Followers

Labels

Wednesday, April 18, 2012

Dutch: Tom Kenyon met de Hathors: Het binnengaan(komen) van de ZonneStormen


 


Een Hathor Planetaire boodschap door Tom Kenyon op 1 april 2012 (Met een latere correctie van Tom bij de Micro Wormgaten)

Bericht : Deze boodschap heeft te maken met het KA lichaam (een term uit de oude Egyptische Alchemie) en spreekt over hoe je dit unieke energie-lichaam kunt gebruiken om ascentie energieën uit de toegenomen zonne activiteit naar je toe te trekken. Voor degene die niet bekend is met de KA : je KA lichaam is een “onzichtbaar” tweede lichaam dat dezelfde maat en vorm heeft als je stoffelijke lichaam. Dit energielichaam omvat het stoffelijke lichaam en is er ook doorheen gedrongen. Naar dit lichaam wordt soms verwezen als het etherisch dubbel of de spirituele tweeling.

De KA is eveneens hetzelfde als het Chi lichaam in sommige tradities (Taoïsme) en het prana lichaam of het etherisch lichaam bij bepaalde yoga tradities. Door zijn aard kan de KA zeer gunstige energieën naar zich toe trekken en dan in het stoffelijke lichaam trekken en dit versnelt iemands spirituele evolutie.

Hathors: Zoals we in een vroegere boodschap hebben gezegd, die van 3 januari 2011, zijn jullie al enige tijd een periode ingegaan van toegenomen zonneactiviteit. We dringen er sterk bij je op aan dat je die boodschap leest: Partaking From the Solar Winds, (Nederlands: ‘HathorsTomKenyon11jan03’ dat gaat over de deelname aan de zonnewinden) om de diepere niveaus te begrijpen van waar we over zullen praten.

Jullie gaan nu een meer verhoogde periode binnen van zonne- en galactische activiteit waarin de magnetosfeer van jullie Aarde wordt geraakt door grillige en toenemend sterke stromen van zonne-energie.

Jullie zullen een toenemend aantal van zonnevlammen en fluctuaties zien die zeer ongewoon zijn. Die fluctuaties van de zon worden aangedreven door krachten van binnen uit maar ook door stromen van energie uit de centrale zon van jullie galaxy. Bij deze complexiteit gevoegd zijn er nog interacties van energiestromen uit de diepe ruimte met zeer hoge intensheid. Het magnetisch veld van jullie zon wordt beïnvloed en eigenlijk ook gedraaid, verdraaid en dit allemaal heeft een effect op het magnetisch veld van jullie Aarde en de magnetische velden van jullie lichamen. Met de toegenomen zonneactiviteit van dit soort zullen jullie een steeds toenemende intensheid zien van weersonregelmatigheden maar ook van toegenomen aardbevings- en vulkanische activiteit.

Het focus van onze boodschap hier ligt niet op die stoffelijke aspecten maar op de emotionele en spirituele aspecten van die zonneactiviteit. Zoals we in onze boodschap Partaking From the Solar Winds, zeiden versterken deze soorten zonnefluctuaties emotionele vluchtigheid en irrationeel gedrag. Velen van jullie merken zonder twijfel dat je geïrriteerd raakt zonder bepaalde reden. Slaap verstoringen zijn ook een algemeen aspect van deze verandering in zonneactiviteit.

Terwijl jullie deze verhoogde zonnestorm fase binnengaan hebben wij twee suggesties die je door deze toegenomen niveaus van energie heen laten navigeren. De eerste is de eenvoudigste en werd intens besproken in onze boodschap: Partaking From Solar Winds, dus daar spreken we nu niet over. Een tweede methode laat jullie stoffelijke lichaam kalmeren door het waterelement. We doelen hier op een andere vorige boodschap, die genoemd werd Medicijnen van Licht. (Nederlands: ‘HathorsTomkeny11mrt16’) Bij deze methode laad je water op met een intentie uit je BA of Hemelse Ziel. De oorspronkelijk boodschap gaat over het jezelf beschermen tegen virussen, bacteriën en radioactiviteit. We wijzen je op die boodschap zodat je die methode duidelijk begrijpt.

Bij dit gebruik van de Medicijnen van Licht zul je het water opladen met de bedoeling om je stoffelijk lichaam rustig te maken zodat het in staat is om zich meer efficiënt en met grotere gratie aan te passen aan de grillige aard van de zonne-energieën. Een ideale tijd om dit soort Medicijn van Licht te scheppen is vlak voor je gaat slapen. Dan zal het Medicijn van Licht via het waterelement, communiceren met de intracellulaire en intercellulaire stromingen van je lichaam, die dan een kalm en evenwichtbrengend effect brengen.

Het introduceren van dit Medicijn van Licht voordat je gaat rusten zal een zeer gunstig effect hebben op je terwijl je rust voor de volgende cyclus van activiteit. We zeggen liever “rust cyclus” in plaats van slaapcyclus want voor de meesten van jullie is slaap een zeer twijfelachtige activiteit, omdat de verstoring en ontwrichting hierin steeds groter worden. We stellen voor dat jullie in die rustcycli je hechting aan slaap zoals jullie die gekend hebben, loslaten. Als jullie meer in vrede komen met de situatie zullen jullie merken dat je jezelf kunt regenereren in kortere periodes van diepe ontspanning.

Als jullie ‘s nachts wakker worden of als jullie rusten, stellen we voor dat je de methode gebruikt die we voorstelden in Partaking from the Solar Winds, om je KA lichaam op te laden. Daar je wakker bent kun je net zo goed die gelegenheid gebruiken om je KA op te laden.

Terwijl jullie hiermee werken zul je merken dat je jezelf kunt regenereren en opnieuw met energie opladen in korte tijdsperioden dan je in het verleden kon.

Er is nog een derde methode die ik wil aanbieden aan degenen van jullie die een ontwikkeld begrip hebben van jullie KA.

Micro Wormgaten

Jullie KA lichaam dringt ook geheel door in je stoffelijke lichaam en heeft dezelfde vorm en maat als je stoffelijke vorm. Er is geen stukje stoffelijk lichaam dat buiten je KA zit en door zijn aard komt het dat als je je KA oplaadt met energie, de overstroom van de overdaad aan energie naar de organen van je stoffelijke lichaam gaat, en daardoor neemt je gezondheid en vitaliteit toe.

Jullie KA lichaam is samengesteld uit talloze deeltjes etherisch licht, en in het lichtlichaam zitten er schakel of verbindingspunten (Nexus). Deze nexuspunten in je KA zijn verbonden met de mitochondria van je cellen. Mitochondria zijn energie producenten, de elektrische centrales van je cellen. Er zijn diverse aantallen mitochondria afhankelijk van het soort cel, welke horen bij de organen en komen voor in het cytoplasma buiten de kern van de cel. De enige cellen die geen nucleus (kern) hebben zijn jullie rode bloedcellen. (dit laatste gedeelte werd door Tom verbeterd)

Het is mogelijk om je bewustzijn naar dit niveau van je lichaam te brengen zodat je bewust bent van jullie mitochondria en je de wormgaten kunt merken in je KA. Deze wormgaten zijn intracellulaire portalen van de hogere trillingsaard en werkelijkheid van jullie KA. Door deze portalen te openen door intentie kun je enorm aangeraakt worden door de flow van uitstromende energie uit je KA in het stoffelijke lichaam.

Dit laat je stoffelijke lichaam zich makkelijker afstemmen op de snellere trillingswerkelijkheid van je KA. Het komt door de KA dat je ascendeert naar de hogere trillingswerkelijkheden.

Door de portalen van jullie mitochondria kun je je stoffelijke lichaam helpen om zich makkelijker aan te passen aan deze rappe versnelling.
Wij willen nu je aandacht verleggen naar het emotionele dilemma van jullie situatie. Door zijn aard zuivert je versnelling van tijd en de toename van de trillingswerkelijkheden jullie onbewuste denken.

Zoals we eerder zeiden, zullen jullie een algemene toename merken in de emotionele vluchtigheid en je impulsieve irrationele gedrag. Als je zelf deze effecten niet beleeft, heb je, zonder twijfel die bij je naaste mensen wel gemerkt.

Jullie leven in een paradoxale dualiteit. Terwijl de oude energetische werkelijkheden uiteen vallen, worden er nieuwe energetische werkelijkheden geboren. Maar het gaat om de menselijke aard van mensen omdat ze vast zitten aan de manier zoals ze gewend waren, de manieren die zij verwachten. Toch veel van de dingen komen aan zijn eind. De wereld zoals jullie die gekend hebben is aan het eindigen en een nieuwe wereld wordt geboren.

Het Dilemma van het Menselijke Hart.

Een van de grootste ongevallen in dit proces is het menselijke hart. We erkennen en voelen een diepe droefheid en wanhoop in het menselijke hart. Deel ervan komt door de desintegratie van werkelijkheden en jullie hechtingen eraan. Want uiteindelijk, waar bouw je je dromen op als de funderingen van je wereld ineenstorten?

Nog een aspect van dit probleem in het hart heeft te maken met de giftige aard van de emotionele atmosfeer van jullie planeet. Terwijl de zonne-energieën toenemen wordt de druk tussen de polariteiten steeds meer duidelijk. De polarisatie van het menselijk bewustzijn tussen degenen die de menselijke spirit wil vastzetten en die deze wil bevrijden worden duidelijker en duidelijker.

We geven twee suggesties als middelen om met deze uitdagingen in jullie hart om te gaan.

Het is door jullie hart dat nieuwe werkelijkheden worden geboren – hierdoor, bedoelen we werkelijkheden die het waard zijn om te leven. Onze eerste suggestie kan misschien al te simplistisch zijn, en zoals vaak het geval is, de eenvoudigste dingen zijn frequent de meest krachtige. Maar hoe je dit nou doet is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je een emotionele antidood creëert in jezelf tegen de toxische vergiftiging van de emotionele atmosfeer van jullie planeet.

Als haat en intolerantie toenemen moeten jullie een doorgang vinden door deze duisternis. De eenvoudigste en meest efficiënte manier die we kennen voor jullie is om de kleinste dingen in jullie leven te vinden die jullie waarderen en om enige momenten overdag te nemen om in die gevoelens van waardering te wonen. Het maakt niet uit hoe klein deze gevoelens van waardering misschien zijn. Uit de kleinste zaadjes van waardering kunnen grote dingen oprijzen. De trillingsstaat van waardering, of dankbaarheid, is een buitengewone antidood tegen emotionele vergiftiging. We stellen sterk voor dat jullie deze bondgenoot cultiveren terwijl je door de volgende cyclus gaan van de zonne stormen.

Tenslotte bieden we jullie een geluidsmeditatie aan gebaseerd op het hartchakra. Dit komt uit een vorige Hathor Intensief. De eerste fase van deze geluidsmeditatie draait rond/rouleert en activeert energieën in het hartchakra met de bedoeling om op te ruimen. De tweede fase van de meditatie is rustig makend en koesterend. We denken dat jullie deze geluidsmeditatie weer een nuttige bondgenoot vinden.

Terwijl jullie deze nieuwe fase van zonnestormen ingaan begrijp dan dat dit buitengewone gelegenheden zijn voor evolutionaire ontwikkeling. Ze zijn ook, paradoxaal genoeg, bezwangerd met gevaar voor devolutie (het omgekeerde van ontwikkeling) vanwege hun intense aard. Als je je tegen de energieën van versnelling verzet zul je grote problemen ervaren bij deze passage. Als je die energieën omhelst en er meester van wordt – een manier vindt om erdoor heen te navigeren met waardering en een goeie dosis humor – zul je grotere vrijheid ontdekken. Deze vrijheid waarover we spreken is een vrijheid van de menselijke geest, denken en hart. Deze woont in een niveau van bewustzijn die onaangeraakt is door de dualiteiten van jullie aardse bestaan.

The Hathors
April 1, 2012

Tom’s Gedachten en Observaties

Ten eerste wil ik graag zeggen dat er een tijdje zat tussen de twee laatste Hathor boodschappen . Toen ik naar hen toeging en vroeg naar dit gebrek van een nieuwe boodschap zeiden ze dat ze alles al hadden gecommuniceerd dat moest gezegd worden tot aan dat moment. En als het daar zou zijn – bedoeld werd dat er weer een volgende verschuiving klaar stond – zouden ze een nieuwe boodschap geven.

Het feit dat ze nu een nieuwe boodschap geven in deze tijd betekent voor me dat het opnieuw gaat beginnen. (Hij zegt, ‘dat de spreekwoordelijke stront de ventilator opnieuw gaat raken’)

Medicijnen van Licht

Ik vond hun methode om Medicijnen van Licht te scheppen om het stoffelijke lichaam tijdens de slaap te kalmeren en in evenwicht te brengen, of zoals zij het noemen: slaap cycli, best nuttig was. En hoe meer ik deze Medicijnen voor mezelf creëer, hoe beter ik dat kan. Ik veronderstel dat het net zo is voor velen van ons. Deze methode is zeker de inspanning waard en als ik de toon van de Hathor’s juist lees, zal dit Medicijn van Licht enorm belangrijk worden terwijl we dieper in de volgende fase van de zonnestormen gaan.

Micro Wormgaten

Ik was nogal geïntrigeerd door hun commentaar over het bestaan van micro-wormgaten tussen de microchondria van onze cellen en de nexus punten van licht in onze Ka. Ik vroeg hen er naar, na de channeling sessie en ze zeiden dat dit een zeer complex en rijk veld van informatie was die zij in toekomstige boodschappen verder willen bespreken.
Ik wilde echter meer informatie, eerder vroeger dan later en verwachtte dat veel lezers dat ook wilden. Toen ik aandrong, zeiden mijn mentors dat deze micro-wormgaten bruggen zijn tussen dimensies van vibratie, wat betekent tussen de dichtheid van stof (onze lichamen) en de minder dichte rijken van onze Ka’s.

De Hathors ervaren alle dimensies als een continuüm. Met andere woorden, de lagere trillingswerkelijkheden van onze stoffelijke lichamen zijn grondig verbonden met de hogere trillingswerkelijkheden van ons bewustzijn. De grenzen tussen stof en bewustzijn zijn grotendeels een zelfbeperkend concept volgens hen. Door te werken met onze eigen mitrochondriale micro-wormgaten, kunnen we bewuster de dimensies overbruggen zoals die zich uitdrukken in ons lichaam.

Ten slotte, volgens de Hathors door het vasthouden van het bewustzijn van die mitrochondriale wormgaten terwijl je in een staat van waardering of dankbaarheid bent, zal enorm hun energetische effecten vermenigvuldigen.

Het Dilemma van het Hart

Ik ontdek dat ik vaak midden tussen conflicterende emotionele staten zit in de loop van de dag, of zelfs na verloop van een uur…. Soms binnen minuten, om eerlijk te zijn.

Op de ene minuut kan ik surfen op de golven van een kosmische energie met ongehecht plezier en soms, zelfs gelukzaligheid. Het volgende moment kan ik over de kop slaan in de “golven” van zelf geschapen emotionele opwinding.

Ik heb gemerkt dat mijn emotionele “uitschakelingen” gebeuren als ik mijn centrum ben verloren en het is me kristalhelder geworden dat het niet komt door wat er om me heen gebeurt, als dat het mijn reactie is op wat “ik denk” dat er gebeurt, wat mijn emotionele staat bepaalt.

Het punt dat de Hathors maken betreffende de toenemende toxische aard van onze planetaire emotionele atmosfeer voelt als waarheid, in mijn opinie. Hun simpele raad om een emotionele antidood te cultiveren tegen deze collectieve giftigheid door de tijd te nemen om kleine dingen te waarderen in het leven, is ontwapenend effectief. Ik heb deze suggestie bij talloze gelegenheden beproefd en ik kan eerlijk zeggen dat het buitengewoon goed werkt.

De Geluids Meditatie van het Hart Chakra

De hartchakra geluidsmeditatie waar zij naar verwijzen is gepost in het Sound Gifts deel van de website. (http://www.tomkenyon.com/)

Als je klikt op een van de soundlinks beneden, zul je naar de Listening Agreement worden meegenomen in de Sound Gifts sectie van de website (http://www.tomkenyon.com/)

Nadat je dat hebt gelezen en klikt op het Agreement zul je toegang hebben tot alle vrije audio files in de Sound Gifts sectie. Oh, ja, ik heb drie nieuwe uittreksels van verhandelingen toegevoegd aan de Sound Gifts sectie inclusief een die is getiteld: Mijn Eerste Ervaring Met de Hathors.

De meditatie waar de Hathors op wijzen in deze boodschap is getiteld Heart Chakra Sound Meditatie: Een Sjamaanse Hathor Geluids Exploratie (A Shamanic Hathor Sound Exploration) Er zijn soms luister suggesties in het voornaamste stuk van de tekst, en aan het eind van die kopie is een link naar de audio file, waar je naar kunt luisteren en of hem downloaden.

Voor degenen van jullie die de Hathor Planetaire boodschappen al enig tijd hebben gevolgd, is deze sound meditatie energetisch heel anders dan de Heart Dimensional Attunement die zij in een vorige boodschap gaven (zie de Sound Gifts). Die hart afstemming (Attunement) werd gecreëerd om het Hart “af te stemmen” op toekomstige mogelijkheden en tijdslijnen.

Maar, deze specifieke Heart Chakra Sound Meditatie werd geschapen om bewustzijnspatronen van emotionele respons in het bewustzijn te brengen die je in je eigen hart bewaart. Vanuit dit perspectief, rijst emotionele vrijheid omhoog vanuit helderheid, en niet vanuit ontkenning. Dus is het eerste deel van deze geluidsmeditatie nogal katalytisch (van katalisator) omdat die gesloten energiepatronen laat vibreren en ronddraaien in je hartchakra. Voor sommige mensen kan deze fase een beetje zijn als het doorbreken van de bewapening terwijl het voor anderen een vrijwel zacht proces van loslaten kan zijn. Die laatste fase van de geluidsmeditatie verleent kalme, helende en herstellende energieën aan het nieuw gereinigd hart. Ik vind persoonlijk deze geluidsmeditatie een nuttige bondgenoot en ik luister er op regelmatige basis naar, speciaal als ik me emotioneel overweldigd of geblokkeerd voel.

Als je tijd hebt en de neiging om je hartchakra meer intens te onderzoeken, kun je experimenteren door twee of drie keer te luisteren naar deze geluidsmeditatie in dezelfde luistersessie. Ik heb persoonlijk ontdekt dat als je er twee of drie keer achter elkaar naar luistert dit diepere niveaus van inzicht onthult en soms ook een dieper niveau van healing.

Volgens mijn Hathor mentors is het in het algemeen geen goed idee om in achtereen volgende sessies naar de twee meditaties te luisteren, (De Hart Chakra geluid meditatie en de Heart Dimensional Attunement) behalve als je voorbereid bent om met grote emotionele en energetische fenomenen om te gaan.

Verbindingen/links naar de vorige Hathor boodschappen die in deze boodschap genoemd worden, worden hieronder ook vermeld. Als je dit online leest hoef je het alleen maar aan te klikken. Als je deze boodschap op papier kreeg kun je de Hathor postings vinden bij de Hathor Archives van de website (www.tomkenyon.com) De audio files staan op de website onder de sectie: Sound Gifts.

Click here for the Heart Chakra Sound Meditation         (located in Sound Gifts)

Click here for Partaking From the Solar Winds              (located in the Hathor Archives)

Click here for Medicines of Light                                  (located in the Hathor Archives)


Informatie die niet hoort bij deze boodschap : Dit jaar zijn er drie Hathor Workshops gepland. – een Hathor Intensive in München, een een=daags Hathor Intensive in Wenen, en een drie daagse Hathor Intensive in Seattle. Ook doe ik een eendaagse geluid exploratie workshop in Zürich. Als je de organisators wilt bereiken klik dan direct op de gebeurtenissen in Europa, klik hieronder of zet ze in je internet browser.

Munich: mailto:www.tomkenyon@momanda.de  or email:  tomkenyon@momanda.de

Vienna:  http://www.prana.at/ or email: burgi.sedlak@prana.at

Zurich: admin@crystalsun.ch  or book this event directly online:
http://www.crystalsun.ch/tomkenyon-2012

For information about the Seattle Hathor event, The Art of Seeding New Realities, go to the Calendar at http://www.tomkenyon.com/ or email tomkenyonoffice@yahoo.com


© 2012 Tom Kenyon  All Rights Reserved   http://www.tomkenyon.com/                            
You may make copies of this message and distribute it in any format you desire so long as you include the entire message, do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice.

If you wish to receive future Hathor Planetary Messages go to the website (www.tomkenyon.com) and click on Contact. Follow the directions to have your name added to our Hathor email list, or to receive updates on Tom’s calendar, or both. We do not share email information with anyone.


vertaling:Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE