føle dere svært mye lettere til sinns.

Når de har denne vidunderlige kvaliteten, som bærer med seg gledeselementet, kan folk gå gjennom sine daglige liv og se frem til bedre dager og en bedre situasjon når de neste dag våkner fra nattens søvn. På et eller annet vis har dette aspektet av kjærligheten et element av magi i seg og således blir man en slags alkymistisk magiker når man bruker dette aspektet i sitt daglige liv. Denne egenskapen som humor har, kan gjøre dagen mye lysere for et menneske, når de finner at livet er så mye mer meningsfylt og verdt å glede seg over, når de opplever latteren, som er det naturlige biproduktet når en anvender dette aspektet av kjærligheten. De som prøver å skape glede og latter ved hjelp at dette aspektet av kjærligheten, viser også medfølelse og empati mot andre i stunder når de aller mest trenger det. Det å uttrykke denne kvaliteten ved kjærligheten, er en kjærlighetshandling, en gave til dem den er ment for.

Når denne kvaliteten praktiseres regelmessig, er den en måte for en person å kommunisere stor kjærlighet og verdsettelse av den som mottar den. Så lenge denne kvaliteten ikke overdrives ved overforbruk, kan den bli en sann livredder for mange andre, fordi latter bringer glede, og glede medfører automatisk en høyning av vibrasjonene. Når en persons vibrasjoner blir løftet opp til et høyere nivå, blir de i stand til å takle hva det enn måtte være som bekymrer dem på en mer positiv og veloverveid måte. Denne kvaliteten kan altså virkelig få folk til å lysne opp og gi dem en mye bedre posisjon hvorfra de kan se med mye større klarhet at livene deres går i en riktig retning og at alt er vel.

Vi oppfordrer dere derfor til å bli magikere som benytter dette aspektet av kjærligheten hver gang muligheten byr seg, og dere vil bli svært begeistret over resultatet. Dere vil få se at deres kjære familiemedlemmer og venner, med glade ansikter og smil i fjeset, får tilbake troen på at de kan greie å finne en løsning på situasjonen og blir oppløftet slik at problemene deres nærmest synes å smelte bort av seg selv. Denne kvaliteten ved kjærligheten kan brukes i glede og fullstendig ubekymret, slik at dere deler raust av den og planter deres kjærlighetsfrø over alt. Vær en agent for humoren og lys opp verden, én person av gangen, eller hele grupper. Verden trenger mer av dette aspektet av kjærligheten i store doser for å utbalansere alle forandringene og hendelsene som skjer.

Jeg forlater dere nå slik at dere kan tenke gjennom hvordan dere kan være med å skape forandring i verden ved å plante deres kjærlighetsfrø.

Jeg ER Erkeengelen Gabriel

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace .  Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Oversetter: Leif

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE