Followers

Google+ Followers

Labels

Friday, January 31, 2014

Romanian -- Noile Scripturi asa cum au fost scrise de Isus/Sananda Capítolul 5

Noile Scripturi
asa cum au fost scrise
de
Isus/Sananda
Capítolul 5

de Kathryn E May, PsyD în 08/12 /2013


Eu sunt Sananda, acel pe care l-ati cunoscut ca Yeshua bem Joseph.


Cerurile devin mai albastre, si popoarele planetei Pãmînt îsi îndreaptã fata cãtre soare, simtind Lumina care vã scaldã pe voi toti, binecuvîntîndu-vã cu iubirea lui Dumnezeu, pe mãsurã ce zilele trec. Puteti simti vibratia veselã a dragii voastre Mame Pãmînt, care sãrbãtoreste noua sa nastere, ascensiunea cãtre cea de-a 5ª dimensiune. Sunteti invitati sã participati la aceastã energie înãltãtoare, care urmeazã sã fie trimisã începînd de la Creatorul Primordial, pentru a ridica inimile voastre, si pentru a vã ajuta sã experimentati puterea de a fi conectati cu inima voastrã si cu mintea voastrã.

Inima voastrã si mintea, sau cum obisnuiesc sã spun, inima voastrã mentalã, este locul în inima voastrã, unde puteti gîndi, simti si cunoaste lucrurile pe care creierul vostru singur nu reuseste sã le înteleagã. Umanitatea este formatã din voi, care sunteti fiinte complexe, si care aveti capacitatea de a stabili, în diferite feluri, legãturile voastre neurologice, în corpul vostru. Majoritatea a fost antrenatã pentru a adopta o structurã, care vã permite sã gînditi doar cu creierul vostru, ignorînd inima voastrã mentalã. Sub influenta abordajului vostru “stiintific”, se credea cã gîndirea “rationalã” era superioarã ideilor si gîndurilor care sunt influentate de cãtre sentiment.

Axceastã organizare este lamentabilã, deoarece vã face mult mai putin inteligenti si creativi, decît ati fi, dacã ati fi mentinut si dezvoltat toatã inteligenta corpului cu care v-ati nãscut. În sfîrsit, acest fapt a fost “descoperit” de cãtre savantii vostrii, însã, încã nu sa schimbat forma cum educati copii vostrii. Vã voi da sugestiuni, pentru a vã ajuta sã restaurati conexiunile voastre înãscute, cu puterea inimii voastre mentale. Asa cum multi au descoperit, meditatia este o armã puternicã, pentru a repune pacea spiritului.

Vom lua în considerare, un moment, cum meditatia poate schimba relatia ta cu noi.
Sunteti familiarizati cu rugãciunile, si senzatia de calm pe care ea o aduce, cînd trimiteti rugãmintile voastre si expresiile voastre de recunostintã lui Dumnezeu, sau altor Maestrii. Auzim rugãciunile voastre, si lucrãm cu ceea ce cereti, în colaborare cu Eu-l vostru Superior. Nu putem actiona împotriva planului vostru stabilit pentru aceastã viatã, pe care Eu-l vostru Superior îl supravegheazã, însã încercãm sã vã oferim Iubire, Compasiune si Acceptare. Rugãciunea, asa cum a fost practicatã traditional, este o conversatie de sens unic, de la voi pentru Noi. În loc de asta, dorim acum sã deschidem acest canal, cu scopul de a permite o comunicare  în cele douã sensuri.

Puterea mare a meditatiei combinã o atitudine calmã si concentratã, asemãnãtoare rugãciunii, dar cu canalele voastre deschise pentru a primi comunicãrile noastre, care sunt rãspunsul nostru. Rugãciunea este adesea folositã ca un apel adresat Nouã, cerînd milã, sau pentru a opri durerea în viata voastrã, sau în viata altora. Nu ne gãsim în pozitie de a rãspunde la acest fel de rugãciuni, deoarece aceste fapte nu sunt cauzate de cãtre Dumnezeu, doar de cãtre voi; într-un mod general, fac parte din planul pe care l-ati stabilit în cooperare cu Dumnezeu, cu Eu-l vostru Superior, cu ghizii vostrii si ajutoarele, si cu Creatorul Primordial. Dacã cererea trimisã abordeazã ceva care nu a fost plãnuit pentru a fi în planul vostru de viatã, vom rãspunde imediat, cu scopul de a vã oferi alinare.

Clarificãm, cã meditatia este o formã mai deschisã de comunicare. Permite sã programati sistemele voastre pentru a primi o lungime de undã mai înaltã, pentru ca sã puteti auzi rãspunsurile noastre, la rugãciunile voastre. Va pãrea straniu acelora care se simt intimidati cu prezenta Maestrilor vostrii, însã vã asigurãm cã niciunul dentre noi doreste sã fie adorat, sau mentinut la distantã. Ne gãsim aici pentru a servi, de la inimã mentalã, la inimã mentalã, cum ati putea spune.

Gînditi-vã la acest proces ca fiind o activitate asemãnãtoare, de a asista la un seminar, sau la o sesiune de orientare personalã cu profesorul vostru de la facultate. Profesorul, nu este de o specie diferitã de a voastrã; este doar mai înaintat pe calea învãtãmîntului, datoritã lungilor ani de studiu si disciplinã, si vrea sã vã ajute sã înaintati. Este în acest mod, cã vedem munca noastrã. Acceptãm cu plãcere comunicarea imediata cu acei care sunt gata pentru a avansa în munca pentru sufletul sãu. Aceastã muncã a sufletului, cuprinde întotdeauna vre-o formã de evolutie mentionatã anterior : a învãta sã-ti assumi comanda sentimentelor si a gîndurilor, a vindeca traumele si memoriile dureroase a multor vieti trecute, a elimina vechile modele pe care le-ati învãtat a gîndi ca ”cine sunt?”, pentru a lãsa spatiu adevãratului Eu, strãlucitor si liber, pe care îl puteti fi.

Vã îndemn, sã începeti sã vã gînditi la voi însisi, ca fiind Eu-l vostru Superior. În aceastã imagine, voi încarnati suma tuturor vietilor voastre, toatã cunoasterea si toatã cresterea. Personalitatea voastrã actualã, asa cum setul vostru de idei, gînduri, sentimente si credinte, sunt doar o colectie efemerã de rãspunsuri, fatã de ceea ce ati experimentat în aceastã viatã în particular, care este o micã parte din sufletele care în realitate voi sunteti. Începeti prin a se întoarce la Eu-l vostru, pentru a obtine o prspectivã cu razã lungã de actiune, asupra acestui corp, acest scurt timp de viatã, si a cantitãtii de timp pe care ati experimentat-o pînã acum. Vedeti aceastã viatã ca fiind o parte din enorma totalitate, care este Eu-l vostru Cosmic, si vedeti Eu-l vostru Cosmic, ca fiind o parte din întreaga mare realitate, care include , toatã Creatia.

Cînd meditati asupra acestei viziuni a voastrã însivã în tot întregul Cosmic, veti începe sã vedeti cã nu sunteti nici o pietricicã nesemnificativã, si nici chiar o fiintã umanã limitatã si finitã, cu o existentã de 80 sau 90 de ani. Voi sunteti o piesã necesarã în marea roatã a Vietii, o parte esentialã a acestei Ascensiuni a Pãmîntului, si un Fiu mult-iubit al Creatiei.

Fiecare sentiment si fiecare gînd, fiecare actiune si fiecare viatã joacã un rol de neînlocuit, în relatie cu toti ceilalti – voi ati atins nenumãrate suflete, si de asemenea ati fost atinse de cãtre ele. Nu existã o fiintã nesemnificativã, sau indispensabilã, nu existã un eveniment fãrã sens, sau care sã fie desnecesar, nu existã circumstante care sã nu joace un rol important, în desfãsurarea Destinului comum al Umanitãtii.

Cînd vã uitati la voi de acord cu aceastã perspectivã, veti începe sã pricepeti, cum vã vedem. Fiecare este pretios, fiecare fiintã este unicã. Simtim o iubire de nemãsurat pentru voi, si avem speranta în viitorul proiectului nostru ambitios. Ati lucrat cu mine, de-alungul multor vieti aici pe Pãmînt. Fiecare din vietile voastre, a fost un mod de a avansa de-alungul cãii sufletului, cãtre un nível superior de iluminare. În acest mod, voi ati fãcut partea voastrã în creatia acestei maree înalte, care îi înaltã pe toti, pe planetã. Si mai mult, ati fãcut partea voastrã, în relationarea reciprocã cu alte persoane – cu tovarãsii vostrii de suflet, cunoscutii si prietenii.

Unii au fost de acord cu vieti în care au provocat pe altii, împingîndu-i în directia unei mai mari independente, sau compasiuni, sau tolerante fatã de altii. Uneori, cei care voiau înaintarea în ascensiunea voastrã, au fãcut pînã si sacrificiul de juca un rol de asupritori, care a inspirat pe altii, sã se organizeze împotriva asupririi, devenind apãrãtorii binelui major.

Asa cum vedeti, aceasta este puternica ironie a experientei de viatã pe Pãmînt. Dã origine curajului, convingerii, si celui mai înalt nível de dedicatie Luminii, cînd persoanele sunt puse în situatii foarte dificile. Este modelul care a fost adaptat, pentru a antrena soldatii, care vor înfrunta provocãri mai dificile pe cîmpul de luptã, în general denumit cîmp de antrenament.

Da, aceasta este forma cum Universul vede sederea voastrã aici, deoarece admirã progresul vostru.Extistã alte moduri de evolutie ca suflete, însã nici unul dintre ele, nu este atît de difícil, atît de complect si care, în termeni cosmici, sã resulte în schimbãri atît de rapide.

Într-o scurtã perioadã de sapte mii de ani, civilizatia a evoluat în cadrul unui acord global, relativ eficient, în care majoritatea persoanelor pe planeta sunt alimentate, îmbrãcate si adãpostite, la un asa punct, cã populatia a crescut exponential. Cu toate cã existã regiuni ale sãrãciei, speranta de viatã a crescut în lumea întreagã, si existã o credintã popularã crescîndã, cã – asistenta medicalã, alfabetizarea, disponibilitatea apei potabile si a alimentelor suficiente, sunt un drept, de care toti ar trebui sã se bucure. Acest lucru nu a fost încã atins, însã semintele succesului, au creat rãdãcini în inima mentalã a întregii planete. Chiar cu interferenta acelor care se gãsesc la putere, cãrora le-ar conveni sã-si punã lãcomia proprie înaintea bunãstãrii altora, un grup de cetãteni particulari, continuã sã obtinã, progrese minunate prin intermediul programelor umanitare.

Noi, în dimensiunile mai înalte, observãm traiectoria eforturilor voastre. Proiectele initiale, au primit un impuls natural, pentru a se deplasa în directia obtinerii energiilor înalte, din valul actual de energie al Portalului Leului al Soarelui Central. Actiunile de bunãtate realizate ieri, s-au înãltat într- un zbor, si au dat origine unei mai mari generozitãti din partea altora. Actiunile cititorilor acestor mesaje, încep sã se schimbe la nível de energii, cu o încercare plinã de sperantã, pentru o anticipare emotionantã. Toti pot simti ceva sosind, ceva emotionant si plin de satisfactii, care este gata sã aparã în constiinta voastrã, si în întreaga lume.

Este momentul pentru a încuraja, a cerceta vechile idei si forme, inclusiv douã domenii prioritare: sistemele de credinte religioase, care au devenit rigide, exclusive si distrugãtore, a fericirii omenesti bazate pe Iubirea unuia fatã de altul, si sistemele de credinte economice, care au permis si chiar încurajat distrugerea Mamei Pãmînt, aceea care a dat viatã si sustinere tuturor.

Toate acestea se vor schimba. M-am întors pentru a da sprijin si motivare acelor care si-au urmat înclinarea lor cea mai adîncã, pentru a se înãlta, pe ei si pe tovarãsii lor umani, participînd în acte de bunãtate si de generozitate, chiar cînd nimeni nu se uita la ei. “Eroii anonimi “ sunt multi, si formeazã Legiunile de Luminã, care vor deveni baza Noii Ere de Aur.  Vã laud, si pe toti acei care se trezesc din somnul lor, vã salut cu bratele deschise si vã dau bine-ati-venit la marsul glorios în directia libertãtii, egalitãtii si celei mai profunde fericiri, care apare, începînd de la sentimentul de unitate cu ceilalti, cu Creatorul si cu mine.

Ne gãsim aici pentru voi, în fiecare moment, fie cã sunteti treji sau dormind, si vã mumrmurãm la auz, chiar acum, în timp ce cititi aceste pagini. Suntem cu totii Unu.

Eu sunt Sananda, autorul acestor mesaje, acel pe care l-ati Cunoscut ca Isus.Transcris de cãtre Kathryn E. May, în August 11, 2013, la 23:00 H, EDTLinku-l mensajului original: Traduccere: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE