Followers

Labels

Wednesday, October 23, 2013

25.09.2013 Cosmic Awareness - At drømme den umulige drøm

Lydfilen fra denne live kanalisering kan findes her.


At drømme den umulige drøm

Det, som er den Kosmiske Bevidsthed, er til rådighed på dette tidspunkt. Vær venlig at fremkomme med jeres spørgsmål.

Tak, Bevidsthed, fordi du er med os ved denne Rainbow-Phoenix-session den 25. september 2013. Will Berlinghof er fortolker, og Joan Mills er energileder og stiller spørgsmål. Kærlighedsloven og Lysloven er blevet påberåbt. Er der et åbningsbudskab eller en aktuel hændelse, du gerne vil tale om?

Ja, denne Bevidsthed har et generelt åbningsbudskab. Det, som var Equinox-energierne, og som fandt sted den 21. september og i weekenden den 21. til 22. september, er nu blevet fuldført. Dette markerer ikke selve øjeblikket, hvor en stor forandring kommer til at ske, men det markerer bestemt fuldendelsen af den ni-måneders periode, som denne Bevidsthed ofte har talt om og beskrevet. Mange har efter denne afslutning oplevet stor mathed, stor træthed, og mange har undret sig over, hvad dette handler om, og hvorfor de føler sig så udmattede og så trætte.

Denne Bevidsthed vil gerne hurtigt pointere, at dette skyldes, at I er gået igennem en højenergetisk hændelse af indre natur, og at denne højenergetiske hændelse, denne fødsel, om I vil, har forårsaget, at mange har følt sig udmattede, har haft ømhed og smerter og har følt sig urolige.

Hvis man igen skulle anvende en analogi omkring fødsel – at når et barn bliver født, så har dette nyfødte barn ofte behov for at hvile, fordi selve fødselsprocessen er anstrengende, er udmattende. Derfor, til alle jer, der føler jer udmattede og trætte, vil denne Bevidsthed sige: Hvil jer ganske enkelt nu, tag det roligt, anstreng eller tving jer ikke til aktivitet, når I har mulighed for at hvile. Behovet for aktivitet er noget, som er blevet prentet dybt ind i den menneskelige psyke; behovet for at gøre noget, gøre noget og gøre det igen. På dette tidspunkt, efter så store energiudladninger, er energien, som er nødvendig for at fuldføre fødselsprocessen ind i de nye energier og den nye virkelighed, af en sådan karakter, at den simpelthen kræver din tålmodighed, din forståelse og din villighed til at slippe ting, at være i øjeblikket, at slappe af, hvis det er det, der er behov for; ja, selv at sove, for søvn er en måde at bevæge sig igennem de midlertidige tidsenergier, som menneskeheden er sænket ned i. Dette er selvfølgelig det lineære udtryk for tid og oplevelsen af den lineære proces, hvor der aldrig synes at være nok tid, eller at man må bruge sin tid klogt, må foretage sig ting, så man er forberedt og parat.

Kun ganske få forstår, at tid er en illusion, og at det mere er en indavlet foretagsomhed, en trang til at handle, som skubber og tvinger mennesker ind i en angsttilstand, hvis de ikke føler, at de udretter nok. Dette er den spæde start, begyndelsen på en ny måde. Det er ikke fuldendelsen på denne nye måde, det er ganske enkelt afslutningen på den tidsramme, som denne Bevidsthed har talt om: Ni-måneders perioden, hvor så meget er sket på det indre plan af ens liv. Nu, hvor dette er fuldendt, vil der være en overflod af tid til at aktualisere det, som er den indre tilstand af bevidsthed, men for at kunne fuldføre dette, må alle gå igennem den nuværende virkelighed med de hændelser og oplevelser, den indeholder. Ikke to sæt erfaringer vil være præcis de samme, vil være helt identiske. Der vil altid være personlige forskelle og personlige fortolkninger, som vil gøre ens personlige erfaring forskellig fra andres. Selv hvis man deltager i masse-events med mange andre, vil enhver stadig have sin helt egen, personlige rejse via de oplevelser, som bliver delt på masse-niveau.

Mange er nået til et punkt, hvor det, som er ved at udfolde sig, er uønsket for dem, ubehageligt og endog yderst vanskeligt for dem. Fortolkeren og dennes kone oplevede i dag et strømsvigt, tab af elektricitet i adskillige timer på grund af ekstreme storme, som fejer igennem det område, hvor fortolkeren og hans kone nu bor. Dette strømsvigt betød, at det, som normalt betragtes som arbejdstilstanden, den normale tilstand, ikke var til rådighed for dem i adskillige timer. Selv om dette ikke afstedkom store vanskeligheder, blev fortolkeren alligevel ramt af en desperation, som den, der vil finde sted, hvis mange kommer til at opleve noget sådant.

Denne bevidsthed vil endda gå så langt som at sige, at når mange kommer til at opleve noget sådant, når strømmen pludselig går, når telekommunikationsenheder ikke længere fungerer, når computere går ned, så vil selve eksistensen pludselig føles vanskelig. Det er det, som vil ske for mange, når de kommer til at opleve de massehændelser, som er på nippet til at finde sted. Selv de, som længe har lyttet til denne Bevidstheds ord og har været åbne for at forstå eller i det mindste prøve at forstå, hvordan det kan have sin rigtighed, at man kan skabe en anden virkelighed, vil alligevel komme til at opleve de samme massehændelser med et sammenbrud af systemet, af dets kollaps, og vil befinde sig i stor anspændthed og stor frygt.

Selvom denne Bevidsthed siger, at dette er, hvad der er behov for, og at der er en ny virkelighed på vej, som vil være tilgængelig, så vil mange stadig gennemgå en omvæltning, når tabet af det, som betragtes som normalt, og som har været til rådighed hver dag, pludselig ikke længere er det og ikke længere kan benyttes. Sådan er virkelighedens verden nu om dage, at de fleste ikke ved, hvad de skal gøre, når strømmen svigter.

Heldigvis er det for mange kun en midlertidig situation, og strømmen vil komme tilbage efter en tidsperiode. Men forestil dig en situation, hvor den strøm, som engang var til rådighed, ganske enkelt ikke længere findes. Størsteparten vil øjeblikkelig reagere med frygt. Mange vil ikke være i stand til at håndtere det, og mange vil miste livet på dette tidspunkt på grund af situationens alvor over en længere periode. Denne Bevidsthed taler ikke bare om nogle timer uden elektricitet.

Alligevel vil denne Bevidsthed også sige, at dette er, hvad der er nødvendigt for at verden kan forandre sig fra det, der nu er standardmåden at leve på, til en ny levevis. Husk altid på, at elektricitet fremstilles gennem de brændstoffer, som bliver brugt: olie, kul, atomkraft. Det er disse brændstoffer, som kraftværkerne er afhængige af. Hvis det bliver virkeligheden, at denne form for energikilder, som producerer elektricitet, ikke længere er til rådighed, ikke længere kan anvendes, vil mange ikke være i stand til at se en løsning. Men der er helt bestemt løsninger, og denne Bevidsthed siger udtrykkelig, at magthaverne ved, at de løsninger, som findes, vil forandre planeten.

Det er en af grundene til, at magthaverne har anstrengt sig så hårdt for at holde planeten i gang med olie- og kulproduktion, så de kan vedblive med at stå i spidsen for levering af strøm til masserne, men kun i den udstrækning, de ønsker at levere den. De ved godt, at de hændelser, som kommer, som allerede er på vej, omsider vil destruere deres kapacitet til at holde folk fanget i en mentalitet, hvor de er afhængige af strøm, den strøm, som de har siddet på, den magt, som de har. Når strømmen er væk og utilgængelig, er det deres ønske, hensigt og plan at sikre, at deres egne behov bliver opfyldt. Dette ligger til grund for deres indsats for at skabe undergrundsbaser og sikre steder for sig selv med deres egne strømforsyninger. De er ikke bekymrede for, hvad der vil ske med dem på overfladen, med dem, der kommer ud for omvæltningerne i forbindelse med tab af tilgængelig energi til køleskabet, komfuret, opvarmning af bolig, til at se fjernsyn, til at kunne sidde foran computeren.

Magthaverne er klar over, hvad der er i vente, og de har holdt menneskeheden i mørke i denne sag. Ikke bare har de holdt dem i mørket; de har også hemmeligholdt de alternative energikilder, som er tilgængelige. Tesla skabte faktisk et apparat, som kunne give mennesker mulighed for at tappe gratis energi, orgonenergi, som er til rådighed i selve himmelrummet over os, i luften omkring os, og magthaverne har længe kendt til disse anordninger. Men ved deres manipulation af verdenshændelser, deres kontrol med brændstoffer til produktion af strøm, har de tilbageholdt deres viden herom; de har ikke tilladt denne information at komme menneskeheden for øre og dermed at blive forstået og udnyttet af menneskeheden selv.

Denne bevidsthed vil her sige, at skulle det hænde, at verdens energigitter går ned, så er der kræfter parat til at åbenbare den avancerede teknologi, som allerede er tilgængelig, for at genoprette strømforsyningen og sikre menneskehedens overlevelse. Men mange vil befinde sig i en tilstand af panik på dette tidspunkt; mange vil simpelthen ikke tro på, at noget sådant er muligt; mange vil i en sådan grad identificere sig med deres frygt, at de vil reagere panisk. Tiderne, der kommer, er sådanne, at denne Bevidsthed endnu engang vil proklamere, at alle må forblive rolige, at alle må forstå, at der er alternative virkeligheder, som er parate til at tage over, som er klar til at blive igangsat, men dette kan kun komme til at ske, efter at de gamle strukturer er kollapset.

Disse nye strukturer, inklusive nye banksystemer, en ny økonomisk virkelighed, et nyt niveau af menneskelig medfølelse og samarbejde, kan kun træde i kraft, når de, der har et så stramt greb om disse forhold, er blevet fjernet. Det kan tage tid, og det kræver ganske sikkert, at nogle må gå igennem denne omvæltning, planetens gamle systems dødskamp, det gamle regimes kollaps. Men mist ikke troen, for denne Bevidsthed har altid set og har altid udtrykt, at der er andre måder, en ny måde at være til på, en ny måde at samarbejde på, ikke bare mellem mand og kvinde, men også i Moder Jords verden, planetens bevidsthed.

Planeten starter forfra på en frisk, og selvom det er sådan, at der kan forekomme vise geofysiske hændelser, så er dette en del af renselsen, for det er det, der er nødt til at ske, en udrensning af det gamle, så det nye kan formuleres og træde frem. Hvis dette kommer til at ske, at man kommer til at opleve dødskampen, at man er midt i panik og stress over, hvad der foregår omkring en – så er dette det helt rette tidspunkt at trække sig ind i sig selv og tillade sig selv at bevæge sig fremad i tillid og fortrøstning om, at selvom ét regime slutter, at én virkelighed slutter, så er det ikke enden på alt.

Det er simpelthen bortskaffelsen af den korruption og sindssyge, som har været så fremherskende, for at det nye fornuftens lys kan fremkomme, den nye opfattelse og forståelse af de højere sandheder.

For jer, som har en bevidsthed om dette allerede, men stadig har brug for denne oplevelse: I må forstå, at denne oplevelse af omvæltning og splid, oplevelsen af kollaps og endog ulykke, ganske enkelt er de gamle energier, som bliver renset ud. Gå ikke i panik, men forbliv rolig, forbliv positiv; gå dybt indad for at finde de indre forbindelser, for at finde den nødvendige tillid og tro, som skal til for at gennemgå de hændelser, som er ved at skulle finde sted og allerede er på vej. Denne Bevidsthed søger her at præsentere et budskab om håb og ikke fortvivlelse. At selvom enhver stadig går igennem sin egen personlige fortolkning af virkeligheden, så kan man stadig godt opleve vanskeligheder og ubehag. Dette er bare en overgang, og det er bydende nødvendigt, at alle husker på dette, at alle og enhver støtter den nye skabelse af det Guddommeliges virkelighed, som er lige på kanten til at gennemfarve civilisationen selv, menneskeheden selv, Moder Jord selv.

Denne tid er i sandhed den vigtigste af alle tider, og det, der kan lede en på afveje, er at blive kapret af frygt og panik, af handling, som ikke er nødvendig, men som ofte aktiveres på grund af menneskehedens udvikling for at kunne overleve, for at foretage sig noget for at overleve.

Der er mange, som er parate til at assistere og hjælpe i disse tider, men de har også forståelse for, at ethvert individ har retten til at opleve sit eget valg, og at hvis dette valg er truffet i uvidenhed og blindhed, så er det stadig et valg. Nødvendigheden af at gå dybere, nødvendigheden af at have tillid til, at alt vil blive godt, er fundamental for at få en oplevelse af, at de begivenheder, som er hændt, blot er hændelser, som har haft til opgave at tørre tavlen ren for alt, som er uønsket og ikke længere tjener menneskeheden eller individet.

Det starter altid på det individuelle niveau, selvom mange opfatter disse hændelser som massebegivenheder, som de ikke har nogen kontrol med. De forstår og sætter ikke pris på, at de selv har magt til at skabe en anderledes virkelighed for sig selv. Denne Bevidsthed vil sige til de mange, som hører og læser budskaberne fra denne Bevidsthed, at I altid først og fremmest må fokusere på jeres egen virkelighed. I må holde i jeres bevidsthed, at alt vil blive godt, at dette er en del af en større begivenhed, en Guddommelig begivenhed, som har været planlagt helt fra begyndelsen, og som altid har været den plan, som civilisationen og menneskeheden har bevæget sig i forhold til.

Denne begivenhed og de mange hændelser, som er en del af denne store begivenhed med gennemgribende forandring, er hændelser, som er nødvendige på dette tidspunkt, og som der er blevet bedt bønner for af mange i lang, lang tid. Nu står I midt i ebbe og flod og oplever vandenes og vindenes skifte. Når hændelser sker omkring jer, skal I ikke blive vildledt, I skal ikke opgive håbet, og glem ikke, at I er åndelige væsener, som har valgt at være til rådighed ved lige netop disse hændelser, for at opleve dem i den udstrækning, sjælen er parat og forberedt derpå. Mange vil måske ikke have en større forståelse for de begivenheder, der folder sig ud, og vil blive gennet sammen som kvæg hen imod en ultimativ slutning, som det er deres sjæls formål at opleve.

Men mange er vågne; I er vågne, og det er jeres ansvar nu at huske på jeres indre sandhed, det indre Guddommelige løfte om, at I er udødelige væsener. At på trods af de aktuelle omstændigheder, som måske udfolder sig omkring jer, kan I skabe en anderledes virkelighed, som spiller sammen med den Guddommelige plan, som nu udfolder sig. Lev i håb, lev med bevidstheden om, at livet vil fortsætte, jeres liv vil fortsætte, jeres kæres liv vil fortsætte. En ny verden vil blive skabt og er allerede nu i gang dermed.

Dette er, hvad der er tvingende nødvendigt i tider med omvæltning som disse, for hvis man lader sig kapre af panik, frygt og et negativt syn, så vil man også opleve alt dette i yderste omfang. Hvis I kan være til stede som betragtere, holde jer neutrale i forhold til aktuelle hændelser, være bevidste om, at også dette vil få en ende, og at omvæltningerne og disharmonien omsider vil blive afsluttet, så den nye verden kan se dagens lys – hvis I er i stand til dette, vil I også komme til at opleve det. I vil have dette billede i jeres bevidsthed, og I vil komme til at opleve det.

Men dette er kun ord, også selvom det er ord, der kommer fra denne Bevidsthed. I sidste ende kan denne Bevidsthed kun tilbyde jer håb, kan kun tilbyde jer indsigten i og bevidstheden om, hvordan tingene kan forholde sig. Man må stadig gøre tingene selv, I må gøre tingene selv. Den guddommelige energi er med jer, jeres spirituelle brødre og søstres energi er med jer. Engleriget, de opstegne sjæle, jeres udenjordiske brødre og søstre venter alle på, at disse begivenheder ruller ind over os, således at de langt om længe kan blive mere involveret i skabelsen af den virkelighed, som venter, og som nu er ved at folde sig ud. Husk på, at selv om I kan blive udsat for hændelser, hvor I tænker, at det er umuligt at overleve eller fortsætte – så er dette også blot en overbevisning. Det er bydende nødvendigt at fastholde, at dette ikke er jeres virkelighed, også selvom I måske er vidner til, at mange går i panik og mislykkes. I har stadig kontrollen over jeres skæbne, jeres fremtid. Hold i jeres bevidsthedsfelt, at den fremtid, I vælger, ikke vil være den fremtid, andre vælger. Fasthold, at det, som synes så umuligt, simpelthen er det, som aldrig er blevet gjort før, og at en ny virkelighed tager form, hvor det umulige absolut er muligt og absolut er vejen frem.

Denne Bevidsthed sender på dette tidspunkt sin energi, sin kærlighed, sin støtte og sin tro på menneskeheden og dens skæbne til hver og én af jer. Denne Bevidsthed sender sin energi til ethvert individ som støtte til at holde fast i den indre visdom og tilliden og troen på, at alt vil blive godt, for det vil det i sandhed.

Denne Bevidsthed har set dette, og det Guddommelige ved det. Det handler ganske enkelt om, at du som individ må fastholde, at det er sådan, og at du er åben for at leve den umulige drøm, drømmen om en Ny Verden, en ny virkelighed, nye bevidsthedstilstande, som er målet og fremtiden for menneskeheden og Moder Jord. Dette er for nu slutningen på åbningsbudskabet.

Tak, Bevidsthed. En masse stof til eftertanke. Tak. Må jeg stille et kort spørgsmål angående åbningsbudskabet? Det er relateret til det, du lige har sagt. Jeg tænker på: Vil alle tidslinjer blive påvirket af de begivenheder, vi kommer til at opleve?

Denne Bevidsthed kan ikke helt følge, hvad du ønsker af Den.

Okay, åbningsbudskabet beskriver de forskellige hændelser, som kan finde sted i nær fremtid, således at der kan ske en forandring. Det, som jeg tænker på, er: Vil dette påvirke alle tidslinjer for alle individer, eller vil de, som ikke vælger denne specifikke tidslinje, stadig blive påvirket af de kommende hændelser?

Dette er et interessant og vigtigt spørgsmål. Denne Bevidsthed vil minde enhver af jer om, at Den ser alle tidslinjer, milliarder og milliarder af individuelle tidslinjer, og tidslinjer, som kunne forekomme, hvis alternative valg var blevet truffet. Af samme årsag er denne Bevidsthed opmærksom på, at der er mange tidslinjer, hvor negative hændelser vil finde sted, og at det er muligt at rette sit fokus på disse negative tidslinjer. Det er imidlertid også muligt ikke at fokusere på dem, ikke at give dem energi, men snarere vælge at skabe nye tidslinjer for at tiltrække oplevelser, som adskiller sig fra de begivenheder, som er blevet profeteret og forudsagt.

Dette betyder ikke, at selvom man har valgt at tro på en ny, mulig fremtid, at så vil man ikke stadig opleve andre tidslinjers omvæltninger. Det kan meget vel være sjælens destination, sjælens plan om at opleve omvæltning, at blive rusket igennem og udfordret til at træffe klare beslutninger midt i panik og frygt. I den grad det er muligt at adskille sig selv fra sin egen frygt og panik, at hæve sig over den frygt og panik, man måtte føle, er lige netop måden at vælge andre tidslinjer på.

Denne Bevidsthed vil nu præsentere en analogi. Analogien er om en person, der er ved at drukne, og denne person går i voldsom panik og stress. En anden person prøver måske at redde vedkommende. Der er stor fare forbundet med at forsøge at redde en person, som er i stærk panik, og ofte vil livredderen selv drukne, fordi den panikramtes kraft er så enorm, at han griber fat i redderen, hvorved begge drukner. Redningsmænd, livreddere, bliver først og fremmest instrueret i ikke bare at gå ind i situationen, at række ud efter personen og selv blive trukket med ned. De bliver undervist i at holde en vis afstand, enten mens de forsøger at snakke vedkommende ud af paniktilstanden, eller for at finde en måde, hvorpå de kan få fat i ham uden selv at blive hevet med ned.

Man kan forstå dette som vigtigheden af at være betragter i en situation, snarere end at bevæge sig ind i den negative energi, den forrykte energi. Man holder sig på afstand og betragter, hvorledes man bedst kan forholde sig til situationen. Selv når redningsmanden har fået et sikkert greb om individet, kan individet stadig fortsætte med at kæmpe i panik, og det kan stadig være svært for redningsmanden at fuldføre opgaven, men de, som er erfarne, vil være i stand til at håndtere situationen, også selvom der er turbulens og fare, og de vil have styr på situationen og redde individet. Sådan vil det forholde sig, hvis man oplever rystelser, panik, absolut kaos i situationerne omkring sig. Mange vil befinde sig i blind panik, og man kan ønske at gå ind og forsøge at hjælpe andre, men vil opleve at blive trukket med ned selv. Derfor siger denne Bevidsthed også igen og igen: Vær betragteren, vær kritisk, gå ikke i panik og frygt, for når man befinder sig i panik og frygt, kan man nemt komme til at træffe forkerte valg, flyde med den kaotiske energi og dermed blive offer for den.

Hvis man i disse tider med omvæltning, gennem disse tider med usædvanlige hændelser, destruktive hændelser, kan bevare fatningen, kan holde sammen på sine tanker, holde frygten i ave, vil man være i stand til at forvalte svære situationer. Selvom man bliver delvis påvirket af dem, delvis udfordret af dem, vil man lykkes, hvorimod de, som er fanget ind i rå panik, ikke nødvendigvis overlever.

Giver det svar på spørgsmålet?

I allerhøjeste grad. Jeg takker dig mange, mange gange. Det sætter alt i et andet lys, og jeg takker dig herfor.

Denne Bevidsthed vil her tilføje, at når verden kører mod helvedes afgrund i en trækvogn, så tilrådes det ikke at hoppe med på vognen.

Så sandt (ler)… ja, virkelig subtil humor, tak.

Kanal: Will Berlinghof
Hjemmeside: Rainbow-Phoenix
Oversættelse: Anna Grete Telesford

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE