Followers

Labels

Sunday, November 23, 2014

EEN VERSCHUIVING NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014

 EEN VERSCHUIVING NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN  
Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014

Legion Before Sept Equinox

(vertaling winny: lees onderaan winny’s  voetnoten. Dit stuk is TE belangrijk om het NIET te lezen. Heb je klachten in je lichaam, waar dan ook, weet dan dat de energieën ENORM zijn verhoogd.)

“Dit is een monumentaal moment op onze geliefde Planeet Aarde, en ieder van ons heeft zich al levens lang voorbereid op individuele en zeer unieke facetten van het weergaloze Goddelijke Plan dat zich dagelijks en per uur ontvouwt in dit Kosmische Moment. In september 2014 ervoeren we wonderbaarlijke instromingen van licht die de koers van de geschiedenis voor ALLE Leven op deze Planeet heeft veranderd. Nu worden jullie en ik naar een hogere dienst opgeroepen dan we ooit verleend hebben in enig deel van Leven.

De Goddelijke Bedoeling van deze dienst is om het verbazende Licht te integreren dat we in september ontvingen in het stoffelijke plan en in de levens van de Mensheid, het Elementale Koninkrijk en in de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata van Moeder Aarde. Door het overblijfsel van 2014 heen zullen we hulp ontvangen vanuit de Hoogte die zich een duizend keer duizendvoudig zal vermeerderen, om de dienst waarvoor we zijn opgeroepen, te vervullen. Deze gelegenheid, die zich in diverse jaren in stuwkracht zal opbouwen, zal beginnen met de Maan Eclips van 8 oktober. Deze Eclips zal de Aarde baden met nieuwe en onpeilbare frequenties van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde. Dit geschenk van onze Moeder God zal zich in stuwkracht opbouwen via de Zonne Eclips van 23 oktober. In die tijd, zal de Aarde worden gebaad met nieuwe en onpeilbare frequenties van Onze Vader God’s Goddelijke Kracht.

Deze twee Heilige Vuren, onze Moeder Gods Roze Vlam van Goddelijke Liefde en onze Vader Gods Blauwe Vlam van Goddelijke macht, zullen samengaan in hogere frequenties van het 7de Zonne Aspect van de Godheid, die de 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam is. Deze glorieuze Violette vlam zal de overheersende invloed zijn op Aarde tijdens de 2000 jarige cyclus van de Waterman Periode(Aquarian Age) waar we nu binnengaan.


Ik smeek jullie om je IK BEN Aanwezigheid aan te roepen en om de Vlam van Waarheid binnen te gaan die pulseert in de Goddelijkheid van je Hart terwijl je de informatie leest in deze nieuwsbrief. De tijd voor jullie om het volle Goddelijke Potentieel te zijn van wie jullie zijn, is NU.

Tijdens de Lente van 2014 beleefden we een enorme vergroting in de stroom van Licht via zeer krachtige Maan en Zonne Eclipsen, een zeldzame Groot Kruis Stand en de meest krachtige instroom van 5-Dimensionale Frequenties van de Kristallijnen Zonne Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie die we kregen te verduren. Die glorieuze instroom van de Violette Vlam gebeurde onder bescherming van Saint Germain en werd aan de Mensheid geschonken tijdens de gehele meimaand. Die gebeurtenissen maakten de weg vrij voor een Healing waaraan de Legioenen van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid krachtig hebben gewerkt om de Mensheid te helpen die te verkrijgen sedert de oorspronkelijke impuls van onze val uit de Genade op het continent van Lumerië, miljoenen jaren geleden.

Het Gezelschap van de Hemel zei dat hen niet was toegestaan om dit probleem of dit facet van het Goddelijke Plan te onthullen totdat de Mensheid en masse een vibratie-frequentie had bereikt die deze Healing succesvol liet gebeuren in elke man, vrouw en kind op Aarde. Die kritieke massa werd bereikt na de instromingen van Licht die plaats vonden in de Lente van 2014.

De Healing

Het meest tragische gebeuren dat plaats vond bij onze val uit de Genade was het noodlottige besluit dat we maakten dicht bij onze HartChakra’s. We geloofden abusievelijk dat als we onze HartChakra’s sloten, we niet langer meer de pijnlijke effecten zouden voelen van de negatieve dingen die we aan het scheppen waren door misbruik van onze gedachten, gevoelens, woorden en daden. Maar toen we onze HartChakra’s sloten, blokkeerden we het portaal waar doorheen de Goddelijke Liefde van onze Moeder God onze levens en de stoffelijke laag van de Aarde binnenkwam. Dat verschrikkelijke gebeuren veroorzaakte dat de hemisferen van onze hersenen bijna in slaap kwamen en ons spirituele breincentra wegkwijnde die, op zijn beurt dwong om ons Kruin Chakra van Verlichting, Wijsheid en Begrippen zich te sluiten. Daarom verloren wij het Christus Bewustzijn en het vermogen om met onze Ik Ben Aanwezigheid en met het Gezelschap van de Hemel te communiceren.

In deze kwetsbare staat ontwikkelden we gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s die pionnen zijn voor de krachten van onbalans en van negatieve invloed van de Wezens die in antieke teksten verwezen naar kosmisch kwaad. Deze krachten realiseerden dat zonder de invloed en het evenwicht van de Liefde van de Moeder Gods de Mensheid gemakkelijk kon worden gemanipuleerd en beheerst om hun dingen/bevelen op te volgen. Deze entiteiten waren in staat om onze menselijke ego’s te te verleiden om een implant te krijgen in de solar plexus van onze Etherische Lichamen door ons te vertellen dat de implant onze spirituele groei zou versnellen, maar dat was een list. In plaats hiervan was de implant een vorm van technologie die ons afhield van het bestaan om ons onze Moeder God te herinneren. Dit blokkeerde ons ook om ons HartChakra te openen in de volle breedte, zodat we de volle stuwkracht konden ontvangen van het Goddelijke Vrouwelijke en van onze Moeder Gods Liefde. Sedert onze menselijke ego’s instemden om deze negatieve inplant te ontvangen door onze vrije wilskeuze, waren wij alleen maar verantwoordelijk om die te verwijderen.

De Wezens van Licht willen dat wij WETEN dat door het ontwaken van miljoenen mensen op Aarde en door de positieve verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn die plaats hebben gevonden op Aarde, dat sedert de Harmonische Convergentie in augustus 1987, de krachten van onbalans en de Wezens die bekend zijn als kosmisch kwaad, niet langer meer op Planeet Aarde bestaan. In augustus 1996 bereikte de Mensheid een frequentie van Liefde en het Goddelijk Vrouwelijk die Aartsengel Michaël toestond om deze eigenzinnigen in te kapselen in zijn Ring Pass Not (de Ring die je niet kunt passeren/waar je niet aan voorbij kunt gaan) van God’s Eerste Beweegreden van Volmaaktheid. Deze Wezens werden van de Aarde verwijderd door de verenigde inspanningen van geïncarneerde Lichtwerkers en de Legioenen van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid.

Bij de september Equinox van 1996, escorteerde Aartsengel Michaël die zielen door het Portaal van Precipitatie in de Grand Tetons in Wyoming in de VS naar het Hart van de Grote Centrale Zon. Dit werd gedaan op een Straal van Goddelijke Liefde van onze Moeder God. Door een genadige daad van Gods Goddelijke Gratie, zijn deze zielen nu in de Innerlijke  Scholen van Lering waar ze leren om hun Karmische verantwoordelijkheden te transmuteren. Gelukkig zullen ze nooit meer in een positie zitten om enig deel van Leven te beschadigen.

Zelfs alhoewel deze Wezens in 1996 werden verwijderd, bleven de negatieve inplanteringen nog in de Etherische Lichamen van de Mensheid. Onze Etherische Lichamen staan bekend als de “zetel van alle herinnering” en ze bevatten de etherische herinneringen van alles wat we ooit ervaren hebben sedert we voor het eerst werden uitgeademd vanuit het Hart van onze Vader-Moeder God. Onze Etherische Lichamen bevatten onze persoonlijke Akasha Herinneringen. Die vernietigende inplanteringen zijn in staat geweest om ons leven na leven te volgen in de belichaming en in de meeste gevallen is die implant in staat geweest om effectief de herinnering van onze Moeder God en haar Goddelijke Liefde te blokkeren in harten en denken van de massa’s van de Mensheid. MAAR DAT IS NU ALLEMAAL VERANDERD!

Met de instromingen van Licht die gebeurden in de Lente van 2014 bereikte de Mensheid een enorm versnelde frequentie van 5-dimensionaal Kristallijn Zonne Licht via de Goddelijke Alchemie die plaats vindt in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen. Deze Lichtfrequentie ten slotte, stelde onze Ik Ben Aanwezigheid in staat om met Moeder Maria en met het Gezelschap van de Hemel te werken om inplanteringen te verwijderen uit onze Etherische Lichamen. Nadat de inplanteringen waren verwijderd werden ze ingekapseld in De Ring Pass Not van AEMichaël – van God’s Eerste Oorzaak van Volmaaktheid, in voorbereiding op de tijd waarop ze zouden worden geëscorteerd in het Hart van de Grote Centrale Zon. Deze Healing werd God Zegenrijk gedaan voor elke man, vrouw en kind die hoort bij of die de Aarde dient in deze tijd of hij of zij nu in of buiten belichaming was.

Dit Healings proces begon tijdens de Grote Kruis Verbinding in april 2014 en werd voltooid en verzegeld bij de instroom van Licht die plaats vond bij de 21 juni Zonnewende in 2014. In die tijd zette Moeder Maria een miniatuur Etherische Zon in de wond van ieder mens’ Etherisch Lichaam waar de inplantering was verwijderd. Deze Zon pulseerde met de Twaalf 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Aspecten van de Godheid die hoorden bij de Nieuwe Aarde. Nu kan de Transfigurerende Goddelijke Liefde van de Moeder Gods onbelemmerd stromen via ieder mens zijn/haar Hart Vlam. Sedert de victorie van deze Healing projecteert de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon in zijn of haar mentale en emotionele lichamen de heilige kennis van onze Moeder God, die in Waarheid de Heilige Geest (Spirit) is. Dit vindt plaats in volmaakte verbinding met ieder mens’ Goddelijke Plan en het hoogste goed voor iedereen die dit betreft.

Op 11 september 2014 voegden diverse belichaamde Lichtwerkers zich bij AEMichaël en bij het Gezelschap van de Hemel in het Portaal van Precipitatie in de Grand Teton Bergen in Wyoming. Het is niet toevallig dat de vertaling voor het woord ‘Wyoming’ is:  “Land Waar de Moeder Godin Geliefd wordt.”

We verzamelden ons op de schitterende piek/top van de Signal Berg in Jackson Hole Park om een heilige ceremonie uit te voren. Terwijl miljoenen mensen over de Wereld hun hart openden in Liefde en Medeleven voor degenen die hun leven verloren op 11 september 2001, werd er een collectieve Beker van Bewustzijn gevormd die de hele Planeet Aarde omhulde. Op de Vleugels van Goddelijke Liefde en Compassie escorteerde AEMichaël hen in het Hart van Liefde in de Grote Centrale Zon, de kostbare Levens energie die de krachten van onevenwichtigheid en kosmisch kwaad had verdraaid in grote mutaties van de inplanteringen.

In de omhelzing van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde werd ieder partikeltje en golf van Leven die gemuteerd werd in de negatieve inplanteringen, terug veranderd in zijn originele volmaaktheid door de Violette Vlam. Dat geweldige gebeuren maakte de weg vrij voor de wonderbaarlijke instromingen van Licht die de koers van de geschiedenis bij de 28ste Jaarlijkse Wereld Congres over Verlichting veranderden, welke plaats vonden in het Portaal van Precipitatie op 13-18 september 2014.

LEVEN-TRANSFORMERENDE GEBEURTENISSEN DIE DE WERELD VERANDERDEN.

In september antwoordden Lichtwerkers uit 40 staten in de VS en uit 21 buitenlandse landen op hun Harte Oproep en reisden naar Jackson Hole, Wyoming om het 28ste WC bij te wonen. We hadden een uitverkochte menigte en ieder van die kostbare mensen kwam met de Goddelijke Bedoeling om als surrogaat te dienen namens de hele Mensheid. Met behulp van hun IK Ben Aanwezigheid voegden zij hun HartsVlammen erbij om een machtige transformer te maken. Dit liet enorm de frequenties toenemen van Gods Oneindige Licht om door het Portaal van Precipitatie te stromen om diverse kritieke facetten van het zich ontvouwende Goddelijke Plan te vervullen.

De mensen die vergaderd waren in de Grote Tetons werden in bewustzijn verenigd door honderden duizenden Lichtwerkers over de Wereld die zich dagelijks afstemden en hun Licht projecteerden in het Krachtveld van de Precipitatie in Wyoming. Ze werden ook gevoegd bij het gehele Gezelschap van de Hemel en bij de Ik Ben Aanwezigheid van ieder mens op Aarde. Dit gebeurde of de persoon zich wel of niet bewust was van wat er op de Planeet plaats vond.

Om het belang te kunnen begrijpen van dit Portaal van Precipitatie is het belangrijk te weten dat Precipitatie de Activiteit van Licht is waar doorheen ongevormd eerste Licht direct uit het Universum wordt getrokken en in vorm wordt geconverteerd/omgezet. Dit is de Activiteit van Licht die de Mensheid moet gebruiken om naar een verlichte staat van Christus Bewustzijn terug te keren of tastbaar de patronen te manifesteren van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde.

Tijdens de Opening Ceremonies op 13 september 2014 schiepen de Machtige Elohim die de Bouwers van de Vorm zijn een schitterend amfitheater van Licht die de Planeet omcirkelde en zich uitstrekte naar de Hemelen zo ver als het oog kon zien. Toen dat eenmaal werd bereikt zonden de Elohim een Clarion Call (Klaroen Geschal) uit die de assistentie opriep door de Kosmos. Ieder Wezen van Licht in de hele Schepping antwoordde door een aspect te projecteren van hun lichtende Aanwezigheid in het amfitheater van Licht. Deze kostbare Lichtwezens, van Zonnen voorbij Zonnen en Galaxies voorbij Galaxies, waren on-egoïstisch bereid om de Mensheid te assisteren door de heilige ruimte om Activiteiten van Licht vast te houden die ontworpen waren om God Zegenrijk te bewerkstelligen in die heilige week.

Op 14 september, stroomde een geïntensifeerde activiteit van de Ascentie Vlam van Serapis Bey en zijn Legioenen van de Ascentie Vlam stroomden door het Portaal van Precipitatie. Deze instroom van de Ascentie Vlam ging omhoog, op een atomisch cellulair niveau, de trillingsfrequentie in de Aardse Lichamen, de lichamen van het Elementale Koninkrijk en het Lichaam van Moeder Aarde. Dit krachtige Ascentie proces liet de Ik Ben Aanwezigheid op Aarde van ieder mens, in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen integreren op nieuwe en effectievere manieren. Toen dat eenmaal gebeurde absorbeerde ieder mens zijn Ik Ben Aanwezigheid de Ascentie Vlam en ademde dat Heilige Vuur in, door en rond het gebroken en op vrees gebaseerde aspect van onze menselijke ego’s. De Ascentie Vlam verhoogde de energie, vibratie en het bewustzijn van onze menselijke ego’s tot het maximum waarop de Kosmische Wet dat zou toestaan. Dit bracht een intense Healing op gang in dat onberekenbare facet van het gevallen bewustzijn van de Mensheid.

De Healing die plaats vond tussen de Ik Ben Aanwezigheden van de Mensheid en onze menselijke ego’s transformeerde het aspect van ons bewustzijn in een minder angstig en meer ontvankelijk reagerende staat van zijn.  Dat stelde onze Ik Ben Aanwezigheid in staat om het gefragmenteede deel van onszelf Lief te hebben naar een hoger octaaf van Licht in voorbereideing voor de Activiteiten van Licht die de volgende dag zouden plaats vinden.

Op 15 september, met de inplanteringen die verwijderd waren en de Healing die had plaats gehad bij de Ik Ben Aanwezigheden van de Mensheid, was onze Moeder God in staat om iets te doen waar ze al eonen op had gewacht om dat te doen. Op die heilige dag, riep de Moeder God de Vrouwelijke Ascpecten aan van de Godheid via Oneindigheid om zich bij haar te voegen in een Activiteit van Licht die de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn zou versnellen op wonderbaarlijke manieren. Dit was een gebeuren waarop de Mensheid lang was vooruitgelopen, maar nooit geloofde dat we daar feitelijk getuigen van zouden zijn. Het was een Dopen van de Heilige Geest door Heilig Vuur. Dat is een Activiteit van Licht die de Mensheid was verteld dat zou gebeuren zodat de gevallen Zonen en Dochters van God terug konden keren naar het Christus Bewustzijn.

Het Heilige Vuur dat de Heilige Geest gebruikte voor zijn Doop was de Vlam van Transfigurende Goddelijke Liefde. De Vlam van onze Moeder Gods van Transfigurerende Goddelijke Liefde is de meest sterke kracht van Liefde van de hele Schepping. Het is deze frequentie van Liefde waar doorheen ieder partikeltje en golf van Leven wordt geboren en waarin alle Leven leeft, beweegt, ademt en zijn Wezen heeft. Het is deze Liefde die de fundering vormt voor het hele omringende krachtveld van Licht dat letterlijk het Lichaam van God is – de Goddelijke Matrix. Dit is waarom wordt gezegd dat “God Liefde is” en dat “het Liefde is ALLES wat er is.”

De Goddelijke Ceremonie begon met een schitterende processie van Licht waarin de Vrouwelijke Aspecten van de Godheid door Oneindigheid afdaalden in de atmosfeer van de Aarde en hun strategische posities innamen rond de Planeet. In voorbereiding op de doop van de Heilige Geest door het Heilige Vuur omhelsden deze exponenten van onze Moeder God de Mensheid en alle Leven op Aarde in een onoverwinnelijk krachtveld van Goddelijke Liefde.

Vervolgens namen de Machtige Elohim hun posities in rond de Evenaar van de Aarde en bonden de Planeet vast met krachtige Lichtstralen. Volgend op die stap van het Goddelijke Plan bereidden de Directeuren van het Elementale Koninkrijk de Goddelijke Intelligentie in de lucht, het water, de aarde en het vuur voor om de weergaloze frequenties te weerstaan van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde die de Mensheid, het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde op het punt stonden te ontvangen.

Met die laatste fase van voorbereiding was alles klaar. Onze Moeder God – de Heilige Geest – liet een Kosmische Noot klinken om de hele Schepping te alarmeren voor het wonder dat plaats had op Planeet Aarde. De Ik Ben Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde stond in een eerbiedige staat van verrukking terwijl de lang verwachte Doop van de Heilige Geest door het Heilige Vuur begon om door het Portaal te stromen van Precipitatie in de kern van zuiverheid in elk partikeltje en golf van Leven op Aarde.

Iedere Ik Ben Aanwezigheid van een mens inhaleerde dit Heilige Vuur in hun Kruin Chakra en Pijnappelklier. Deze activiteit bereidde het Kruin Chakra en de Pijnappelklier voor in de hersenen van de massa’s van de Mensheid voor onze uiteindelijke terugkeer naar het Christus Bewustzijn. Als eenmaal deze hersencentra volledig geactiveerd worden, her-kalibreert de Doop door het Heilige Vuur ieder mens zijn rechter en linker hersenhemisferen en brengt hen dan in een frequentie van evenwicht die de massa’s van de Mensheid niet hadden ervaren sedert de inplantering miljoenen jaren geleden werd ontvangen.

De Doop van onze Moeder God door het Heilige vuur verankerde permanent in ieder mens zijn HartsVlam en de kern van zuiverheid in ieder partikeltje en golf van Leven op Aarde, de meest geïntensifeerde frequenties van de Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde die de Zonen en Dochters van God waarvoor in staat waren om die te weerstaan. Dat wonderbaarlijke gebeuren plaveide het pad voor het facet van het Goddelijke Plan dat ontworpen was om de volgende dag te worden ingevuld.

Op 16 september vond er een Activiteit van Licht plaats waar de Elders en de Voorouders bij betrokken waren die horen bij de inheemse volkeren van de Wereld vanuit alle tijdsframes en dimensies. Deze Licht Wezens  hebben al millennia met het Elementale Koninkrijk gewerkt om te proberen de gruwelijkheden te healen die de Mensheid en het Elementale Koninkrijk heeft toegebracht aan Moeder Aarde, en het schisma dat geschapen werd tussen de Mensheid en het Elementale Koninkrijk door die ontstellende misbruiken.

De Lichtwerkers bijeengekomen op ht 28ste Jaarlijkse Congres voor Illuminatie samen met enige inheemse volken in Wyoming, schiepen in ons heiligdom een prachtig Kristallijnen Medicijn Wiel. Dit sterke krachtveld van Licht werd samengesteld door kristallen, stenen, pijnboomtakken, salie, bloemen, water, vuur en veel andere uitdrukkingen van het Elementale Koninkrijk. Het Medicijn Wiel werd gebouwd voor het heiligdom en nam toe in frequentie en stuwkracht in die week.

Terwijl het Licht dag voor dag intensifeerde, ademden de Machtige Elohim en de Directeuren van de Elementen weergaloze frequenties van Helend Licht door het Portaal van Precipitatie en projecteerden dit door het Medicijn Wiel in het Hart van Moeder Aarde. Terwijl dit Helende Licht samenging met de Goddelijke Stuwkracht in het Hart van Moeder Aarde, dat en zich exponentieel uitbreidde door Aarde’s Kristallen Rooster stelsel. Die instroom van Helend Licht schiep een stabiliserend kracht in het Lichaam van Moeder Aarde dat de vulkanische activiteit die pulseerde juist onder de oppervlakte van de Planeet in Yellow Stone Park kalmeerde en koesterde. Het breidde zich uit naar andere kwetsbare plekken in het Lichaam van Moeder Aarde en had ook een kalmerend en koesterend effect op de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen van de Mensheid.

Op 16 september gingen de inheemse Elders en Voorouders uit alle culturen en alle tijdsframes en dimensies door het noorden, zuiden, oosten en westen van de Aarde. Deze egoloze voorstanders van het Elementale Koninkrijk namen hun strategische posities in in de aura’s van elk mens op de Planeet. Toen, voor een buitengewoon krachtige Activiteit van Goddelijke Alchemie, werkten ze met de Ik Ben Aanwezigheid van elk mens om onze op koolstof gebaseerde planetaire lichamen naar hogere weerspiegelingen te helpen transfiguren, naar hogere reflecties van onze 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen.

Na die Activiteit van Licht die in de morgen plaats vond, brachten de Lichtwerkers van het 28ste ‘Wereld Congres IL de rest van de dag door om te vertoeven in het Jackson Hole Nationale Park om zich te verenigen met het Elementale Koninkrijk en om de verbazende Healing te absorberen die ze op die morgen ontvangen hadden van de Elders.

De inheemse Elders en Voorouders die alle Leven zo intens zegenden op Aarde op die heilige dag, zijn vrijwillig willen blijven in de atmosfeer van de Aarde om de Mensheid te assisteren en het Elementale Koninkrijk totdat onze Ascentie in de volle omhelzing van de Nieuwe Aarde compleet is.

Op 17 september zei het Gezelschap van de Hemel dat ons door die Levens transformerende week had geholpen, dat door de succesvolle facetten van het Goddelijke Plan die God Zegenrijk was gedaan door de verenigde pogingen van de Hemel en de Aarde tot zover, dat onze Vader-Moeder God in staat was om een Kosmische Dispensatie te brengen die de Mensheid nog verder kon brengen. Die Dispensatie was een daad van Goddelijke Genade, weergaloos in de hele Schepping.
Goddelijke Genade is een geschenk van Vergeving, Dank en Medeleven van onze Vader-Moeder God meer dan wat de Zonen en Dochters van God hebben verdiend. De daad van Goddelijke Genade waar de Mensheid en Planeet Aarde mee geschenkt werden op die geweldige dag ging elke vorige definitie te boven van Goddelijke Gratie. Ik wil proberen om in woorden te zeggen wat er feitelijk gebeurde die dag en wat dit zal betekenen voor de Mensheid, maar ik denk dat het meer dan de bevatting is van ons eindige denken. Het is iets dat we moeten gaan beleven.

Op de oude Aarde komt de negatieve energie van de Mensheid, haar menselijk miscreaties, aan de oppervlakte om te worden geheeld en om teruggebracht te worden naar het Licht. Dat fenomeen is wat vreselijke gebeurtenissen en onverdraaglijke pijn veroorzaakt en lijden die we overal zien. Vanwege de myriaden evaringen die we op een of andere tijd hebben gehad, tijdens onze Aardse reizen, hebben we veel etherisch opgeslagen, herinneringen die resoneren met de aan de oppervlakte komende frequenties van pijn en lijden. Als die aan de oppervlakte komende negativiteit door onze Etherische Lichamen gaat worden vaak etherische recordings geactiveerd en we worden dan in de chaos getrokken alsof die echt is en deel van ons leven nu, en dat is niet waar. In feite, bij de geboorte van de Nieuwe Aarde zijn die oude etherische herinneringen totaal verouderd. Soms verbeelden we ons dat de onderbewuste herinnering van vorige levens en gebeurtenissen die opgeslagen zijn in onze Etherische Lichamen foutief als pijn en lijden en net zo tastbaar als we die ervoeren in het verleden. Dat is zo, en het maakt niet uit hoeveel levens geleden die eerste gebeurtenissen zijn geweest. (voetnoot van winny onderaan)

Dit probleem vernietigt veel op Aarde en die verlangzaamt onmetelijk de manifestatie van patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde. Zelfs ontwaakte Lichtwerkers die zich totaal bewust zijn van de geboorte van de Nieuwe Aarde, en de patronen van perfectie die horen bij de nieuwe 5-Dimensionale frequenties van Kristallijnen Zonne Licht, voelen alsof ze begraven zijn in een moeras van mis-gekwalificeerde energie en pijnlijke ervaringen uit het verleden. Dit schijnt te gebeuren en het maakt niet uit hoe hard die mens probeert om op patronen te blijven gefocust van perfectie voor de Nieuwe Aarde. Dat is waarom onze Vader-Moeder God het als noodzakelijk zag om de Kosmische Dispensatie uit te vaardigen die de Mensheid zou schenken met een weergaloze daad van Goddelijke Gratie.

Hun daad van Goddelijke Gratie is weergaloos omdat we midden in een uniek experiment zitten wat nooit eerder werd geprobererd in enig stelsel van Werelden. Nooit heeft een Planeet die zo diep was gevallen in de afscheiding en dualiteit dat hoorde bij de oude Aarde, de gelegenheid gekregen om Op te Stijgen naar de frequenties van de Nieuwe Aarde in zo’n korte tijdsperiode. We zitten echt in niet in kaart gebrachte wateren. Zelfs het Gezelschap van de Hemel is er niet zeker van hoe wij de oppervlakte resten van de oude Aarde effectief kunnen transmuteren zonder in pijn en lijden getrokken te worden door de activatie van onze verouderde records. Daarom was het duidelijk voor het gehele Gezelschap van de Hemel dat om ons in dit Ascentie proces te laten slagen, een eerder onbekende Goddelijke tussenkomst nodig zou zijn.

De Activiteiten van Licht die plaats vonden op Planeet Aarde op die veel betekende dag, zijn gecompliceerd maar ik zal ze proberen te beschrijven aan jullie, stap voor stap, terwijl we  ze beleven op het 28ste WereldCongresv.Illumin.

EEN GESCHENK VAN GODDELIJKE GENADE/GRATIE

Om het weergaloze geschenk van Goddelijke Genade van onze Vader-Moeder God toe te passen werden Kwan Yin, Saint Germain, Aartsengel Michaël, Serapis Bey, de Machtige Elohim en verscheiden andere machtige Wezens van Licht opgeroepen door onze Goddelijke Ouders om Activiteiten van Licht uit te dragen die de Aardse ervaring van de Mensheid zou transformeren.

Kwan Yin is een verheven Lichtwezen die hoort bij de Violette Vlam en Goddelijk Familie Leven. Zij is bekend als de Godin van Genade, Medeleven en Vergeving. Zij is een exponent van onze Moeder God en zij is een van de vele Vrouwelijke Aspecten van Godheid. Eonenlang heeft Kwan Yin onze Vader-Moeder God gediend en alle leven dat op deze Planeet evolueert op glorieuze en prachtige manieren.

De eerste stap van dit Goddelijke Plan hielden Kwan Yin in en haar Legioenen van Genade, Medeleven en Vergeving. Voor het geluid van haar Kosmische sleutel grondtoon, stuurde Kwan Yin de Legioenen van Licht vanuit haar Tempel de innerlijke lagen in om af te dalen door het Portaal van Precipitatie. Toen deze Wezens van Licht eenmaal in de atmosfeer waren van de Aarde stuurde Kwan Yin ze dwars door de Planeet heen om het energieveld binnen te gaan van ieder mens. Dit gebeurde of die mens nu in of buiten belichaming was.

Vervolgens riepen Saint Germain en Kwan Yin de meest mannelijke en vrouwelijke frequenties op van onze Vader-Moeder Gods 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam. Samen ademden zij dat Heilige Vuur in de Harts Vlam van ieder mens’ Ik Ben Aanwezigheid. Met een daad van Goddelijke Interventie van Kwan Yins Legioenen van Licht vond er een zuivering plaats verder dan iets dat ooit werd toegestaan voor de Zonen en Dochters van God.

Tijdens dat gewichtige gebeuren werd aan de Ik Ben Aanwezigheden toestemming gevraagd om de verouderde energie records te transmuteren en te verwijderen uit onze Etherische Lichamen uit alle tijdsframes en dimensies, gekend en niet gekend, die na onze val uit de Genade werden geschapen.

Dit waren de menselijke mis-scheppingen van afscheiding en dualiteit die wij voltooid hadden en die niet langer meer als leer ervaringen voor ons dienden. Die patronen van onvolmaaktheid kunnen niet op de Nieuwe Aarde meer bestaan, maar zij werden opgeslagen in de Hallen van Lering en in de Scholen van Heilige Kennis in de innerlijke lagen. Nu zullen toekomstige Zonen en Dochters van God in alle Creaties in staat zijn om te leren over illusies van afscheiding en dualiteit zonder ook maar stoffelijke ervaring en ondraaglijke pijn en lijden te hebben beleefd die veroorzaakt werden door hen op Planeet Aarde.

Na het zuiveren van de etherische lichamen van de Mensheid, ontving Moeder Aarde een gelijksoortige reiniging via de Akasha Records op de oude Aarde. Tijdens die activiteit werden de verouderde menselijke mis-creaties die niet langer meer dienden als leer ervaringen voor de Mensheid of het Elementale Koninkrijk, getransmuteerd en verwijderd. (Zie voetnoot van winny onderaan)

Het Gezelschap van de Hemel heeft gezegd dat als de effecten van dit zuiveringsproces in onze levens filteren, we zullen merken hoe veel minder negativiteit er gebeurt in ons leven terwijl we ons focussen op het medescheppen van de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde.

Toen eenmaal de zuivering compleet was, werd Aartsengel Michaël opgeroepen uit de Grote Stilte waarin hij en de Lords van Macht onder zijn commando zich hadden voorbereid voor het volgende facet van de Goddelijke Genade van onze Vader-Moeder God.

Door een daad van Goddelijke Tussenbeide komst die wonderbaarlijk scheen zelfs voor Moeder Aarde, werden aan Aartsengel Michaël en zijn Legioenen van Kracht en Bescherming toestemming gegeven om de oude Aarde in te kapselen in een Ring Pass Not (niet te passeren Ring)- van Gods Eerste Oorzaak van Volmaaktheid. Deze Ring is een sterk Krachtveld van Licht dat omcirkeld wordt in Witte Bliksem waar dit rondom is geplaatst. Dit geschenk van Aartsengel Michaël houdt alles tegen dat niet van Licht is dat in of uit deze cirkel gaat. Dit betekent dat negativiteit van buiten de cirkel niets kan vergroten of iets kan verslechteren als het in de cirkel is en negativiteit  vanuit de cirkel kan niets vergroten of iets verslechteren dat buiten de cirkel is.

Iedere frequentie van Licht van onze Vader-Moeder God of van ergens anders in het Universum zal, echter, gemakkelijk in of uit de cirkel kunnen gaan, en dus alle positieve energie binnen of buiten de cirkel exponentieel vergroten.

Dit ongelooflijke sterke Krachtveld van Licht schiep de heilige ruimte die Moeder Aarde toestond om de oude Aarde in de Goddelijke Stuwkracht te ademen in het centrum van de Nieuwe Aarde.

De oude Aarde zal nu in de omhelzing van Moeder Aarde’s Liefde worden vastgehouden totdat ieder partikeltje en golf van de Menselijk mis-gekwalificeerde energie en overeenkomstig etherische records geheeld en getransmuteerd zijn naar Licht. Deze noodzakelijke heling van de oude aarde zal nu gebeuren zonder onbedoelde negatieve consequenties te veroorzaken voor de Mensheid of enig deel van Leven. (Rest voetnoot van winny onderaan)

Als deze stap van het Goddelijke Plan compleet was stuurden de Machtige Elohim hun Legioenen van Macht om af te dalen door het Portaal van Precipitatie. Deze ongelooflijke machtige Lichtwezens namen hun posities in, in alle kwetsbare plekken in het lichaam van Moeder Aarde. Ze projecteerden hun lichtende Aanwezigheden in alle scheuren, vouwen, breuken en tektonische platen in het lichaam van Moeder Aarde en her-versterkten de Elementale substantie met frequenties van het 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht.

Vervolgens versterkten de Legioenen van Kracht die hoorden bij de Elohim alle wonden in het lichaam van Moeder Aarde die werden gecreëerd door mijnen, drillen om olie, breken/fracking en nucleaire testen. Toen deze stap van het plan voltooid was daalden Serapis Bey en de Legioenen van de Ascentie Vlam af door het Portaal van Precipitatie om deel te nemen aan een Activiteit van Licht dat deze Aarde en al haar Leven in een kwantum sprong de Spiraal van Evolutie op zou bewegen.

Onder de leiding van Serapis Bey, daalden de Legioenen van de Ascentie Vlam af naar de Tempel in de Zon van Gelijke Druk die bestaat in het centrum van de Aarde. Dit is waar de HartsVlam van Moeder Aarde is verankerd. Het is ook de plek waar de ax van de Noordpool en de ax van de Zuidpool zijn verenigd in een machtige schacht van Licht.

Serapis Bey’s Legioenen ademden de meest geïntensiveerde frequenties uit van de Ascentie Vlam die de Aarde ooit had ontvangen in de axen van de Aarde. Die instroom van de Ascentie Vlam liet Moeder Aarde haar Spirituele Ax afstemmen in een perfecte verbinding met de Kern van Creatie. Toen dit eenmaal was gedaan, ademde onze Vader-Moeder God de Aarde en al haar Leven omhoog in de Spiraal van Evolutie in hogere frequenties van de 5de –Dimensie dan wij ooit eerder beleefden.

In deze enorm vergrote frequentie van de 5de Dimensie is de Ik Ben Aanwezigheid van ieder mens in staat om nieuwe en diepere frequenties te assimileren van de Twaalfde Zonne Aspecten van de Godheid door onze Twaalfvoudige 5de-Dimensionale Kristallijnen Zonne Ruggengraat. De Twaalf Aspecten van de Godheid pulseren door onze Twaalf 5de-Dimensionale Zonne Chakra’s met hogere en enorm vergrote frequenties van Goddelijke Kleuren, Geuren, Kwaliteiten en Etherische Essenties. Dit zal enorm ons vermogen bekrachtigen om de transmutatie van de patronen van onevenwichtigheid op de oude Aarde en ons vermogen om de patronen van volmaaktheid te manifesteren voor de Nieuwe Aarde.

DE TWAALF 5DE DIMENSIONALE ZONNE ASPECTEN VAN DE GODHEID

De nieuwe frequenties van de Twaalf 5de-Dimensionale Zonne Aspecten van de Godheid stromen niet door de Twaalf Zonne Chakra’s van de Mensheid en de corresponderende Zonne Meridianen in onze 5de –Dimensionael Zonne Ruggengraten. Het Licht straalt door onze Zonne Chakra’s op een andere wijze. Ieder 5de Dimensionaal Zonne Chakra straalt alle 12 Zonne aspecten van de Godheid gelijktijdig uit. Dit is gedaan door een veel facetten Straal van Goddelijk Licht dat wordt genoemd: De Cirkel van de Heilige Twaalf.

1.    Het 1ste Zonne Aspect van de Godheid is Saffier Blauw en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Gods Wil, Verlicht Vertrouwen, Kracht, Bescherming en Gods Eerste Oorzaak van Volmaaktheid

2.    De 2de Zonne Aspect van de Godheid is Zonneschijn Geel en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Verlichting, Wijsheid, Illuminatie, Begrip, Waarneming, Constantheid, en Christus Bewustzijn.

3.     Het 3de Zonne Aspect van de Godheid is het Kristallijnen Roze en dat pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Transfigurerende Goddelijke Liefde, Tolerantie, Adoratie, Eenheid en Eerbied voor ALLE Leven.

4.    Het 4de Zonne Aspect van de Godheid is Wit en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Zuiverheid, Hoop, het Concept van Onbevlektheid, Herstel, Verrijzenis en Ascentie.

5.    Het 5de Zonne Aspect van de Godheid is Emerald Groen en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Verlichte Waarheid, Healing, Inwijding, Concentratie en Innerlijke Visie.

6.    Het 6de Zonne Aspect van de Godheid is Robijn-Goud en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van dienst verrichten door Genade, Healing, Devotionele Verering en Vrede.

7.    Het 7de Zonne Aspect van de Godheid is Violet en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Vrijheid, Liberty, Rechtvaardigheid, Victorie, Genade, Compassie en Vergeving, Transmutatie en Gods Oneindige Perfectie.

8.    Het 8ste Zonne Aspect van de Godheid is Aquamarijn en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Helderheid, Klaarheid, Goddelijke Waarneming en Onderscheiding.

9.    Het 9de Zonne Aspect van de Godheid is Magenta (bepaald rood) en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Harmonie, Evenwicht, Verzekering en Vertrouwen.

10. Het 10de Zonne Aspect van de Godheid is Goud en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Eeuwige Vrede, Welzijn, Overvloed en Goddelijke Aanvoer van ALLE Goede Dingen.

11. Het 11de Zonne Aspect van de Godheid is Perzikkleur en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Goddelijke Intentie, Enthousiasme en Vreugde.

12. Het 12de Zonne Aspect van de Godheid is Opaal en pulseert met de Goddelijke Kwaliteiten van Transformatie en Transfiguratie.

In onze 5-de Dimensionale Zonne Ruggengraat, weerspiegelt elke Chakra ALLE Aspecten van de Godheid de HELE tijd. Als we een van de Aspecten van de Godheid willen vergroten om een specifieke reden of in een specifieke situatie, vragen we gewoon onze Ik Ben Aanwezigheid om die specifieke Goddelijke Kwaliteit te vergroten en die zal onmiddellijk door alle Twaalf Zonne Chakra’s heen zich uitbreiden.

Bijvoorbeeld, als we de Goddelijke Kwaliteit van Healing door ons stoffelijke lichaam willen laten toenemen en die projecteren naar een mens of een locatie op Aarde, vragen we gewoon onze Ik Ben Aanwezigheid om het 5de Zonne Aspect van Healing te vergroten. Het Emerald Groene Licht begint onmiddellijk te laaien door al onze Twaalf Zonne Chakra’s totdat deze een schitterende Emeralden Zon van Healing wordt.

Als we Liefde willen laten toenemen, vragen we onze Ik Ben Aanwezigheid om het 3de Zonne Aspect van Goddelijke Liefde te vergroten en het Kristallijnen Roze Licht begint te laaien door alle Twaalf van onze Zonne Chakra’s totdat iedereen een schitterende roze Zon wordt van Goddelijke Liefde. Onze Ik Ben Aanwezigheid monitort altijd de situatie en als de juiste hoeveelheid van Healing of Goddelijke Liefde is geprojecteerd door onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen, keert de Cirkel van de Heilige Twaalf terug naar het evenwicht in ieder Zonne Chakra.

We kunnen een of meer Aspecten van de Godheid vergroten door onze 5-Dimensionale Zonne Chakra’s telkens als we dat willen en we kunnen dat doen zo vaak als we dat willen overeenkomstig de noodzaak/behoefte van het uur en onze dienst aan het Licht.

SLUITINGS CEREMONIES

Op 18 september (2014) na de geweldige gebeurtenissen die plaats vonden bij de eerste dagen van het 28ste Wereld Congres voor Illuminatie, en de ontzagwekkende inspirerende geschenken van Verbazende Genade die de Mensheid en Moeder Aarde ontvingen van onze Vader-Moeder God, een dag eerder, waren we gereed voor de slot Activiteiten van Licht. Dit waren facetten van het Goddelijke Plan waarvan het Gezelschap van de Hemel ons vertelde die de noodzakelijke veranderingen zouden voltooien die de uiteindelijke terugkeer naar het Christus Bewustzijn zou verzekeren voor iedere man, vrouw en kind op Aarde.

Onze Sluitings Ceremonies begonnen met een Activiteit van Licht tijdens waarbij de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde door het Portaal van Precipitatie werden geademd en verankerd in ieder mens zijn Hartsvlam door zijn of haar Ik Ben Aanwezigheid. Dit zijn de patronen van waaruit ontwaakte Lichtwerkers diverse jaren gemagnetiseerd hebben vanuit de Kern van de Schepping namens de hele Mensheid. De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben ons verzekerd dat deze patronen zich nu manifesteren en met het opruimen van de Etherische Lichamen van de Mensheid en de ingekapselde oude Aarde in de Ring Pass Not van Aartsengel Michaël – van Gods Eerste Oorzaak van Perfectie, gaan we deze patronen tastbaar beleven in ons leven, veel eerder dan buitenste verschijningen aanwijzen.

PATRONEN VAN PERFECTIE VOOR DE NIEUWE AARDE

Ik ben mijn Ik Ben Aanwezigheid en Ik Ben Een met de Ik Ben Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid.

Als Een Hart-slag(beat), Een Ademhaling, Een Stem, en Een Energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde, Roepen wij onze alwetende, alomtegenwoordige, almachtige Vader-Moeder God aan, de Kosmische IK BEN – Alles Dat Is – en het gehele Gezelschap  van de Hemel.

Krachten van Licht, voeg je bij de Ik Ben Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde, terwijl de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde door het Portaal van Precipitatie ademen en in de wereld van de vorm door ieder mens zijn Harts Vlam.

En wij beginnen …

Ik BEN magnetiseert de Oneindige Stroom van Gods Overvloed, Weelde, Financiële Vrijheid en Goddelijke Toevoer van ALLE goede dingen in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Eeuwige Jeugd, Vibrerende Gezondheid, Stralende Schoonheid en Smetteloze Vorm in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert volmaakte Gezondheid Gewoonten, volmaakte Eet en Drink Gewoonten, volmaakte Oefening, Werk, Ontspanning en Recreatie Gewoonten en volmaakte Spirituele Devotie, Meditatie, en Contemplatie Gewoonten in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik Ben magnetiseert Goddelijk Familie Leven, Liefdevolle Relaties, Bewondering, Goddelijke Liefde, Goddelijke Seksualiteit, Waar Begrip, Helder en Effectieve Communicatie, Open Harts (samen)Delen, Eenheid en Eenmaken  van de Familie van de Mensheid in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Eeuwige Vrede, Goddelijke Besturing, Samenwerking, Eerlijkheid, Evenwicht, Harmonie en Eerbied voor ALLE Leven in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Zelf-Bekrachtiging, Succes, Vervulling, Goddelijke Bedoeling, Een Lonende Carrière, Zelf Achting, Spirituele Ontwikkeling, Verlichting, Goddelijk Bewustzijn, en Heldere Waarneming in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Communicatie met een Open Hart en Geestelijke Telepathie met het Gezelschap van de Hemel en met de Engel en Elementale Koninkrijken in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Creativiteit via Muziek, Zingen, Geluid, Tonen, Dansen, Beweging, Kunst en Opvoeding in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert Lachen, Vreugde, Speelsheid, Pret, Zelf-Uitdrukking, Opgetogenheid, Enthousiasme, Verrukking, Extase, Wonder en Ontzag in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN magnetiseert de Hemel op Aarde, onze Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde en onze Wedergeboorte van Goddelijke Liefde in mijn leven en in de levens van de GEHELE Mensheid.

Ik BEN mijn Ik BEN Aanwezigheid en Ik ACCEPTEER en WEET dat deze patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde zich in mijn leven manifesteren en in de levens van de GHELE Mensheid door iedere ademhaling die ik inneem.

Ik ACCEPTEER en WEET OOK dat mijn Vader-Moeder Gods 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam onmiddellijk elke gedachte, gevoel, woord, daad en denken of herinnering zal transmuteren die ik misschien uitdruk dat die patronen van Goddelijke Liefde zou tegenhouden om zich te manifesteren in mijn leven of in levens van de HELE Mensheid.

In diepe Nederigheid, Goddelijke Liefde en Dankbaarheid beveel ik
Het is gedaan. En zo is het.

Geliefde IK Ben, Geliefde IK BEN, Geliefde IK Ben Die IK BEN.

TERUGKEER NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN

De laatste stap van het zich ontvouwende Goddelijke Plan voor het 28ste WereldCongres van Verlichting was een Activiteit van Licht die met de eerste impuls begon van de uiteindelijke terugkeer naar het Christus Bewustzijn in de massa’s van de Mensheid. Het volgende is een glimp van het proces dat dit Kosmische Gebeuren initiëerde.

Ik Ben mijn Ik Ben Aanwezigheid en ik Ben Een met de Ik Ben Aanwezigheid van de GEHELE mensheid. Wat ik oproep voor mijzelf roep ik op namens iedere man, vrouw en kind op Aarde in volmaakte verbinding met ieder mens’ Goddelijke Plan en het hoogste goed voor iedere betrokkene.

Met de Heilige Adem, adem ik nu intens in en uit en ritmisch via mijn Hart Chakra. Met elke Inademing verbind ik me met de Transfigurerende Goddelijke Liefde van Mijn Moeder God en de Heilige Vuur Adem van de Heilige Geest.

Met elke Uitademing opent mijn Moeder God mijn Hart Chakra voor nieuwe breedtes en projecten van haar onpeilbare Liefde in de stoffelijke laag van de Aarde.

Door deze Activiteit van Licht opent opnieuw het portaal zich in mijn rechter hersenhelft hemisfeer en mijn Hart Chakra, waar doorheen de Liefde van mijn Moeder God oorspronkelijk stroomde om alle leven op Aarde te zegenen, zich in de volle breedte.

Terwijl het volle Goddelijke Potentieel van mijn Moeder Gods Roze Vlam van Liefde door mijn Hart Chakra pulseert, wordt deze in volmaakt evenwicht gebracht met mijn Vader Gods Blauwe Vlam van Macht in de Onsterfelijke Zegenrijke Drievoudige Vlam in mijn hart.

Deze pas in evenwicht gebrachte Drievoudige Vlam in mijn Hart heeft een tweeledige pulsering. De eerste is de Inademing – die de Macht en Liefde van mijn Vader-Moeder God assimileert en absorbeert en de tweede pulsering is de Uitademing – zich uitbreidend en uitstralend vanuit de Macht en Liefde van mijn Vader-Moeder God.

Door deze tweeledige activiteit is mijn HartsVlam het portaal in het Zuivere Land van Grenzeloze Schittering en het Oneindige Licht in mij, maar ook de Bron van alle Goddelijke Zegeningen van mijn Vader-Moeder God aan de Mensheid en aan Planeet Aarde.

Mijn Drievoudige Vlam is het innerlijke portaal voor mijn terugkeer naar het Christus Bewustzijn, maar ook de verbinding met mijn Ik Ben Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel. Het is ook de Open Deur waar doorheen de zegeningen van mijn Vader-Moeder God en de Rijken van Verlichte Waarheid naar buiten stralen in mijn dagelijkse leven.

Nu dat het portaal waar doorheen mijn Moeder Gods Goddelijke Liefde stroomt open is in de volle breedte, zijn de Blauwe Vlam van mijn Vader Gods Macht en de Roze Vlam van mijn Moeder Gods Liefde volmaakt gebalanceerd in de Goddelijkheid van mijn HartsVlam.

Deze twee aspecten van mijn Vader-Moeder God smelten nu samen in de prachtige Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid. Dit Heilige Vuur laait nu op vanuit mijn Hart Chakra en breidt zich uit in mijn stoffelijke brein structuur, activeert mijn pijnappel-, mijn hypofyse-  en hypothalamus klieren en de zenuwcentra aan de basis van mijn hersenen.

Deze activering van mijn spirituele hersencentra schept de heilige ruimte voor de opening van mijn Kruin Chakra. Als dit gebeurt begint een enorm geïntensiveerde frequentie van de Geel-Gouden Vlam van Wijsheid, Verlichting, Illuminatie en Christus Bewustzijn te stromen uit mijn Ik Ben Aanwezigheid in mijn pijnappelklier. Deze geïntensiveerde Geel-Gouden Vlam wordt verankerd in de Drievoudige Vlam in mijn hart.

Met de instroom van Licht stroomt nu de volle Goddelijke Stuwkracht van het Christus Bewustzijn door mijn Kruin Chakra en door mijn pijnappelklier in mijn mentale en emotionele lichamen. Terwijl ik terugkeer naar het Christus Bewustzijn worden mijn hart en geest geherkalibreerd naar hogere frequenties van Eenheid en Eerbied voor het Leven dan ik ooit heb ervaren sedert eonen geleden de val van de Mensheid uit de Genade.

In deze verlichte staat van Christus Bewustzijn, Ben Ik in staat om gemakkelijk te communiceren met mijn Ik Ben Aanwezigheid, mijn Vader-Moeder God en het hele Gezelschap van de Hemel, door het natuurlijke proces van open hart en geest telepathische communicatie.

Ik realiseer me nu, als nooit tevoren, dat het Christus Bewustzijn mijn Goddelijke Geboorterecht is als Geliefde Zoon of Dochter van God. Door dit niveau van bewustzijn Ben Ik Een met mijn Vader-Moeder God en ieder partikeltje en golf van Leven door de gehele creatie. Terwijl ik leef, beweeg, adem en mijn Wezen heb in een opgeheven staat van Christus Bewustzijn is alles dat mijn Vader-Moeder God heeft van mij. Ik WEET nu dat het Pad van Goddelijke Liefde de Weg is, de Waarheid en het Leven voor elke Zoon en Dochter van God.

Met de God Zegenrijke terugkeer van mijn Moeder God, en mijn terugkeer naar het Christus Bewustzijn, heb ik nu het vermogen om de gehele aard van Gods Goddelijke Liefde te assimileren in mijn HartsVlam bij elke Inademing, terwijl ik eindeloos oprijs naar de Opperste Bron van alle Leven. En bij elke Uitademing heb ik het vermogen om de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde in de wereld van vorm uit te breiden en ik enorm mijn vermogen vergroot om de Hemel op Aarde mede te scheppen.

Door dit hoger niveau van Christus Bewustzijn stort nu mijn Moeder Gods stralende en alles omvattende Transfigurerende Goddelijke Liefde door mijn Hart Chakra zonder een specifieke gunst te bestemmen aan een persoon, plaats, conditie of ding. Haar Liefde geeft healing, onpersoonlijke zegen aan ieder partikeltje en golf van Leven op Aarde. De macht en magnetische Liefde van mijn Moeder God zalft alle Leven met een gelijke gelegenheid om er op te antwoorden. Iedere Zoon en Dochter van God wordt zegening en verantwoordelijkheid gegeven om een Open Deur te zijn voor onze Moeder God’s exquisiete Liefde.

Ieder mens heeft nu de gelegenheid om een Instrument van God te worden begiftigd met de macht om de voelende werelden te veranderen van iedereen waarmee zij/hij in contact komt. Dit zal worden gedaan niet door onze menselijke wil, maar door de in evenwicht gebrachte macht van de Vlam van Goddelijkheid die nu in onze harten laait.

Door het Christus Bewustzijn en de volledige Goddelijke Stuwkracht van mijn Moeder Gods Liefde realiseer ik mij…

Ik Ben een Kracht van God die over deze Planeet gaat.

Ik Ben een omhoog rennende kracht van vibratie en bewustzijn die de Onsterfelijke Zegenrijke Drievoudige Vlam is die in mijn Hart pulseert.

Mijn HartsVlam is het elektronische aura dat om me heen spiraalt. Gods Oneindige Licht stroomt door mijn aura.

Ik Ben een Christus Bewust Wezen van Zeer Machtig Licht.
Ik BEN Een met alle Licht, Ik BEN DIE IK BEN.

Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
FAX: 520-751-2981, Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose, PO Box 41883,, Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.
©2014 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.


VOETNOTEN VAN WINNY: 

Hier stond op pagina 7:  “Op de oude Aarde komt de negatieve energie van de Mensheid, haar menselijk miscreaties, aan de oppervlakte om te worden geheeld en om teruggebracht te worden naar het Licht. Dat fenomeen is wat vreselijke gebeurtenissen en onverdraaglijke pijn veroorzaakt en lijden dat we overal zien.”
Dit is wat er heel veel gebeurd.

Ik denk bijvoorbeeld aan dat meisje in Maasbree dat werd ontvoerd en van haar fiets getrokken, ze werd in haar gezicht geslagen en achter in een auto gestopt door een man en een vrouw.

Dat is vreselijk voor dat meisje van nu. Maar, als dit bijvoorbeeld oude energie is… dan komt ze hieruit….

Het lukte haar (door de juiste auto) om op de achterbank te komen klauteren (bij welke auto kun je dat?) en toen de auto stil stond, kon ze de auto uitvluchten. Iemand in een andere auto zag haar en nam haar op… (dat is gewoon ongelooflijk….!)

Ze reden naar de politie. Die eerste auto vluchtte weg.

Dit meisje kun je zien als een voorbeeld van een herhaling, maar die NIET doorzette... gewoon je kop erbij houden en weten dat je geholpen wordt…

Een ander geval is bijvoorbeeld dat je denkt dat je ziek bent, maar dat is maar schijn. Hoeveel mensen gaan naar de dokter en laten zich bekijken of behandelen….?

Het hoeft niet, als je goed in je vel zit en je dit kunt invoelen…  het is oud en het denkt dat het je te pakken heeft … nee dus…. Doorgaan met je goddelijke leven dus…

Ook Pagina 7:

“Dit verbazende zuiveringsproces reduceerde enorm de verouderde etherische records die ge-reactiveerd kunnen worden door resterende negativiteit uit de oude Aarde terwijl dat naar de oppervlakte geduwd wordt om te worden geheeld. Die opduikende negativiteit houdt de menselijke mis-creaties in die de Mensheid nog moet voltooien met de etherische records waar we nog iets van moeten leren.” 
 
Sorry als je dit niet kunt volgen….
  

winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE