Followers

Google+ Followers

Labels

Friday, January 17, 2014

Swedish -- SaLuSa 17:01:201417 januari, 2014
  

Från vår utsiktspunkt så skiner er Jord som en juvel i firmamentet, och gör det känt för alla observatörer att Ljuset kommer tillbaka igen. Med era tillägg och vår assistans så kommer det att fortsätta att vara så, och inga yttre påverkningar kommer att kunna stoppa eller hindra det. Det har utfärdats att denna cykel kommer att sluta med seger för Ljuset, och det var planerat för eoner av tid sedan.

Ni kan därför lämna det gamla bakom er då det har tjänat sitt ändamål, och i själva verket kommer till slut bara de högre vibrationerna att existera. Fram till nu så har cykler tagit slut i samband med enorma förändringar på Jorden, i en sådan utsträckning att få bevis finns kvar angående tidigare civilisationer. Emellertid, nu när de nödvändiga lektionerna har lärts så har erfarenheten åstadkommit den önskade upplyftningen i medvetandenivåer. Detta krävdes för att föra de själar som var redo att stiga upp till en nivå där de kunde göra så och avsluta sina erfarenheter i de lägre vibrationerna. Detta är normalt då en cykel når ett stadium av fullbordan.

Nu Mina Kära, kan ni fokusera er på framtiden, och vet att många förändringar kommer, vilka kommer att förbereda er för än högre existensnivåer. Det är bara naturligt att ni undrar om framtiden för familjen och vänner, och många av era grupper kommer att hålla ihop under en viss kommande tid. Om en medlem går i en annan riktning så är det rätt för dem, och de bör frisläppas med er kärlek och välsignelse. Dock, som påpekades i ett tidigare meddelande - kärlekslänken är ett mäktigt band mellan själar, som består oberoende av distansen som kanske separerar er.

I själva verket så är kärleksenergin limmet som håller samman Universum och det kan ej förstöras. När allt kommer omkring så är Kärlek allt som finns. En del av er som känner igen kärlekskraften börjar att inse att detta är energin bakom vad ni kallar mirakel. Ett exempel är vad ni moderskärlek för hennes barn och varför hon har så stor kraft för att hela, när nödvändigheten uppstår. Ni har alla till en viss utsträckning sådana färdigheter, men de förblir i dvala till ni väcker upp dem.

Med tiden kommer ni att finna att era energier har mycket större inflytande på folk runt omkring er än ni anar. Det kan naturligtvis vara på gott och ont, och snart kommer ni att lära er att ta fullt ansvar för dem. Om ett kollektiv av folk tar del i en helande meditation och har gemensamt fokus i sinnet så ökar deras kraft många gånger om. Det är förmodligen redan bekant för er, men det måste sägas, att då helande inte lyckas så är det i vanliga fall inte ett misslyckande från den som helar. Det är andra faktorer såsom själens, som får helande, karma, så bli inte förtvivlade om ni inte är framgångsrika.

Då ni lär er om de sätten på vilka ni har kontrollerats så kommer ni att förstå varför ni har levt ett liv i illusionen. Medan det är sant att ni har skapat vad som dagligen händer så har ni dock inte gjort så då ni har varit medvetna om Sanningen. Under eoner av tid så har ni letts av själar med sina egna agendor, som bokstavligen har hållit er i mörker. Ni har också fått lögner och misinformation som har gjort det extremt svårt för er att känna till sanningen. Förtvivla dock inte då de mörka krafterna snart kommer att förlora sitt inflytande och makt över er.

Håll ett öppet sinne då avslöjandena kommer ut, och ni bör intuitivt kunna avfärda information som inte känns rätt. Lita på era beprövade och testade källor av information och var försiktiga med de som skapar rädsla, då detta inte är sättet hos de högre som arbetar för Ljuset. Som ni måste vara medvetna om så har de mörka en stor frihetsgrad att utföra sina agenda, då de också har fri vilja. De kan dock inte framgångsrikt förhindra att Ljuset genomtränger alla nivåer, och det är därför som deras framgångar alltid blir begränsade.

Många själar lever sina liv utan en minsta aning om att de manipuleras. De mörka är mycket finurliga med att gömma sitt inflytande bakom respekt och värdighet eller att agera genom mer ringa varelser. Det är dock försent för dem att stoppa Ljusets frammarsch, och de kämpar för en förlorad sak. De kan redan se hur deras makt sinar ut och det finns ingen möjlighet för dem att återhämta sig. Så var inte rädda för de mörka då de nu står inför förlusten av deras maktstruktur.

Fortsätt att se framåt med vetskap om att er framtid är säkrad i Ljuset. Med tiden så kommer det att bli lättare att hålla er plats i det, då ni sakta kommer att skära av alla länkar som inte är förbundna med Ljuset. Många bär på sig oönskat bagage från många liv, men inom er så vet ni vad det är och det kommer till ytan för renande. Det är ett faktum att allt från de lägre vibrationerna kommer att hålla mindre attraktion för er, och ni kommer snart att hantera det.

Jag är SaLuSa från Sirius, nöjd att ge av mig själv för ert upplyftande, och lämnar er med Kärlek från den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE