Followers

Labels

Sunday, April 13, 2014

Groot Gebeuren - Het Begin - 15 april met de Bloed Maan Anna Merkaba

Groot Gebeuren  -  Het Begin  - 15 april met de Bloed Maan
Anna Merkaba
BY ANNAMERKABA on MARCH 31, 2014 • ( 142 )

Bron:  http://illuminations2012.wordpress.com/2014/04/11/grand-event-the-beginning-april-15th-blood-moon-pleiades/
(vertaling winny)

 bloodmoonsgrandevent
  
~ Op 15 april zal een magnanimous (grootmoedig) gebeuren zich ontvouwen voor de aardlingen. Een gebeuren met zulke proporties die de wereld in de voorbije eonen nog niet gezien heeft. Dit gebeuren zal  gekend worden in de opgeschreven geschiedenis als dat wat is gekomen en is gegaan en dat wat is teruggekomen en uit de as is verrezen van het verleden in de pas gevormde EENHEID van degenen die gaan komen. Want het wiskundige vergelijking Pi en E=MC2 zal een zeer belangrijke rol spelen in de dagen die gaan komen. Want dat wat niet bestaat voor het menselijke denken, zal werkelijk worden onthuld. ~
Dit is een ZEER lange channeling , dus diep dit met mij uit. Achteraan staat nog meer informatie  en uitleg van alles voor jullie. Geniet ervan!

(Dit is een moeilijke spreker.w)i
Op 15 april zal een magnanimous (grootmoedig) gebeuren zich ontvouwen voor de aardlingen. Een gebeuren met zulke proporties die de wereld in de voorbije eonen nog niet heeft gezien. Dit gebeuren zal  gekend worden in de opgeschreven geschiedenis als dat wat is gekomen en is gegaan en wat is teruggekomen en uit de as van het verleden is verrezen in de pas gevormde EENHEID van degenen die gaan komen. 

Want het gebeuren met grootmoedige proporties zal de mensheid strippen (afstropen) van al hun EGO, dat zal de mensheid van al hun kennis van voorbije eonen strippen. Want alles zal worden weg gehaald, en alleen de rauwe, ware aard zal overblijven. Het strippen van de sluier van de illusionaire wereld waarvan wij denken dat ze daar deel van zijn. En de waarheid van hun soort zal opnieuw aan hen worden onthuld.


Daar in de harten van zo velen ligt de code voor het eeuwige begrip van tijd, het eeuwige begrip van alles dat is, alles dat was en alles dat altijd zal zijn. De codexen (codices) die erin gedrukt staan zullen op de datum in kwestie activeren en doorgaan zich snel te ontvouwen in jullie gekende wereld, en de werelden om je heen. De ontbloting van het vruchtbare begin van de gebeurtenissen die erop volgen, zal de aardlingen de geschiedenis onder ogen laten zien waar zij eerder niet aan waren blootgesteld.

De aardlingen zullen vrucht dragen van alles dat voor hen is neergelegd, door degenen die zijn gekomen en gegaan. En als zodanig zullen de gebeurtenissen die zich gaan ontvouwen veel harten aanraken, zullen velen de waarheid onthullen, vanuit de lagen binnenin de subatomische partikeltjes in de psyche van hun wezen en in de beschaving als geheel.


Velen zullen ontwaken en hun ogen openen alsof dit voor de eerste keer is, en de wereld als nieuw zien, velen zullen getuige zijn van de magnanimous gebeurtenissen die aan de hemelen verschijnen en in hun eigen voertuig/lichaam, want het voertuig van tijd en ruimte, de voertuigen van het menselijk begrip van tijd zullen voor eens en altijd worden getransformeerd. Dat wat verborgen was zal gekend worden en de deuren openen naar het eeuwige begrip van wie zij zijn!


Want de gebeurtenissen die zich ontrollen voor jullie zijn door de mensheid verkeerd begrepen. Want  de verhalen die erover werden verteld zijn door het EGO zelf gestoken van de drager, want de waarheid die zal worden onthuld en ontvouwd aan de mensheid is niet het Armageddon van de wereld. Want het wereld Armageddon is werkelijk verkeerd begrepen door de mensheid. Want het idee van Armageddon is werkelijk het BEGIN van de tijd, het afschudden van het oude, en het verwelkomen van het nieuwe!

Want inderdaad zullen de onthullingen van de geschiedenis van de mensheid een Armageddon veroorzaken van de gekende wereld, de ‘geweten’ wereld in de harten van zovelen, want door het ontwaken van zichzelf en de blik erop, zal veel kristalhelder worden, veel zal gekend worden en er zal niet langer een schaduw zijn om je achter te verbergen, want ieder zal apart zijn eigen zelf zien, hun eigen EGO, hun eigen angsten en bezorgdheden, hun eigen werkelijkheid.

Want ieder zal het heldere licht van de bron zien, en hun eigen goddelijke zelf. Want ieder zal hun daden achten, want ieder zal onder ogen zien wat zij werkelijk eerder hebben beleefd en gevraagd hebben om dat van hun bord af te halen.

Dit zal allemaal gebeuren in een moment tijd, want de energieën die naar de Aarde zullen worden gestort in de tijd van de tweede maan zullen groots zijn, want de eerste maan die jullie in de nachtelijke uren aan de hemel zien, de eerste maan waar jullie je ogen op richten zal energieën laten kolken, de prachtige energieën van acties zullen worden geleverd in de aardse velden van glorie.


Er zal voor jullie veel ontplooid worden. Veel van het menselijke begrijpen zal worden veranderd. Want alleen liefde, onvoorwaardelijke liefde van universele proporties zal regeren op deze planeet. Liefde en begrip, liefde en eeuwige verrukking, want de tijd is gekomen om de wapens te laten vallen van de zelf-vernietiging en om de harten te openen voor de nieuwe energieën, het nieuwe bewustzijn dat in jullie voertuigen zal neerdalen en die voor jullie zielen zijn om naar de schepper op te stijgen, om op te stijgen naar een nieuw begrip. Het begrip van eenheid, het begrip van manifestaties, het begrijpen van jullie eigen oppermacht en de krachten daarin. Om te begrijpen dat jullie werkelijk deel zijn van de grote samenstelling die het universum is. Te begrijpen dat jullie inderdaad NIET alleen zijn. Want jullie zijn altijd omgeven, want jullie worden altijd ondersteund door de bron en alles dat is.

En dus, terwijl de harten van zovelen opengaan, de harten van zo velen de wereld zullen omhelzen, en dus, is het van het uiterste belang voor JULLIE ALLEN – de Grond Bemanning, om in evenwicht te blijven , om in balans te blijven, dierbare kinderen van het licht, want de weg die voor jullie ligt is inderdaad turbulent. Blijf in evenwicht want het licht dat jullie in deze wereld voortbrengen straalt drievoudig uit. Want jullie zijn als prisma’s  die het licht naar de bekende wereld toebrengen. Want jullie zijn het die de nieuwe kennis en begrip van het zelf in dit universum hebben voortgebracht. De nieuwe kennis en begrip van dat wat is gekomenen kom en dat zal zijn. Want de wiskundige vergelijking  van Pi en E=MC2 zal een zeer belangrijke rol spelen in de komende dagen.  Want dat wat niet in het menselijke denken bestaan, zal werkelijk worden onthuld.

 einstein
Albert Einstein zegt:  E=MC2  “Alles is energie en dat is alles wat er is. Pas de frequentie van de werkelijkheid aan wat je wilt en je kunt het niet helpen maar je krijgt dan die werkelijkheid. Het kan niet anders. Dit is geen filosofie. Dit is natuurkunde.”

  downloadWant de mensheid zal voor eens en altijd met hun eigen ogen zien, dat het werkelijk zo is dat zij niet alleen zijn, ze zijn niet alleen in de galaxy, zij zijn niet alleen in het universum, ze zijn niet alleen. 

Het wonder van het leven, zal zich voor de ogen van alle kinderen hun schepper zelf ontvouwen. Het wonder van de prachtige creatie die jullie Moeder Gaia noemen. Want werkelijk zo is het. En er zullen zoveel vragen omhoog komen, en velen zullen schreeuwen naar de hemel om uitleg, want hun idealen en hun begrip van het zelf, zal verdwijnen, en alles zal worden weg geradeerd, want zij zullen in ontzag en in schroom zijn, compleet naakt gestript tot in de kern van hun hart. En slechts de prachtige melodie van waarheid zal in hun oren klinken.

En als een dergelijk gebeuren plaats vindt, weet dat veel chaos zich zal ontplooien, en dan zullen jullie degenen zijn die de verloren zielen zullen omhelzen, jullie zullen hen de weg wijzen, jullie zullen degenen zijn die hen eren en beschermen, zullen respecteren waar zij doorheen gaan en hen bij staan in de verdere her ontdekking van zichzelf en hun verbinding met het uitgebreide universum.

Want dat dat zij zullen zien, want dat wat zij zullen horen, want dat wat ze zullen merken, zal het beangstigen tot in hun kern. Het meest zal gebeuren in het privé van hun kamers, want iets zal gebeuren in de open velden van hun voorstelling. Voor anderen zal het gebeuren in de grote kosmische verbindingen en toch voor de rest zal het worden onthuld en verder gebracht door tv schermen, via computer schermen, door de media van jullie gekende wereld. En dus. En dus, is de voorbereiding dichtbij, de voorbereidingen van de galactische geschiedenis die de poort zal openen en een nieuw plan zal ontvouwen voor het nieuwe millennium, een nieuw plan voor de mensheid een nieuw plan voor alles dat is. 

Blijf in het licht, dierbare geliefden, blijf in het licht en weet dat wij naast jullie staan. Weet dat jullie buitenmate worden geliefd door het universum, door de bron en alles dat is. Begrijp dat jullie degenen zijn die het commando hebben, dat jullie degenen zijn die het op je hebben genomen om per voet en hand in hand met de mensheid te lopen. Weet dat jullie de bewakers zijn van de aardlingen, want jullie zijn hun gidsen, jullie zijn hun wegwijzers, jullie zijn hun ondersteun team. Begrijp dat alhoewel de weg langdurig is, hij werkelijk vruchtbaar zal zijn!

Dit is  alles wat we nu voor jullie hebben. We houden van jullie. We zijn met jullie. Goodbye nu.

PERSOONLIJK BERICHT van Anna:  Van wat ik voel en zie, gaan de gebeurtenissen beginnen op de 15de en gaan alle bloed manen verder, helemaal tot aan volgend jaar en er voorbij. Wat we dan bereiken is een keerpunt, van waaruit we ten slotte snelle veranderingen gaan zien. Niet dat we die niet al hebben, want we hebben die echt al! Dit jaar alleen al bracht een geweldige hoeveelheid veranderingen! Maar nu gaan de zaken beginnen te versnellen! Veel duisternis zal worden ingesloten en in evenwicht gebracht. Veel van wat werd vernietigd wordt ge-her-construeerd en overnieuw  opgebouwd. Veel geschiedenis van onze verloren geschiedenis zal ten slotte in het nieuws “gelekt” worden. Wetenschappers zullen heel veel meer bevestigen van waar wij allemaal over praten en reeds weten. NASA zal diverse beelden “lekken” die het bestaan bewijzen van onze Galactische familie. Spirituele mensen zullen massaal ontwaken en de wijze beginnen te her-evalueren van hoe ze elkaar behandelen. We zullen ALLEN worden aangeraakt. En alhoewel het soms een hobbelige weg schijnt te zijn, we zouden er altijd aan moeten denken dat het precies zo is wat het is, turbulentie in een laag, maar precies toch waar we doorheen moeten gaan en dat soms die laag lager op de grond moet vliegen om met zijn vlucht door te kunnen gaan. Alles bij alles ziet alles er ongelooflijk helder en mooi uit!!   We hebben HEEL VEEL  wonderen om naar uit te kijken!!!!   We gaan in… nou, we zijn er al ingegaan, in een zeer opwindende tijd.

 rejoicenewearthaametatron

Ik wil ook jullie aandacht naar een paar dingen trekken. Omdat ik daar op gewezen werd door mijn gidsen. Een channeling die ik kreeg vorige zomer van AA Metatron. Die was ongelooflijk krachtig en ik wist niet precies wat die betekende, nu bij die bloed manen, en de Passover (Joods Paasfeest of Pesach, de avond van de 14de april, heeft te maken met de exodus van de joden uit Egypte) en alle zaken die komen dat heeft volledig zin. Opnieuw is dit allemaal POSITIEF!!!  Dus ga er zo mee om.

Zoals de Vitruvian Mens ronddraait in de Merkaba van levenskracht, zo draait de aarde in de richting van de zon. En zo komt er een moment in de tijd, waarop het allemaal kristal helder wordt. Net zo als de werkelijkheid van de waarheid van de Ene die voor je staat, want gewoon als de waarheid voor het oog wordt gezet van de waarnemer, zo zullen ook de RIJZENDE ENERGIEËN van de NIEUW GEBOREN ZOON de hemel vullen met jaloers makende glorie.

Glorie van de ene die gekomen is om de mensheid te bevrijden uit de greep van angst en verkeerd begrijpen!

Want de nieuw geboren ZON, de ZOON van de GODEN, brengt met zich mee de NIEUWE AARDE naar hen die deze al eeuwen door en door heeft gezocht.

En zo, staat dit aan jullie hemel en kijkt naar de muur van Jeruzalem – de Stad van de Mens – Stad van God. Want alles is Gods glorie. Want alles is Gods wil.

En als de muur uiteen gaat, zo zullen ook de omhoog gaanden blijven, terwijl het Oude weg valt in de eeuwige afgrond, en de geschiedenis van de mensheid zal voor altijd veranderen.
Schijn jullie licht, geliefde mensen want het moment van jullie glorie is gekomen! Want de kinderen van IS-(RA)-EL  (IS = moeder, Ra = Vader, El is God)  zingen opnieuw een prachtig lied van liefde, licht en eeuwige devotie aan de ENE, de BRON van ALLES DAT IS – en dat … ZIJN HUN HARTEN!

REJOICE!    VERHEUG JULLIE  !
Want dat moment is hier!    Verheug jullie!
Want jullie huilen is gehoord geworden!    Verheug jullie!
Want alles ontvouwt zich zoals het moet.
Draag je licht en blijf sterk!  Want wij zijn voor altijd met jullie!  Wij houden van jullie. We zijn met jullie. Good bye voor nu.

P.S.  Deze transmissie kreeg ik enkele dagen geleden van Metatron.   Hij wil dat wij ieder zelf de betekenis voor onszelf ontcijferen. Gebaseerd op informatie die ik kreeg van de Galactics en Aartsengelen, is de betekenis duidelijk – We komen dichtbij enkele grote POSITIEVE veranderingen. Maar, lees er nog eens doorheen en post hieronder (in het Engels) wat je voelde toen je dat las, wat denken jullie van wat Metatron hiermee bedoelt. Ik zet er wat wenken bij die ik van de Aartsengelen kreeg. De rest moet je zelf beslissen.

Na de magnetische verschuivingen van de polen van de ZON – wanneer de Zon zijn polen verschuift – zal SUPER GELADEN ENERGIE de Aarde raken. Dit kan in 3 weken tot 2 maanden gebeuren van nu af aan en volledig voltooid zijn in 4 tot 6 maanden. (Dit komt van een channeling die gepost werd in de zomer, dus we zitten al aan het eind van die fase en aan het begin van de nieuwe.

De Vitruvian Mens – “Men kan het menselijke lichaam beschrijven als een instrument dat gebruikt wordt door de harmonische actie tussen de hoge en lage chakra’s en die combineren. Prachtig gerealiseerd door Leonardo da Vinci, toen hij het menselijke lichaam neerzette in de Ster van David  

(probeer  je een menselijk figuur voor te stellen, hoofd en handen en voeten schijven in een patroon van de Ster van David)  De Menselijke aard is dan om de spirituele wereld en de materiële wereld te combineren. Weet hoe je een hogere bedoeling en inzichten moet ontdekken in iedere dagelijkse actie, maar weet ook hoe je spirituele boodschappen kunt uitdrukken die hij stoffelijk krijgt. We leven in een wereld waar de enige mogelijke verbinding tussen de stoffelijke en spirituele wereld en onze essentie in dit leven is om een verbinding te scheppen. Om aan de ene kant niet alleen spiritueel te zijn maar ook niet alleen stoffelijk, maar met het vermogen om iedere dag te leven met de informatie die we krijgen in spirituele zin.”

20142015bloodmoonsexplained
Ik wil ook jullie aandacht trekken naar het volgende dat ik op Facebook gepost zag door Pamela Johnson…. 

De VOLLE BLOED MAAN LUNAR ECLIPS is om 7:07 UTC (=GMT) op 15 april als de eclips op zijn volst is. (Voor USA is dat om 12:07 PT en in Nederland 09:07 MEZT) voor mij is dat 1:07 in de ochtend, de precieze tijd waarop ik was geboren! Dit is ook de avond van de eerste dag van Pesach (Passover). De Maan zal dan aan de horizon staan in het Oosten en Arcturus zal zo helder schijnen en links van de Maan staan.

Dit is de eerste van een serie van vier Bloed Manen in 2014/2015. Dit wordt een Tetrade genoemd. Er zijn veel profetieën gedaan over de Terugkeer van de Christus op de Bloed Maan. Natuurlijk weten WIJ dat dit wijst op het Christus Bewustzijn. Deze Tetrade is maar 7 keer gebeurd sedert de geboorte van Jezus. Velen hebben gewacht op de Terugkeer van de Christus in het verleden bij deze gebeurtenissen. Dit is dus DIE Ene  waarom het gaat!

Millennia lang, viel een zelden hemels gebeuren dat gekend werd als de “Bloed Maan Tetrade” samen met periodes van monumentale verandering die het Heilige Land aanraakten en uiteindelijk de wereld.

“En ik zal jullie wonderen in de hemelen tonen en op de aarde, bloed en vuur en pilaren van rook. De zon zal in donkerte worden gekeerd en de maan in bloed, voor het komen van de grote en ontzagwekkende dag van de Heer.” Joël 2:30-31 p.

Ik heb twee visioenen gekregen in de vorige week. De eerste gaat over de Bloed Maan op de 15 de. De tweede ging over de hemel die zo zwart werd dat je niets kunt zien en de Aarde zal ongeveer 3 minuten stoppen te bewegen. In dit tweede visioen is er een onverwacht gebeuren en schijnt plaats te vinden voor de Bloed Maan.  http://bloodmoonprophecy.com/   En tenslotte wil ik jullie aandacht trekken naar de volgende video”


(Hiervoor moet je het origineel aanklikken. Ik kreeg hem niet mee in deze mail.w)


~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

re-bblogged from NESARA -REPUBLIK NOW – GALACTIC NEWS dated 04.11.2014No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE