Followers

Labels

Monday, April 18, 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011Moder/Fader Jord, 17 april, 2011


Mina barn, allt är som det behöver vara vid denna tid. Det är så mycket som händer runt omkring på ytan av min form som får många att fråga vad den nuvarande perioden handlar om. Den gamla kroppen är bara ett skal. Min nya form växer snabbt till sig. Det är vad ni kallar den Nya Jorden. Det finns egentligen bara en Jord även om man skulle kunna säga att det finns många nivåer inom min form, vilka vi kallar alternativa dimensioner och verkligheter.


Jag skall inte kommentera angående första kontakt eller göra förutsägelser om händelser i världen eller hur nästa år kommer att utveckla sig. Se först till ert eget hjärta för att finna svaren ni söker. Dessa kan ni inte finna utom er även om många fortsätter att söka oberoende av hur många gånger de blir tillsagda att svaren finns inom er. Varje älskad aspekt som för nuvarande bor i mitt hus är ett vackert uttryck för multidimensionell sanning. Det finns så mycket som utgör er.


Det är ingen fråga om att sättet på vilket ni växte upp och också det sättet på vilket samhället är vid denna tid har gjort att ni känner det som att er kraft har tagits bort ifrån er. Er personliga kraft förblir helt tillgänglig precis som er sanna karaktär i ert vackra medvetande. Dessa viktiga aspekter av er varelse är redan där och ni behöver inte leta efter dem. Vila inom er. Ju mer som ni gör detta desto mer bekant kommer ni att bli med er glädje som för evigt väntar på er att spelas ut.


Jag är i en kokong just nu. Jag renar min form från insidan och ut. Jag skulle guida alla hjärtan som ställer in sig mot mig vid denna tid och vilka skulle förlita sig på att det är en väsentlig komponent för att gå vidare i den nuvarande erfarenheten av upplyftningen. Jag lyfter upp mig hela tiden, som ni vet. Jag växer med stora steg. Min form växer också. Jag är inte längre den gamla världen. Många försöker att fungera i vibrationerna av den gamla världen och finner bara att de konstant stöter på saker och ting.


Jag nämnde tillit. Många upplever att så mycket tas från dem att de är vid slutet av det hela och det enda de kan göra är att lita på att svaren kommer då det gäller vart de härnäst skall fokusera sin uppmärksamhet. Jag skulle be er alla att fortsätta att använda energin från den violetta strålen i ert personliga arbete och också i planetära meditationer. Det är sant att denna energi är en helig gåva från hjärtat av det ovetbara och det är en underbar förstärkning av min process som ibland förefaller oregelbunden och allvarlig för många. Jag gör helt enkelt bara ett rensande av mitt hus.


Mänskligheten kan bara vakna upp vid denna tid. Alla tecknen på detta finns. Allt kommer nu fram. Inget mer kan döljas. Detta är i själva verket en högst spännande utveckling. NI frigör er själva från betungande strata och lär er att vila i sanning. Gör vad som fungerar för er. Detta är högst väsentligt. Jag kommer att fortsätta att bygga upp mina vibrationer. Jag är så ytterligt tacksam till er stjärnfamilj som hjälper mig att skaka loss gammalt skräp och det som inte längre tjänar. Återigen innan jag lägger på mina kära barn: Lär er tillit. Vila i er sanna karaktär och vet om bara för ett ögonblick att allt är bara bra.


Moder/Fader JordSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Copyright: Mark Stearn. 2011.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE