Followers

Labels

Thursday, February 7, 2013

Swedish - Lord Emmanuel - Feb. 6; 2013


clip_image002


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration
6 februari 2013
Ljusarbetare


Det är jag, Lord Emanuel. Jag hälsar er, Mina Kära, som alltid är det mitt stora nöje att vara bland er idag. Det är inget annat än ett mirakel, eller hur? Den här teknologin, detta "Internet" som låter mig kommunicera med er över hela världen! Och i det här sammanhanget skulle jag vilja ge mitt erkännande till det hårda arbetet och engagemanget hos dessa Ljusarbetare, som nu flitigt översätter dessa budskap till olika språk, så att de blir mer lättillgängliga för dem vars modersmål inte är engelska.
Jag tackar er personligen, mina Kära Hjärtan. Er villighet och ert engagemang går inte obemärkt förbi i de Högre världarna och ni är älskade övermåttan. Ta er en stund, Mina Kära, och ta emot detta. För ni jobbar så hårt i Ljusets namn, ni ger så mycket av er själva så villigt och så osjälviskt och det är nu dags att ni inser värdet av det ni gör. Det är nu dags att ni uppskattar er själva, att ni tillåter er själva att ta emot den Kärlek och det stöd som finns tillgängligt för er i de Högre världarna. För ni arbetar under mycket utmanande förhållanden. Många av er befinner sig i familjer som inte förstår ert perspektiv och de vill inte acceptera er Sanning. Detta kan vara mycket smärtsamt. Många av er anses "konstiga" av era vänner och bekanta. Många av er arbetar outtröttligt för en liten eller ingen ekonomisk vinning och behöver eller ber om litet eller inget tack för det aktningsvärda jobb som ni gör varje dag under era liv.
Jag är säker på att ni alla är medvetna om att ni, bara genom att existera på den här älskade Jorden, "gör tillräckligt". Bara genom att vara inkarnerad på den här planeten "är tillräckligt". Du är tillräcklig och detta gäller hela mänskligheten antingen man är medvetet medveten om det eller inte.
Men de av er som betecknas som "Ljusarbetare", de av er som är Ljusets arbetare, detta gäller särskilt för er. För bara genom att vara inkarnerad på den här planeten är du en kanal för Ljuset och du utökar Ljuset på Jorden genom att jorda det på den fysiska planeten i den fysiska världen. Så, genom att "ingenting” göra "gör" du mer än du kan föreställa dig eller fatta eller förstå just nu i din fysiska verklighet.
Så ni ser, Mina Kära, nästan alla av er ”gör mer” än bara existerar på planeten. Ni mina Kära Hjärtan är, förutom att ni fysiskt jordar Ljuset och sprider det till allt ni möter, så finns ni, Mina Kära, runt om och hjälper till att sprida Sanningen och Ljuset på ett otal andra sätt.
Det är nu dags att ni inser vidden av er hjälp. Ert bidrag och den skillnad som ni gör är häpnadsväckande, Mina Kära. Det är verkligen häpnadsväckande och de av oss i de Uppstigna världarna förvånas och känner vördnad inför era framgångar. Er vackra Moder, planeten Jorden, er magnifika Moder, är nu upplyst på ett sätt som man inte har sett henne under tretton tusen år. Det är verkligen en syn att skåda, Mina Kära. Om ni kunde se det som vi i den Uppstigna Världen kan se, skulle ni säkert kippa efter andan i förundran. Det enorma i det som har uppnåtts på den här Jorden är utan motstycke och hela galaxen hejar på er.
Ta emot detta nu, Mina Kära, var medvetna om att det är på grund av ER som detta uppnåtts och det är på grund av ER, som den Gudomliga Planen för återställandet av er vackra planet kommer att fullbordas.
Det är nu dags, Kära Hjärtan att stå starka i kunskapen ni har och fortsätta att överträffa förväntningarna om det ni kom hit för att uppnå. Det är dags att inse, dags att förstå det enorma i ert bidrag och den enorma skillnad ni har gjort och fortsätter att göra.
Det är nu dags att ta väl hand om er själva, att ge er själva näring, att stödja varandra och värdesätta era Bröder och Systrar för de fantastiska gåvor som ni alla är och den skönhet ni ger till den här planeten. Var och en av er är en Gudomlig Gåva på denna Välsignade Jord och ni är Älskade, mina Kära Hjärtan, som den ädla skatt ni är. Detta lovar jag er. JAG ÄR Lord Emanuel. Ta er tid nu, Mina Kära, och ta emot och kom ihåg ert värde.

Tidigare budskap:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE