Followers

Labels

Friday, October 14, 2016

SVENSKA -- Porda - genom Anakhanda Shaka Mushaba - 12 oktober, 2016


Porda - genom Anakhanda Shaka Mushaba - 12 oktober, 2016
Det kommer som en tjuv om natten!
Jag är Porda känd såsom ”Papa Force” hos Jordens Mushaba-Familj. Jag kommer till er idag för att berätta något intressent. Det har förts fram så mycket information om händelsen RV / GCR (revalvering/global valutarevalvering). Det har förekommit uppgifter om förseningar och om mordförsök på General Dunford, och att företaget USA fortfarande har kontroll. Jag kommer att ta upp det, men låt mig först ägna mig åt något som är viktigt. Det jag vill ta upp är er själs resa genom skapelsen, men framför allt, genom det här livet som ni lever nu. När jag talar om er själsresa kommer jag inte att ställa mig in, inte vara inställsam och filosofisk. Jag kommer att gå rakt på pudelns kärna.
Er själsresa har varit som ingen annan. Ni har trätt fram på ett sätt som innebär och har inneburit stora förändringar för detta andra universum. Genom alla de tider ni levat i många dimensioner och under många livstider sedan er skapelse i detta universum, handlade allt om detta, ert sista livsuttryck på jorden. Jorden var en plan som påbörjades för många miljarder år sedan, enligt er medvetenhet om tid. När Mushaba-Folket kom från det första universat för att skapa det andra universat med hjälp av Mushaba- Kraften, tillsammans med andra varelser som inte bara kom från det första universat, utan varelser som fanns innan skapelsen och före all annan existens, fanns det en magnifik plan på plats. Planen diskuterades med Mushaba Rådet i det första universat, med Guden och Gudinnan i det första Universat, liksom även med andra fantastiska varelser som kallas The Golden Knights, (De Gyllene Riddarna) vilka är de som satte igång att skapa inom möjligheternas hav. Det fanns även andra varelser inblandade. Jag skulle behöva skriva volymer av böcker för att berätta den historien, men jag kommer bara att nämna vissa saker och fortsätta framåt.

Delegationen från Mushaba Folket kom in i det andra universat efter dess skapelse i syfte att underlätta skapandet av de olika varelser eller arter, vilka skulle bli de första att bebo det andra universat. När Skaparen blev till för det andra universat, blev det ett stort möte mellan Skaparen, Mushaba-folket, de Gyllene Riddarna och andra varelser, och detta var innan Gud och Gudinna för det andra universat kom till. Det fanns en plan för detta universums framväxt som var uppgjord av Skaparen. Detta universum var tvunget att bli ett universum med dualitet eftersom det var något man aldrig tidigare hade upplevt. I det första universat finns bara kärlek, inget annat existerar. Dualiteten erbjöd en potential för stor och magnifik tillväxt vilket kunde föra hela existensen till en ny utvecklings-nivå. Den blev en motsatsernas upplevelse som kom till stånd. Det var första gången som de här varelserna hade upplevt något annat än kärlek. Det var upplevelsen av kärlek och hat, ljus och mörker, rätt och fel som nu kom till stånd.
Olika raser skapades, och det fortsatte hela tiden tills universum flödade av liv, av olika varelser och olika raser. Den plan som sattes i verket innehöll flera mycket viktiga tidsperioder, där stor förändring och utveckling måste ske för att få saker och ting att röra sig framåt mot det slutliga målet att förflytta sig in i ett tredje universum i skapelsen. Jag kommer nu bara att tala om två enheter, två skapelser. Den ena är Maldek och den andra är Jorden.
Många av er som har varit på den andliga vägen har blivit medvetna om Maldek och vad som hände där med Maldeks folk och drakmänniskorna. En del är medvetna om Mushaba-folkets medverkan; många är det inte. Ni vet att Maldek slutligen förstördes. Samma människor som fanns på Maldek fick ett löfte om att få möjligheten att göra det rätta, och de fick möjligheten att komma till jorden för att uppfylla det löftet. Nu när ni är på jorden befinner ni er på sista tampen att uppfylla det löfte som gavs till er av Mushaba-folket. Det Löftet slutar i princip med att ni på jorden helt uppnår er totala frihet och kraft; fria från illusionerna av kontroll och manipulation, liv och död. Fria från det tyranni som påtvingades er av Kabalen, Illuminaterna, drakfolket eller vilket namn ni vill ge dem. Oavsett vilket namn ni använder, kom de i grund och botten från det negativa, och en del även från det ondas toppnivå.
Er själsresa var den mest utmanande, den svåraste, mest vågade och modiga sak som några varelser någonsin har försökt sig på. Er själs resa befinner sig nu vid sitt slut och en ny själsresa som du själv väljer kommer att ta sin början!
Den här själsresan, förutom det jag sagt här ovan om hur löftet slutar, slutar också med ert totala finansiella oberoende. Tidpunkten för fred, kärlek och välstånd har kommit och den kommer att smyga sig på er som en tjuv om natten. När vi använder jordens ord tjuv menar vi inte att någon stjäl något från dig. Vi använder det som om någon kommer med något till dig utan att du vet, och sedan plötsligt inser du att det finns där!
Du är mycket klok och mycket mogen för du gjorde ett medvetet val att komma hit och glömma allting som du vet, glömma vem du är och var du kom ifrån, gå in i mörker och amnesi (minnesförlust), och sedan helt komma tillbaka in i dig själv. Vilken bedrift! Så ni finns här, kära själar, på jorden vid dörren med båda fötterna på tröskeln och ni kommer plötsligt att inse att ni har kommit fram! Ni kommer att bli chockerade av förvåning och vördnad över det som ni har åstadkommit och över det ni har upptäckt. Var stolta och barmhärtiga mot er själva. Det återstår en enda sista större tillväxt som kommer till stånd mycket snart och det är rasismens skrotande och hatet mot något folk på grund av färg eller på grund av skillnader, religiösa eller på annat sätt. Denna sista tillväxt har pågått under en längre tid nu och den får en fart som inte går att hejda i världen. Människor av alla raser säger att det får vara nog eftersom de inser att rasism har använts såsom ett vapen mot folket. Och människor börjar även inse att det måste finnas en anledning till att den svarta rasen har behandlats på det sätt som de har alltsedan slaveriet. Detta besvaras förresten i boken ”När Världar kolliderar” (When Worlds Collide) av Anakhanda Shaka Mushaba. Frågan om enhet och enighet mellan alla människor kan inte sopas under mattan. Detta måste vara i ordning för att kunna röra sig som en enad, kärleksfull, fri och kraftfull mänsklighet in i livets framväxt.
Nu, vad beträffar den underrättelseinformation som ni har hört om på senaste tiden;
Det kommer inte att bli några förseningar!
Det talas om att revalveringen kommer att försenas tills eventuellt nästa år, 2017. Så är det inte, det går inte, och kommer inte att ske. Världen kan inte vänta så länge och det pågår redan. Håll er borta från den sortens acceptans och fokusera bara på er sanna verklighet och sanningen är att ni nu står på tur och att er mobilisering redan är i full gång!
Det finns inget ”USA Corp” som har kontroll längre!
Den amerikanska Corporationen kontrollerar ingenting, inte ens luften. Återigen finns det under en kort tid vissa framträdanden, men de är på väg att ebba ut, och sanningen är i färd med att komma fram i ljuset. Inse att den måste hanteras varsamt för att inte hetsa upp folket på fel sätt.
Det finns ingen Kabal i kontroll!
Denna fråga har varit omtvistad ett tag nu. På grund av de saker som fortfarande pågår kan folk bara inte förstå att detta är sanningen. Det är fåfängan att vilja vara hantlangare som håller på att bli en olägenhet, och den olägenheten kommer att vara över under de kommande dagarna. Förr än senare kommer Republiken att utropas! Tillsammans med revalveringen kommer den att meddelas som en tjuv om natten!
General Dunfords liv har hotats och tre mordförsök har gjorts mot hans liv!
Så är det, och han är skyddad, inte bara av sitt säkerhetsteam utan även av de välvilliga galaktiska krafterna. General Dunford har en mycket viktig uppgift att utföra och han kommer att utföra sitt uppdrag. Något hinder kommer inte att tillåtas. Oroa er inte för honom. Köp inte rädslan för allt som finns kvar av dessa kabalens hantlangare är rädsla. De gjorde ett allvarligt misstag genom dessa mordförsök. Nu har detta orsakat att tidsplaneringen för saker och ting har påskyndats och man har beslutat att det enda sättet att stoppa det här är att starta RV / GCR och andra tillkännagivanden så att det inte finns något att försöka stoppa. Så länge det inte har startat kommer de att fortsätta försöka, men när det startat är det för sent!
Jag förstår att det är svårt för många att inse att det här kan vara så i kontroll av de goda människorna när det verkar som så mycket dåligt sker. Vet bara om att allt det där är rökridåer!
Låt dig inte bli manipulerad genom dina känslor. Tills RV / GCR faktiskt sker kommer det att fortsätta att komma en hel del felaktig och negativ underrättelseinformation. Detta kommer att bli kortlivat för den tidpunkt då ni kan gå och byta er valuta ligger så nära att ni faktiskt kan röra vid den!
Den kommer som en tjuv i natten!
Jag är Porda
Mushaba Kärlek och Välsignelser!
 
Channeller: Nancy Tate

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE