Followers

Labels

Sunday, December 22, 2013

Swedish -- SauSa 20-December-2013 by Mike Quinsey

 


SaLuSa 20 december 2013

Årets turbulens sätts åt sidan när många människor förbereder sig för att fira det i enlighet med sin trosuppfattning. Det har blivit en tradition som också accepteras av dem som inte har någon särskild anknytning till en religiös övertygelse. Resultatet är att alla typer av människor tycker att de kan komma tillsammans och förbise sina olika trosuppfattningar och istället firma enheten för hela mänskligheten. Energierna höjs och en känsla av kärlek till alla människor tar fram det bästa inom dem. Helt plötsligt finns en speciell omtanke för alla de som är fattiga eller nödlidande, ofta i ett samhälle som annars är fullt kapabelt att stödja dem alla.

Dessa situationer uppstår gång på gång och sakta men säkert inser människor att de är ett med sina medmänniskor. De som kommit långt före andra i sin förståelse kan också se att allt liv är Ett och att det är oupplösligt förbundet med alla och att en handling av varje individ påverkar helheten. Det är då som människor tar ansvar för sina handlingar och hjälper till med att höja vibrationerna på Jorden. Om ni bara fortsätter att hålla uppe vibrationerna från den tid ni upplever nu, ju förr flyttar ni er från de lägre vibrationerna, som inte kan existera i ert högre tillstånd. Allteftersom förändringarna fortsätter så hjälper de till att höja upp de själar som just har kommit ut från mörkret. De behöver en hjälpande hand för att komma på rätt väg och lyckas lämna mörkret och det är så mycket lättare när någon redan skapat vägen.

Genom många liv har ni upplevt myriader av situationer som har hjälpt till med er utveckling. Situationerna har arrangerats i alla liven för att hjälpa er att övervinna de problem som ni kan tänkas ställas inför. Det finns absolut ingenting som sker utan goda skäl, även om den mänskliga hjärnan har svårt att se bortom vad som händer i er fysiska värld. Var och en av er har ett antal hjälpare och guider vars enda intresse är att försäkra er framgång genom era upplevelser. Det är därför de viktigaste händelserna i ert liv är iscensatta för att successivt föra er fram på vägen mot evolution. I många fall drivs ni in i kaotiska förhållanden som inte verkar ha något verkligt syfte. Tro oss, mina kära, ingenting händer av en tillfällighet och vad ni än blir involverade i har så har det ett visst mått av nytta eller vinst för er, inte bara för er egen själ utan för varje själ som är iblandad.

Oroa dig inte om du skulle fastna i det som uppenbart kommer från en negativ källa, för din närvaro kanske behövs för att hålla vibrationerna i schack. Ofta kan du ge tillräckligt med ljus för att mjuka upp eller ta bort några av de negativa energierna. Var säker på att du kommer att användas för dina erfarenheter och din hängivning till att sprida Ljuset, och det blir aldrig så att du uppmanas att hantera mer än du klarar av. Självklart kommer du också att få se dig själv ta emot i slutändan, men detta är ofta ett test för att försäkra att du vet hur man skall hantera sig själv. Vi upprepar: ”ingenting händer av en slump”, så leta alltid efter lektionen som åtföljer din upplevelse.

Försäkra dig om att du får avbrott eller pauser under hela din livstid, och du förväntas inte att tjäna Ljuset utan dem. Du kommer säkerligen att veta var du står när du går in i flödet och fullföljer din livsplan. Kom dock ihåg att ibland kommer du så att säga att fånga upp en enastående karma, och den kommer att visa sig när dina guider vet att du kan hantera den. Så bli inte oroad under sådana omständigheter och acceptera din upplevelse med gott hjärta, och viktigast av allt, se till att du lär dig av det!

Vid denna tid i din utveckling utvecklas du i en snabbare takt än någonsin, och varje själ är på sista varvet i sin livsplan för denna inkarnation. Detta kanske verkar vara osannolikt, eftersim ni alla är vid olika punkter i er utveckling, men kom ihåg att inte alla själar är redo att stiga upp – eller ens önskar att göra det. Slutet på en Solcykel är nära nu och det är speciellt på så sätt att slutfasen redan är beslutad, och oavsett varje försök av de Mörka tjänarna att omintetgöra planen så kommer de inte att lyckas med det. Uppstigningen är säker och väntas vid slutet av en Solcykel.

Under tiden, hjälp dina medresenärer när det behövs, men samtidigt skall du inte pressa dem genom att tvinga några råd på dem. Ibland kan lektioner läras genom en direkt erfarenhet, även om en grupperfarenhet inte är ovanlig. Försök att inte vara alltför rigid i ditt tänkande, var flexibel, även om många av er nu är tillräckligt intuitiva för att veta när man skall gå i en annan riktning. Ta saker steg för steg och försök att inte tvinga fram en situation, såvida du inte är säker på resultatet. Tänk på att när något flödar fram i harmoni så finns det lite du behöver göra.

Du har blivit förberedd för denna period under årtusenden och du har alltid vetat att den skulle komma och lyfta dig ut ur de lägre vibrationerna. Många av er har vaknat upp till detta faktum och går nu vägen framåt med stora förväntningar. Även om du inte till fullo förstår vilken storartad tid som öppnar sig för er alla, finns fortfarande en känsla av spänning i vetskapen om att en ny era är på väg att öppnas upp. Det gör att du funderar över vad livet skulle bli så snart de Mörka tjänarna togs bort. En sådan frihet från inblandning i ditt liv är något helt nytt, och mycket svårt att föreställa sig när du lyfter dig ut från de lägre vibrationerna.

Under årtusenden har du upplevt dualitet på så höga nivåer att det är svårt att föreställa sig de dramatiska och långtgående förändringarna som nu ligger framför dig. Emellertid är de nära att manifesteras och kommer att föra med sig de mest underbara överraskningar och långtgående förändringar till din stora förvåning och glädje.

Jag lämnar er nu i vad som förhoppningsvis är en känsla av glädje i vetskapen om att era resor i de lägre dimensionerna håller på att avslutas. Behåll ert lugn och fortsätt att sprida kärlek och frid var än ni går.

Tack SaLuSa!
Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE