Followers

Labels

Sunday, April 29, 2012

Magyar - Ashtar parancsnokság 2012-04-19


 


Üdvözlet az Ashtar parancsnokságtól!


Vezetőitek döntöttek, és már megvan a kulcs dátum a Felfedésre. Szövetségeseink jól dolgoztak ez idő alatt, e sikert elérendő.

Örülünk ennek a teljesítménynek, mely mindnyájunktól való. A közlést Obama elnök fogja átadni az elkövetkező napokban, és ez sok embert fog megdöbbenteni, akik még mindig azt hiszik, hogy létezésünk valaki képzeletének az eredménye.

Kérjük azokat, akik hisznek a csatornáinkon régóta küldött szavainkban, hogy nyugtassátok le őket!

Számos megválaszolandó kérdés lesz. Emberek özöne akar majd részt venni a fő politikai konferenciákon, magyarázatokat kutatva az oly hosszú titoktartással kapcsolatosan.

Kérjük, hogy maradjatok nyugodtak, és bízzatok Istenben. A helyes intézkedéseket fogják foganatosítani azokon, akik eltitkolták tőletek az ilyen információt, hiszen ez mindig mindenhol elhintve volt, mégis sokan elutasították, hogy higgyenek benne, bár oly sok bizonyíték van.

Történelmünket bolygótokon az épületeink jelzik. Egy kis példaként említjük a Húsvét-szigeteket.

Ujjlenyomataink mindenhol léteznek, és ez tagadhatatlan. Azok, akik a titkos szövetkezéshez tartoznak, kiterveltek egy módot, hogy néhány mentséget bemutassanak számotokra, a vezérfonalakat illetően, melyet mi hagytunk hátra, mikor bolygótok karanténba került. Egy időre tervük sikeres volt.

Mindegyikőtöknek van nyoma a történelemben, hiszen mindkét oldalt szolgáltátok. Most bírjátok az isteni lehetőséget, hogy tartósan felemelkedjetek a Fénybe.

Szeretett emberek, a várakozás évei véget érnek, és velük érkezik el a feladat teljesítésének az öröme. Most semmi sincs, hogy megállítsa az információ hullámát, mely terjed majd minden nap a földgömbön át.

Emlékezzetek, hogy jelenlétünk csupán a ti „jóváhagyásotokkal” lesz lehetséges, mert a bolygó a tiétek, és szükségünk van az engedélyetekre a landoláshoz.

Felölelünk mindent, amit mondtak nektek e hét során végig, és ismételten azt mondjuk, hogy nagy bemutatókat tartunk az összes európai város felett.

A nagyobb városok felett fogunk repülni, bemutatókat tartva, mindig egy anyahajóval a közelben.

Meg fogjuk mutatni, hogy jól szervezett csapat vagyunk, és összehangoltságban dolgozunk, és hogy semmi sincs, mely megállíthatná előadásunkat.

A sötétek már tudnak az ilyen eseményekről, azonban semmi sincs, mely megállíthatna bennünket, mert magasabb rendűvel bírunk, hogy békés módon semlegesítsünk bármely kísérletet, mely ártana bemutatásunknak.

Néhány esetben meg fognak próbálni félelmet kelteni a televízió állomásokon keresztüli sugárzással, és kérjük segítségeteket, a támadásukkal kapcsolatosan.

Néhány ember támogatni fogja őket, azonban ez csupán egy kis mennyiség lesz az emberek ezreihez képest, kik tárt karokkal várnak minket.

Nem harcolni jövünk, és sosem fogunk kifáradni, hogy ezt állítsuk.

Békében fogunk érkezni. Tudjuk, hogy rendelkezünk a megkívánt technológiával, hogy megakadályozzunk bármely kísérletet a hajók ezreinek megtámadására, anélkül, hogy bárki életének elvesztését okoznánk.

Hatástalanítani tudjuk a lövedék- / rakétakilövéseket, és ezt tettük nemrégiben Koreában.

 …

Egyszerűen meg tudjuk akadályozni, hogy bizonyos fegyvereket elsüssenek ellenünk. Fegyverzetünk hatékony, azonban semmilyen módon sem használnánk életetek fenyegetésére. Legyetek tudatában annak, hogy tiszteljük az Életet.

Szemmel láthatólag minden nyugodt világotokban, kérlek, legyetek szívetekben békével, amikor a Teremtő zöld lámpát ad ezen események megindításához. …

Drágák, a Föld bolygóról, szó szerint köztetek vagyunk.
Türelmetlenül várjuk a bejelentést, melyet ígértünk, mióta megkaptuk az információt szövetségeseinktől, hogy ez az „X” napon lesz.

Alig várjuk, és közületek mindegyikőtöket kérjük, hogy a Fényben rezdüljetek / rezegjetek, mert amikor ez történik, semmi sem fogja megakadályozni az információ hullámának terjedését.

Szeretetünket küldjük a Földön mindegyikőtöknek!

Isten áldjon meg benneteket!

A Családotok vagyunk a Csillagokból. Mi mind Egyek vagyunk.

Csatornázta: Gabriel

Angol nyelvre fordította: Maria Luisa de Vasconcellos

Mi, a Fény Galaktikus Szövetsége és az Ashtar parancsnokság boldogok vagyunk figyelmességeteket (megfigyelési élénkségeteket) és figyelmeteket illetően. M. és F. a Fény munkatársai, és velünk vannak kapcsolatban. Köszönjük mindnyájatoknak a sok üzenetet, melyekre kezdenek jobban odafigyelni, és ezt nagyon méltányoljuk. A médium, aki ezt az üzenetet átküldte, meglepett volt, és még mindig az, az üzenet miatt, melyet olyan tisztán kap, amilyen tisztán lehetséges, és átküldhető.

Az igazat megvallva, meglepett e nagy és mély benyomást keltő üzenet miatt, és örömmel akarta megosztani ezt az üzenetet. Így is tett.

Köszönjük Luísa-nak a figyelmességét és szeretetre méltó társaságát ezzel a nagyon tehetséges médiummal. M. és te F. nagy felelősséget vállaljatok ezért. Mégis, ez az üzenet egy tiszta csatornájú és szerető szívű médiumtól érkezett. Hozzánk fordult vágyával, és válaszoltunk neki, mert az ő vágya az emberiségtől való vágy, mely felül akar kerekedni a szenvedésen. Mondd meg Luísa-nak és Winny-nek, hogy terjesszék ezt az üzenetet a világban. Egyre több embert akarunk felkészíteni a csatára, mely elérkezik. Az idő fogyóban van, és még mindig sokat kell elvégezni.

Sok Szeretettel

Luísa


Forrás: http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2012/04/english-portuguese-francais-ashtar.html

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissahttp://fenyvilag.blogspot.com/

 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE