Followers

Labels

Wednesday, February 18, 2015

Nederlands -- Cosmic Awareness -- 2015 13 febr. Vertrouw de Opduwers/Aanzetters niet.

Rainbow Phoenix
2015 13 febr. Vertrouw de Opduwers/Aanzetters niet.                      

Vertrouw niet op de Opduwers/Aanzetters. Vandaag is het 13 februari ’15. Nu wil dit Bewustzijn meedelen waarom autoriteiten zo aandringend zijn voor vaccinatie, waarom dit naar het publieke denken is gebracht, waarom het zoveel blootlegging heeft gegeven in de tijd kortgeleden en dat zal verder worden bloot gelegd.  Dit is geen situatie die morgen al zal verdwijnen. Het is deel van het plan van de autoriteiten, van de Krachten Die er Zijn omdat zij hier een agenda hebben, en het is inderdaad belangrijk om te begrijpen wat deze agenda is.
Tegengesteld aan het populaire geloof is het niet om meer autistische kinderen te scheppen. Dit is wel iets dat deel van de agenda is, maar het is niet het meest belangrijke en cruciale element in de agenda. Noch is het om dood te veroorzaken. Dit is ook niet het voornaamste doel noch zelfs om een groot gedeelte te scheppen dat verslaafd wordt aan mind controle door de nanotechnologie. Opnieuw, dit dient wel hun eigen doel maar het is niet de volle reden waarom vaccinatie in deze tijd door regerings-duwers/aanzetters zo wordt aangedreven. Dat men zichzelf moet afvragen waarom is dit zo?

Als deze redenen die net gegeven werden niet de voornaamste redenen zijn, waarom wordt een samenwerkende poging nu dan wel gelanceerd om in deze tijd vaccinaties te krijgen om diegenen dood te verklaren die hun kinderen of zichzelf niet willen laten vaccineren. Waarom is dit zo?
Er moet worden begrepen dat de Krachten Die er Zijn weten wat de mensheid is, ze kennen de potentiëlen van de mensheid. Er moet worden begrepen dat ze zo lang en hard gezocht hebben om de mensheid te beheersen, om hen te dumpen en hen onderdrukt, in slaap en onwetend te houden, om het denken te beheersen door mind-controle, hersenspoelen en door indoctrinatie zodat het de norm wordt die iemand accepteert, door wat hen verteld werd door autoriteiten en experts.
Dezen kennen het potentieel van de menselijke ziel en ze weten nog meer dat dit de tijd van ontwaken is, van uitbreiding van het bewustzijn en het omhoog gaan is buiten hun controle en ligt boven hun grens. Zij begrijpen dit en ze weten dit en ze vrezen dit. Want een verlicht en ontwaakte mensheid zal niet langer lijden aan verslaving, zal niet langer accepteren wat de controle is die er zo lang is geweest. Dit weten zij, dit vrezen zij.
Dit Bewustzijn zegt hier en nu dat de volle reden, de nummer een reden, de voornaamste reden waarom zij willen vaccineren is om de verbinding met Spirit te onderbreken, om zich te bemoeien met de frequenties van de ziel. Dat de collectieve ziel nu op nieuwe niveaus opereert. Dat het menselijke aspect, het eerste focus, het persoonlijke aspect van de ziel nu begint zijn/haar frequenties te verhogen zodat die zich kan verbinden met Spirit Boven en Spirit Binnenin, zodat het zich kan verbinden met de collectieve familie van zijn eigen ziel, elk individu dat zich verbindt met de hoogste waarheid van hun eigen spirituele wezen. Dat dit een proces is dat is gelanceerd, dat onderweg is en die versnelt zich, breidt zich elke dag meer uit, elke minuut van elke dag. Dat de Krachten Die er Zijn dit weten en zij zijn wanhopig om dit te voorkomen, om dit af te stoppen, om dit te beëindigen. Dat de ware bedoeling van vaccinatie is om agenten/stoffen te introduceren die in de vaccinatie zijn bevat, die de frequenties verstoren van de ziel en om de verbinding zelfs nog meer te blokkeren.
Dit is de ware reden waarom diegenen vaccinatie uitzetten, waarom zij dergelijke zaken hebben geïntroduceerd als de mazelen epidemie, alhoewel die zeker geen epidemie is. De Ebola van de laatste tijd, de varkensgriep enkele jaren geleden, de H1N1. Het komt doordat ze wanhopig zijn, dat ze willen blokkeren en zich bemoeien met de zich uitbreidende frequenties van de mensheid en van elk en ieder individu. Daarom de noodzaak om nee te zeggen tegen de injectie, tegen het vaccineren, wordt steeds belangrijker en dringender. Dat zij die het eens zijn met deze vaccinatie, zij die twijfels hebben en zij die zichzelf overgeven aan de vaccinatie, zich overgeven aan het Merk van het Beest, want dat is het wat het is. Het is het Beest dat zijn slachtoffers en zijn slaven merkt, en om dat te doen, als men kennis heeft dat het zo kan zijn en dat het andere effecten heeft die reeds zijn beschreven, dat dergelijke mensen geen excuus hebben en geen terugkeren om te zeggen dat ze het niet wisten.
Dat dit Bewustzijn deze informatie nu introduceert om te laten zien hoe serieus dit plan is van degenen aan de macht, de Krachten Die er Zijn, die wanhopig zijn om hun resultaten te krijgen en om aan de macht te blijven, om in controle te blijven. Ze zijn bereid om de meesten van de mensheid te vernietigen, ze zijn bereid om de spirituele verbinding te vernietigen die bestaat, ze zijn bereid om op nog diepere niveaus te doen verslaven zodat ze aan de macht kunnen blijven en door kunnen gaan om te hebben wat zij zo lang hebben gehad: macht, controle, weelde.
Dat dit Bewustzijn niet hoeft verder te gaan, want het wordt reeds begrepen door het grootste deel waarom degenen aan de macht aan de macht willen blijven. Dat dit Bewustzijn nu wil dat iedereen weet hoe dringend deze zaak van vaccinatie echt is. Want om je over te geven aan dit proces is niet alleen dat het je kan schaden of je een robot maken, maar dat het je ook kan vernietigen en je eigen verbinding blokkeren naar de collectieve ziel, je zielenfamilie, je zielwezen. Zoals altijd zal het ’t recht zijn van het individu om een keuze te maken, het is het recht van het individu om te kiezen, maar begrijp dat de consequenties van keuze veel groter zijn dan eerder begrepen. Het is niet gewoon een zaak van stoffelijke gezondheid en welzijn of emotionele gezondheid en welzijn, mind-controle, gezondheid en welzijn. Het is een zaak van Spirit, een zaak van de ziel zelf. En zij die zich overgeven aan een dergelijk proces doen dat omdat het hun overeenkomst is om langs dat pad te gaan, maar als verlichte wezens, als zij die informatie zijn gegeven, dat dit op ieder de toegevoegde verantwoordelijkheid legt om wijs te kiezen.
Als men begrijpt dat om gewoon te kiezen omdat er druk ligt op iemand om dezelfde keuzes te maken als familie en vrienden om normaal te zijn, dat dit niet langer meer goed genoeg is, en dat het gewicht van het besluit volledig op de schouders ligt van elk individu, en dat zij die weten dat ze spirituele mensen zijn en hier zijn om te evolueren en om te groeien, dat deze druk Goddelijke Druk is. Het is druk van de Goddelijke Bron Zelf en Die zegt opnieuw tegen je:  Kies, sta op tegen hen die zo lang de macht en controle hebben gewild, sta op voor jezelf.
Kom omhoog in verbinding met je grotere, hogere spirituele aard en weet dat dit het keerpunt is, jouw keerpunt, jouw individuele moment om in je macht te stappen. 

Weet dat de consequentie om dat niet te doen, extreem zal zijn, maar dat jou het geschenk is gegeven van de keuze en de informatie die nu aan je wordt gegeven, zodat je deze situatie helpt te begrijpen op een nog dieper niveau, om de ware aandrang en het belang van deze materie te begrijpen.

Dat dit Bewustzijn compleet is, uitgezonderd vragen die de energiegeefster kan hebben voor dit Bewustzijn. Ik denk dat je het doordacht hebben uitgelegd en ik denk dat het veel mensen zal gaan helpen.
“Dank u Bewustzijn, dank u zeer.”
Channeller: Will Berlinghof

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE