Followers

Labels

Saturday, March 19, 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011


Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011Det Plejadiska Rådet är med er för att höja modet hos er, för vi kan känna vibrationerna av rädsla, jämmer och elände, vilket så genomtränger verkligheten på Jorden just nu. Det kommer till er via era nyhetsprogram; genom en form av indoktrinering, som vi har talat om – för de som har suttit vid makten vill att ni skall tro att denna tid av transformering är svår; att det är omöjligt för Jorden att läka sig Självt vid denna tid; att det inte finns tillräckligt med resurser på er planet så att ni kan överleva. Men så är det inte!


Vi talar om konceptet av Gudomlig Dispens. Många Gudomliga dispenser har förärats er planet och ert folk vid denna tid. Det betyder att vi – Stjärnvarelserna & och de Uppstigna Mästarna och Rådet av Ljus och den Galaktiska Federationen av Ljus – inte tidigare har tillåtits att blanda oss i er verklighet, för er verklighet är designad som en av fri vilja i vilken ni måste skapa er egen verklighet och ni måste hela er själva. Men eftersom det har förekommit en så storskalig inblandning på er planet från de som kontrollerar och drar nytta av er – utav de som har använt Jordens resurser ovist och har uppmuntrat er att tro att ni är mänskliga gudar som styr över all växt och djurkungadömen på Jorden – därför att inblandningen har varit till en sådan utsträckning att ni nu befinner er i en kris – och därför att det kunde ses in i er framtid att ni inte skulle kunna höja ert medvetande, vilket var ämnat inom den Gudomliga planen för Gaia vid denna specifika tid i ert kontinuum av rum-tid, så kom det överens genom multiversum att assistans skulle behövas. Och denna assistans kom i vissa former.


Först så var det förordnat att ett nätverk av Kristet medvetande eller Enhet placeras, tillverkas, runt er planet. Detta är ett medvetandenätverk, vilket i stort sett tillåter er att höja era vibrationer NU till nivån av Ett Hjärta; av det Universella Enhetsmedvetandet, så att ni kan uppleva er själva som ett med alla andra, inkluderat Stjärnvarelserna. Detta nätverk har lagts på plats runt er Jord för att upplösa de negativa och begränsande nätverk, vilka inte har låtit er förstå att ni är Varelser av Ljuset, helt kapabla att föra er genom dimensioner och skapa er verkligt som ni vill.


Det finns också Gudomlig dispens på plats angående er karma – då det inte längre anses lämpligt att ni arbetar igenom karma som ni har ackumulerat under de många, många Jordeliv som ni har upplevt – liv under vilka ni höll Ljuset och liv under vilka mörkret invaderade er själ (och det finns ingen fördömande angående detta). Det finns ingen tid för er att nu spela ut dessa drama. Tiden som ni nu är i är en av uppvaknande – och uppvaknande är det ända som räddar er nu.


Det är en tid av nedbrytande, och det är en tid i era personliga liv under vilka, om ni inte väljer att vakna upp; om ni inte väljer att ta kontroll över ert eget liv och verklighet; om ni inte väljer att förbinda er igen med djur, växter och människor på er planet, så blir ert liv svårt. Desto mer som ni sitter fast i rädsla och i densitet; ju mer robotiskt stänger ni av er själva från ert sanna själv av ljuset genom att sitta framför er indoktrineringsenheter, era TV apparater – ju mer som ni väljer denna verklighet, desto svårare kommer ert liv att bli.


För det är en tid av uppvaknande! Och genom uppvaknande, genom att välja att igen infria ert sanna varande av Ljuset och er förbindelse med alla andra ting på er värld, och er förmåga att ha och skapa det som ni väljer från ert hjärta – det är detta som räddar situationen, det är detta som låter er gå framåt med nåd och lätthet och glädje! Och detta är inte en svår uppgift, eller hur? Att välja glädje över rädsla; att välja frihet över fångenskap; att välja en plats inom det eviga flödet av kärlek, vilket är energin från Källan: Moder-Fader Gud. Detta är inte en betungande syssla, eller hur kära människor?


Och i förväntan av er Universella Uppvaknande, att vi må vara i full kommunikation med er åter igen, hälsar vi er Namaste.


Telepatisk kommunikation via Salara An-Ra: www.solaro.org.uk

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE