Followers

Labels

Thursday, September 30, 2010

ST. CLARE - SWEDISH
ST CLARE VI ÄR VÄLSIGNADE
Kanaliserat av Zilanthrah, 2010-09-22

Hälsningar - våra mest älskade partners i denna upplyftningsprocess. Vi kommer till er denna dag då ni närmar er Fullmånen. Var medvetna om att de inkommande flödena av energier är specifika för att passa de förändringar som ni upplever för tillfället.

Då ni når ett nytt stadium och är redo för er nästa nivå så koordineras flödet av energier för att passa både era individuella och kollektiva stadier. Och med skiftet som äger rum vid varje stadie så låter det energin att förhöjas. Som ni ser, så är det frågan om ett givande och tagande mellan er och energierna som dirigeras från den Centrala Solen då de finner sin väg genom de olika koordinaterna genom universum på sin resa mot planeten Jord.

Ni kanske till och med vill hedra fullmånen, en gång per månad, och samtidigt celebrera era olika stadier av initiering och avslutningar. Ni förtjänar väl att celebrera de många stora förändringarna som ni har gått igenom och fortsätter att gå igenom. De som inte är medvetna om vad som händer har fortfarande ingen aning, men det påverkar ändå varje aspekt av deras liv. Om de bara kunde bli medvetna om varför de känner sig så som de gör, och varför de upplever som de gör. Vilken välsignelse det skulle bli!

Men när som ni tar emot dessa energier och gör era individuella omställningar och kollektivt så sätter det vägen för dem att följa. De har ingen idé om vad som görs för dem. Det ända de behöver göra är att säga ett snällt ord, le mot en obekant person och att göra en mycket liten tjänst varje dag, vilket skulle skapa en öppning i deras medvetande, vilket i sin tur höjer deras vibrationer och det fortsätter att höja deras vibrationer. Det är mycket enkelt, men det finns trots detta de som väljer att inte se och att inte höra. Men det är deras väg, var kloka och låt dem vara, då det är deras val att inte le och säga hej. Det är i dessa enkla handlingar som de kan göra sina val. Om de bara visste …så enkelt, men med deras val, så skapar de så mycket svårigheter för dem själva. Dessa svårigheter tenderar att sedan riktas mot andra. Det involverar att skylla på andra, ett giltighetskomplex skapas; med det är ändå deras sak. Älska dem på avstånd för om ni håller tillbaka kärleken från dessa, så håller ni tillbaka kärleken för er själva.

För de som är välsignade med kärlek i sina liv, om det nu är en partner, barn, föräldrar eller vänner, så är ni de mest välsignade av alla. Och under dessa tider säger vi att uttryckandet av Kärlek för de som ni bryr er om är fundamentalt, för det låter energin av kärlek att växa och växa. Det är som att ge facklan vidare till en älskades hand. De kan ge den till någon annans hand. På detta sätt förstärks kärleken. Det växer, expanderar och sprids. Se hur det sker i jet strömmen, i vågorna på havet som går från kust till kust. Ni vet att vad som är mest väsentligt är Kärlek.

Inflödandet av energi som nu förs in har en så stor Kärlek, en kärleksenergi som aldrig tidigare. Det är för er; omfamna Kärleken som kommer till er från de högsta av platser, då det är ett uttryck av den mest magnifika. Dela det, uttryck det och ge det vidare. Genom att erkänna det så skickar ni det tillbaka till All Som Är.

Och det mest väsentliga, älska er själva för den godhet som ni är. Älska er själva för de brister som ni tar så allvarligt. Slappna av i dessa tider och vet att genom att göra så tar det er igenom svåra tider. Se humor i all som ni kan. Vad finns det i själva verket i era liv som skall tas så allvarligt att det skapar sådan emotionell och fysisk stress? Kom ihåg livets cirkel; den kan aldrig brytas. Det roterar såsom hjulet som är er Stora Centrala Sol. Och ni är vad som utgör detta stora hjul av liv. Er del i väsentliga förändringar som äger rum regelbundet är ojämförliga.

Ni gör det nu. Ni har nått en status av upplyftning och ni är i er upplyftningsprocess. Är det inte något att celebrera? Oberoende av hur olyckliga ni kanske känner er, oberoende hur tragiskt tillståndet för er planet och tillståndet för lidandet av mänskligheten kan se ut, vet att er planet och ni är välsignade med en resa av upplyftning. Smärtsamt som det ibland kan vara, så kan det lika gärna vara glädjefullt, fredligt, överflödande, hoppfullt och kärleksfullt. Då ni har alla dessa beståndsdelar av gudomlighet inom er så kan ni nå inom er och ta dem i besittning när helst ni vill, så varför inte göra så! Le, skratta, skämta, även när ni är ensamma. Skratta åt det, skratta åt er själva. Kom ihåg hur vibrationen av humor lyfter upp och höjer er energi. Och återigen, så uppmanar vi att ni gör allt som kan höja er energi.

Var välsignade, gå i det lugnande Ljuset och vet att det är gjort. Allt går bra i allra högsta grad. Ignorera nyhetsrapporter av alla slag som innehåller rädsla. Ett liv på en planet av rädsla är förgånget. Säg adjö till det. Skapa era egna dagliga nyhetsrapporter av humor, av upplyftande, av lyckliga tider.

Ett löfte har gjorts till er, ett löfte som nu hålls, ett löfte som infrias. Glöm aldrig detta.

Vi ser att ni irrar bort från vägen då och då, en del mer ofta än andra, och det är upp till er. Och allt är del av era val. Ibland kan det förefalla omöjligt att inte irra bort sig. Det är ok.

Vi ser att ni irrar bort er mindre och mindre från er väg. Så ni förstår, ni har gjort det. På det sättet som tid har satts upp i er dimension så förefaller det dra ut i all evighet. Saker kommer att förändras. Ni är medvetna om allt som vi nämner här idag, så detta är bara en liten påminnelse att fortsätta att hålla upp huvudet. Se till Ljuset och njut av ögonblicken. Vänd er till oss för komfort och värme, vi är här och vår önskan är att tjäna och assistera er på alla sätt vi kan. Och vänd er mot de ni har kära, för de ger er en speciell kärlek och stöd till er.

Vet att det finns otaliga varelser från platser långt borta som älskar er och som högt godkänner era resor och vad ni har gjort med dem.

Se dessa nya energier som tiden då gamla dörrar stängdes och ny har öppnats för er att skapa vad ni önskar. Manifestera en djärv verklighet av vad som skall komma. Tillåt inte er själva att öppna de dörrar som redan är stängda. Håll er till de öppna dörrarna med möjligheter, för de är enorma och fulla av hela skapelsen. Det är upp till er att välja vad ni ser när ni öppnar och går igenom den dörren. Ta allt som är godartat i er nya början och älska det. Uttryck och omfamna er kärlek för era egna skapelser.

Jag är St. Clare. Vid denna speciella ögonblick var det dags att återknyta med denna person för att ge stöd och värme. Vi är medvetna om och glada för att andra skall identifiera med dessa ord. Allt är väl.


Zilanthrah - www.starportearth.org

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE