Followers

Labels

Tuesday, February 9, 2016

NEDERLANDS -- COSMIC AWARENESS: De Revolutie is BegonnenRAINBOW – PHOENIX  
      
      Opstijgen naar Ascentie             De Revolutie is Begonnen


Vandaag is het de 7de februari 2016. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn, en Callista is de Energiegeefster en de vraagsteller. Welkom Bewustzijn, kunt u ons vertellen of u een boodschap hebt in deze tijd voor het algemene publiek. Dit is een zeer interessante en moeilijke tijd waar wij doorheen gaan. Wat is uw commentaar over wat er aan het gebeuren is?

Het is inderdaad een heel interessante tijd, een krachtige tijd, een tijd van grote betekenis naar de mensheid, naar Moeder Aarde en naar de ontvouwing van het sjabloon die in formatie is, waar velen al in gaan, dat het naar een ervaring voert wat een ervaring is van buitengewone gebeurtenissen, gebeurtenissen van grootse grootheid en betekenis, en toch begrijpen de meesten niet volledig of snappen dit niet. In plaats van wat er in het algemeen wordt beleefd op de planeet een tijd is van grote ongerustheid en onberedeneerde angst, een tijd van verwarring en chaos, terwijl de wereld om hen heen in stukken schijnt te vallen.

Dat het algemene publiek zich natuurlijk niet bewust is dat de gebeurtenissen waarop ze zijn gericht om te observeren en aan deel te nemen, gebeurtenissen zijn van grote betekenis en grootsheid in een veel intenser en ouder plan, een agenda die al meer dan duizenden jaren werd geformuleerd en die naar precies deze tijd is gegaan voor voltooiing en activatie.

Activering voor degenen die zo lang aan de macht zijn geweest voor hun agenda en voor hun plannen en voor deze lang-vastgehouden agenda waarover dit Bewustzijn zal zeggen, dat degenen aan de macht, foute macht, illusionaire macht, nog steeds denken dat zij de eerste hand hebben, en dat zij met hun ‘hoed knippen’ naar de mensheid voor blinde observatie en meegaandheid van de gebeurtenissen die er op de wereld plaats vinden, die hen voeren naar de conclusie, wat de conclusie is van degenen aan de macht die willen waar de massa’s naar toe gaan.

Dat dit gevaarlijke tijden zijn, dit zijn angstige tijden, dat ze slachtoffer zijn bij deze tijden en deze buitengewone gebeurtenissen die hen beloven en deze wijze van er naar kijken, alleen maar grote teleurstelling, verdriet, hopeloosheid en wanhoop (beloven). Maar deze tijden zijn meer dan wat een valse agenda heeft uitgewerkt en naar voren heeft gestuurd door degenen aan de macht, degenen in de laatste fasen van het oude regiem, het oude keizerrijk, het oude rijk van hen die werden bevoordeeld, degenen die toegewijd waren aan de plannen van anderen boven hen, ver buiten hen.

Dit Bewustzijn bedoeld natuurlijk degenen die gekend worden als de Elitairen, de Cabal, degenen die de Illuminati zijn, zij die toegang hadden tot macht en voordeel en al duizenden jaren. Dit zijn degenen die in deze tijd op dit aardse plan die de agenda opduwen die duizenden jaren geleden werd geformuleerd en die werd gemanipuleerd en gemanoevreerd om de mensheid tot op dit punt te brengen, om Moeder Aarde op het punt te brengen waar hun plannen, zoals zij dit zien, en zoals ze dit geduwd hebben op het punt staan tot voltooiing te komen. Maar, zullen die tot voltooiing komen?

Dat dit is wat zij geloven en dat zij velen hebben overtuigd door hun mind-controle, door hun sociale programmering, door hun beheerste media, te geloven in, zoals zij dit geloven, dat het zo zal gebeuren, zelfs als ze niet langer de autoriteit hebben om aan de macht te blijven, zelfs als hun leiders boven hen, hen in de steek hebben gelaten.

Degenen die aan de top eschelon staan van de machten die er zijn, zijn zelfs niet eens mensen, of in menselijke vorm. Dat dit een verwijzing zou zijn voor degenen die gekend zijn als de Archons, en hun mede-schepping de AI, de Kunstmatige Intelligentie, dat zij deze hebben gebruikt om gebeurtenissen en omstandigheden naar voren te schuiven, die de dictators hebben gedicteerd wat ze moesten doen, wie zij dienen, en hoe je dat moet doen.

Dezen, de Archons, de AI, denken inderdaad nog steeds dat ze zullen slagen, en dit wordt direct doorgegeven aan hun volgelingen, hun dienaren, zij die voordeel hebben verkregen in talloze eeuwen om deze meesters te dienen. In hun perspectief en in hun manier van zien van de dingen, werken ze inderdaad om die lang-staande agenda te voltooien, en zij zijn heel dichtbij als ze zien dat dit wordt gedaan. Al deze samenzweringen tegen de mensheid die slaven voor hen zijn geweest, zijn de energieën geweest waar ze door werden gevoed, de offers die zij gedaan hebben, zijnde dat wat altijd deze Archons gevoed hebben.

Maar het is nu een belangrijke tijd, niet om de redenen waarover net is gesproken door dit Bewustzijn dat degenen aan de macht op verschillende niveaus zitten, verondersteld worden om de reden van belang te zijn. Dit is hun fout/valse waarneming, het is wat zij denken dat er zal gebeuren, maar dat is niet wat er zich staat te ontvouwen op de diepste niveaus, op onbewuste niveaus.

Dat wat zich ontvouwt is een revolutie en rebellie tegen degenen aan de macht, niet door degenen die wapenen hebben, niet door degenen die hun vijand zouden gaan bestrijden, degenen aan de macht, maar eerder de velen die op dit Aarde plan van bestaan zijn in deze tijd, want zij zijn hier om deel te nemen aan de eigenlijke verschuiving van bewustzijn. De revolutie van Spirit die nu onderweg is op deze planeet en in dit rijk.

Velen die hier zijn als deelnemer aan deze revolutie, dit spirituele ontwaken, begrijpen niet volledig wat er aan het gebeuren is. Het is meer dat ze ontdekken dat ze iets voelen, ze voelen dat er een verandering aankomt, en velen zijn toegewijd aan de verandering die komt in al hun levens, en toch schijnt het bewijs altijd ter ondersteuning te zijn, van dat ze nog in controle zijn, zij trekken nog aan de touwtjes. Dat is waarom het heel belangrijk is om je te realiseren in deze tijd dat deze revolutie in de Spirit in deze laag van bestaan plaats vindt.

Veel dat wordt ervaren door degenen die vrijwillig hier zijn gekomen, om deel te zijn van deze verschuiving in bewustzijn, deze verschuiving in paradigma die onderweg is en ervaringen hebben in deze tijd in hun stoffelijke levens die moeilijk voor hen zijn, moeilijk voor hen om te begrijpen, omdat het zo is dat ze nog strijden tegen hun eigen socialisatie, hun eigen programmering, dat zij deel zijn geweest van en onderworpen zijn aan al hun levens.

Velen voelen in deze tijd, voelen grote afmatting en vermoeidheid, velen slapen veel meer dan ze gewend zijn, velen voelen dat dit op een of andere wijze verkeerd is en toch antwoorden hun lichamen op deze noodzaak om te rusten en te slapen. De programmering waar ze mee zijn opgegroeid geeft vaak aan dat ze druk en actief moeten zijn en niet gewoon te liggen, rusten en te slapen.

Maar dit Bewustzijn zegt dat zij die op deze wijze meest zijn aangeraakt, die deze vermoeidheid voelen in de mate dat ze meer moeten rusten, meer slapen, nemen feitelijk deel aan gebeurtenissen buiten het stoffelijke. Ze nemen deel aan astrale activiteiten die van grote betekenis zijn en van belang in deze tijd, want er is heden een astraal gevecht bezig dat plaats vind tussen degenen die hier zijn om de planeet zelf te bevrijden, het bewustzijn zelf, het menselijke bewustzijn.

Dat deze mensen deelnemen aan astrale gevechten met de Archons, de AI, met demonen en de jin van de inter-dimensionale ruimtes die hier in grote aantallen zijn. Ze bestrijden buitenaardsen die dienaren zijn van de Archon AI krachten. Dit is een ernstige strijd en aan die velen die actief zijn in deze tijd, die effecten voelen van vermoeidheid in hun leven. Begrijp alsjeblieft dat velen van jullie bezig zijn in die activiteiten als je in slaap bent waar deze strijd plaats vindt. Dat deze activiteiten veel energie vragen van je in die astrale laag, en vaak is het zo dat als jullie ontwaken, door jullie activiteit in de slaap fase, bij het bezig zijn in de astrale lagen en de activiteiten waarbij jullie betrokken zijn in deze astrale lagen, dat na het ontwaken er hierdoor een zin van vermoeidheid is en afmatting.

Dat als het zo is dat je in de stoffelijke laag je meer actief zou moeten zijn en dat je niet zoveel zou moeten slapen, dat dit een verdrietelijkheid en een frustratie voor je kan zijn. Dat dit Bewustzijn daarom zegt, aan degenen die grote vermoeidheid voelen, begrijp alsjeblieft dat jullie multi-dimensionale wezens zijn die niet alleen je bestaan hebben op deze stoffelijke laag, maar mede-bestaan op de astrale lagen, je uitbreidt naar niveaus van bewustzijn die niet vast zitten en vastgebonden zijn aan de stoffelijke laag, de drie dimensionale dualistische binaire laag van bestaan.

Je bent voorbij dit als je je bezig houdt met astrale niveaus en specifiek in deze tijd, waar groot conflict plaats vindt, de grote strijd voor de mensheid en Moeder Aarde is heden onderweg. Dat als je in deze strijd bent, denk dan nooit of voel dat het niet zal gebeuren, dat deze overgang, deze verschuiving in het menselijk bewustzijn zal falen, want dat zal niet zo zijn.

De Goddelijke Bron en Spirit staan hier achter, maar begrijp dat je groots werk doet en van buitengewoon belang bent in deze strijd die plaats vindt buiten de menselijke waarneming en begrip. Maar er is een deel van jullie dat dit begrijpt en zegt: “Nou, er is een deel van je dat je voortstuwt om nieuwe antwoorden te vinden en nieuw begrip, dat deze verbinding voelt.” Vertrouw op dit innerlijke gevoel, dit innerlijke weten. Weet dat deze keer, deze keer, dit van buitengewoon belang is, specifiek in de zich ontvouwende gebeurtenissen die spoedig gaan plaats vinden.

Dat het deze keer is dat Spirit de tijd heeft aangewezen voor het beginnen van de verschuiving, het feitelijke begin van de verschuiving. Want in een zin, vanwege de paradox, is de verschuiving al een lange tijd onderweg, maar tegelijkertijd is het een punt waar het ’t begin is.

Maak je geen zorgen over de paradox hiervan. Houd eenvoudig vast dat het zo is, dat jullie deel zijn van dat wat een stoffelijke werkelijkheid is en de ervaringen die jullie in die stoffelijke tijd hebben als je ontwaakt bent, en tegelijkertijd ben je deel van dat wat niet lichamelijk is, dat wat voorbij gaat aan dat wat stoffelijk is, wat je terugzet in je Spirit lichaam zodat je je bezig kunt houden en deel zijn van dat wat in deze tijd wordt uitgespeeld in de astrale lagen.

Dat dit Bewustzijn nu open is voor vragen die de vraagsteller misschien erover heeft.

Dank u, Bewustzijn voor dat overzicht, want ik denk dat het een overzicht is, ik denk echt dat er veel vragen zijn die gesteld kunnen worden om veel dieper te gaan in deze situatie en ik vraag of we nog een sessie hebben om enkele vragen te stellen aan de leden. Maar op dit moment denk ik dat ik mijn vragen bewaar daarvoor, en als u nog iets anders hebt wat u wilt toevoegen aan wat u al gezegd hebt voor het Publieke blog, wilt u dit dan nu graag zeggen?

Dat dit Bewustzijn heeft gesproken over gebeurtenissen die zich in 2016 zullen gaan ontvouwen, specifiek in het eerste kwart van 2016, specifiek in het midden van maart 2016. Dat dit Bewustzijn zegt dat er een gebeurtenis zal zijn midden in de maand, rond 15 maart die gekend wordt als de Iden (Ides) van maart, die zeer problematisch zal zijn voor velen. Dat dit de tijd zal zijn van voorbereiding omdat, men reeds de gekronkelde energieën ervaart op deze planeet, de innerlijke, de innerlijke verbinding met gebeurtenissen in het astrale, dat innerlijke weten dat er dingen plaats vinden buiten menselijk bevattingsvermogen.

Dat deze tijd van kritiek belang is, deze tijd hier, nu, in deze maand februari als voorbereiding voor de gebeurtenissen in de tijd van maart, in het midden van de maand. Er wordt gezien dat een van de plannen van degenen aan de macht is dat er een valse buitenaardse invasie zal zijn of een vals buitenaards contact, waar vaak naar wordt verwezen als “eerste contact”.

Dit is iets wat degenen aan de macht constant hebben verschoven, en er zijn zekere gebeurtenissen van openbare aard die de mensheid voorbereiden op dit gebeuren, inclusief wat de populaire series “The X-Files” zijn, de laatste X-Files, die proberen om een nieuwe indruk te creëren van buitenaardsen, welke nu proberen te suggereren dat mensen, dat human mensen, achter alles hebben gezeten. De vorige indruk van de buitenaardsen, van duistere buitenaardsen, zelfs slechte buitenaardsen zijn niet degenen die feitelijk iets deden, maar dit was allemaal deel van een verborgen agenda van de regering, van degenen aan de macht.

Dat deze serie wordt gepresenteerd door hen die worden gecontroleerd, daarom is er een reden waarom die serie wordt gepresenteerd in deze tijd met deze boodschap: deel van wat wordt gezien door dit Bewustzijn is om de mensheid in een valse aanname in slaap te wiegen dat degenen die eens de schuld kregen, misschien niet degenen zijn die de schuldigen zijn, en dat degenen die verantwoordelijk zijn, jullie eigen regeringsambtenaren zijn en politieke figuren en leiders.

Dit is een manier om dingen op te zetten, om schijnbaar dingen naar een punt te brengen waar de massa’s nu kunnen zien wie het fout had, en geloven dat deze mensen de slechterikken zijn, niet de buitenaardsen.

Dit zou netjes een gebeuren opzetten van een valse invasie of eerste contact dat gebeurt, dat mensen misschien niet zo angstig zouden zijn. Het zet ook degenen op die eens dienaren waren om op te geven, om in vraag te stellen.

Er is hier een diepe en verborgen agenda en dit Bewustzijn vraagt iedereen om gewoon te begrijpen wat vaak wordt gepresenteerd op hun tv schermen is niet altijd wat het schijnt te zijn. Dat er altijd verborgen agenda’s zijn. zelfs achter de verborgen agenda’s waar ze mee werken en dat terwijl gebeurtenissen zich opbouwen, je de keuze hebt om voor de gek gehouden te worden door die valse vlag gebeurtenissen, of om er doorheen te kijken, en te begrijpen dat dit is wat er zich afspeelt in deze tijd zoals het moet zijn, en dat je kunt kiezen om niet voor de gek gehouden te worden door de valse agenda’s en de valse vlag gebeurtenissen.   

Als het zo is dat jullie deze gebeurtenissen voor je zich ziet ontvouwen, zet dan een stap terug, neem neutraliteit aan, wees de waarnemer, weet dat de dingen niet zijn zoals ze schijnen te zijn, en laat jezelf de ruimte om je alles af te vragen, ga dieper in het begrip van hoe die mensen zo lang de mensheid hebben gemanipuleerd en dat jullie kiezen om niet door hen langer voor de gek te worden gehouden, of om deel te nemen aan de gebeurtenissen die zij jullie toewijzen, de mensheid toewijzen.

Het is een tijd van grote levering en gelegenheid. Herinner je dat als de wereld schijnt in stukken te vallen om je heen, terwijl gebeurtenissen zich ontvouwen, dit alles uitdaagt dat je ooit hebt geweten. Graaf diep, ga diep in jezelf, vind je spirituele evenwicht en verbinding, en weet dat de gebeurtenissen die nu komen, die zich kunnen ontvouwen in de weken, maanden voor je, een veel diepere bedoeling hebben, niet de bedoeling om de corrupte mensen te dienen, maar eerder om de mensheid zelf te bevrijden, en ook Moeder Aarde, en dat jullie deel van dit alles zijn, of je nu onbewust wilt zijn tijdens dit of in deze tijden en deze gebeurtenissen gebruikt om te ontwaken voor een veel diepere werkelijkheid die allemaal om je heen ligt, die in je licht en de individuele keuze zit, het is jullie keuze. Dit zijn buitengewone tijden, en dat dit Bewustzijn vraagt dat iedereen dit zich te herinneren terwijl de gebeurtenissen   om hen heen zich ontvouwen.


Dit Bewustzijn is nu compleet. 

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE