Followers

Labels

Sunday, January 12, 2014

Swedish - SaLuSa 10:01:2014


SaLuSa 10 januari 2014

Händelser på Jorden fortsätter att skapa osäkerhet och utåt sett finns det små tecken på att världsfred skall kunna uppnås. Men bakom kulisserna spelar många grupper av Ljusarbetare sina roller för att skapa stabilitet och fred. Det kommer att ske inom en relativt kort tid, och detta år är det som kommer att vara det mest aktiva när det gäller detta. Ljusarbetare över hela världen känner sig alltmer säkra på resultatet och börjar se frukterna av sitt arbete. Var säkra på att Ljuset växer hela tiden och så sakta lyfter själar till en högre dimension. Detta resulterar i en tydlig uppdelning mellan de som befinner sig i de gamla vibrationerna, och som inte kan höja sig, och de andra som kan höja sig. Emellertid betyder inte detta att ni inte kan hjälpa dem, för många själar behöver fortfarande hjälp och vägledning för att höja sig.

Jorden befinner sig i uppror och det verkar som att Ljuset underkuvas, men så är inte fallet, istället växer Ljuset snabbt och ingenting kan stoppa dess framgångar. Ljusarbetarna behöver bli centrerade och fokusera på sig själva, istället för att hamna på ett sidospår genom de många negativa aktiviteterna som sker. Man kan vara en observatör utan att bli distraherad från sin uppgift, och ju mer ni fokuserar på dem desto mer framgångsrik kommer ni att bli. Det är naturligt att ni dras till situationer där era erfarenheter behövs, och tvekar inte inför vad som förväntas av er. Du gick frivilligt in i detta därför att din erfarenhet är högt värderad och behövs vid sådana tillfällen. Var så säker på att dina guider alltid finns där för att hjälpa till och kommer att se till att du hjälper till enligt dina förmågor.

Denna period är högst prövande därför att så mycket händer samtidigt, men de av er som är kallade för att hjälpa finns här av precis den orsaken. Det är verkligen det du är tränad för under ett antal liv, och är din chans att helt och fullt tjäna Ljuset. Håll dig under tiden centrerad hela tiden och vet att du kan omges av negativa energier men ändå förbli opåverkade av dem. Ni är här för att hjälpa andra att stiga upp, och dessutom försöka hjälpa dem som kämpar för att hitta sin väg. Det är inte alltid så lätt och det är bäst att hjälpa och bistå när ni blir kallade till det, för man kan inte tvinga sig på en annan själ som inte bett om hjälp.

Det är mycket viktigt att tillåta en annan själ att få följa den väg den har stakat ut för sig själv. Ett intrång som ingen bett om kanske inte är till så stor hjälp som du tror, och det kan ibland kasta en själ från dess valda väg. Du kommer att finna att människor som är dragna till andra själar är de som är bäst lämpade att ge hjälp. Och det är ett faktum att det finns en attraktion till dem som har en liknande vibration. Dessutom har ni naturligtvis era guider som alltid finns vid er sida och som gladeligen hjälper till då de blir ombedda att göra det. Även med de bästa avsikter är det bättre att låta en annan själ ha friheten att göra sina egna val, tills den ber om hjälp.

Detta år bör bli det mest betydelsefulla med tanke på att så mycket händer nu som kommer att leda till stora förändringar i era liv. Redan nu har några av er funnit kontakter som är engagerade i viktigt arbete som kommer att föra dem in i offentlighetens ljus. Ni har märkt att president Obama nu är mer öppet aktiv och nu kan företa sig mer än tidigare, han gör mer ljusarbete som begränsar möjligheterna för de mörka tjänarna att blanda sig i som tidigare. Deras styrka och makt har minskat genom att man tagit bort deras tillgång till fonder så att de skulle kunna fortsätta sin marsch mot kontroll av planeten. Utan de medlen för att helt och fullt kunna utföra sina planer är de förvirrade och oförmögna att fortsätta mot sina mål.

Naturligtvis försöker de Mörkas underdåniga tjänare fortfarande att fullfölja sina objekt, men med avbrott i kontinuiteten så kan de inte uppnå dem. Med den vanliga, envisa strategin kommer Kabalen inte att medge att de i allt väsentligt är slagna och besegrade. Dock är situationen nu sådan att de snart inte kommer att kunna skapa något verkligt hot mot Ljuset, och många förändringar till det bättre kan nu gå vidare. Det har varit en lång väg, med många hinder och fördröjningar, men det var alltid känt att Ljuset skulle komma ut segrande i slutet av cykeln. Ni kommer helt intuitivt att veta om ni har inkarnerat den här gången för att vara en av föregångarna som är här för att få ändringar till stång. Troligen är du redan starkt engagerad i ljusarbete och ivrig att ge av dig själv för att hjälpa andra själar att göra sin uppstigning.

Med höjningen av vibrationerna kommer du så småningom att upptäcka att fred kommer att sprida sig över Jorden. Under tiden finner många individer att deras synsätt förändras och de söker ett mer fridfullt liv. Detta kommer snabbt att spridas då det tilltar i styrka, men förvänta er inte för mycket för snart. När människor inser att de kan ändra sitt närmande till livet och bidra till en fredlig samexistens så kommer de inte att tveka att flytta in i de högre vibrationerna.

Vi vet hur mycket dessa svårigheter och förseningar har påverkat er, men nu är tiden inne att stå stadigt och starkt. Som ni kanske skulle säga: slutspurten är i sikte - och ni har ingenting att oroa er för, för Ljuset kan inte besegras. Gör ert arbete med fullt förtroende i vetskap om att er framtid är säkrad, och att vi alltid är med er.

Tack SaLuSa!

Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE