Followers

Labels

Wednesday, June 3, 2015

Nederlands -- RAINBOW PHOENIX: Cruciale Boodschap van Kosmische BewustzijnRAINBOW PHOENIX  
Omhoog gaand naar Ascentie, op 29 mei 2015
                                                
Cruciale Boodschap van Kosmische Bewustzijn


Waarvoor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u om bij ons te zijn vandaag voor de sessie van 29 mei 2015 van Rainbow-Phoenix. Will Berlinghof is de Stem van het Bewustzijn voor jullie boodschappen. Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Dankbaarheid en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u in deze tijd wilt spreken? Dank u.

Dat er een openingsboodschap is en een gebeuren waarover dit Bewustzijn wilt spreken. Het gebeuren waar dit Bewustzijn naar verwijst is geen feitelijk gebeuren dat men heeft gezien op hun tv of gehoord heeft over de radio of gelezen heeft in de kranten. Het is eerder een gebeuren van wereld aard dat in deze tijd plaats vindt en van grote betekenis is waarover dit Bewustzijn wilt spreken in deze tijd. Dat het gebeuren waarnaar dit Bewustzijn verwijst de over schaduwing is van de planeet door degenen die toegang hebben tot bepaalde ontwikkelde technologieën, zij die in deze tijd de planeet beheersen of minstens pogen om de planeet in deze tijd te controleren en te manipuleren. Dit met betrekking tot hen die dit Bewustzijn in het verleden heeft genoemd de Archons, of de Orion/Reptilianen, of de elites, de Illuminati, enz. Er zijn zoals altijd, veel namen voor de groepen en de onder-groepen die plannen om de planeet te bezitten en om met de planeet en de mensheid te doen wat zij willen.  

Dat in deze tijd er een samenwerking is van degenen om dat wat een energetisch/psychisch teken is te leggen over en rond de planeet. Dat dit al enige tijd onderweg is maar behoorlijk intens en extreem is geworden in de laatste paar maanden. Dit Bewustzijn heeft gesproken in het verleden van de zware drukkende energieën die heden gebeuren op deze planeet. Dat deze onderdrukkende energieën tienvoudig zijn opgevoerd door het gebruik van bepaalde ontwikkelde technologieën en dat deze kracht van bedekking of onderdrukking of oppressie – dat dit wordt gestuurd naar degenen van spirituele aard, zij die willen doorgaan, die aan zich iets vasthouden die hoop voor de toekomst hebben, een soort gevoel van dat zin en gevoel heeft voor wat verderop ligt en zal vernietigen wat er is geweest. Dat de toekomst iets is dat helder en verbonden is met Spirit en met het levende bewustzijn van deze planeet, van Moeder Aarde zelf.


Er zijn velen inderdaad die gewoon weten in zichzelf dat het tijd is voor verandering, die in zichzelf de drang voelen om een verandering te maken, om deel te zijn van de verschuiving die onderweg is die Moeder Aarde door de krachtige transitie heen brengt waar ze doorheen gaat maar ook ziet dat de mensheid succesvol is op dezelfde wijze: door het verschuiven van het bewustzijn, ontwaken wat in elke mens zit welke de opening naar de toekomst opwachten, naar wat verderop ligt, een toekomst, vrij van onderdrukking, in slaaf houden, dominantie, dood en vernietiging.

Zij, die de controle hebben, en die verborgen zitten achter de schermen, weten ook dat dit soort toekomst, deze mogelijkheid voor vrijheid en voor spirituele evolutie, beschikbaar is voor de mensheid. Het is een van de veelvoudige tijdslijnen die er zijn. Het is een die de mensheid zal meenemen naar een pad naar de uiteindelijke evolutie van het menselijk bewustzijn in zo’n hoge mate die in  zullen stappen in zijn ware aard. Het is er een die de mensheid het pad laat nemen met een dergelijke hoge graad dat ze zullen stappen in wat hun ware aard is. Dezen zullen op een of andere wijze terugkeren naar een staat van zijn die de mensheid eens bezat vóór de Val, voor de overname, voordat degenen naar deze planeet kwamen en welken enige honderden jaren aan de macht zijn geweest.

Dat die Archon krachten, specifiek degenen die het hoofd van de piramide beheersen, de apex van de piramide, weten dat deze toekomst op de mensheid wacht. Maar ze weten ook, omdat ze werken met de tijdslijnen van de vierde dimensie, dat er ook nog andere tijdslijnen zijn die beter bij hen passen, waar zij zelf aan de leiding blijven, waar zij in de controle blijven.

In het verleden heeft dit Bewustzijn hierover gesproken en verklaard dat dit het planeet B scenario zal zijn. Zij die nog niet klaar zijn om verder te gaan, zij die nog niet klaar zijn om deel te nemen aan de heldere toekomst en de voortgang wensen van wat er reeds is, zullen naar die tijdslijnen gaan die dit Bewustzijn heeft genoemd als de planeet B scenario’s.

Maar dit laat ruimte voor de velen die niet wensen om dat duistere en wanhopig pad te af te gaan. Dat er velen zijn die willen doorgaan met de mensheid, die drie dimensionale ervaringen hebben in het stoffelijke, terwijl het bevat is in wat een dualistisch paradigma van denken is, een paradigma die deze of gene keuze biedt.

Dat men in staat is, door een dergelijke ervaring, om te groeien en zich te ontwikkelen, en er zijn veel aspecten van de ziel die hier zijn om deze keuze te beleven: een keuze in evenwicht en in harmonie, niet een die overheerst worden door degenen met de verborgen agenda, die toegang hebben tot de waarheid waar het grootste gedeelte geen toegang toe heeft. Wat naar beneden gedrukt wordt in de psyche en het bewustzijn, dus die niet naar verlichting en bewustzijn streven.

Maar in wat de A/B scenario’s zijn, want er zijn veel versies, eigenlijk het doel zal zijn om evenwicht te vinden en harmonie, om op de middelste weg te lopen, om niet buitensporig te zijn maar eerder om in evenwicht te blijven als men zijn leven leeft en als men voortgaat langs dat spirituele pad dat gekozen werd door de ziel om de ervaring te zijn, dat is de belevenis die ervaren wordt op dit stoffelijke plan.

Dan is er wat de planeet X scenario’s zijn, veelvoudig opnieuw, vele versies. Maar die eigenlijk werken op dit hoger niveau zullen degenen zijn die het basische, krachtige, innerlijke werk gedaan hebben op zichzelf, want het is nodig om aan zichzelf te werken, om altijd alert te zijn van die diepe kern geloven die in iemand kunnen zijn geplant, om alert en bewust ervan te zijn, om ze te herkennen zodat men andere keuzes kan maken dan gewoon reageren met een automatische respons, zoals dit het geval is voor de meeste mensen. Het is met diep besef en begrip dat iemand kan leven in dit drie dimensionale niveau van ervaring terwijl hij nog bevatting en toegang heeft tot hogere niveaus van bewustzijn vanaf de vierde dimensie, maar nog belangrijker, van de vijfde dimensie.

Dat er een tussenstuk zit die nu gebeurt waar de vierde dimensionale energieën tussen de drie dimensionale energieën komen, en zij die aan zichzelf hebben gewerkt, die de blinderingen hebben weggehaald, de moed hebben gehad om in het onbekende te stappen, en die houden voor de waarheid, zullen een werkelijkheid beleven, waar magie en wonderen de norm zijn en de orde van de dag.

Dat velen beginnen dit niveau te bereiken en diegenen zijn zij die van specifieke zorg zijn voor de Archons, voor degenen die proberen om hun versies van toekomstige tijdslijnen te winnen, om die te installeren en om al het andere kwijt te raken die niet zullen deelnemen aan hun tijdslijnen. Aldus is het dat zij die het meest sensitief zijn, het meest zich bewust, het meest intens spiritueel, die een hoog spiritueel leven willen leven, die de voornaamste doelen zijn voor die technologie die in deze tijd wordt gebruikt om de planeet energetisch te bedekken met buitengewone, onderdrukkende kracht die serieus zelfs hen naar onderen drukken en hinderen die van meest krachtige, sensitieve en spirituele aard zijn.

Dus is het zo dat velen in deze tijd door een extreme periode in hun leven gaan, een periode van tijd waar de hoop is verloren, waar het geloof dat men van dergelijke aard is, van zulke hogere spirituele make-up is, serieus worden gecompromitteerd en uitgedaagd door deze opzettelijke aanval op de velen die meest zeker de toekomstige wegwijzers, leiders, gidsen, mentoren, of healers konden zijn, voor degenen die door deze specifieke tijd, op deze specifieke tijd, want het is inderdaad een periode van tijd, nu, waar doorheen moet worden gegaan.

Dit Bewustzijn heeft gesproken hoe de jaren 2015 en 2016 kritiek en cruciaal zijn, want dit is de periode tijd waar zij die gemanipuleerd en beheerst hebben, het echt voor zichzelf zo hebben gemaakt. Maar het werkt niet goed, het werkt niet precies zo uit als zij wensten dat het zou zijn. Zij hebben nu beperkte informatie over hoe de dingen zichzelf gaan oplossen. In het verleden konden zij, omdat zij de vierde dimensionaliteit konden zien en alternatieve tijdslijnen, ook die tijdslijnen konden benadrukken, welke zij in grotere en grotere macht zetten, die onderscheidend voordelig voor hen was, maar vanaf 21 december 2012, werd hen volledige toegang ontzegd tot de toekomst. Die zij gebruikten om in staat te zijn om door de vierde dimensionaliteit heen te kijken die zij bereikten om die tijdslijnen te zien.

Met andere woorden weten zij niet echt of dat wat zij willen zal gebeuren, over de hele linie, het laten varen van het planeet A/B scenario en voornamelijk het planeet B scenario dat zij aanbevelen en ondersteunen en willen bereiken.

Daarom stommelen ze in het duister, zonder licht, zonder een kaarsje. Het is ook de aard van de Archons om verwoesters te zijn, om eerder te vernietigen dan om te scheppen. Zij vertrouwen op de creatieve energieën van de mensheid en van andere buitenaardse rassen die zij in het verleden hebben onderworpen en gedomineerd, om de nieuwe elementen binnen te brengen waar ze zich mee voeden en tot hun voordeel gebruiken. Maar zij zijn zelf geen Scheppers van nieuwe zaken, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe structuren. Ze werken met destructieve energieën, de energieën van vernietiging en als zij voldoende een planeet hebben vernietigd en diens bevolking, zullen ze verder gaan of ze zullen gebruiken wat er is achtergebleven voor hun doel. Het is hun bedoeling, hier op deze planeet, om hetzelfde te doen, een grote hoeveelheid mensen te vernietigen, de mensheid van de planeet te vernietigen die zij zo lang hebben gedomineerd, om zijn bronnen te gebruiken en om de enkelen opnieuw te adresseren die zij zullen toestaan om te overleven, om hun doelen te dienen, terwijl ze verder naar buiten gaan in de open galaxy en universum.

Maar zal dit zo zijn? Gewoon omdat dit hun voortdurende manier van dingen doen is en dat ze dit al miljoenen jaren gedaan hebben, betekent dit niet dat het succesvol zal zijn op deze planeet, want er zijn andere plannen voor deze planeet en voor de mensheid. En in deze tijd, terwijl de Archonten niet volledig kunnen zien hoe ze verder gaan of wat hun volle resultaten zullen zijn, kunnen ze alleen opereren onder de aanname van te doen wat ze altijd gedaan hebben en om bij hun plannen te blijven waarmee ze zoals altijd resultaten bereikten die in het verleden werden bereikt.

Maar het is niet altijd zo geweest, het is gewoon hoe zij vertaalden dat ze altijd in controle zijn geweest en dit is fout. Dit is onjuist Maar zij zitten in een bepaalde manier van denken, zijn en reageren opgesloten. Ook zij hebben blinderingen op die hen niet het volle plaatje laten zien, dan alleen wat direct voor hen staat, en zelfs dat wordt nu beknot en hen ontkend.

Daarom marcheren zij ook naar voren in het duister, zonder licht of een manier om te zien waar ze naar toe gaan. Ze gaan in blind vertrouwen, ze zijn gefixeerd in hun patronen van gedrag. Er is geen flexibiliteit, er is alleen rigiditeit, en het is deze rigiditeit en gebrek aan flexibiliteit die hun Achilles’ hiel is.

Dat is de reden waarom ze niet succesvol zullen zijn en de mensheid en de planeet en vele, veel meer niveaus van bewustzijn zullen verder gaan, in het zonnestelsel, in deze galaxy, en de galaxies die verder liggen vanwege wat er hier in deze tijd aan het gebeuren is.

Dit brengt dit Bewustzijn terug naar deze tijd en wat er bezig is. Zoals dit Bewustzijn heeft gezegd, op het niveau van de psyche en menselijk bewustzijn is een aanval onderweg, specifiek gericht naar allen die van sensitieve spirituele aard zijn, die hier door keuze zijn met overeenkomst van de Goddelijke Bron en van de collectieve ziel van ieder een, om het werk te doen, om te helpen in deze tijd bij het proces van transitie en transformatie, die hier zijn om door de verschuiving te gaan van het menselijk bewustzijn, in planetair bewustzijn, in universeel kosmisch bewustzijn, om deel te zijn van inderdaad iets zeer groots en prachtigs.

Maar het is de donkere tijd van de nacht, de duistere periode van de nacht vóór het ochtendgloren, en dat terwijl velen van jullie de donker nacht van de ziel in het verleden hebben ervaren, in deze tijd is deze buitengewoon sterk, de illusie dat die het ergste is dat ooit is geweest. Maar deze illusie is werkelijk, is de zin dat die iemand aanvalt op het niveau van hun zijn dat bestaat in deze drie dimensionale staat, dat nog niet is waargenomen of bewijs van gezien is van de grotere verandering en die wordt alleen waargenomen en gezien wat wordt overgebracht door het roosterwerk van bedrog dat op deze planeet is gelegd.

Dat gridwerk/roosterwerk van bedrog dat iemand isoleert en op een donkere plaats zet waar het schijnt dat ondanks alle wensen van iemand om de verschuiving te zien gebeuren in het menselijk bewustzijn, om de overgang te zien van Moeder Aarde’s bewustzijn en transformatie, ondanks alles wat iemand van het grootste belang heeft gehouden en dat iemand hier is gekomen om er deel van te zijn, dat er niets gebeurt.

Dat dit direct het versterkte effect is van dit roosterwerk, deze deken van onderdrukking/oppressie die in deze tijd neergelegd is door wanhopige wezens, want zij willen dit niet, die miljoenen die hier zijn om te ontwaken tot de graad waarop ze kunnen beginnen samen te komen met elkaar, om de groep te ondersteunen die hier in deze tijd is, deze substantiële groep van spiritueel-bewuste ontwikkelde en verlichte wezens, die wilden komen naar deze planeet in deze cruciale tijd. Jij bent een van degenen die hebben gekozen om hier te komen in deze tijd om deel te zijn van de verzameling in bewustzijn die zal omhoog komen en als een tsunami zal crashen/neerkomen op hen die zolang de onderdrukkers/verdrukkers waren, en hen wegvagen evenals Moeder Aarde doet, als de mensheid naar zijn heldere toekomst zal gaan.

Maar dit is geen onmiddellijk gebeuren en dit is een van de redenen waarom er zo velen zo ontmoedigd zijn, waarom er zo velen ontmoedigd werden op 21 december 2012. Het thema scheen te suggereren dat de veranderingen wereldwijd en onmiddellijk zouden zijn en van een wankelende aard, de oude wereld wegvagend en de Ascentie binnen brengend, de opgestegen planeet.

Dit Bewustzijn heeft gezegd, zoals veel anderen heel vaak gedaan hebben sedert die tijd dat er inderdaad iets is gebeurd, de poort naar Spirit, de Goddelijke Bron werd geopend en de energieën van de Goddelijke Bron en hoger bewustzijn die doordringen in deze tijd in de planeet, zijn deel van de redenen waarom zij die zo lang de leiding hadden hun krachten verliezen, hun controle en hun meester-zijn over de mensheid.

Maar nog in deze tijd, hebben velen die die grote sprong van vertrouwen kunnen nemen, of niet in staat zijn geweest dat te doen, geloven nog dat er niets aan het gebeuren is. Dit is deel van de verdrukkende ‘deken’ energieën die degenen aan de macht aan het gebruiken zijn, maar ze hebben die tienvoudig vermenigvuldigd en aldus is het dat op dit moment in de tijd velen hun weg verliezen, velen wanhopig worstelend, wetend dat zij op sommige manieren, niet kunnen gaan op een wijze die niet met hen resoneert, in een leven dat hen niet ondersteunt of hen ziet vooruitgaan. Maar, dit is het grote bedrog. Dit is het grote bedrog dat wordt bedreven door hen door het gebruik van ontwikkelde technologie. Het is deel van dat wat de functie van dit grid van onderdrukking is dat de planeet omsluit, deze spinnen-manier van negatieve energieën die velen vergiftigt die hier zijn om te helpen gidsen en te assisteren, de mensheid en Moeder Aarde helpen assisteren naar voren toe in het nieuwe gloren van bewustzijn dat onderweg is.  

Het is een breekbare periode van tijd, de tweejarige periode van 2015 en 2016. Het is een punt van zwakte als je wilt dat de Machten Die er Zijn, de Archonten, die proberen het in deze tijd uit te buiten. Dus, voor de velen die zich down voelen en terneer geslagen, die voelen dat er geen hoop is, geen punt is, of er is geen weg naar voren toe – dit Bewustzijn spreekt direct tegen je en vraagt je om je te realiseren dat wat er in deze tijd gebeurt opzettelijk gebeurt door hun bedoeling en het focus om degenen die de planeet kunnen assisteren, af te sluiten om de mensheid te helpen vooruit te gaan, die de droom kunnen worden, die op hun schouders de verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun leven te leven als vijf dimensionale wezens die gekozen hebben om drie dimensionale ervaringen te hebben, volledig ontwaken, het volledig gloren van de zintuigen, alle grotere zintuigen. Volle activering van de 12 strengen van DNA die de mensheid eens had en die zich ervan lieten bestolen worden, de tien strengen werden bekoeld.

Dat dit de mensheid opwacht maar alleen als de mensheid de lijn kan vasthouden, de aanval kan weerstaan die onderweg is, bezig is, en dit op het meest individuele niveau, op jullie niveau. Want jij het individu, jullie zijn degenen die deze verborgen aanval beleven, deze aanranding van de psyche en de ziel van elk en ieder sensitief, spiritueel, liefdevol, gracieus individueel zielsaspect die op de planeet is in deze tijd om bij de evolutionaire sprong naar voren te assisteren, die onderweg is.

Geef niet op, geef nu niet op. Nu is de tijd om nog dieper te graven, om de oplossing te vinden die in elk van jullie ligt, om die omhoog te trekken, om die als een omhulsel te dragen, om de duisteren in de ogen te kijken en te zeggen: Nee, de streep is hier getrokken, jullie zullen niet verder gaan dan tot deze streep. Ik zal het niet toestaan.” Dit betekent dat je ook bereid moet zijn om naar het duister te kijken waar je in deze tijd inzit en om die als illusie te zien en als bedrog. Om te begrijpen dat dit een wanhopig poging is van de Archonts om jullie te stoppen. Om elk individu te stoppen die een verschil kan maken in deze tijd en voor de tijd die eraan komt. Om met volle toewijding te herleiden dat jullie niet aan hen zullen toegeven, jullie zullen niet door hen worden overwonnen, jullie zullen niet door hen worden verslagen, want jullie zijn groter, jullie zijn spirit, jullie zijn de Goddelijke Bron, Goddelijke Liefde, Goddelijke Licht en jullie zijn nu hier.

Dat dit Bewustzijn zijn energieën gezonden heeft naar een en allen om te helpen bij dit extreme en moeilijke moment, om jullie allen eraan te herinneren wie jullie echt zijn, en om een en allen aan te moedigen om omhoog te rijzen, om zichzelf boven het moeras uit te werken waar jullie in vast zitten als individuen en als mensheid, en om te herkennen dat het inderdaad een grote illusie is om te geloven dat jullie krachteloos zijn, zonder betekenis en zonder effect. Dat jullie de Grote Geest zijn die Zichzelf manifesteert in dit avontuur van een leven waar jullie in bezig zijn, in deze cruciale ervaring van het naar voren springen in bewustzijn. Jullie nemen deel aan de verschuiving van bewustzijn van een voelend wezen van grote statuur en grootsheid, Moeder Aarde zelf.

Dat dit een tijd van verbijstering is, van wonder en magie. Maar niet eerder geloven dat het hiervan tegengesteld is, te geloven dat het leugens zijn en een retoriek van bedrog die wordt gespeeld naar jullie door degenen aan de macht, dat dit een actie is die jullie leeg laat lopen, die jullie verslaat en in de handen speelt van degenen die in wanhoop proberen het menselijk bewustzijn en de individuele wil en besef te onderdrukken.

Jullie zijn een gevaar voor hen, zoveel dat ze deze wanhopige acties in deze tijd moeten ondernemen. Dit Bewustzijn wil zeggen dat dezen welke die wanhopige daad ondernemen niet eens weten of die acties zullen slagen. Ze kunnen niet langer vooruit kijken, ze kunnen alleen maar doen wat ze weten hoe ze het moeten doen en dat is verwoesten. Maar betekent dit ook dat men dit moet accepteren, dat men moet vernietigd worden door hun intentie van vernietiging, of kan men daar bovenuit stijgen, zien wat het is, in een nieuw niveau stappen van persoonlijke macht en spirituele verbinding en direct voorbij het rooster gaan, direct dóór het rooster gaan om te ontsnappen aan wat de laatste wanhopige poging is van degenen om hen te overwinnen die zijn gekomen, die vrijwillig zijn gekomen om in deze tijd deel te zijn van de krachten van de Goddelijke Bron en Spirit. Die de God van waarheid is, niet de God van bedrog.

Dat deze kracht van de Godheid, het bewustzijn, de emotionele capaciteit, de voorstelling, jullie heeft gezien, jullie kent, want jullie zijn Er een reflectie van, jullie zijn een manifestatie van de Goddelijke Bron en terwijl jullie je dit realiseren en je hieraan aanpassen en de sterkte voelen van jullie wezen met zijn vele multidimensionale uitdrukkingen, zullen jullie beginnen om een grotere zin te krijgen van je eigen capaciteit hier en nu.

Het feit dat er die aanval is, is eigenlijk de bevestiging dat jullie, het individu, genoeg bedreiging is voor hen zodat er gevoeld wordt dat ze dit duidelijke antwoord, deze wanhopige actie, waarvan ze niet eens weten of die zal werken of zelfs of die op hun zal terugslaan. Dit Bewustzijn zegt dat het op hen zal terug slaan in de lange run, maar nu op dit moment van het focus, schijnt het te zijn alsof zij de voorsprong hebben, dat zij de controle hebben, dat zij de macht hebben. Maar dat is alleen maar zo als je denkt dat dit zo is, het is alleen maar als jullie dat zo laten zijn, als je bezwijkt voor deze onderdrukkende aanval op het menselijk bewustzijn, de menselijke psyche, de menselijke ziel op jullie als een reflectie ervan, als deel ervan.

Jullie zijn het antwoord, het individu is de sleutel, en dat jullie de deur kunnen ontsluiten van je eigen bajes-cel, jullie eigen gevangenis en dat jullie door de poort kunnen gaan naar het grotere daarachter dat verder ligt dan de deur van de gevangenis. Dat dit juist is wat nu kan resulteren omdat men door deze extreme aanval op jullie als individu, en de mensheid als collectief heen gaat.

Maar jullie moeten de bereidheid hebben om die deur te openen, de oplossing van het over de drempel gaan en het besluit dat jullie de waarheid willen leven die verderop ligt. Jullie is nu de sleutel gegeven door dit Bewustzijn, door Spirit, maar het is aan jullie om deze sleutel te gebruiken, om er aan te denken in deze duistere tijd als alles zo hopeloos lijkt en ver en te ver weg, als je onder extreme aanval zit en die je mentaal, emotioneel, stoffelijk en spiritueel beïnvloedt, dat dit juist het moment is om op te staan en te zeggen: nee, om gewoon nee te zeggen, ik wil niet worden bedwongen, ik wil niet terneer geslagen worden, ik wil niet worden vernietigd, want ik ben Spirit, ik ben de Goddelijke uitdrukking van de Goddelijke Bron Zelf en ik zal omhoog komen, ik zal voor je staan en je ontkennen, en ik zal slagen, ik zal triomferen, want ik ben Spirit, ik ben de expressie van de Goddelijke Bron Zelf die deze levenservaring heeft en ik zal die onderdrukking en slinksheid niet tolereren van hen die geen verbinding hebben met hun eigen Goddelijke Bron. Ik ben de IK BEN die IK BEN.

Dat dit Bewustzijn compleet is, maar open voor vragen die de Energiegever in deze tijd kan hebben voor Het(Bewustzijn).

Ja, dank u Bewustzijn. Dat was excellent. Er is een vraag: Met betrekking tot de deken bedekking over de Aarde en een stoffelijk krachtveld dat is gezet rond de planeet, en die het een gevangenis planeet maakt, waar zielen terug gerecycled worden naar de stoffelijke vorm, alhoewel de Kosmische Goddelijke Wet bestaat dat niemand die echt wil terugkeren naar de zielengroep kan worden tegengehouden dit te doen, dus, ondanks dat zou deze ontwikkeling de Goddelijke Wet beïnvloeden op welke manier ook en als dat zo is, hoe dan, alstublieft?

Die kan dat niet beïnvloeden want het is nog steeds zeer het geval dat zij iemand niet kunnen blokkeren die wil terugkeren naar het thuis van Spirit, terug naar hun collectieve familie zielengroep om dat te doen.

Maar ze kunnen proberen om nog meer te bedriegen en energetisch proberen om hen te verdelen en weg te houden van wat de keuze is om terug te keren naar huis naar Spirit, hun Spirit. En dat is wat er aan het gebeuren is. Het is niet zo alsof zij een ziel aspect grijpen en die in hun methode werpen, dat die het zal recyclen, dit zou niet worden getolereerd. Het is meer dat ze acteurs moeten overtuigen dat door hun daden jullie ervan overtuigen dat dit is wat er nodig is, om in deze lichtmethode te gaan en om terug te keren in een lichaam, onbewust van wie en wat dat eerder was of wat het nu zelfs is.

Aldus wordt de Kosmische Wet gebruikt, maar in deze tijd waarin de pogingen van hen die planeet B scenario’s willen scheppen erg sterk zijn met wat ze doen in termen van om zielen af te houden van het terugkeren naar huis en hen te recyclen. Het is niet dat ze totaal succesvol zullen zijn, maar ze zijn weldegelijk opgevoerd. (omhoog geschakeld)

En verder wil dit Bewustzijn wijzen op dat het roosterwerk waarover je hebt gesproken, die velen identificeren als een grens kenmerk, een krachtveld dat velen gevangen houdt in zijn tijdslijn van werkelijkheid, dat van Moeder Aarde, dat dit dezelfde deken is waarover dit Bewustzijn heeft gesproken maar die is specifiek vergroot om hen aan te vallen die van een hogere spirituele evolutie aard is, zij die naar deze planeet zijn gekomen om in deze tijd te helpen. Het is hetzelfde roosterwerk maar vergroot voor degenen die voor hen het meest gevaarlijk zijn.

Dus in de grond dan, als de individuele ziel, zeg maar als ze sterk staan in hun wens om terug te keren naar hun zielenfamilie, dat wordt hen niet verboden? Is dat juist? Er is niets dat de ziel kan stoppen die terugkeert naar haar eigen zielengroep, zielenfamilie, terug naar de hogere ritmes van de Goddelijke Bron Zelf. Niemand en niets kan een ziel aspect stoppen die besloten heeft om terug te keren naar haar thuis, terug naar haar bron.

Dank u voor die informatie, Bewustzijn. Dat heeft veel meer zin nu en dit wordt zeer gewaardeerd en ik ben zeker dat allen die dit horen en lezen er zeer blij mee zijn. Dank u.
Dat dit kritieke tijden zijn, men kan dat inderdaad als zodanig zien, en zij die in wanhoop zitten, die het meest de mensheid wil onderdrukken en het naar capitulatie wil verdrukken zijn inderdaad echt wanhopig, want als zij falen zal de consequentie zo zijn dat ze dan niet verder doorgaan in de mate of op de manier waarop ze willen, en denken waartoe ze recht hebben.

Daarom is het waarom dit een zodanig keerpunt is en waarom dit Bewustzijn zei dat op sommige manieren deze boosaardige aanval op de psyche en de ziel van de mensheid een bevestiging is dat ze in de problemen zitten, dat ze wanhopig zijn, want ze gaan dan feitelijk voorbij die streep in het zand, die ze niet mogen overgaan. Ze gaan dan voorbij de Kosmische Wetten van wat is toegestaan en wat niet. Ze doen wat ze niet mogen doen van de Bron Zelf en dat wordt gezien en het werk wordt opgemerkt en zelfs nog meer dan dit, er zijn acties onderweg die tegen hen zullen zijn, Goddelijke acties vanuit de niveaus van bewustzijn die deze planeet nu doordringen.

Dat wordt niet gezien door hen want ze zijn te arrogant geworden door hun vele eonen met controle en ze denken dat ze nooit verantwoordelijk zullen zijn voor wat ze veroorzaken en wat ze doen. Maar dit gaat dus ook veranderen. Ook is er hoop dat er binnen hen van de duistere kant, van de Archons, de Reptilianen/Orions Illuminati, enz, de Reptilianen. Er zijn er die beginnen in te zien, die beginnen te begrijpen dat hun oude manieren hen niet vooruit brengen, die zullen hen ook als slaaf blijven houden, want ook zij zijn geknecht voor wat ze denken dat ze zijn, en dat zij beginnen, sommigen beginnen dit te zien en dit te begrijpen, en zij beginnen eerste stappen te zetten om dingen te veranderen.

Dus is het dat ook het Licht daar is in het duister en daar het misschien een zwak Licht is voor velen, wordt het toch gezien als geweldige schittering en schoonheid en dat zal hen langzaam maar zeker leiden, terug in het ritme van de ziel en het ritme van Goddelijke Spirit en de Goddelijke Bron.

Er zijn ook gebeurtenissen die onderweg zijn. Dus is het wat in deze tijd noodzakelijk is dat men zichzelf niet verliest in het duister van deze tijd, hun licht of hun kaars niet uitblaast dat hen naar huis zal voeren en men vasthoudt en nog meer zelfs zich oplost om door deze periode van tijd te komen, en er wordt aan iemand en aan allen herinnerd dat het een relatief kleine periode tijd is die precies NU het meest extreem van aard is.

Het 11de uur is gekomen en gegaan en het is nu middernacht en jullie zijn in die donkere periode van de nacht. Geef het niet op, faal niet je te herinneren wie en wat jullie zijn en dat iedere dag het ochtendgloren zal komen, de zon zal opnieuw opkomen. Weet dit, houd dit vast, leef dit want het is dat wat jullie er doorheen zal brengen, dàt en het besluit dat je niet opgeeft maar je eigen slagboom op tilt, om je eigen werk te doen, en om vast te houden dat je niet alleen bent. Dat er velen zijn die nu beginnen samen te komen en dat staat aan het begin van het proces. Om vast te houden en vertrouwen te hebben dat dit zo is en dat jullie deel zijn van het proces, deel van de bewustzijnsgolf die naar beneden drukt op hen die dit zo lang hebben achter gehouden. Ze kunnen de Goddelijke Bron niet terughouden en het is de Goddelijke Bron. Het is Spirit Zelf en jullie zijn Spirit zelf die nu komen, die omhoog komen en die de blokkades zal kapot maken die de mensheid hebben tegengehouden, Moeder Aarde hebben tegengehouden, het individu zolang hebben tegengehouden. Het is allemaal nu aan het gebeuren.

Een zeer, zeer speciale tijd en een belangrijke tijd. Dank u voor die informatie, Bewustzijn.
Dat dit Bewustzijn nu compleet is met Zijn openingsboodschap.

Dank u.  


 vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)         

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE