Followers

Labels

Friday, August 14, 2015

Czech - Sheldan Nidle - 11. srpna, 2015 - poselství Galaktické federace světlaSheldan Nidle -  11. srpna, 2015 - poselství  Galaktické federace světla

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik
Selamat Jaran! Před 900 000 lety přišli na tuto živoucí planetu vaši předkové. Jako všichni noví kolonisté, na začátku se vším souhlasili. Vznikl dnes ztracený kontinent Muror (Lemurie). Ve stejnou dobu kolonisté zřídili  svá sídla v Agarthě (vnitřní Zemi). Tyto první kroky byly učiněny na památku zničené první kolonie, kterou znáte pod jménem Hybornea (Země severní polární oblasti). Tato země byla osídlena cca před 2 miliony let. Tito kolonisté nakonec odešli na Mars a osídlili jeho vnitřní prostory cca před jedním milionem let. Tito kolonisté použili Mars jako přestupní stanici za účelem úspěšné evakuace do slunečních soustav Galaktické Federace, na Lyru a Kentaurus. Podobný plán měli mít i Atlanťané a jejich společníci. Když odešli z Gaii do Ageny v souhvězdí Kentaura před cca 13 000 lety, po této hromadné migraci nás Nebesa pověřila, abychom dohlíželi, a zasahovali pouze v případě potřeby. Vaše planeta (Gaia) byla na přechodnou dobu  předána Anunnakům (zbývající vládnoucí skupině z Atlantidy), aby vládli až do určeného data obrody. Nebe vás chtělo připravit na vaši příští roli v této galaxii. 


Tento velmi krátký pohled do historie je potřebný, abyste lépe pochopili, kde se nyní na časové linii, která byla přesně Nebem určena, nacházíte. Historická data v Galaktické Federaci jsou určována vztahem k velkému roku – t.j. 26 250 pozemských let v trvání cca 360 (+5) dnů. Tento kalendář byl dán mnoha starým národům jako Mayové, Egypťané a tibetská civilizace  před cca 8 000 lety anunnackým „pánem dat“, který byl např. v Egyptě znám jako bůh „Tahuti“.  Vzniklo to  dle tajného předpisu a vycházelo z toho mnoho kalendářů. Stále to hlídáme  a krátce předtím, než přistaneme, budeme muset ty kalendáře opravit. Ty záznamy jsou vlastně velmi přesné. Jsou založeny na pohybech hvězd jako jsou Plejády a planet jako Venuše a Mars. Každé z těchto těles má oběžnou dráhu, kterou lze  změřit  a  z nich každý rok vypočítat určité údaje. Tyto údaje odrážejí energie, sesbírané z množiny neustále se měnících geometrických seskupení. Tato seskupení lze využít pro naplánování klíčových momentů v životě a vývoji  společností. 

Je nutné dívat se na tuto galaxii jako na prýštící energie, které mohou být sesbírány těmi, kdo rozumí významu těchto geometrických výpočtů. Anunnakiové jich sesbírali mnoho, aby později  tyto údaje  pomíchali a tak pozměnili historii dle toho, jak si to jejich rada přála. Takže ty staré kalendáře, i  když  jsou docela přesné, nemají schopnost zobrazovat to, co dávní strážci času zamýšleli. Našim přáním je obnovit tyto kalendáře a seznámit vás s vysoce přesným strážcem času Agarthanů. Pouze Agartha si udržela mnoho tradic, které byly  zpočátku používány s posvátnou radostí Lemuřany. Když konečně přistaneme, setkáte se se svými předky. Než dojde k této významné události, chceme vás oslovit a ukázat vám historii Lemurie (Muroru). Když se podrobně podíváte na jejich jazyk a zvyky, jasně uvidíte, jak Atlanťané  snížili vaše vědomí a změnili vaši DNA. Posvátná doba úžasného znovu setkání pozemského a vnitrozemského lidstva je lákavá!

V souladu s touto historií jsme zhruba před 25 lety zahájili první úkony ohledně mise prvního kontaktu. Nejdříve byly učiněny první kroky,  aniž by bylo známo, jak  Anunnakiové a jejich přisluhovači s těmito mnoha projekty naloží. Proto jsme hledali pomoc u těch, kteří si vroucně přáli pomoct naši svaté věci. Nyní jsme ve finálních fázích přípravy událostí, které, když se budou manifestovat, navždy změní váš svět. Vládci vašeho světa (temná Kabala)  dosáhli bodu, z něhož není návratu. Velká celosvětová skupina protivníků je odhodlána odebrat jim moc.  Navíc, tato kabala  momentálně nemá fondy na to, aby pokračovala. Když se to vezme v úvahu, blíží se teď doba, kdy může být zveřejněno mnoho potřebných oznámení. My jsme ve vašem jméně připravili sérií akcí. Věříme,  že vaši spojenci přijdou a přemění tuto stávající temnotu na světlo! To si vyžaduje, abyste se k nám připojili tak, že použijete své vnitřní soustředění a budete si vizualizovat  realitu, že společně budeme všechno manifestovat!  Gosho ba shen! (síriánsky “akce pro všechny”).

Žehnáme vám! Jme vaši Nanebevstoupení Mistři! Zatímco frustrováni čekáte na den, kdy má k vám  přijít požehnání, chceme k tomu něco poznamenat.  Po pádu Anunnakiů v polovině devadesátých let  minulého století, ti bývalí vazalové, kteří byli oddáni svým  zločinným  plánům, odmítli odstoupit a umožnit vznik nové éry pod kontrolou mnoha tajných posvátných společností a mnoha starých  rodin. Toto vzdorování Nebi trvalo deset let.  Pak se jejich hnusné plány začaly hroutit. Po dalších pěti letech začali naši požehnáni spojenci získávat navrch. Ta selhání  dala znamení světlu, že čas jeho rychlého nástupu konečně nastal. Rozhodli jsme se  protlačit některé klíčové záležitosti s našimi spojenci a dostali jsme předběžné datum ohledně našich dodávek. Zatím jsou tyto strategie v běhu a  očekáváme, drazí, že ta data budou dodržena.  Okolnosti nás ujišťují o tom, že k finálním dodávkám brzy dojde.

Nejdřív si připamatujme, proč byly založeny tyto fondy s ohromnými částkami. Náš milovaný Mistr Saint Germain si tenkrát přál, aby  někteří, které vybral,  disponovali určitou sumou, dostatečnou k tomu, aby bylo možné  změnit způsob rozdělování bohatství tohoto světa. Takže bylo nejdříve třeba změnit způsob chování té necitelné skupiny hnusných autokratů (temná Kabala). Léčkou byl nový bankovní a monetární systém, který je měl během několika staletí   dovést do dokonalé pasti (vzestup podílového bankovnictví). Chvíle, kdy byla tato past poprvé připravena sklapnout, nastala  na začátku tohoto tisíciletí a pak  o patnáct let později. Další moment je mnohem  výhodnější a jak spolu mluvíme, je vše dokončováno. Konečná fáze tohoto nebeského plánu má být spuštěna a bude mít za následek konečnou porážku  těch nejzbloudilejších a nejztracenějších duší.

V podivných dějinách této pozemské říše jsou naši  spojenci často těmi u moci  ignorováni či  přehlíženi. Nejsvětější bytost, hrabě Saint Germain, to ví a docela chytře vytvořil požehnaný  plán, který, přestože trval dlouho- přes dvě a půl století -  je možné na jeho základě docílit kýžených výsledků. Když za nedlouho obdržíte požehnání, zaradujte se a s velkou oddaností  provádějte  vaše posvátné plány, abyste změnili tuto realitu k lepšímu. Také si buďte vědomi toho, že vaši spojenci jsou plně připraveni vás chránit a pomáhat vám ve vašich četných svatých snahách! Tato říše se sjednotí s našimi bratranci z vnitřní Země. Společně změníme tuto realitu a tuto sluneční soustavu pro dobro lidstva a dle nařízení Nebes. Proto se na nás všechny Gaia usmívá! Zůstaňte soustředěni a buďte pozitivní vůči tomu, co se má stát.  Budoucnost  lidstva Gaii brzy začne!

Dnes jsme vám předali naše týdenní poselství.  Je jisté, že na zemském povrchu dojde brzy k velké změně. Temná kabala je na konci s dechem. Zatím probíhají mnohé speciální přípravy.  V jejich důsledku provedeme  poslední série operací, kterých výsledky budou známy, když proběhnou.   Nejbližší období před námi je mimořádně radostné! Vězte, drazí,  že bezbřehá Hojnost a nekonečná Prosperita Nebes vám skutečně patří! Ať se tak stane!   Selamat Gajun! Selamat Ja! (síriánsky Buďte Jedním! A Buďte v Radosti!)


Website: Planetary Activation Organization , www.galacticchannelings.com

Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE