Followers

Labels

Sunday, March 6, 2011

SVENSKA: St. Germain, 22 februari 2011

22 februari 2011

Kalla på mig and Änglarna av den Violetta Flamman för att rensa och rena alla människor, situationer eller områden som ni ser har behov.”


Saint Germain talar:


Kära Ljusarbetare,


Jag kommer för att tacka era alla för att ni håller de heliga lågorna av transmutation och transformation stadigt brinnande genom ert arbete på Jordplanet. Vi står på randen till enorma inre förändringar, som kommer att äga rum inom hjärtan och sinnen hos Mänskligheten. Då detta äger rum så var medvetna om att det också sker mycket renande inom Varelser på alla nivåer, som det har varit med er tidigare så skall det vara med de som vaknar upp. Vi ber er att vara tålmodiga, kärleksfull snällhet och skicka era helande energier till de som ni ser behöver det.


Er närvaro som ankare i de områden ni bor i är av ovärderligt värde till människorna och samhällena som omger er och vi ber er att fortsätta att ta er tid att förankra det större Kosmiska Ljuset i den kristallina kärnan varje dag så att stabilitet vidmakthålls. De förändringar som nu äger rum kommer att snabbt hända, men mycket intensivt för en stor del av Mänskligheten och känslorna kan bli intensiva i vissa delar av Världen. Det finns många urgamla platser som nu renas och transmuteras så att dessa platser kan vara redo att ta emot de storslagna Kärleksfrekvenserna som just nu strålar och skickas till Jordens atmosfär.


Dessa frekvenser kommer att fortsätta med allt större kraft och kommer att komma i vågor så att det blir tid för att assimilera innan nästa påstötning. En stor anpassbarhet behövs från alla och att landa på fötterna medan ni springer kan behövas. Er träning har nu gjort er redo för nästa steg, som lärare, guider, helare och hjälpare åt de runt omkring er. De kommer till er för svar, de kommer sökande men vet inte efter vad, men de kommer. Öppna era hjärtan till dem, för under dessa tider av stora förändringar kommer energin av Kärlek att fungera bäst.


Kom ihåg Mina Kära, att Kärlek är den mäktigaste kraften i Universum och att det är kraften som har fått er till denna punkt. Alla galaxerna står redo och håller andan medan de väntar och ser hur miraklet på er Planet börjar utveckla sig. Kalla på mig and Änglarna av den Violetta Flamman för att rensa och rena alla människor, situationer eller områden som ni ser har behov. Vårt arbete blir aldrig färdigt, men vi gör det stora energi och effektivitet och naturligtvis Kärlek.


Stå stadigt, Kära Ljusarbetare och förbli medvetna.


JAG ÄR Saint Germain


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
©2011 Marlene Swetlishoff - www.therainbowscribe.com

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE