Followers

Labels

Sunday, April 3, 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

Var beredda på att möta oss!
Adama 11 februari, 2011


Hälsningar från den underjordiska staden Telos. Jag är Adama och så glad att vara med er idag. Vi kommer bärande frukterna av vishet och ger er livets elixir då ni förenar era hjärtan med mitt. Jag är en Uppstigen Mästare som bor i Telos och jag önskar att förbinda med hjärtana av alla de kära som kom från Lemuria och som nu bor på ytan. Förhållandena på Jorden är mycket annorlunda nu, och ni har gjort stora framsteg med att lyfta upp ert medvetande och det av mänskligheten under er livstid. Det är nu dags för alla att glädjas för ögonblicket då vi kommer fram från våra underjordiska städer kommer nu. Det är mindre än ett år kvar till 2012, och innan dess kommer vi att ha mötts person till person, för alla ljusarbetare som har längtat efter vår närvaro. Vi är så glada, bortom ord, att till sist så är verkligheten av vårt mötande fastlagt i en verklig tidsram i 3D.


Mount Shasta är värd till den stad av Ljus ovanför vårt berg, som snart kommer att bli synligt för era ögon då ni expanderar ert medvetande och randen av ert synfält då Skaparens energi fortsätter att flöda in i ert dimensionella rike.


Öppna bara upp för att ta emot allt som kommer till er i en kvantum våg av Ljus och Ljud, flödande fram från de himmelska världarna för att ge er lycksaligheten som ni har längtat efter. För lycksalighet är nyckeln till upplysningen. När ni känner lycksalighet då är ni i ett expanderat och förhöjt existenstillstånd och ni får tillgång till mer av ”allt som finns”, precis här från den fysiska platsen där ni finns.


Vi är här för att tjäna er och för att uppmuntra er att nå ut till oss i ert expanderande tillstånd och vi kommer att nå tillbaka till er, skapande en union av hjärtan som ni kommer att känna lika väl som om vi tog i er. Vet att vår tid för att mötas har kommit. Vi kommer till er. Ni behöver inte gå någonstans. Vi kommer att nå ut till er, och ni kommer att plötsligt se oss stående framför er. Det kommer att förefalla som magi för er och samtidigt mycket verkligt, vilket det är. I själva verket så står vi framför er nu, det är bara det att era ögon inte kan uppfatta vår närvaro. Med bara ett par steg högre i er vibrationsnivå och så kommer vi att vara där för era ögon att se oss. För i själva verket så står vi alltid här framför er. Vi kan se er klart, och snart kommer era ögon att kunna fokusera och klart se oss, som om ni ser igenom ett teleskop.


Vi ser framemot denna dag med stor förväntning – och den stormar nu mot er. Så rid på vågen och var förberedd att möta oss ansikte mot ansikte, då vi omfamnar er i en lycklig återförening. Vi är era förlorade systrar och bröder, som ni har längtat efter, men bara förlorade från ert synfält.


JAG ÄR Adama


Telepatisk kommunikation via Dianne Robbins: www.DianneRobbins.com
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE