Followers

Labels

Saturday, December 14, 2013

NEDERLANDS --Rainbow-Phoenix, Kosmisch Bewustzijn via WillBerlinghof: Komeet ISON nadert AardeGepost door Stephen Cook op 13 dec. 2013
(vertaling winny)  

Will Berlinghoff


(hieronder Will Berlinghoff)

Stephen Cook: voor degenen onder ons (zoals ik) die gefascineerd zijn door Komeet ISON, is dit een specifiek interessant uittreksel uit een kortgeleden sessie door Will Berlinghoff, de channeler/vertaler van de entiteit die bekend is als Kosmisch Bewustzijn, met de fascilitator Joan Mills, zij is de Bevrager van Kosmisch Bewustzijn en Energiegever. In het licht van recent commentaar door de Federatie van Licht via Blossom Goodchild – dat Komeet ISON een “komeet/schip” is – brengt deze boodschap  verdere details betreffende ISON’s mogelijke  “samenstelling” en  missie. Rainbow-Phoenix2

Kosmisch Bewustzijn:  ISON Nadert Aarde, zoals gechanneld door Will Berlinghof, op 4 december 2013 -http://rainbow-phoenix.com/Blog/blog.html

Vraag: Brak komeet ISON echt in zoveel kleine stukjes toen deze dicht bij de Zon kwam zoals velen zeggen? Als dat zo is wat gebeurde er met het voertuig van de Galactische Federatie die er bij zat? Hoe beïnvloedt dit diens missie betreffende planeet Aarde? Was het kapotgaan bekend en gepland of was dit het resultaat van een aanval van de Orion/Reptiliaanse krachten?  Uw gedachten graag?

Kosmische Bewustzijn:  Dingen zijn niet altijd wat ze lijken. En geloof ook niet altijd de rapporten van degenen die er schijnen te zijn om je te vertellen wat er gebeurde, maar die in feite een verborgen agenda hebben. In dit geval zijn er zij degenen die ISON hebben gevolgd die willen laten geloven dat deze is gebroken en dus vernietigd is, dat het niet langer meer een komeet is van enige betekenis maar eerder een verstrooiing van partikels en stukken. Maar, zoals dit Bewustzijn heeft gezegd, de dingen zijn niet altijd wat zij schijnen te zijn.

Dat er bepaalde voertuigen er nog zijn, dat er nog steeds een deel van de komeet is die bekend stond als ISON. Dat dit Bewustzijn na het bekijken van deze situatie ziet dat de situatie van voor het breken van dat wat de centrale massa was, die gezien werd als de komeet ISON. Dat deze centrale massa omgeven was door dat wat gekend werd als de coma van de komeet en dat een zonnevlam de coma (de nevel rond de komeet) raakte en die schijnbaar wegblies, die legde de centrale kern bloot die immens van aard was.  Dat deze centrale kern naar de Zon bleef duiken en dat deze op dat moment van het perihelion(het punt het dichtst bij de zon) plotseling brak en desintegreerde.

Bepaalde mensen, zelfs goed gerespecteerde mensen in de UFO kringen, kwamen naar voren en kondigden aan dat ISON er niet meer was, dat hij slechts een verzameling partikels en stukken was, dat deze werd vernietigd door zonne activiteit en door nabijheid van de Zon. Het was ook geschikt dat veel van de satellieten die getraind waren op het object ophielden te werken voor het publiek, precies op de tijd van het perihelion en inderdaad, diverse uren, dagen erna.

Wat er uiteindelijk werd getoond nadat het perihelion was bereikt en de komeet zijn terugzwaai begon naar de Aarde en weer naar buiten kwam, was het cluster van stukken en partikels die nu getoond worden. Maar die worden nog steeds niet juist getoond. Dat dit Bewustzijn vele weken heeft gehandhaafd dat er voertuigen in de coma waren en in de komeet zelf. Dat wat schijnbaar de harde massa in het midden was, was de komeet/asteroïde die werd achtergelaten nadat de coma was weggeblazen, opnieuw niet was wat het scheen te zijn.

Dat de krachten die de komeet gebruikten de technologie hebben om er een massa omheen te brengen die wat er in zit kan vermommen of verbergen. Dat er in de holle kern van de komeet, de massa van de kern, verscheiden schepen in de kern waren. Er waren ook schepen buiten de kern, sommigen ervan werden duidelijk geïdentificeerd toen foto’s van ISON werden uitgefilterd bij vorige gelegenheden. Deze schepen zijn er nog steeds, alhoewel ze gecloaked zijn (afgeschermd.verborgen). De schepen die in de kern van de komeet waren zijn er nog steeds, die zijn ook gecloaked. Wat er gebeurde was een vrijlaten van de massa die vertaald wordt als de kern van de komeet in de clusters die nu worden gefotografeerd en worden geclaimd de vernietigde komeetkern te zijn.

Dat als resultaat de massa van de stukken nog steeds is wat een energie heeft, maar meer belangrijk is dat de voertuigen die in en rond de komeetkern waren en verborgen zaten in de coma, nog steeds beschikbaar zijn en  erom heen zwaaiden en naar deze planeet gaan, deze planeet Aarde in deze tijd. Verder is het puin veld dat bij de komeet spoorde immens in zijn grootte en wijdte en dat de Aarde door dit staartveld van puin heen zal gaan op en rond de 26ste, 27steen 28ste december en dat er nog steeds veel dingen moeten worden uitgespeeld. Dit verhaal is bij lange na nog niet voorbij of geëindigd.

Dat de grote bedoeling van de misleidende informatie was, door het aankondigen van de vernietiging van ISON het vermoeden af te sluiten dat deze komeet enige betekenis had of belangrijkheid. Dit is de truck van de illusionisten al de hele tijd geweest om bepaalde dingen te laten zien en andere dingen te verbergen. Die illusionistentruck wordt aan twee kanten gespeeld, door de Galactische Federatie die om hun eigen redenen niet duidelijk willen zijn bij de nadering van deze voertuigen maar ook door de Krachten(Machten) Die Er Zijn die niet wensen dat de mensheid zich bewust is dat er een flottielje de Aarde nadert, dat die connecties heeft met komeet ISON die stralen en beams uitzonden in frequentie, die deze stralen nu naar de Aarde zenden om de elektromagnetische velden te beïnvloeden die de Aarde door een puinveld zullen brengen, om op de planeet bepaalde mineralen en juwelen en voorwerpen te planten.

Dit gaat nog gebeuren, dit zal zich nog ontvouwen, maar dit Bewustzijn zal categorisch zeggen dat wat ISON was, alhoewel die niet langer meer is wat hij was, dat wat de kern was die niet langer een massa heeft en intact is, nog steeds een herkenbaar object is die naar deze planeet toegaat en dat dit object samengesteld is uit diverse voertuigen maar ook uit puin dat een impact zal hebben op de planeet.

Dat dit is wat wordt gezien in de weken en maanden verderop maar specifiek, vlak  nadat de gelegenheid die als Kerstmis wordt gekend, 25 december is. Specifiek 28 december is waarop de planeet volledig in de staart van de komeet zit, de puinstaart van dat wat komeet ISON is, zelfs als die niet is wat velen dachten wat die was. Het is van grote betekenis, groter dan enig ander gebeuren dat ooit is gerapporteerd, want er is bewijs dat er inderdaad een buitenaardse kracht is die naar de planeet gaat.

Of dit ooit volledig en waar wordt gerapporteerd, blijft te bezien en als de Krachten (Machten)Die Er Zijn hun manier zullen krijgen, zal dit niet worden gerapporteerd en zij zullen de mensheid afschermen van deze kennis en deze informatie.

Kijk naar de hemelen, weet dat er grotere dingen aan de hemelen zijn waar de meesten ooit van droomden maar dezen staan op het punt te worden getoond, en brengen enige grote veranderingen aan degenen die klaar zijn om deze informatie te ontvangen, deze kennis, deze nieuwe realiteit. Dit antwoord is voltooid.

Vraag: Dank u Bewustzijn. Ook nog bij ISON betrokken, wetenschappers noemen ISON een komeet en zeggen dat ISON ons zonnestelsel eerder heeft bezocht bij twee gelegenheden volgens hun geregistreerde gegevens, en ook dat ISON een “brok ijs” is. is dit zo?

Kosm. Bewustz: Denk eraan wat dit Bewustzijn een minuut geleden zei, dat degenen die willen misleiden dingen spreken, dingen zeggen die noodzakelijkerwijs niet zo zijn. Het is zo dat wat de komeet ISON was dit zonnestelsel eerder heeft bezocht maar dat wat het ‘blok ijs’ is, de kern, bij deze gelegenheid gebruikt werd als een soort van vermomming en dat die werd  uitgehold en samengehouden, zoals je wilt, kunstmatig, met de bedoeling om de nadering van dat flottielje van voertuigen te vermommen die verbonden zijn aan de Galactische Federatie.

Tegelijkertijd waren er andere schepen die rond de ijsmassa waren, de kern van de komeet. Dat deze schepen pulse golven hebben gezonden, zoals je wilt, naar de Zon zelf. Deze pulse golven werden ook naar Mars gezonden toen ze langs Mars veegden, en zelfs naar de Aarde, alhoewel er wordt gezien dat bepaalde pulse golven direct naar Aarde zullen worden gezonden in de dagen, weken die komen.

Daar is een bedoeling voor. Dat is niet om de planeet te verwoesten of te schaden maar het is deel van het ontwerp of plan waar dit Bewustzijn over heeft gesproken als zijnde God’s Plan of het Goddelijke Plan. Dat is nog zeer sterk aan het spelen en er moet aan worden gedacht dat dit zo is. Maar voor de beweringen van degenen die de komeet afschepen die zeggen: “het is maar een stuk ijs” die willen niet dat de mensheid de waarheid kent, ze willen niet weten dat die hol is en schepen bevat. Zij willen niet dat de mensheid weet dat er een buitenaards flottielje aan het naderen is en weet maar zeker dat zij iedere poging zullen doen om zulke informatie af te sluiten, om zulke informatie te ontkennen, om deze informatie te misleiden en verkeerd doen doorgeven.

En daarom, voor velen is dit gebeuren van geen betekenis, want het grootste deel heeft nog nooit gehoord van komeet ISON, heeft zich nooit gerealiseerd dat deze aan de hemelen was en die verbazende dingen doet. En als ze er wel over hoorden, hebben ze leugens gehoord en werd het in een verkeerd daglicht gesteld dan wat het is.

Dit is klassiek voor de beheersing van het menselijke denken en om de mensheid te misleiden, op een dwaalspoor te brengen, te ontkennen en openlijk te liegen over dingen zodat de mensheid niet ontwaakt, dus de mensheid staat niet op en zegt: “Waarom, waar gaat dit over, wie probeert me te bedriegen, enz?”  Dat de vragen die zouden opkomen, vragen zijn die de Machten Die Er Zijn niet willen dat ze gesteld worden, en die zijn bereid om degenen te verpletteren die deze informatie zou voortbrengen. Maar dit Bewustzijn is blij om aan te kondigen dat het niet langer meer zo kan zijn, er zijn velen aan het rapporteren over ISON en de bijzonderheden van ISON. Dat zij die proberen te verpletteren dat niet totaal meer kunnen doen. Echter, ze zullen zeker misleiden en zij die niet dieper wensen te zoeken, die er geen interesse voor hebben, die blindelings de regering geloven, zullen die leugens geloven met  deze misinformatie.

Dit Bewustzijn vraagt eenvoudig degenen die boven dit soort dwaalspoor, onwaarheid zitten  om echt op het hoger punt van vertrouwen te gaan staan in deze tijd en om te vertrouwen wat velen al instinctief voelen dat ISON iets anders is, veel meer is dan de regering en de officiële agentschappen zoals NASA claimen dat het is. Want dit is de waarheid van de zaak:  ISON is niet wat hij schijnt te zijn en houdt grote belofte in om zekere leugens van de Machten Die Er Zijn bloot te leggen, zodat ze ten slotte zullen laten zien wat zij zijn.

Vraag:  Het volgende deel: Er was verondersteld dat ISON uit een geheel andere omloop kwam, heel ver weg uit het noorden, en dat die gewoon langs zwaait naar buiten, om nooit weer terug te keren. Zijn reis begon toen mensen (vroeger) op Aarde liepen. Is dat juist?

Kosm. Bewustz: Dat dit juist kan zijn, wat de komeet zou geweest zijn, die ooit in het systeem terecht kwam. Maar wat de komeet is die werd aangepast voor zijn huidige reis en de huidige bedoeling is niet de komeet die hij ooit was. Daarom alhoewel je kunt zeggen dat de komeet die bekend staat als ISON het zonnestelsel eerder binnen kwam is juist, maar wat de komeet ISON nu is, is gewoon niet dat stuk inerte rots en ijs. Het is iets anders, iets veel groters dat de sluier van verschijning van een komeet heeft gebruikt om zichzelf grotendeels te cloaken/verbergen en om een kunstmatige omgeving te scheppen, een zwaartekrachtveld, zoals je wilt, binnenin de komeet om de reis een aangename reis te maken.

Dat dit Bewustzijn niet in de details ervan zal gaan maar voldoende om hier te zeggen dat er een reden was waarom de komeet kern werd uitgehold en gebruikt en dat er ander planetaire lichamen eerder zijn gebruikt aldus, zoals Elenin en zullen opnieuw worden gebruikt. Inderdaad zal een volgende komeet dichterbij komen die dicht bij de Aarde zal komen in de latere fases van 2014 tot in 2015 die ook van grote betekenis is. Maar in deze tijd is het ISON die van belang is en terwijl deze die een natuurlijk lichaam kon worden genoemd, een natuurlijk voorwerp, een feitelijke komeet zelfs, deze is bij deze gelegenheid niet wat hij lijkt te zijn en dat hij werd aangepast voor gebruik door degenen die bepaalde plannen hadden en die samenwerken in hun plannen met het Goddelijke Plan. Is dit duidelijk?

Vraag: Ja, dat is duidelijk, dank u. Het laatste deel: de wetenschappers zeggen: “Toen ISON werd geformeerd, was er water aanwezig wat gewicht toevoegde aan het mysterie over waar water vandaan kwam, met de conclusie dat water op Aarde uit de diverse kometen kwam die overbleven van de formatie van diverse planeten. Aldus dankt de mensheid haar bestaan aan de kometen in ons zonnestelsel.”  Is dit waar?

Kosm. Bewustz: Op een bepaalde manier, als iemand naar de stoffelijke uitleg kijkt voor de oorsprong van planeten of van deze planeet. Wat ook waar is, is dat de planeet haar bestaan ook dankt aan sterrenstof dat constant de planeet bombardeert, dat naar de planeet toekomt en toevoegt aan de oppervlakte van de planeet. Dat deze planeet veel dankt aan asteroïden en meteoren die gecrasht zijn op de planeet, die activiteiten hebben gestimuleerd in het verleden, die opnieuw hebben toegevoegd aan de landmassa en aan de schepping van de planeet die er is.

Al deze gebeurtenissen zitten nog in het stoffelijke rijk. Dat er andere gebeurtenissen zijn die veel te maken hebben met de formatie van de planeet, die worden niet erkend of geaccepteerd door de huidige astrofysica, zoals de mysterieuze planeet Tiamat die er ooit bestond, wat soms ook genoemd wordt als Marduk, wat de planeet was waar nu de astroïdengordel bestaat, en hoe bij de verwoesting van die planeet een groot brok er vanaf vloog en naar de Zon ging. Dat deze grote brok samengroeide tot een globale vorm die hol was in het binnenste deel, die rond draaide, en die een holle-schelp globe schiep en dat deze globe was wat zich in een omloop draaide rond de zon in de positie van de Aarde nu, want het was de Aarde.

Dat dit geen geaccepteerde veronderstellings theorie is door die astronomen, die astrofysici en toch zit er betekenis aan dit verhaal en aan de oude mythes van Tiamat/Marduk en andere planeten die zulke explosies ervaren hebben in het verleden. Dat dit uiteindelijk allemaal alleen betrekking heeft op een stoffelijke interpretatie van de start van een planeet en van waaruit elementen van haar lichaam werden geproduceerd, waar het ijs en het zand en het stof en de partikels en meteorieten vandaan kwamen, waar zelfs de schelp van de planeet oorspronkelijk vandaan kwam. Dat heeft weinig te maken met de spirituele reden voor de schepping van Aarde, van haar tussenspel en uitwisseling met andere lichamen of bewustzijn, zoals andere planeten dan zij zelf, zoals de Zon zelf, zoals galaxies in de verte. Dat dit allemaal meer heeft te maken dan gewoon een stoffelijke uitleg iemand ooit een zin of betekenis zou geven.

Daarom is het correct dat water deze planeet uit zekere astrale lichamen heeft bereikt die op de planeet waren gecrasht, maar het komt niet alleen door kometen waar zulk water vandaan komt. Dat het ook door komt door de stoffelijke mogelijkheden van de verwoeste planeet Marduk waar water nog steeds ingesloten werd door een vorm van stoom rond de planeet en ook in de planeet. Dat er meer in dit verhaal zit dan het oog kan zien.

Copyright © 2013, Callista and Will Summerfield-Berlinghof. All rights reserved. http://rainbow-phoenix.com/Blog/blog.html
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE