Followers

Labels

Sunday, February 15, 2015

Nederlands -- Archangel Michael: Verklaring van Wereld Vrede

Archangel Michael: Verklaring van  Wereld Vrede.

13 february 2015 door Steve Beckow     
archangel-michael-desktop1dit document is een dat Aartsengel Michaël door me heen channelde op 8 oktober 2012. Dit kwam in een voortdurende stroom naar buiten.
Een lezer vroeg me om de verklaring uit te leggen van dit document. Op ‘Een Uur met een Engel’,vroeg Aartsengel Michaël me om een team  van ‘Het NU bereiken van ‘Wereld Vrede! ’ om een video te creëren om wereld vrede te helpen.
Ik vroeg hem of hij een Declaratie van WereldVrede door me heen kon channelen die de basis kon vormen van die video zoals hij had gechanneld de Declaratie van Menselijke Vrede  in februari 2011 om ‘de dag van de Wereld Vrijheid’ te helpen. Binnen het uur na het beëindigen van dit interview, stortte de volgende declaratie zich uit.


8 oktober 2012 

Vrede is een schreeuw vanuit de ziel, het lied van spirit. Vrede is de natuurlijke conditie van de wereld, de plaats waarnaar alle dingen terugkeren. Alles smacht naar vrede en alles rust in vrede. Vrede is de plek waar naartoe deze wereld reist. Niets kan stoppen om vrede te bereiken en te realiseren.
Er komt een tijd in de wereldzaken waarop de krachten van desintegratie niet langer de krachten van aantrekking kunnen weerstaan, zodat verdeeldheid niet langer liefde en vrede kunnen overweldigen. Er komt een terugstuitering in de raden van werelden, een terugtrekken van mensen waar niemand tegenop kan of kan falen die te eren.
In deze tijd zullen de volkeren van de Aarde een uitbraak van vrede zien, alles overweldigend wat verdeelde, verwondde en doodde. Het is bevolen door de Hoogste dat de Aarde, na eonen van reizen door manieren van verwoesting en oorlog, eens zal terug keren naar de wijzen van vrede. Tegenover de golf van liefde die de Aarde schoonveegt, zullen politieke en militaire leiders zich machteloos voelen.
De mensen zijn verzameld in Bewustzijn en hebben woorden gesproken in de Stilte die niemand kan negeren. Ze zeggen dat oorlog niet langer zal worden getolereerd op Aarde en de hemelen hebben geantwoord. Spoedig zullen wapens niet langer meer op Aarde werken en de tijd waarop zwaarden in ploegscharen worden omgezet zal daar zijn.
Hoe moet je je voorbereiden op vrede? Vrede is een conditie binnen in de essentie van ons wezen die naar buiten werkt en aan de oppervlakte komt in universele liefde en harmonie. Alles dat we moeten doen is de obstakels verwijderen voor zijn omhoog gaan en bloei. Vrede is een keuze en een overgave. Vrede is een besluit en een herinnering.
Vrede is meer dan een weigering om wapenen te dragen tegen elkaar. Het is een oplossing om ieder zijn of haar faire deel toe te staan, zijn of haar beurt, zijn of haar gekozen pad en doelen. Vrede is van goddelijke kwaliteit en groeit in dezelfde tuin als deze doen: vreugde, compassie, liefde, harmonie, eenheid komen allemaal met vrede, zoals wortelen van dezelfde plant komen.
Nu is de tijd daar die al in de oude tijd verklaard werd, als vrede eenmaal op Aarde zal regeren en de mensheid zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke band van liefdevolle vriendelijkheid met alles dat zwemt, loopt en vliegt. De kinderen van de Aarde zullen samenkomen in liefdevolle gemeenschap en zullen de Tuin van Eden herstellen die deze planeet was, is en zal zijn.
Nooit meer op Aarde zullen de geweren van oorlog klinken. Nooit zullen mensen schreeuwen en in doodsstrijd sterven. Een nieuwe tijd komt over ons die harmonie en heilzaamheid zal zien te worden hersteld om nooit meer verloren te raken. Het grote experiment is voorbij en veel kennis werd verworven. Maar de tijd is gekomen voor deze blauwe planeet om terug te keren naar de hemel en voor de hemel om terug te keren naar de Aarde.
Iedere knie zal zich buigen in liefde voor de Ene. Niemand zal weer over een ander heersen behalve de Ene. De eindeloze reis waarmee iedereen is scheep gegaan om terug te keren naar de Ene zal verder gaan op een rechte en open weg. Alles dat krom was zal worden recht gemaakt. Nu is de tijd daar zodat het gordijn kan vallen voor een wereld in oorlog en dat een gordijn open gaat over een wereld in vrede.
Doe met ons mee om Vrede op Aarde te scheppen op 14 februari 2015

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE