Followers

Labels

Wednesday, April 25, 2012

NEDERLANDS -- Arcturiërs die zelf spreken Conversaties met Nomar

Arcturiërs die zelf spreken
  Conversaties met Nomar
                                               In mei 2006

<image>

 
            Bron: Our Family of the Stars

(vertaler winny: ik weet niet wie dit heeft ontvangen, een Brian, het is al weer 6 jaar geleden, maar zeer interessant materiaal. Maar blijf onderscheidend.)

Nomar: Ja, hallo, mijn naam is Nomar en ik kom van Arcturi die een planeet is in het stelsel van Arcturus in Bootes. En mijn species/soort is lid van de raad, die jullie in je eigen taal de Federatie noemen, wat lijkt op de federatie van planeten uit jullie Star Trek serie. Dit is niet ver af van het rijk van mogelijkheden. In feite is jullie sciencefiction erop gebaseerd. Alles is bedoeld om te coderen, om je te herinneren en ook om je er van af te leiden, om een beeld te voeden voor mensen zodat ze zich de Galactische Federatie niet herinneren.
Het is mij een plezier en een eer de gelegenheid te hebben om met jullie te spreken. Om je een soort achtergrond van de Federatie te geven. Er zijn bij benadering 183 species/soorten die er aan  deelnemen. Als wij species/soorten zeggen betekent dat, dat er veelvoudige planeten zijn die dezelfde species hebben dus is het veel meer dan 183 werelden. Met toch maar een species. Om onszelf beschrijven:  we hebben de genetische afkomst die gelijk is aan jullie vogels met veren en snavels en wij zijn tweebenig. Dus zouden wij meer iets van een hybride hebben voor jullie. Mijn species heeft korte tijd de Aarde bewoond, het ziend als een vakantie plek. Het was een prachtige plek om te reizen maar we gaan er zelden heen omdat we de rol van waarnemer hebben aangenomen in de huidige stand van zaken.
Vraag: Kun je ons alsjeblieft iets meer vertellen over de Galactische Federatie.
Nomar: Ik heb jullie veel meer te vertellen over de rol van de Federatie, waarom deze werd gecreëerd en mijn perspectief erop.  Er zijn veel verschillende waarheden zoals jullie zullen zien als multidimensionaal wezen, waarheid is perceptie. Waarheid is licht noch donker. Het IS gewoon. Het is ervaring. Het is codering. 3 Millennia geleden bij de Grote Oorlogen in het Orion stelsel werd de Galactische Federatie gesticht/gecreëerd om vrede te handhaven in de zones van de vrije wil. Er was heel veel time-jumping = door de tijd springen, en heel veel niet gemachtigde creatie die de stabiliteit in gevaar bracht van het weefsel van de galaxy door degenen wier nieuwsgierigheid en belangstelling buiten hun spirituele ontwikkeling was  gerezen. De Federatie werd gecreëerd om, door gebrek aan een betere term, toezicht te houden op het ‘door de tijd springen’ en de vernietiging van basische elementen. Als er toen geen maatregelen waren genomen, zou alles dat was geschapen zijn vernietigd en ongelukkig genoeg zou het experiment dan niet worden toegestaan om tot zover door te gaan. Begrijp dat het belangrijk is voor hen om de vrije wil te hebben. Maar er zijn grenzen die de oorspronkelijke scheppers de vrijheid om verder te gaan toestaan; en het compleet vernietigen en verwoesten van een galaxy was zo’n grens. Er waren op dat moment te veel species, te veel wezens bij betrokken, dus werden er strepen getrokken en grenzen gezet. Dus werd de Galactische Federatie geformeerd. Eerst was er een vergadering van 53 planeten, een totaal van 6 species. Het ware de Andaaries, de Lemuriërs, de Orions, de Siriërs en de Arcturiërs. Begrijp dat jullie Lemuriërs afstammelingen waren van de Lyranen. En het waren hun voorvaders, hun voorouders die de Galactiche Federatie schiepen. Heb je vragen, Brian?
Vraag: Ja, je noemde de oorspronkelijke scheppers. Ik vroeg me af of je ons er een beetje meer over kunt vertellen.
Nomar: Tot op bepaalde hoogte omdat het niet ons voornaamste focus is, maar voor jullie eigen persoonlijke informatie zullen we hier wat geven. Toen bewustzijn zichzelf spleet, was het nodig voor het bewustzijn om zich in 12 wezens te splijten om een resonantie vast te houden voor het universum. Deze 12 wezens schiepen de grond-bouwblokken die werelden zich lieten ontvouwen. Deze handhaven de integriteit van het systeem, er voor zorgend dat het weefsel niet wordt gescheurd, aan getornd of aan flarden wordt getrokken, zodat dingen gesmeerd zullen lopen binnen de grenzen van hun creatie. Jullie “Matrix” zit er niet ver vandaan. Computers zijn gewoon een weerspiegeling van jullie. En niet andersom
Vraag:  Dus jullie willen je richten op de Galactische Federatie?
Nomar: Ja.
Vraag: Je zei dat deze eerst samengesteld werd door 53 verschillende planeten?
Nomar: Ja.
Vraag: En uit 6 species? Dus in de huidige tijd van het continuüm, hoeveel planeten nemen er nu aan deel?
Nomar: Zoals we hier zeiden zijn er 183 species. Het aantal planeten gaat in de duizenden.
Vraag: Ik snap het. dus al deze species hebben een vertegenwoordiger die bij de Galactische Federatie is, die in de Galactische Raad zit?
Nomar: Ja, daar zijn veelvoudige species, afhankelijk van de planeten, het aantal van planeten die iedere species vertegenwoordigen. Bijna net als jullie staten, jullie grotere naties  hebben meer vertegenwoordigers. Interessant genoeg lijkt het daar op, jullie weerspiegelen die structuur in jullie regering.
Vraag: En waar ontmoeten zij elkaar, en hoe vaak ontmoeten ze elkaar?
Nomar: In het algemeen ontmoeten wij elkaar buiten de wereld in neutrale zones, op schepen. Maar er is een planeet die jullie equivalent is van de UN Hoofdkwartieren. Jullie Galactic Federation Headquarters.
Vraag: En waar zou een typische vergadering uit bestaan? Wat zou de agenda zijn?
Nomar: Om over geschillen te praten. Om te mediteren over besluiten, of over conflicten.
Vraag: En hoe houden die tegenwoordig toezicht op wat de Aarde betreft.
Nomar: Door de grenzen die werden ingesteld om de integriteit te handhaven van de planeet zonder de vrije wil, keuze, groei en ervaring  te verdoven van degenen die erbij betrokken waren.
Vraag: En hebben wij als mensen van de Aarde een vertegenwoordiger die in de Galactische Federatie zit?
Nomar: Ja, jullie hoger bewustzijn.
Vraag: Van ons als mensen? Of gewoon van een individu?
Nomar: Nee. Er zijn ongeveer 300 mensen wier hoger bewustzijn in de vergaderingen zitten. Maar niet ieder ervan is menselijk. Het kunnen ook wezens zijn die de meeste tijd door brengen buiten de wereld dus zullen ze een andere wereld vertegenwoordigen als hun hoger bewustzijn, een ander aspect van henzelf.
Vraag: En de wezens die mens zijn die in de raad zitten, zijn die bekend aan ons? Zouden we hen herkennen? Zijn die... is hun identiteit voor ons verborgen?
Nomar: Je zou ze herkennen op zielenniveau door je uitwisseling, jij persoonlijk. Maar zouden de meeste mensen hen herkennen als ze hen op straat zouden ontmoeten? Nee.
Vraag: Dus het is niet iemand zoals een beroemdheid, of een beroemd persoon die de massa’s kennen?
Nomar: Niet altijd. Soms.
Vraag: Is er misschien iemand specifiek waar je ons over kunt vertellen van wie we de naam kennen?
Nomar: Jullie Hillary Clinton zit in de Raad als iemand uit het Orion stelsel. Aarde zou niet als haar thuiswereld worden gezien. Haar multidimensionale zelf verkiest zich te verbinden met de Orion energieën.
Vraag: Is dat een reptiliaanse energie?
Nomar: Niet helemaal. Maar haar energieën lijken er wel op, meer Draconiaans van aard. Begrijp dat de oorlog tussen de Draconianen en de Orionners en de Siriërs en de Lizards(hagedissen) al eeuwenlang heeft geduurd.
Vraag: Okay. Waarom? Het lijkt alsof mensen nu meer spiritueel zijn ontwikkeld.
Nomar: Niet altijd. Hun streven zit bij het onroerend goed. Dit zijn beide species wier drijfveer heel basisch van aard was. Het was voor hen nooit een spirituele zoektocht. Hun zielen wilden het spirituele niet beleven. Ze wilden zeer diep graven in het stoffelijke en daar zijn ze zichzelf kwijt geraakt. En daar is het waar ze opnieuw weer zijn. Het is bijna net als een verslaafde die eerst de bodem moet raken. Dat moeten reptilianen voordat ze zich de andere aspecten van zichzelf kunnen herinneren. Ze moeten de meest diepe duistere delen onderzoeken.
Dus is het belangrijk voor jullie als multidimensionale wezens te begrijpen dat die andere levens zeker een impact op jullie hebben en dat jullie een impact op andere levens hebben. Dit zal het grootste begrijpen zijn, de grootste sprong, het grootste concept voor wezens met een  lineair denken om hun denken hier omheen te wikkelen.
Vraag: Hebben jullie gereedschap dat je wilt delen dat ons zou helpen beter te begrijpen hoe het holografische universum werkt? En hoe multidimensionale wezens in veelvoudige tijd, ruimte en plaats bestaan?
Nomar: Laat me eerst zeggen dat het een langzaam proces is om te begrijpen dat jullie multidimensionaal zijn, omdat dit letterlijk een schok zou zijn voor jullie systeem. Omdat dit deel van het universum ontworpen was om net die dualiteit te creëren, om die ervaringen juist   te hebben dat je niet multidimensionaal bent. Dus is het een zeer langzaam proces om tot deze realisatie te komen. Zoals jullie in de laatste tien jaren merken dat jullie langzaam dat begrip in jullie perceptie van de werkelijkheid hebben geïncorporeerd. Toch, als jullie in een hogere dimensie zouden worden gedreven waar tijd en ruimte niet zouden bestaan, dan zou het op dat moment zeer stressvol zijn voor jullie. Dat is te zeggen: als jullie dromen ben je uit je lichaam. Maar als jullie in je “stoffelijke lichaam” waren en dit zouden beleven, zou dit een schok voor je systeem betekenen. Jullie zijn gewend om het buiten je lichaam te doen.
Dus als voorbereiding, het begrijpen en het herinneren van de geschiedenis zal een prachtig instrument zijn omdat dit jullie kristallijnen structuur zal verbinden met een punt vanwaar je kunt omgaan met het in andere dimensies zijn, omdat jullie je wezen geherstructureerd hebben om op een hogere frequentie te resoneren. Het zou (anders)een overlading van een circuit zijn met teveel elektriciteit.
Vraag: Kun je commentaar geven op het kristallijnen circuit?
Nomar: Ja, wat wil je er over weten?
Vraag: Hoe kun je dat in ons lichaam beschrijven?
Nomar: Je hebt markeerpunten in je DNA. Als die markeerpunten zijn omgedraaid,  verschijnt de kristallijnen structuur in je energetisch lichaam. Er zijn verbindingspunten in jullie stoffelijke structuur die zich verankeren, net zo als jullie chakra’s verankerd zijn tussen je stoffelijke en etherische lichaam. Dus is het niet noodzakelijk je stoffelijke lichaam dat compleet verandert naar die kristallijnen structuur. Het is jullie energetisch lichaam dat zich verbindt(op één lijn stelt) Denk erover als het ‘een kabel leggen’ voor je telefoonlijn. Het zal de kristallijnen kabel zijn die de nieuwe energieën zal accepteren die worden aangeboden. En jullie stoffelijke lichaam zal er ingeplugd worden via bepaalde krachtpunten. Die punten liggen in de meridianen. Voornamelijk jullie pijnappelklier, je thymusklier, je hypofyse die allemaal in het klierenstelsel zitten.
Vraag: Is er iets dat wij kunnen doen om dit te vergroten?
Nomar: Dit gaat automatisch als jullie je vibratie verhogen, als jullie met de frequentie van liefde werken. De menselijke codering is in deze tijd zodanig dat de punten geactiveerd worden als je met medeleven werkt, met de frequentie van liefde.
Dus, zoals wat ik zei over onze geschiedenis… wij hebben heel veel oorlogen gehad. Sommigen ervan kwamen niet omdat wij die eerst op een bewust niveau wilden. Er zijn mensen die jullie zullen vertellen dat de Orionners of de Siriërs de starters waren  van die grote oorlogen, maar in essentie uit onze verveling door een levensstijl die niet de grote diversiteit insloot die wij in deze situaties wilden brengen. We voelden ons aangetrokken tot  degenen die compleet het tegenovergestelde waren. Er waren bij ons mensen die dat deel van hun wezen wilden exploreren en daarom vestigden zij zich op Aarde. De Aarde was rijk aan diversiteiten. Onze kracht zit in klank en mathematiek en de schepping van materie. Maar er waren ook degenen die geïnteresseerd waren in de polaire tegengesteldheid van vernietiging, om uit elkaar te halen.(te demonteren). En Aarde was de volmaakte ervaring van polariteit. Er waren in die tijd andere species hier op de planeet. De Lyranen waren er, de Numerianen, de Larkitanen, de Numaari en de Alarijnen. Van veel van deze soorten hebben jullie nooit gehoord of ze zijn er zeer waarschijnlijk niet bekend mee, omdat hun lessen niet resoneren met die waar jullie tegenwoordig aan werken. Dus onze mensen vonden zichzelf worstelen met de wens om zich te verbreden en te exploreren. Binnen onze eigen wereld waren zij er die aan het creëren waren en zij die het idee hadden om déconstructie te exploreren. Het was een fascinerend onderwerp en van een verhit debat. Dit creëerde het eerste begrip van polariteit in ons systeem. Zij die wilden déconstrueren werden gedwongen onze wereld te verlaten. Aarde was een volmaakte vestiging. Voor het vertrek uit was er grote twist en strijd. Dat was iets dat vreemd was voor ons volk. Het was de eerste keer in onze geschiedenis. Er waren degenen die vertrokken van de Aarde die vonden dat Aarde een prachtige plaats was, hun thuiswereld en daar wilden ze zijn. Grote oorlog en strijd gingen door na hun vertrek omdat zij wilden terug eisen wat van ons was (onze thuiswereld). Door dit gevecht ontstond de verwoesting van een groot deel van onze planeet. Onze wereld is nu in tweeën gespleten. Net zo als jullie je yin/jang symbool nu zien, hebben wij die van het zuivere constructieve deel van onze planeet en de duistere zijde, de deconstructionisten. Ze spelen hun rol door af te breken zodat er dingen kunnen worden herbouwd. We zijn tot een begrip gekomen dat beide delen nodig zijn. En dit is de les die we met ons mee brengen, begrip dat licht en duister beiden noodzakelijk zijn. Dat ze beide deel zijn van de schepping. En het zal de combinatie van de twee zijn die jullie heel zal maken.
Vraag: Kun je commentaar geven op manieren om deze twee te combineren om het geheel te creëren?
Nomar: Medeleven. Begrijp dat Aarde geschapen werd met beide in gedachten. Jullie kunnen niet het ene zonder het andere hebben. Je kunt geen mannelijk zonder vrouwelijk hebben. Jullie konden geen licht zonder duister hebben. Jullie kunnen het ene extreem niet zonder het andere hebben.
Vraag: Dank je dat je naar ons toe kwam om met ons te praten. Is er iets anders dat je nu met ons wilt delen?...  Ben je een negen dimensionaal wezen?
Nomar: Ja, begrijp dat als je voorbij de beperking gaat van tijd en ruimte, door de dimensies gaat dat je niet noodzakelijk beperkt bent tot het ene of het andere. Denk aan ze als … lagen… vloer die heel hoog gaan. Je kunt naar elke vloer gaan die je verkiest en welke kamer je ook uitkiest. En ieder ervan heeft zijn eigen serie omstandigheden. Elke kamer ziet er anders uit. Er zijn ook andere huisregels. Als je er op die manier over kunt denken, daar lijken dimensies op.
Vraag: Dus je lichaam is dan ingesteld zodat het de frequentie verandering kan weerstaan bij een dimensionale verschuiving/verandering?
Nomar: In bepaalde dimensies, ja. Als je in de negende dimensie woont, is het niet moeilijk voor je om naar de zesde dimensie te gaan. Het is gewoon een andere set regels voor iedere dimensie. Een dimensie kan met geluid zijn opgezet. Een andere kan met het paradigma van symbolen en geometrie zijn opgezet.
Vraag:  En groei je op met het begrip van het verschil tussen de dimensies of is dat iets dat je geleerd wordt?
Nomar: Het is inherent weten. Omdat wij begrijpen dat we allemaal zijn verbonden. We begrijpen en herinneren ons de ware aard van het universum terwijl jullie die zijn vergeten. Het is moeilijk te begrijpen waar de dimensies op lijken omdat jullie nou niet de termen hebben om al die begrippen te bevatten. Maar jullie komen er wel. Jullie zijn je het aan het herinneren. De rest van jullie herinnert het zich. Het zou zijn alsof het kleine teentje vergat dat het deel was van je lichaam. Maar de rest van je lichaam weet dat de teen er deel van uitmaakt.   We hopen dat dit helpt.       ----------------------------


2 comments:

  1. wonderbaarlijk verhaal als we alles eens wisten

    ReplyDelete
  2. Your blog is very informative. Eating mindfully has been very hard for people these days. It's all because of their busy schedules, work or lack of focus on themselves. As a student I must admit that I have not been eating mindfully but because of this I will start now. It could help me enjoy my food and time alone. Eating mindfully may help me be aware of healthy food and appreciating food.

    ReplyDelete

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE