Followers

Labels

Sunday, November 11, 2012

FARSI - Kris Won -- 29:10:2012

MermaidsKris Won 29 October 2012


کریس وون  ۹  آبان  ۱۳۹۱

بنام خداوند نعمت افزای آفریننده کیهان ، و با تایید متولیان و محافظان کانال (ارتباطی) که دریافت و مخابره کننده آنچه که خواهم گفت هستند ، این پیام را برای کسانی که آنرا خواهند خواند آغاز می کنم.

چه عاقل است آنکه همه چیز را می داند ، و از اندیشه شگفت آور وی همه جهان هستی بوجود آمده! چه والاست درایت او ، که خلق کرد کیهانی اینچنین پیچیده ، که هر بخش آن بدقت در جای خود قرار داده شده ، هیچ بخش مازادی نداشته ، هیچ روح و یا موجودی نیست که در نقشه اصلی او جای نگیرد و او ، در همین احوال ، خود در حال تعالی است بی آنکه در تکامل روحهای بسیاری که در همه اطراف و جوانب جهان اویند دیرکردی حاصل آید. 

برای کسی که هنوز با تمرکز روی منافع شخصی خود زندگی می کند ، این فرازی که آغازگر پیام من است فاقد هرگونه زیبایی و احساس ژرف سپاس مخلصانه روح او در مقابل چنین خالق اعظم با همه زیباییها و کمال راستین است. 

ولی برای کسانی ، همچون خودم ، که به همه بعدها (طبقات عرفانی) که دارای اقشار متفاوت ارتعاشی خلقت اویند سفر نموده ، شگفت زدگی بر عظمت زیبایی و کمال کار او هرگز باتمام نخواهد رسید. 

قوانین متعدد و متنوعی حاکم بر هر یک از طبقات (عرفانی) است ، و چیزی که بتواند از موفقیت و جاری شدن این قوانین بگریزد وجود ندارد ، جهان (Universe) او تشکیل دهنده بخشی از دیگر جهانها (Universes) است که در پیروی از قوانین جاذبه بشکلی شگفت انگیز و بدون کژی و کاستی که حتی تصور آنهم نمی رود ، در حال حرکت و سیر در اطراف یکدیگرند.

من موجودات والایی را می بینم که به کرات و سیارات بسیاری در فواصلی دور که هنوز برای اذهان محدود شما غیر قابل درک است ، سفر کرده اند ، و هم اینک و در این لحظات مهم تکامل و تعالی سیاره ای شما ،  همراه شما هستند ، یا بعبارتی دیگر ، در این لحظات از زندگی شما که نوع بشر در حال جهشی در تکامل و تعالی خود است بنحوی که هرگز پیش از این تجربه نشده و نه حتی جسورترینها در میان شما نیز جرات تصور آنرا داشته اند. 

برخی از آنان (روحهای والامقام) تصمیم به تولد در جهان شما گرفتند تا از داخل عمل کنند ، بعنوان کسی از جمع شما ، برخی حتی شکنجه و کشته شدند ، در حالیکه تنها هدف ایشان آمدن و یاری رساندن به شما در گشودن افکار و آگاهی و هوشیاری شما بود ، این چیزی است که متاسفانه در کرات و سیاراتی با تکامل کمتر ، در سطح جهان هستی روی می دهد. 

ولی فداکاری آنها بیهوده نبود ، چه آنها بسیاری از الگوهای راکد روانی را شکسته و قلبهای آنانی را که در طول اقامتشان در روی زمین ، با آنها در ارتباط بودند ، گشودند. 

اینک برای شما وقت آن رسیده ، چه تا کنون نمی دانستید چگونه از آنچه که شما را احاطه کرده خارج شوید ، بسان جوجه عقابی که در آغاز زندگی هیچ جایی را نمی شناخت بجز لانه ای که در آن بدنیا آمده بود ، تا زمانی که بالهایش رشد کردند و لحظه دقیق و مناسب فرا رسید تا شجاعانه از لانه خود بخارج جهیده ، بالهای هنوز کوتاهش را بر هم زده پرواز کند ، والدین این جوجه عقاب می دانند که در چه سنی فرزندشان می تواند پرواز کند و چه زمانی بالهای او باندازه کافی پر دارد که  تداوم بخش پروازهایش باشد. پیش از آن نیز آنها هرگز فرزند خود را بر نمی انگیزند که از لانه خارج شود که به فاجعه ای خواهد انجامید. 

شما هم اکنون به سطح کافی از تکامل رسیده اید که جهان بعد سوم (لانه خود) را ترک و بسوی بعد بالاتری پرواز کنید.

این لحظات بسیار مشکلی در تکامل و تعالی شماست ، و همیشه انسانهای جهانهای مسکونی هستند که چنین جهشی در تکامل را تجربه کرده اند ، درست مشابه آنچه که شما در حال تجربه آنید ، و آنها هم نیازمند کمکهای برادران خود در کرات و منظومه های نزدیکشان بوده اند. 

شما به تنهایی و بدون کمک ، قادر به انجام جهش لازم با این ویژگیها نبودید ، این امر آنچنان عظیم و تماشایی است که نیازمند تلاشهای وافر و ضروری از خارج از محدوده شماست. 

ولی علاقمندم که توصیه ای کنم ، اگر از من بپذیرید ، سعی کنید که این لحظات را در آرامش مطلق ، حتی با ترک (همه ترسها) زندگی کنید. این بدان مفهوم نیست که هیچ کاری انجام ندهید ، چه تغییرات همیشه با همکاری همه اعضاٌ درگیر در روند انتقالها حاصل می شود. 

آنچه که من بدان اشاره می کنم ، و مایلم شما خوب متوجه آن باشید ، اینست که رها کنید همه ترسها و نگرانیهایی را که شما از عدم آگاهی از آنچه که در این لحظات  روی خواهد داد ،  در قلبهای خود جای می دهید. 

نگذارید تردید در قلب شما لنگر اندازد ، و از جهش عظیمی که در شرف انجام آنید دریغ نورزید. بدانید که شما در واقع در مقابل طلوع دوران جدیدی برای همه روحهای ساکن این کره هستید ، نه فقط برای نوع بشر ، بلکه برای همه اشخاص و موجوداتی که ساکنان فیزیکی ، اتری ، اختری و روحی جهان شما ، روی سطح زمین و نیز در ژرفنای اقیانوسها و حتی بخشهایی از درون زمین هستند. 

بیاد بیاورید ،  توصیه مرا ، و نگران نباشید و نه حتی بترسید از این لحظات شگفت انگیزی که در شرف آغاز آنید ، تغییرات در هوشیاری خود را با ستایش خالق و نه گریستن برای جهانی که در حال پشت سر نهادن آن هستید پذیرا باشید. 

آرام باشید ، و در عشقی ژرف و سپاس ، زندگی کنید در این لحظات عمیق تعالی ، که پس از آن نزدیکتر خواهید شد به جهانی که ساکنانش با اغوش باز در انتظار شما هستند.    

Translator: Behi
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE