Followers

Labels

Friday, January 17, 2014

Romanian -- Noile Scripturi -- asa cum au fost scrise de Isus/Sananda Capítolul Unu

Noile Scripturi


asa cum au fost scrise
de 
Isus/Sananda

Capítolul Unu
Canalizat de Kathryn E May, PsyD
05/08/2013“ Asa cum multi stiu, pregãtim eliberarea Fondurilor de Prosperitate pentru binele întregii omeniri, în orice zi, începînd de acum, cu scopul de a vã elibera pe voi toti din ghiarele sclaviei economice. Existã doar cîteva detalii care au de a face cu bancherii Vaticanului, care trebuie sã fie rezolvate. Ei sunt în curs de a fi convinsi sã renunte la retinerea fondurilor, si sã permitã sã fie distribuite. Papa este pe cale de a le oferi o ofertã pe care ei nu o pot refuza,  si dupã cum stiti, a emis un decret deja, care permite detinerea lor, începînd cu 1 septembrie 2013. A fost fãcut în mod deliberat, pentru a le da cîteva sãptãmîni pentru a-si schimba în mod voluntar mintea lor. Se pare cã unii încep deja sã-si slãbeascã controlul lor.

La fel ca toti oamenii de pe Planeta Pãmînt, care luptã împotriva normelor si proceselor vechi, functionarii Vaticanului au fost îmbibati de secretism si putere financiarã absolutã, peste întreaga lume occidentalã. Majoritatea persoanelor nu au nici cea mai micã idee de enorma bogãtie si edictele care sunt încã în vigoare, care îi dau Bisericii posesia tuturor terenurilor care apartineau Coroanei Angliei, toate terenurile care erau aliate sub Axul puterii si toate tãrile din America Latinã care adoptaserã credintele Bisericii Catolice. Aceasta include, practic, toatã Europa si toatã Emisfera Occidentalã. Deci, asa cum puteti fi suspectat, Biserica  Catolicã este cea mai puternicã fortã politicã consolidatã, de pe planetã.

Pierzînd detinerea fondurilor bancare, protectorii Trezoreriei sunt bine constienti de faptul cã acesta va fi sfîrsitul puterii lor personale, precum si sfîrsitul mitului cã Biserica Catolicã, ca institutie, a fost întotdeauna un ordin religios bine-intentionat. Desigur, au existat multi preoti milosi si bine-intentionati, Episcopi si laici, inclusiv actualul Papã, Francisco I, însã institutia de la Roma a fost mereu, în majoritate, interesatã în puterea politicã si economicã, pentru a controla lumea. Acest lucru se apropie de sfîrsit.

Multi, care în aceastã viatã, nu sunt religiosi, nu cunosc implicatiile mondiale, asupra modului în care, dizolvarea Bisericii Catolice, va afecta viata tuturor, pe aceastã planetã. Este inevitabilitatea finalã – demontarea completã a Bisericii, în toatã splendoarea sa, fast si bogãtie. Aceasta va însemna, de asemenea, sfîrsitul strangulãrii psihologice si religioase, pe care ea o avea asupra popoarelor. Greu pot sã descriu, în mod suficient, efectul enorm pe care acest lucru îl va avea pentru a elibera mintile si inimile popoarelor. Poate pare straniu, ca sã fiu Eu, care am venit pe Pãmînt ca Isus, sã stau în pragul acestui atac aparent la religia care, în mod ostensiv, a fost stabilitã în numele meu. Vã asigur cã, în nici un fel, nici o datã, as fi sprijinit vasta organizatie care s-a intitulat “ Crestinã “. M-am opus la constructia marilor temple; a fost o parte importantã din învãtãturile mele. Mai presus de toate,nici o datã nu as fi sprijinit învãtãturile care au fost elaborate, pentru a subjuga gîndirea si comportamentul urmasilor mei.

Eu, Isus, Yeshua bem Joseph, am crescut ca un Judeu. Am practicat principiile si etica pe care le-am învãtat pe genunchii pãrintilor mei, si nici o datã nu am dispretuit esenta acestor învãtãturi, care au încurajat un mod de viatã foarte etic si devotat. Am fost interesat în extinderea limitelor Judaismului, pentru a crea o practicã bazatã pe simpla întelegere cã, Iubirea -  Iubirea pentru Creator, si pentru semenul tãu, sã fi fost unicul principiu necesar pentru a trãi o viatã bunã.

Am predicat cã, îndepãrtîndu-se de la dogmele si practica de rutinã  a tuturor regulilor, este primul pas pentru a te întoarce la Dumnezeu. Vedeti, în termenii de practicã ai epocii în care trãiam, Eu eram un agitator de gîndire radicalã/advogînd libertatea. A fost motivul real, datoritã cãruia, fie ierarhia puternicã a comunitãtii evreiesti, fie romanii, au vrut sã mã elimine.

Toate sectele Fundamentaliste actionînd în domeniile în care predam, s-au opus la ceea ce am predat, deoarece am predicat libertatea fiecãrui individ de a comunica direct cu Dumnezeu, fãrã a fi limitat de orice opinii dogmatice umane, sau idei preconcepute. Am predat cã nu era nevoie de preoti sau intermediari – toate fiintele omenesti au capacitatea înnãscutã de a comunica telepatic cu Dumnezeu, cu îngerii, si chiar cu strãmosii lor. Acest lucru vi se pare ca fiind un extremism ireal al Noii Ere ? De fapt, adeptii Noii Ere de asemenea au promovat neîntelegeri. Si anume, cã spiritualitatea trebuie sã vã facã, sã vã simtiti bine, ca un scop în sine însãsi. Mai tîrziu, voi dezvolta acest lucru.

Sã ne concentrãm la prima lectie pe care o voi trimite prin tine, Kathrin, care a colaborat cu mine în trecut, pentru a scrie capitolul din cartea sa intitulatã “The Christ You Never Knew – Hristos-ul pe care pe care nu l-ai cunoscut nici o datã “. Îi cer acum, sã înceapã a vã prezenta, învãtãturile mele direct, într-un formã ineditã si nealteratã, ca documentele care v-au fost puse la dispozitia tuturor, pînã acum. Acum suntem mai putin limitati de limbã, cãci mai multe persoane vorbesc engleza, decît limba mea Aramaica, de acum 2000 de ani, si avem mai mult control asupra traducerilor, decît Eu am avut.

Cer ca aceste lectii sã fie distribuite fãrã editare, fãrã comentarii, în totalitatea lor. Toate traducerile trebuie sã fie în mod expres autorizate de cãtre mine. Vor exista Douãsprezece Capitole Initiale, care vor da origine Cãrtii de Învãtãturi.

Odatã ce aceste norme vor fi respectate, le vom oferi gratuit la lume. De asemenea vom multumi întrebãrile de la cititori prin intermediul lui Kathrin si Anne DeHart. Voi rãspunde cu plãcere, dupã ce vor fi pe deplin întelese, primele sase mesaje. Acesta este un fenomen nou, nu-i asa ? Capacitatea de a citi “ Scripturile”, pe mãsurã ce sunt scrise, dupã cuvintele mele. Voi fi aici în persoanã, în curînd, pentru a afirma aceste cuvinte ale mele, dar sa decis în Consiliul nostru, cã va fi foarte utilã pentru voi toti, o anumitã pregãtire.

Kathrin, Lady Portia, a dat permisiunea sa, pentru a fi scriitoarea care va prezenta aceste învãtãturi în lume, datoritã faptului cã relatia noastrã remonteazã de la crearea acestei galaxii, datoritã întelegerii sale perfect intuitive a conceptelor pe care le voi prezenta aici, si a capacitãtii sale de a scrie cuvintele si semnificatia lor cu o claritate complectã. Am ales cu grijã, si ea a fost pusã la încercare, pînã la limitele sale de rezistentã. S-a arãtat fermã pe principiile de Unitate pe care eu le predau, independent de probele pe care le prezentãm. Acum mã simt complect în voie, pentru ai cere sã facã acest lucru important pentru noi, în acest moment istoric, si ea a fost de acord sã-si assume aceastã responsabilitate.

Acum, cã introducerea noastrã este complectã, vom începe cu prima lectie, care este cea mai importantã, pe care o voi prezenta în aceste pagini:


Dumnezeu este Iubire. Eu, Sanada, reprezentarea lui Dumnezeu, sunt Iubire.

Transmit cuvintele pe care Creatorul le-a suflat în gura mea, si o voi face cu fidelitate, atîta timp cît viata mea ca suflet va continua, pentru întotdeauna.

Nici o altã versiune a cuvintelor mele, decît aceasta, sunt cuvintele Tatãlui, direct prin mine. Multe dentre scrierile antice au fost reinterpretate, sau intentionat distorsionate, pentru a servi dorintele acelora care erau la putere, pentru a putea rãmîne la putere. Trebuie sã începem din nou. Dacã doriti sã mã citati, vã rog folositi aceste învãtãturi, si nu acelea a textelor antice.

Voi mentiona doar, cuvinte de încurajare, care vor servi pentru a ilumina si înãlta Umanitatea deasupra fricii, a diviziunii si a urei, care a fost modul de viatã pe Planeta Pãmînt, timp de milenii.

Nu vin pentru a stabili o nouã religie, în nici un fel. Doresc sã predau Adevãrata Cale - comunicarea cu Dumnezeu, si cu toate Fiintele Constiente în iubire, Compasiune, Armonie, Iertare si Bucurie.


Toate învãtãturile care fac sã aparã sentimente de teamã, vinovãtie, îndepãrtarea de altii, superioritate  peste oricare altã fiintã vie, sau oricare rupturã între individ si Adevãrata sa Fiintã, nu este Cuvîntul lui Dumnezeu, si nu va fi gãsit în cuvintele mele. EU SUNT Unu cu Dumnezeu, asa ca voi toti. SUNTEM UNU. Aceasta este lectia pe care o aduc pentru voi, în Bucurie si Iubire Fãrã de Sfîrsit, Voi sunteti Dumnezeu, asa cum EU SUNT. Nu putem fi separati, pentru cã nu suntem separati. Nici o distantã fizicã, nici o ideie sau credintã, ne pot mentine separati. Suntem destinati a trãi în armonie si Pace, în Iubire Absolutã.

Asa sã fie.


Eu sunt Sananda si aprob acest mesaj, cu Bucurie si Sperantã în inima mea.”

Capitolul Unu, Noile Scripturi asa cum au fost scrise de Sananda /Isus.

Canalizat de Katrhryn E.May, PsyD. În 05/08/13.


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE