Followers

Labels

Sunday, February 8, 2015

Nederlands -- Cosmic Awerness: Belangrijke Boodschap voor de MensheidRainbow Phoenix                   
Opstijgen naar Ascentie 6 febr. 2015                    
Belangrijke Boodschap voor de Mensheid

Kosmisch Bewustzijn: Waar Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar voor is. Gaat u verder.

Dank u. Vandaag is het 6 februari 2015. Dank u Bewustzijn en welkom. We waarderen uw aanwezigheid om bij ons te zijn voor de Rainbow-Phoenix sessie van 6 febr. 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid werden aangeroepen, maar ook de Wet van Dankbaarheid.
Is er een openingsboodschap of huidig gebeuren waar u over wilt discussiëren voordat we in deze tijd naar de vragen gaan? Dank u.

Dat Kosmisch Bewustzijn een openingsboodschap heeft voor het algemene publiek.
Heel goed.
Dat dit Bewustzijn inderdaad een dringende boodschap heeft te geven, dringend want er moet nu worden herkend en erkend dat bepaalde energieën nu op hun plek zijn, dat de gebeurtenissen die bedoeld werden om de mensheid drastisch te veranderen, onderweg zijn. Dat het altijd het geval is dat dit een progressie is van een punt naar een volgend en daarom dat het punt dat nu bereikt is, zich lang heeft ontvouwen, stap voor stap, laag voor laag.
Dat dit Bewustzijn reeds over het belang heeft gesproken van dit jaar 2015 en van het volgende jaar 2016 als zijnde de tijd waarin veel gebeurtenissen die al lang werden gepland door beiden, zij die al de macht hebben gehad voor zolang maar ook die van de Goddelijke Bron, dat deze plannen die zich al lang hebben ontvouwd, de status van een kritieke massa hebben bereikt, een punt waarin de gebeurtenissen die komen inderdaad schokkend van aard zullen zijn, tot in het extreme uitdagend, dat die van een aard zijn die nogal letterlijk een individu, een gemeenschap of een planeet kunnen vernietigen.

Onderschat niet hoe kritiek de zaken in deze tijd zijn. Dat het jaar 2015 inderdaad nogal snel begon met dat valse vlag gebeuren dat nu bekend is als de Parijse Beschietingen (Paris Shootings) en dat sedert die tijd, enige weken geleden, veel regeringen over de wereld hun bezit meer vast houden, de laatste stappen initiëren van hun plan, een plan dat de uiterste slavernij en vernietiging van de mensheid laat gebeuren.
Dat dit Bewustzijn zegt dat het niet langer het Elfde uur is. Inderdaad dit Bewustzijn zegt dat het zelfs niet langer het Twaalfde uur is. Het Twaalfde uur is al geïnitieerd en is al verder dan enige minuten voorbij middernacht, zoals je wilt. Dat dit betekent dat het nu tijd is voor degenen die al lang grote gebeurtenissen verwacht hebben om hun besluiten en keuzes te maken vóórdat alle gebeurtenissen die misschien tot vervulling komen in dit jaar 2015, dat de tijd voor beuzelen en onzekerheid voorbij is.
De stilzwijgende bijgedachte is daarom dat degenen die al lang geweten hebben dat bepaalde gebeurtenissen zullen komen en op die gebeurtenissen hebben vooruitgelopen, niet langer de tijd hebben om te beuzelen, een wachttijd om te zien of dingen wel of niet gebeuren, want ze gebeuren overal om jullie heen. Ze vinden plaats in de persoonlijke gebeurtenissen van je leven, ze vinden plaats in de plaatselijke gebeurtenissen van je leven, in de regionale gebeurtenissen, in nationale gebeurtenissen, en heel zeker in wereld gebeurtenissen.
De tijd om te vragen of dit zo is, en of dat zo is, wat moet ik doen, is ook ten einde. Wat hier bedoeld wordt is dat terwijl gebeurtenissen zich ontvouwen, zoals die valse vlag in Parijs en andere gebeurtenissen over de wereld, de tijd voor speculatie en op het hek zitten te wachten voor deze soorten gebeurtenissen, voorbij is. Wat zullen jullie daaraan doen? Hoe zul je er mee omgaan. Dat dit Bewustzijn zegt dat de tijd om te beuzelen, te speculeren, zich af te vragen, nu achter je gelaten moet worden, en keuzes die gemaakt worden over wat jij, het individu, aan de dingen in je leven moet doen.
Het uitschreeuwen naar een Messias om te komen en je te redden markeert alleen wat besluiteloosheid en gebrek aan verantwoordelijkheid is door een individu die nog wil worden gered, die dit vasthoudt omdat ze spirituele zoekers zijn die denken dat dit voldoende is, en dat ze niets hoeven te doen om hun eigen vooruitgang verder te helpen, of hun eigen werkelijkheid in deze tijd vast te laten worden.
Nu is het tijd om een streep in het zand te trekken, dat men sterk is in zijn vaststelling om op een wijze te leven die niet de oude wijze is, die niet vertrouwt op of afhankelijk is van anderen die dingen doen voordat men zelf een besluit neemt over wat men moet doen. Want als men wacht op anderen, als men wacht op een Messias of op gebeurtenissen die moeten plaats vinden verliest men de gelegenheid die er heden is om je eigen werkelijkheid te scheppen, om je te verbinden niet alleen met werkelijkheden die worden voorgesteld door degenen met een verborgen agenda en natuurlijk, verborgen doelstellingen, maar eerder om te antwoorden vanuit die plek binnenin die totaal begrijpt, accepteert en gelooft dat wat buiten je is, illusie is, en dat wat binnenin je is werkelijkheid is, jouw werkelijkheid, jouw individuele werkelijkheid.
Dit is een moeilijke plaats voor iemand om in te zijn, want om je leven te leiden in een denk stelsel dat tegengesteld is aan dat wat hen wordt getoond en door het grootste deel van de mensen wordt geaccepteerd is misschien het meest uitdagende van alles.
Om vast te houden aan wat je gelooft en wat je schept is goed en correct ondanks de werkelijkheid om je heen die dit zou betwijfelen, die dit onderuit zou halen, dat is het meest uitdagende van alles voor elk wezen dat spirituele verlichting en spirituele werkelijkheid zoekt. Dat begrijpen is meer voor iemand die gewoon een stoffelijk lichaam heeft dat in een stoffelijke werkelijkheid is gevangen, het betekent dat men zijn leven moet leven in overeenstemming met een geloofsstelsel dat de meesten niet zien of totaal accepteren als correct. Ze kunnen ertoe worden aangetrokken, het kan intellectueel voldoening geven om te spelen met dergelijke concepten maar om dit feitelijk te leven en dat te bewaren wat  waar is, is dat wat de grootste uitdaging voor iedereen is.
Terwijl de mensheid de buitenste gebeurtenissen worden gepresenteerd, heb jij, het individu de capaciteit om die gebeurtenissen te ontkennen, om er dieper in te kijken en er zelfs aan voorbij te kijken en om die te zien als bedrog en bedreiging voor wat ze werkelijk zijn? De tijd om op het hek te zitten wachten is voorbij en men moet nu de ware werkelijkheid willen zien van iemands eigen wezen, van meer dan iemands eigen leven en voordat men hierop wil wachten, om te willen zien wat er gebeurt.
De streep in het zand, op de Aarde, is getrokken. Aan welke kant van de streep zit jij? Kun jij je leven leven in een geloof dat jij het schepper wezen bent in verbinding met spirituele krachten en energieën die een totaal andere agenda heeft met dat wat wordt gepresenteerd aan de gehele mensheid? Heb jij de moed en het vertrouwen om je leven neer te zetten en te zeggen: “dit is het, dit is het leven waar ik in geloof, de energieën waarvoor ik open ben, en niet voor het bedrog van de bedotterij waarin iedereen gelooft”.
Bijvoorbeeld, de kwestie van vaccinatie komt weer naar voren, en dat er een duwen is in de pas voorbije dagen om de massa’s te laten geloven dat het onverantwoord is om niet te worden gevaccineerd. Daarom wordt de aandacht getrokken naar de mazelen epidemie en hoe gevaarlijk die is en hoe de vaccinatie tegen mazelen moet worden gedaan en dat als men deze vaccinatie niet laat zetten of zijn kinderen niet dwingt tot dergelijke vaccinaties dat zij onverantwoordelijk zijn, dat zij zelfs misdadig zijn en dat zij moeten worden gestraft. De meest gerede vorm van straf in deze tijd is de bedreiging dat als jij je kinderen niet laat vaccineren, je hen de plaatselijke school niet kan laten bezoeken want ze zullen geen toestemming krijgen om naar school te gaan als ze niet zijn gevaccineerd.
Velen twijfelen hierover zelfs als ze informatie hebben die duidelijk de waarheid van de zaak laat zien: dat vaccinaties niet alleen gevaarlijk zijn, dat ze bedoeld zijn om de massa’s te onderwerpen aan biologische giften en bewerkingen die de gezondheid kunnen schaden en niet vergroten. Dat die het denken kan verslaven door de nanotechnologie die in de vaccinaties zitten.
Er zit veel druk op mensen die weten van die vaccinaties, maar die nog niet besloten hebben om een standpunt in te nemen en daardoor door anderen kunnen worden gemanipuleerd, specifiek familie en vrienden, die totaal in de leugens geloven die worden gepresenteerd, die deze zaak zien als een zaak van onverantwoordelijkheid als je niet laat vaccineren, om dus anderen in gevaar te brengen. Deze druk is vaak buitengewoon groot en velen willen niet gezien worden als afwijkend, om als niet normaal gezien te worden door hun vrienden en familie. Inderdaad weegt de noodzaak om als normaal gezien te worden meer dan het innerlijk weten over de zaken.
Hiermee bedoelt dit Bewustzijn dat de meesten, zelfs als ze ploeteren met spirituele zaken, druk voelen om te doen wat iedereen doet, omdat dit normaal is en dat zij nog niet zijn voorbereid om een standpunt in te nemen en om geteld te worden, om een leven te leven dat consequenties kan hebben door hun besluit om kinderen niet te vaccineren of dat ze zelf een vaccinatie krijgen, dat maakt hun leven moeilijk en zelfs onaangenaam.
Maar als iemand informatie heeft, die goed en authentiek is en nog steeds de keuze heeft om zich te onderwerpen aan de tiran en aan de demonen die jullie planeet ‘runnen’, dan heeft men later geen excuus om te zeggen: “ik wist dit niet, ik dacht dat die mensen eerlijk waren, dat zij integer waren en dat ik een slachtoffer ben van hun bedrog.”
Er is een tijd waarin degenen die werkelijk spiritueel gemotiveerd zijn een standpunt moeten innemen en nee moeten zeggen voornamelijk en ten eerste in hun persoonlijke leven, besluiten moeten nemen die, ook al hebben die consequenties voor familie en vrienden en zelfs met iemands gemeenschap de dingen onaangenaam te maken; niettemin bereid moeten zijn om op te staan voor wat zij geloven.
Het begint bij ieder mens en met hun eigen keuzes. Dat die ouders die verantwoordelijkheid hebben voor kinderen moeten erkennen dat dit deel is van een overeenkomst die ze in deze tijd hebben met hun kinderen, om voor hen te zorgen, om hen veilig te houden. De zaak om ongemak te krijgen en onprettig te worden is onbelangrijk en irrelevant voor de feitelijke situatie om op te staan en geteld te worden, om je geloof te leven en wat je denkt hoe de dingen nu gebeuren.
Het overblijfsel van 2015 zal gebeurtenissen brengen met grote gevolgen en jullie, het individu, hebben nu de gelegenheid voordat deze gebeurtenissen ook maar plaats vinden om er iets aan te kunnen doen voor jezelf, ziende waar de dingen naar toe voeren en wetend dat de tijd voor directe actie nu daar is voor ieder en elk individu.
Het feit dat het grootste deel van de mensheid geen verantwoording zal nemen, dat zij de slachtoffer-rol willen spelen en de autoriteit zullen accepteren van experts, en van politici en de leiders, van beroemdheden, etc. etc. is geen reden genoeg voor jullie, voor het individu dat meer informatie heeft, om je keuze te maken en om op te staan tegen de tirannen en de demonen.
Dit is geen gemakkelijke boodschap voor velen om te ontvangen, want het grootste deel zal de zaken nog onderzoeken, zij overwegen de dingen nog, proberen te zien of dit Bewustzijn correct is of niet, door gebeurtenissen die buiten henzelf plaats vinden en dat het misschien zo is, als zij resultaten zien en dat resultaten ten slotte iets laten zien waarop ze dan kunnen zeggen: “nu geloof ik het”.
Dat deze boodschap inderdaad een emmer koud water is in het gezicht, want dit Bewustzijn zegt: er is niet langer meer tijd om af te wachten en te zien. Dat jullie, het individu, je keuzes nu moeten maken ten gunste van die diepere overtuigingen en resonanties in iemands eigen wezen. Dat als iemand wacht en ziet wat er gebeurt, dan men dan de boot heeft gemist.
Om op dit moment waarop je je leven leidt in overeenstemming met de spirituele principes van je wezen, die van binnenuit worden gevoeld en geweten, en om dan consistent te zijn om bereid te zijn om de consequenties te nemen van een dergelijk besluit, dat is wat er nu onderweg is, dat is wat er nu wordt gepresenteerd.
De eenvoudige kwestie die men echt zichzelf moet stellen is deze: “Geloof ik in een toekomst die positieve resultaten ziet, die een andere werkelijkheid geeft dan die wat de leidende illusionaire werkelijkheid is waarin ik speel? Kan ik vasthouden dat ik een spiritueel wezen ben die zijn leven leeft met de bedoeling om in een hoger bewustzijn en in een hogere werkelijkheid zich zal uitbreiden, of zal ik wachten om te zien wat er gebeurt?”
Dat deze boodschap, terwijl die zo steunend kan zijn voor sommigen, voor anderen een Godgeschenk kan zijn met de bevestiging van iemands spirituele aard en een bereidheid om de verantwoordelijkheid te nemen om het leven te leven zoals dit reeds in de toekomst is, is precies waarop zij wachtten om te horen.
Het is ieder mens zijn verantwoordelijkheid nu om hun keuzes te maken vóór de gebeurtenissen uit die grote gevolgen hebben. Door dat te doen zal men zichzelf voorbereiden op wat er zich ook ontvouwt, en door een dergelijk resultaat en geloof te kiezen, is men reeds begonnen met de actie om zichzelf in positieve tijdslijnen te zetten waar die gebeurtenissen waarover werd gesproken, misschien verzacht kunnen worden door de energieën waarmee men reeds werkt, die iemand buiten de tijdslijnen heeft gezet van het grootste deel en van de massa’s.
Kan dit Bewustzijn dan tegen iedereen zeggen dat jullie bepaalde chaos en omwentelingen niet zullen ondergaan in de komende tijd? Dat kan Het niet, want ieder moet dit bepalen voor zichzelf, maar het kan wel zeggen dat als men zich nu realiseert dat bepaalde acties zullen worden genomen tegen individuen in de Verenigde Staten, in Engeland, in Australië, in Duitsland, in China, in Rusland, over de hele wereld, en dat men kan zeggen voorbereid te zijn voor wat er komt en vasthouden dat het hen niet zal beïnvloeden op de wijze waarop de meerderheid zal worden beïnvloed of men kan dit laten vooraf gaan, men kan wachten en zien.
Maar als men een dergelijke keuze maakt, heeft men dan later niet het recht om te zeggen: “Ik wist niet dat dit kwam, ik wist niet dat het zo erg zou zijn als dit.” Dit is het probleem met het op het hek zitten te wachten, dat je wacht om te zien wat er gebeurt voordat men kiest aan welke kant van het hek men naar beneden zal gaan.
Dit Bewustzijn zegt dat het tijd is om een dergelijke keuze te maken, om stevig te bevestigen dat je geloof niet het geloof van de meerderheid is, zelfs niet noodzakelijkerwijs het geloof van je vrienden en familie, want jullie zijn de meerderheid niet.
Jullie zijn unieke mensen die de capaciteit hebben en zelfs het recht hebben om anders te kiezen en om te worden wat anders is dan wat er voor de meerderheid is. Als, bijvoorbeeld, jullie in de rol zitten die beschreven is als ouder, die een keuze moet maken om zijn kind wel of niet te laten vaccineren, en dat de consequentie om niet te handelen en om zijn kind toe te staan wel te worden gevaccineerd wat hun ongeluk zal zijn, dat het grote schade zal brengen aan hen, aan de kinderen.
Dat als je gewacht hebt om te zien, zelfs als je informatie had over de gevaren van vaccinatie en over de bedoeling van degenen die beweren dat iedereen moet worden gevaccineerd, dat het in een wet vereist wordt –dat als jullie in die tijd komen waarop het gedwongen wordt en dat je niet begrijpt of ziet hoe het zo kwam, of als je nog steeds handhaaft dat je een slachtoffer bent hierbij en waarom Spirit je niet waarschuwde – dan ongelukkig genoeg, ben je dan iemand die dit soort van levenservaring moet hebben.
Het goede nieuws is hier dat nu de tijd er is, op dit moment, het is de tijd om een keuze te maken en om te zeggen: “Ik laat mijn kind niet vaccineren, om door autoriteiten als doel te worden gebruikt voor hun bedoeling, ook al is de consequentie dat ik mijn kind thuis moet onderwijzen, dat het niet meer naar school kan gaan, wat hoe dan ook toch een indoctrinatie systeem is.”
Met andere woorden, er zullen nu gevolgen zijn voor besluiten die gemaakt worden tegen de manipulatie van denken en bewustzijn die in deze tijd onderweg zijn op deze planeet, en voor een tijd kunnen de gevolgen zeer problematisch zijn.
Maar het alternatief, om iemands kind bijvoorbeeld ondergeschikt te maken aan het programma dat onderweg is om veel levens gevangen te maken en te verwoesten via dit programma van vaccinatie waarvoor bereidwillig is ingestemd en geaccepteerd werd door de meerderheid, is van een meer afzichtelijke en buitengewone aard dan het ongemakkelijke en ongerieflijke die kunnen worden veroorzaakt dan door nu een standpunt in te nemen.
Dat dit Bewustzijn dit nu zal loslaten. De bedoeling van deze boodschap door dit Bewustzijn is om jullie op te schudden, jullie te rammelen en je te doen schommelen, om je te doen ontwaken, jij het individu, die de verantwoordelijkheid heeft om nu keuzes te maken en om de gevolgen van die keuzes onder ogen te zien. Om hier te zien dat jullie in een moment van kracht zitten, persoonlijke kracht, en om je te onthouden van keuzes omdat het ongerieflijk is of onprettig kan worden, dat is niet langer meer een goed excuus.
Het Elfde uur is allang vergaan, het Twaalfde uur is voorbij en jullie zijn nu aan die kant van de reis van de mensheid en van jezelf als individu, waar je je leven moet leiden in overeenstemming met je diepste spirituele begrippen en geloof.
Jullie moeten je leven leiden alsof dat waarop je hoopt, er nu is. Dat er is, natuurlijk, omdat dit een drie dimensionale slow motion werkelijkheid is, een tijdhiaat tussen die keuze om je spirituele wezen te zijn en om dat volledig te zien geïmplanteerd te zijn en functionerend als jouw leven te zien. Daarom is dit een moeilijke tijd voor velen, want zij zullen niet noodzakelijkerwijs de resultaten onmiddellijk zien, omdat de dingen in deze drie dimensionale werkelijkheid langer nodig hebben om zich te ontvouwen.
Maar de dingen versnellen zich, gebeurtenissen nemen sneller toe, de kracht en sterkte van de Goddelijke Spirit die nu tussenbeide aan het komen is op veel verschillende wegen, nemen dagelijks toe. Dat, als men nu kiest zal iemand zich in een positie brengen indien enkele gebeurtenissen naar beneden komen, om niet het effect te krijgen van die gebeurtenissen of meest zeker niet zo sterk de effecten zullen hebben als de meerderheid die zal krijgen. 
Er is een reden buiten de intentie en bedoeling van die elites, degenen aan de macht staan op het punt die gebeurtenissen te lanceren. Dat er ook een spirituele reden is wat betreft waarom dergelijke gebeurtenissen aan het menselijk collectief kunnen gebeuren.

Waarom is er behoefte aan catastrofes, aan oorlogen, zelfs een derde wereldoorlog, aan een economische ineenstorting die iemands veiligheid zal wegvagen? Waarom zou dit worden toegestaan? De verdrietige waarheid is dat de meerderheid niet klaar is of zelfs in staat is om bereidwillig voor zichzelf te beslissen dat zij niet zullen deelnemen aan de leugens en de misleiding die de derde dimensionale werkelijkheid in deze tijd is. Wat in het menselijk karakter bevat is, is die capaciteit om veranderingen te maken als er iets rampzaligs gebeurt.
In feite, voor het grootste deel van de menselijke wezens, is het alleen dat als ze alles verliezen en geliefde mensen verliezen en hun levensstijl verliezen, hun financiële zekerheden verliezen, hun gezondheid en hun welzijn – dat zij ten slotte een punt bereiken waarop zij zich voor verandering openen, want er is geen andere manier naar voren dan om te gaan veranderen.
Velen zullen dit niet verdragen of dit overleven. Velen zullen vallen/falen door de gebeurtenissen waartoe zij hebben besloten om deel van te zijn. Maar voor degenen die werkelijk spirituele wezens zijn, die deze hogere waarheid zoeken en die hogere werkelijkheid, te weten dat je die capaciteit hebt om te veranderen, de capaciteit om niet als slachtoffer te vallen voor de misleiding en het bedrog van degenen met de verborgen agenda’s. Te weten dat er nu, in deze tijd, dat je je beslissingen kunt nemen, dat je kunt besluiten, kome wat komt: “Ik denk dat ik meer dan een slachtoffer ben, ik ben meer dan een slaaf, ik ben meer dan iemand die voortdurend gedumpt wordt door degenen met andere intenties, verschillende agenda’s.”
Dit is de tijd van ontwaken. Niet in zes maanden, niet in zes jaren, maar nu. Nu op dit moment terwijl je deze woorden hoort, terwijl je deze woorden leest. Nu is het tijd om op te staan en geteld te worden, nu is het tijd om te beslissen dat je werkelijk kiest een geloof te leven dat je spirit bent, dat je een schepper wezen bent, dat je deze werkelijkheid hebt gekozen met volle intentie en bedoeling zodat je dit moment kunt bereiken om op te staan. Dit NU en om uit te roepen wie en wat je werkelijk bent, wat je werkelijk gelooft, en het maakt niet uit in deze tijd, met welke gevolgen in de derde dimensionaliteit.
Dat je zelfs verrast bent door dit te bevestigen om zo te zijn, hoe je leven zal veranderen, hoe je leven heel snel deze kern beslissing zal beginnen te weerspiegelen. Maar dit is nog dat wat voor je ligt. Jullie moeten eerst de keuze maken, jullie moeten eerst het besluit nemen, en het is nu de tijd om dat te doen.
Dat dit deze openingsboodschap voltooit, deze publieke boodschap, in deze tijd.
Dank u Bewustzijn. Er liggen diverse uitdagingen voor ons, nietwaar?
Inderdaad zullen er problemen zijn. Dit is geen gemakkelijk proces voor velen, want zo is de diepte van indoctrinatie en hersenspoeling waardoor velen het gewoon te onmogelijk vinden om te geloven wat dit Bewustzijn net heeft gezegd: dat jij het individu, dat elk individu de kracht en capaciteit heeft om het besluit te nemen om geen deel te zijn van het bedotterij spel, de misleiding en de illusie, welke realiteit is voor de meesten. Er zullen persoonlijke uitdagingen zijn, maar men moet bereidwillig zijn om op te staan voor wat men gelooft of om aan de gevolgen ervan te lijden.
Dat er inderdaad een beroemd gedicht is uit de periode tijd in de dertiger jaren en in 1940, een gedicht dat is geschreven door een Duitse priester die zegt: dat het individu niets deed toen men de arbeiders, de joden, de dissidenten gevangen nam, en nu komen ze mij arresteren en er is niemand die voor mij opstaat.
Het is gelijkaardig nu. Dat het tijd is om te erkennen dat er bewijs is, overvloedig bewijs van de intentie en bedoeling van degenen aan de macht, en er is informatie, overvloedige informatie van hoe je dit kunt ontwijken, hoe je uit deze werkelijkheid kunt stappen en niet om iemand te zijn die wordt vastgenomen zoals zij aan de macht dat willen doen.
Dat kan opstaan zijn voor de uitdaging, voor de uitdaging dat iemand geen geld nodig heeft om dit te overleven. Dit is een zeer sterke indoctrinatie en velen huiveren zelfs om te overdenken waar dit op zal lijken als ze banen opzeggen die ze haten om in een waarheid te leven, dat zij zullen doen wat ze voelen te moeten doen om hun verrukking/bliss te bereiken. Zelfs dit, zoals dit net wordt gepresenteerd door dit Bewustzijn zal in velen een antwoord van afwijzing triggeren – dat men niet zijn baan kan opgeven ook al haat men elk moment van die baan, ook al zijn er verschrikkingen om elke dag naar die baan te gaan, men kan die baan niet opgeven, want wat kan er dan gebeuren? De consequentie van een dergelijk besluit kan iemand uitdagen, maar de waarheid is hier het grote principe, de waarheid van iemands spirituele wezen en iemands betrokkenheid met Spirit dit is een zeer grote levenskracht in deze tijd op de planeet.
Dit is altijd zo geweest maar dit werd niet altijd begrepen of geaccepteerd. Daarom echt, de uitdagingen kunnen buitengewoon zijn voor sommigen en moeilijk voor anderen en toch voor weer anderen kan het inderdaad bewijzen dat ze dat zelf maakten, om ten slotte op te staan en om hun geld in te zetten, hun woorden te brengen, waar zij hun mond gaven om te dienen. Als het inderdaad het weefsel wordt van iemands wezen en de fundering van iemands leven, kan het nog bewijzen te zijn wat altijd werd geweten van binnen maar de moed had ontbroken of zelfs de moed van het individu om het zo te laten zijn.
Denk er ook aan dat met de gebeurtenissen die komen, dat als men dit niet tot een keuze wil laten zijn, als men kiest om op deze gebeurtenissen te wachten, dat er desondanks verandering zal zijn, maar het zal niet een verandering zijn die door het individu wordt geïnitieerd, maar eerder een verandering die aan het individu wordt opgedrongen en het zal dan een moeilijker proces zijn dan om in deze tijd dit te beheersen, op dit moment, en het jouw keus zal laten zijn om spiritueel te zijn wat je werkelijk bent, en om open te zijn voor dat wat er komt  als resultaat door dit besluit te nemen.  Om te zeggen: “ja, tegen spirit, ik geloof, ik vertrouw, ik weet van binnen dat dit is wat ik moet kiezen en als mijn leven uit te voeren.”
De tijd om te wachten is voorbij, is vorbei. De tijd om op het hek te zitten wachten is voorbij. Het is nu tijd om je streep in het zand te zetten, om op te staan voor wat je gelooft en voor je principes en om bereid te zijn om de consequenties in het gezicht te zien, steeds wetend dat je juist bent in je besluit om te kiezen voor je spirituele capaciteit als wezen dat hier is door een keuze om door deze tijden heen te leven, zodat die tijden van de toekomst nu kunnen worden toegepast en gelanceerd.
Niemand is hier per ongeluk. Niemand is hier als slachtoffer behalve als ze kozen om dit te zijn.  Ze hebben allen het recht om de keuze te maken die hen zal opheffen en hun geliefden, waar ze misschien verantwoordelijkheid voor hebben, de kinderen. Maar het is een cruciale tijd inderdaad en dat dit Bewustzijn door deze boodschap met opzet te leveren iedereen uitdaagt om serieus te begrijpen hoe belangrijk deze tijd is en hoe belangrijk persoonlijke keuze is, wat betreft hoe ze hun werkelijkheid zullen beleven, die zij zullen binnen roepen. 
Een manier laat actieve deelname zien, de andere passieve deelname. De tijd voor actie is hier, niet passief, niet met een onderworpen wil, of met een slachtoffer mentaliteit.

Dat dit Bewustzijn heel zeker de pot oproert om te zien, zodat de mensen inderdaad zien, dat dingen nu direct onderweg zijn en dat ze de gelegenheid hebben om nu op te staan en om te worden geteld, om hun levensgeloof vast te stellen, hun levenskeuzen, zodat die hen verder zullen dragen, in controle van hun eigen schip, surfend op hun eigen golf terwijl de energieën verder gaan in deze tijd.
Juist, precies. Wordt er nog iets toegevoegd?
Dit Bewustzijn voelt dat het nu voldoende heeft gesproken. Het nodigt natuurlijk vragen uit van hen die objecties hebben, die misschien worden uitgedaagd door wat er vandaag is gezegd, maar dat dit Bewustzijn beschikbaar is als die vragen binnenkomen van degenen die dergelijke vragen willen stellen.
 Vertaling: winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE