Followers

Labels

Thursday, December 26, 2013

Danish - Montague Keen – den 22. december 2013


Montague Keen – den 22. december 2013

VERDEN FORANDRES VED JERES EKSEMPEL, IKKE JERES HOLDNING.
Anonym

Som lysenergien højnes, gennemtrænger den alt, som har været skjult og tilsløret i mystik. Alt dette har været en del af planen. 2013 har været året med forberedelser. 2014 bliver året for afslutningen. I har fået så meget på plads, og I har nu et klart billede af, hvad der stadig skal gøres. I er vågnet op til den kendsgerning, at I ikke er hjælpeløse, og I ved, hvad der skal gøres.

Alt det, som har været sat i værk for at holde jer under kontrol, er I nødt til at få kigget på. I kan nu se helt klart, hvordan deres kontrolsystem fungerer. De er NØDT til at fastholde jer i FRYGT for selv at overleve. Så enkelt er det. Kabalen har i sinde at få jer alle til at føle jer som ofre: De såkaldte terrortrusler og den dårlige helbredstilstand, som er et resultat af det, de gør ved jeres fødevarer, vand og luft. Bevismaterialet for dette er overvældende. Heldigvis er I nu ved at vågne op overfor dette.

Spørgsmål må stilles. Hvorfor skulle I dog støtte dem, som ødelægger vores planet og NEDSLAGTER BEFOLKNINGEN? Er I deres medhjælpere? For de kan ikke gøre dette uden jeres hjælp. Jeg appellerer til, at I nøje overvejer dette spørgsmål. Er jeres samvittighed ren? Kan I se jeres medmennesker i øjnene og ærligt sige, at hvad I foretager jer, ikke har en skadelig effekt på menneskeheden og planeten? Chemtrails (flystriber) sker ikke bare. Hvem er involveret i denne onde praksis? Husk … det er jeres penge gennem jeres skat, som betaler for dette. Faktisk betaler I for jeres egen død. Tænk på de lidelser, denne praksis er ansvarlig for.

Ved at sprede jeres lys åbner I døre, så andre også kan se og tilslutte sig, hvad vi som Lysfamilie ser forme sig på Jorden. Alle lande er ved at vågne op og forene sig. I har nu beviset på, at race eller tro ikke holder jer udenfor. Menneskeheden er ved at fjerne alle menneskeskabte barrierer. Kabalen har med succes anvendt del og hersk-princippet, og det har fungeret perfekt for dem indtil nu. De opvågnede kan nu se igennem alle disse adskillende metoder, der tjener til at fastholde jer i frygt, under kontrol, og til at dræbe hinanden i krig efter krig, mens de bliver rige af plyndringerne. Det er altid de samme mennesker, som drager fordel. Det alene bør få jer til at spørge, hvad dette virkelig handler om.      

Den propaganda, som bliver anvendt til at fremkalde jeres samarbejde i krig, er altid den samme, gamle formel, og nogle falder tåbeligt for den hver eneste gang. Hvornår har I sidst hørt nogen udbrede fordelene ved fredelig sameksistens? Spørg jer selv, hvorfor nogle dele af jeres verden helt bevidst bliver holdt i fattigdom, når der er mere end nok til alle. Hvem har dekreteret, at nogle kan leve i overflod, mens andre nærmest sulter? Dette kan ikke være sket ved en tilfældighed, det hele er blevet planlagt. I er nu tilstrækkelig vågne til at forholde jer til sådanne emner og lægge planer, som sikrer, at disse onde praksisser ophører. For alle mennesker er født lige. 
    
I har intet at frygte. I er flertallet, så tro på jer selv. Sammen kan I genopbygge jeres planet. I vil sikre, at I aldrig nogensinde igen vil slå hinanden ihjel i overflødige krige. I vil dele jeres teknologi og ekspertise, således at ethvert land har lige muligheder for at skabe trygge omgivelser og tilbyde livsfornødenheder til dets folk. Dette vil skabe Paradis på Jorden i stedet for det helvede på Jorden, som I har oplevet indtil nu. Tænk på den følelse af at have nået målet, når I kigger jer omkring og ser fred og kærlighed alle vegne. Alt, hvad der var falsk og ondt, er forsvundet for altid. Dette bør være jeres tanke alle dagens vågne timer og det, som I bør stræbe henimod. Sammen kan I opnå dette hurtigt. Timingen er rigtig, og lyset fører jer sikkert ad den sti, som gør dette muligt. Sammen har I det, der kræves, for at skabe dette på fredelig vis.  
      
Det er godt at se, at mange af jer har truffet et valg om ikke at lade jer rive med af al jule-virakken. I tilbringer denne tid med familie og venner for at komme tæt på hinanden og skabe stærke bånd som aldrig før. Julegaver tjener kun til at gøre Kabalen rigere og jer selv fattigere. De undgår ikke et eneste trick for at gøre jer til slaver af dem, og de ynder, at I står i gæld til dem. Det holder jer på plads, en plads, de nøje har planlagt for jer. Udnyt enhver lejlighed til at være sammen med venner og familie, for dette er dyrebare stunder, og minderne derom vil tjene jer, mens I bevæger jer fremad for at skabe en bedre fremtid for alle.

Alt vil snart blive afsløret. Det vil ikke være muligt at holde sandheden skjult om, hvem I er, og hvad der er blevet gjort mod jer i et forsøg på at overtage jeres planet. En skønne dag vil I læne jer tilbage og undres over, at I overlevede dette, så I kunne fortælle historien, når så stærke kræfter var oppe imod at afsløre sandheden. Mange af anstifterne af denne situation vil forlade planeten og tage tilbage til, hvor de kom fra. Andre vil forsøge at snyde jer til at acceptere dem. Nogle vil reelt bede om tilgivelse, og dette bør overvejes nøje. Følelser kan ikke tillades at forstyrre, hvad der er bedst for menneskeheden. Mange af dem vil ikke kunne leve på planeten Jorden, når først den er fuldt ud oplyst. De vil blive afsløret, da de har brug for energien fra frygt og drab for at kunne leve på Jorden. Deres menneskelige udseende vil smuldre. De vil kæmpe for at holde fast på det, de har opnået på jeres bekostning. I bliver nødt til at bevare fornuften, når I kommer ud for disse eventualiteter, med ro i sindet, fri for vrede. Der kan ikke være tale om gengældelse, idet dette ville bringe jer ned på deres niveau. Opfør jer værdigt, og bevar overblikket over situationen.   

Husk, at dette er, hvad I har ventet på og stræbt efter. Begge sider af livet vil arbejde sammen om dette for at sikre, at alt kommer til at foregå fredeligt.

I vil igen være i stand til at se og nyde solen, da den ikke længere vil være blokeret af chemtrails. Dette vil medføre så mange fordele både for helbredet og energien, for det er selvfølgelig derfor, at de har blokeret den. Jeres himle vil igen blive blå og fyldt med stjerner. Alt vil være lyst. Hvor vidunderligt det vil være! Dette vil genopbygge Jorden og gøre den klar til at nære afgrøderne igen, lige som den gjorde det før. Jorden og jeres forbindelse til den kan ikke understreges nok. I er helt bevidst blevet forhindret i at have en ægte forbindelse til Moder Jord. Alt er blevet designet med henblik på at blokere jeres forbindelse: Gummisåler under jeres sko, tøjfibre, som er skadelige for jeres helbred og velbefindende. Bare husk på, at alt, som er NATURLIGT, er godt, hvorimod det, som er menneskeskabt, er det modsatte, da det forhindrer jeres forbindelse til Jorden. At gå barfodet på jorden er utrolig gavnligt. Det forbinder jer med energien i Alt Som Er. I kan få fat i hjælpemidler for at skabe jordforbindelse, og disse har vist sig at være nyttige ved behandling af sygdom. Alt, hvad der har adskilt jer fra Jordens energier, skal fjernes. Dette kan komme til at tage noget tid, men vær bevidst om dette.   

De af jer, som skal arbejde sammen, vil mødes. Jeres instinkt vil guide jer til at være på rette tid og sted. Frygt ikke, for den Guddommelige Plan fungerer, som den skal. Vi har taget alt i betragtning. Intet er overladt til tilfældigheder. Vi ved, at I vil svare, når I bliver kontaktet om at forsamle jer. I er alle kommet langt, siden jeg er gået over til den Åndelige verden. Jeg har sikret mig, at Veronica er bevidst om min tilstedeværelse på alle tidspunkter.

Vær elskværdige at sende helbredende tanker og kærlighed til én, som går igennem forfærdelige tider i hænderne på Kabalen i deres forsøg på at forhindre ham eller hende i at udføre sin mission. Husk at mindes vedkommende i denne tid. 
Mine kære, kære venner, jeg ønsker jer alle en fredfyldt og glædelig stund med jeres familie og venner i denne den gode viljes højtid.

Veronica, min elskede, tag dig tid til at nyde familiens og venners selskab. Du skal vide, at jeg er hos dig som altid.

Din hengivne Monty.


Oversættelse: Anna Grete Telesford 


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE