Followers

Labels

Wednesday, March 23, 2016

Nederlands -- Cosmic Awareness: Komende Valse Vlag Gebeurtenissen -- 20:03:2016RAINBOW PHOENIX    
OPRIJZEND NAAR ASCENTIE.  
20 mrt 2016

Komende Valse Vlag Gebeurtenissen
Vandaag is het 20 maart 2016. Will Berlinghof is de Stem van Kosmische Bewustzijn, Callista is energiegeefster en vraagstelster. Welkom Bewustzijn, heb je een publieke boodschap voor deze tijd alsjeblieft? 

Dat dit Bewustzijn een openbare boodschap heeft voor deze cruciale en kritieke tijd. Die zal eerder op dit moment van de tijd beginnen dan in de tijd van vijf dagen geleden, op de datum van 15 maart, die ook bekend staat als de iden(bij de Romeinen de 15de dag van bepaalde maanden) van maart. Dat diverse weken geleden dit Bewustzijn voorstelde dat een gebeuren op 15 maart misschien kon plaats vinden, die grote betekenis zou hebben en deel zou zijn van wat een valse vlag gebeurtenis zou zijn die gepresenteerd zou worden door de krachten-die-er-zijn omdat ze worstelen om door te gaan met manipuleren en om gebeurtenissen te controleren op deze planeet. Dat in de tussentijd nadat dit was gedeeld door dit Bewustzijn, er gebeurtenissen van dergelijke aard plaatsvonden dat degenen die deze valse vlag zouden uitvoeren ontmaskerd worden met hun bedoelingen en als resultaat, ze niet zoals gepland verder gingen.

Dat het valse vlag gebeuren was bedoeld om een holografische aankomst in te houden van buitenaardse wezens die bedoeld werden om de essentie van de mensheid tot op de kern te schudden en waar een nieuwe werkelijkheid werd geïntroduceerd met het voorstel dat dezen hier waren om de mensheid te assisteren. Inclusief zou hierin de aankomst zijn van degene die zichzelf zou presenteren als de ware Messias, van het ware geloof en de getrouwen, die de Tweede Komst hebben verwacht. Dat dit plan niet gebeurde, niet alleen echter om de reden van blootlegging van deze plannen door dit Bewustzijn en andere bronnen, maar om een ander zeer belangrijk gebeuren wat dit Bewustzijn nu zal bespreken.


Dat er wat door velen geweten wordt die planeet Nibiru is, welke binnengaat in het zonnestelsel en dat er degenen zijn die dit geobserveerd hebben, die foto’s hebben genomen, lange afstand foto’s, van deze planeet die in de verre bereiken is van het zonnestelsel, is ingegaan en die voort zijn  gegaan naar planeet Aarde. Dat er degenen zijn die in Nibiru zijn die historisch bekend zijn als de Anunnaki, de Anunnaki zijn degenen die een  combinatie van rassen zijn maar specifiek het Orion ras en het Reptiliaanse ras en dat de Anunnaki nu een gecombineerd ras is. Dat dezen naar planeet Aarde zijn gegaan, langzamerhand, maar dat een gebeuren dat vlak voor 15 maart gebeurde, de Iden van maart, de dingen aanzienlijk heeft veranderd. Dat gebeuren was dat zij en Nibiru zelf op zijn spoor is gestopt, terwijl hun eerste plannen en de plannen van de machten die-er-waren was om de valse Messsias te brengen die zou worden gevolgd door de aankomst van de thuisplaneet Nibiru, dat zou dan de mensheid overtuigen om volgers te worden van de ware Messias en de ware gekozen mensen. Dat dit nu tot stilstand werd gebracht, dat er krachten van Spirit zijn, die sommigen de goedgunstige mensen noemen of de goedgunstigen die Nibiru tot stilstand op zijn spoor hebben gebracht.

Dat degene die gekend is als Alex Collier dit pas in de aandacht heeft gebracht van degenen die volgers van zijn webinar zijn. In dit webinar legde hij uit hoe er films werden genomen, kleine stukjes film van een explosie die plaats vond vóór deze mysterieuze planeet, dat sommige wetenschappers en amateur astronomen in staat zijn om deze planeet nu te zien en er film van hebben genomen, er foto’s van hebben gemaakt. Dat dit is wat feitelijk Nibiru is en zoals Bewustzijn zei, dat er films zijn waar er een explosie was die vóór de planeet plaats vond deze deze tot stoppen bracht, wat Alex Collier heeft gesuggereerd en dit Bewustzijn bevestigt waarover hij heeft gesproken.

Dat dit monumentaal van aard is want Nibiru was verbonden met het valse vlag gebeuren van een buitenaardse komst en zelfs dat plan van een ‘alien’ aanval die de Messias buitenaardse of ET Messias zou gestopt hebben terwijl ze vrede brengen en stabiliteit aan de planeet of minstens is dit hoe het zou worden gepresenteerd om velen onder de paraplu te brengen van bedrog die eigenlijk op de mensheid zou hebben uitgespeeld. Dat het stoppen van Nibiru dit zo gemaakt heeft zodat ze dit plan niet konden uitvoeren precies zoals het voorgewerkt of verwacht was en dat het cruciaal was voor hun plannen. Daarom was het niet alleen de blootstelling van deze plannen die voor hen onprettig waren en die voorkwámen dat dit gebeuren plaats vindt maar ook dit buitengewone gebeuren van dat de planeet Nibiru, dat wat sommigen de negende planeet noemen, werd gestopt op zijn spoor. 

Dat verder met de plannen, dat het de bedoeling en het plan was dat Nibiru dicht bij deze planeet kwam, deze planeet Aarde, een geweldige chaos scheppen, chaos en verwoesting door zijn grotere massa. Nu dat hij op zijn spoor is gestopt, de voorwaartse beweging van de Aarde in een positie rond de Zon, achter de Zon kan gebeuren, en dat dit effectief de Aarde zou verwijderen van het pad van vernietiging en dat die was toevertrouwd als de planeet Nibiru naderde, Het stoppen van deze planeet heeft dat plan tegengehouden en op dit moment is er speculatie van hoe lang dit gevangen nemen zal plaats vinden of hoe lang dit zal duren en dat dit is voor de speculatie, maar dat dit Bewustzijn zegt, zoals Het kortgeleden heeft gezegd, dat het originele plan niet tot vrucht zal komen, en dat het misschien een of twee jaren zal duren voor de planeet wordt vrijgelaten, zodat hij geen schade kan brengen aan planeet Aarde of aan de bewoners van planeet Aarde.

Dat dit een terugblik op de omstandigheden rond Nibiru is geweest, en waarom in deze tijd hij geen bedreiging is en waarom degenen aan de macht niet verder gingen met hun plannen. Best letterlijk kwamen de versterkingen niet naar voren en zullen niet naar voren komen op tijd en dat dit hen heeft gedwongen om alternatieve regelingen te treffen, om met een ander plan te komen.

Ongelukkig genoeg is er een ander plan, er zijn diverse andere plannen die ze voorstellen om uit te voeren. Het is cruciaal voor hun plannen in deze tijd om verder te gaan door de energieën die nu op deze planeet beginnen. Daar dit Bewustzijn enige weken geleden sprak over 15 maart als een waarschijnlijke datum, waar dit Bewustzijn ook over sprak is hoe in deze tijd met het gebeuren van de Lente Equinox of de Herfst Equinox in de zuidelijke hemisfeer, en de Maan Eclips die in een paar dagen zal gebeuren, hoe deze energieën een tijd van intense energieën zullen triggeren/trekken, van ‘buiten de box’ energieën, die ten goede of ten kwade kunnen worden gebruikt.

Degenen die een duistere agenda hebben zouden inderdaad deze energieën gebruiken om hun plannen naar voren te stuwen, zelfs hun extreme plannen die duizenden levens konden kosten en zelfs honderd duizenden. Dit Bewustzijn zal niet tè precies speculeren wat zal gebeuren want het wil geen energie brengen in het denken van degenen die misschien hierin een specifiek gebeuren kunnen horen, maar dit Bewustzijn zegt: wees voorbereid op een gebeuren of op gebeurtenissen die de energieën van deze tijd gebruiken door degenen die proberen hun macht te gebruiken en om hun agenda’s te promoten. Dat dit valse vlag gebeurtenissen zullen zijn en zelfs als het schijnt dat de vijand duidelijk is over wie wat deed, word niet bedrogen door dat wat jullie is gepresenteerd door de lokale media of wat op de wereld’s press hoofdlijnen staat. Dat de leiders zich uitspreken en voorstellen dat daden nu moeten worden genomen, dat een verenigd leger samen moet komen tegen een algemene vijand. Maar denk hieraan: dat dit hun plannen dient om een Nieuwe Wereld Orde te vervullen. Het is nog steeds hun bedoeling en hun doel om één wereld regering te creëren, om één wereld godsdienst te creëren, de één wereld economie, de één wereld cultuur, maar dit is niet ten gunste van de mensheid, dit is ten gunste van hen en omdat zij weten dat er in deze tijd een periode van intense energie is die hun agenda kan promoten, dan gaan ze naar voren zelfs als een van hun plannen nu is vertraagd, ze leven totaal in arrogant vertrouwen dat zij hun doelen zullen bereiken.

Dit Bewustzijn ontkent dit, dit Bewustzijn spreekt uit dat dit niet zal gebeuren, en het maakt niet uit hoe zij hun agenda zullen opduwen. Dat dit belangrijk voor iedereen is om zich dit te herinneren, want in deze tijd, zullen ook jullie, jij het individu, de gelegenheid hebben voor je eigen persoonlijke groei en ontwikkeling, om ‘uit de box’ te exploderen, om uiteen te scheuren wat het net van verslaving om je heen was en dat zich in duizenden jaren dicht heeft geweven.

Dat in deze tijd als de energieën zich zelf presenteren en een uitdaging bieden aan jullie het individu, om je niet terug te trekken voor de uitdaging, trek je niet terug in je schil van onwetendheid en het gebrek aan verantwoordelijkheid maar om eerder moedig naar voren te stappen. Ontdek de plek in je, om te weten dat je veel meer bent dan je ooit werd verteld dat je was en dat zij die zichzelf nu naar voren hebben gezet als de krachten die er zijn, inderdaad de krachten waren en dat zelfs als die proberen om gebeurtenissen te manipuleren, dat je dat met open ogen kunt zien en met een helderheid die je nooit eerder hebt gezien bij zulke gebeurtenissen en dat als je het bedrog herkent en de vermommingen die naar buiten gebracht worden en naar voren, dat jullie ook herkennen dat je het vermogen en de kracht hebt om dit alles te veranderen, om die ene te zijn die voor jezelf dat verandert wat de perceptie van de werkelijkheid is, weg van wat er zo lang werd gepresenteerd, naar dat wat een grotere harmonie heeft met spirituele waarheid en met het spirituele besef dat deze tijd kritiek is, en in deze kritieke tijd is een grote gelegenheid om te ontwikkelen, te groeien, je eigen begrip en besef uit te breiden, om te ontwaken voor een nieuwe waarheid en een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe manier van dingen. 

Ongelukkig is het ook een tijd waar men diep in het bedrog getrokken kan worden en in de bedotterij omdat men niet vooruit wil stappen, om zijn ogen te openen en om actief te zijn in het vervolg van verandering, persoonlijke verandering, nationale verandering, wereld verandering.

Deze periode van tijd is kritiek en zal duren in de volgende paar maanden van ongeveer de Lente equinox in de noordelijke atmosfeer, de Herfst equinox in het zuiden, naar dat wat de Herfst equinox in de noordelijke hemisfeer zou zijn of de Lente equinox in het zuiden.

Het zal een intense zomer worden en vele verbijsterende dingen kunnen gebeuren.

Wat van het grootste belang zal zijn is om je echter te herinneren dat wat de regeringen presenteren, dat wat gepromoot is als daden van terroristen of van aliens of van anderen, is niet wat het schijnt te zijn.  Beschuldigingen tegen andere naties zoals Rusland als zijnde het slechte rijk, de vijand, worden uitgebracht en naar voren gebracht om sentiment tegen Rusland op te roepen en om plannen om oorlog met hen te maken.

Al deze zaken zijn onderscheiden mogelijkheden en dit Bewustzijn zal niet uitwerken of voorspellen enig gebeuren of diverse gebeurtenissen, maar laat dit over aan ieder individu om zich bewust te zijn, te begrijpen dat jij het individu ook degene kan zijn die dingen kan veranderen door er niet in te geloven (ze niet te kopen) door te begrijpen en te vertrouwen en te geloven dat jij in je eigen grotere kracht stapt en dat dit in verbinding is met krachten van Spirit die zeer sterk binnenkomen in deze tijd.

Dat dit Bewustzijn voorstelt dat iedereen de optie en de gelegenheid heeft om hun leven te veranderen. Allen hebben de mogelijkheid om zichzelf te bevrijden van bedrog en listen die zo lang aan hen en de mensheid werden toegebracht. Dat de tijd juist is en de tijd is nu.
Dit Bewustzijn is compleet. 

 Channeler: Will Berlinghof

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE