Followers

Labels

Saturday, March 25, 2017

מבצע שמיים כחולים וכדור הארץ סגול.Hebrew

מבצע שמיים כחולים וכדור הארץ סגול.


מדיטציה בכול רחבי העולם לשמיים כחולים בהירים ולסביבה נקייה!

"ניקוי האטמוספירה והמערכות האקולוגיות של אמא כדור הארץ!!!"


אנשי כדור הארץ - בבקשה הצטרפו למדיטציה עוצמתית כדי לנקות את האטמוספירה ואת המערכות האקולוגיות בזמנים - בהם משתלטים ריסוס כימי - הנדסת אקלים וזיהום אלקטרומגנטי ותעשייתי - א נ ו  -  האנשים בכדור הארץ צריכים להתאחד  ולעשות מדיטציה לעולם נקי ובריא עם שמיים כחולים בהירים וסביבה בריאה.

 

מדיטציה לשמיים כחולים ולכדור ארץ סגול :

הוראות קצרות:
ראשית – הרגיעו את מוחכם - הירגעו - שאפו נשימה עמוקה והתמקדו בלבכם.
עכשיו - הרגישו אהבה בלבכם - ובגופכם.
דמיינו להבה סגולה בתוך לבכם - ובהווייתכם.


 
עכשיו אתם יכולים להשתמש בתפילה/בהצהרה הבאה:
 

"להבה סגולה יקרה - מלאכים  אהובים של ההתמרה - בבקשה בואו לכאן והתמירו את כל  החומרים הסינטטיים - האטומיים והאלקטרומגנטיים ואת כול הרעלים מכול הסוגים באטמוספירה ובמערכות האקולוגיות של אמא כדור הארץ עבור הטוב הגבוה ביותר
ולתועלתה של כול האנושות ושל כול החיים בכול מקום.
בבקשה התמירו את כל ההשפעות ואת כל התופעות והאיצו את ההתעוררות  - ואת תהליך ההתעלות של המין האנושי - בהתאם לתוכנית האלוהית - כאן ועכשיו. וכך יהיה!"

 


A Co-Project from the Galactic Federation – Ascended Masters & Earth Allies (hosted by Shogun Amona/First Contact Team)


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE