Followers

Labels

Wednesday, June 8, 2011

SVENSKA: Hilarion 5 - 12 juni

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
5 – 12 juni, 2011

 
Älskade Ljusarbetare!


Energierna i dessa tider är mycket intensiva och sporrar många av er till att vilja gå djupt in i er själva och söka en mer medveten förbindelse med ert Sanna Jag.  Det har varit många lager och masker som ni har iklätt er under er nuvarande livstid och från en del tidigare livstider som vid den här lägliga tiden kommer upp för bekräftelse och förlösning. Många av dessa masker ni har burit har lagts på för självförsvar, då ni lärde er tidigt i livet att det var nödvändigt för att ni skulle kunna leva era liv i relativ frid, vända andra kinden till så att säga, för att få godkänt från er familj och nära och kära.


Nu, under dessa intensiva energier, börjar dessa masker och lager sjunka undan och försvinna så kvickt som ni kan urskilja dem och se dem för vad de är och är villiga att låta dem gå. Allt handlar om insikt av vem ert Sanna Jag är och detta kommer att vara en pågående process i de tider som ligger framför er.  Ni återknyts till ert Högre Jag och när ni släpper den person ni var i går kommer det att bli en övergående känsla av förlust och sorg.  Stanna inte för att fånga upp den processen, för allt som behövs är att inse vad det som kommer upp innebär för er, välsigna det för lektionerna och den expansion det har fört med sig och se det försvinna.


De av er som fastnade i återupplevandet av ert förflutnas erfarenheter kommer att ha det svårare att släppa det, men vet att ni har verktygen inom er för att göra det.  Beslutsamhet och uthållighet är nyckeln och förmågan att lösgöra er från alla känslomässiga laddningar och återkommande mentala mönster inom situationen ni för närvarande arbetar er igenom.  Det är en tid av självreflektion och inåtvändhet, för när dessa lager och masker faller bort skiner mer av ert Sanna väsen fram och mer av er egen personliga kraft och suveränitet återkommer till er för bekräftelse och något att vara tacksam för. 


Var och en av er är ett gudomligt barn till den Högste Fadern/Modern Gud.  Er närvaro här på Jorden som ni återansluter med er Gudomliga Essens bidrar till att skapa och uppehålla den kritiska massa som behövs för att Ljuset skall kunna fortsätta att växa och expandera genom var och en och allting på, inom och runtom Jorden.  Detta var och är er primära funktion och ni har gjort detta med stor hängivenhet och uthållighet till den grad att framgång har uppnåtts på vägen till Uppstigning av er planet och alla människor, män, kvinnor och barn som bebor Henne. 


När ni fortsätter att arbeta er igenom känslor av tröghet, slöhet, trötthet, irritation, håglöshet, värk och smärtor i olika punkter på kroppen som skiljer sig varje dag, kom då ihåg att vårda er själva och varandra, för ni är alla i detta tillsammans och att hålla ihop är av ömsesidig nytta och för det högsta goda av allt.  Det finns kraft i grupper, antingen det är en familjeenhet eller om ni går med i en världsvid meditationsgrupp för att förankra mer Kosmiskt Ljus och Kärleksenergier in till kärnan av Jorden.  Att hitta energin varje dag för att upprepa era dagliga övningar eller affirmationer kommer att hjälpa er att ytterligare vitalisera er.


Ni är alla mitt i processen för Uppstigning och detta är en mycket spännande utveckling, för det betyder att ni är framgångsrika i det arbete ni kommit hit för att göra.  Trots alla aktuella framträdanden på det sätt som ni kanske känner, så ÄR ni på väg framåt och är på den rätta vägen.


Tills nästa vecka – I AM Hilarion

Marlene Swetlishoff – www.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Gertie - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE