Followers

Labels

Saturday, May 7, 2011

SVENSKA: Hilarion 1-8 Maj, 2011

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
1 maj – 8 maj, 2011

Mina älskade,

Arbetet fortsätter. Det kräver nu er stadighet med att hålla den högsta visionen för Jorden och allt på henne och inom Henne. Behåll er centrala kärna av identitet och tappa aldrig siktet av er anledning till att vara här, för det är nu dags att låta ert Ljus skina fram, och för att frigöra de sista resterna av er personalitet av självt och låta ert Högre Självt manifestera inom och genom er. Kärlek i era hjärtan skiner nu igenom med gyllene vit renhet och det är vad ni är menade att låta gå igenom er till Världen runt er och när ni gör detta så strålar ni och berör varandra med kärleken av Kristus inom er.

Detta är tiden ni har väntat på och ert ändamål uppfylls nu. Var och en av er kanske aldrig blir erkänd för det Ljus ni för in, i vilket fall som helst, så utan er närvaro här skulle förändringarna på er Planet bli alltför förskräckliga. Genom er närvaro så har ni gjort en stor skillnad och ni GÖR fortfarande en skillnad. Genom era gemensamma krafter vid lämpliga tillfällen så kan Ljuset, skapat av och genom er, medföra det högsta utfallet för alla, och det gör så.

Var förvissade att allt som händer för in det största och högsta goda för alla även om det svårt att se det i manifestation då ni upplever förändringarna i era personliga liv. Var i frid, Mina Kära, och behåll ert lugna accepterande av vad som händer, med kunskap om att det medför det högsta slutresultatet för Jorden och alla och allt på och inom Henne.

Er inre styrka, motståndskraft och mod, vilka alla är gåvor från det andliga, kommer att fortsätta att leda er, ett steg i taget in i större och större mottagningar av Ljus. Då dessa mottagningar inträffar kommer ni att uppleva en fluktuering av större och mindre energier i era fem kroppssystem.

Då energin är stor så kommer kreativiteten att blomma fram och sprida sig inom er. Många nyttiga arbeten kan utföras under dessa tider. När er energinivå är låg så är det tid för att vila, beakta, meditera och integrera allt som ni har fått. Er inre tillväxt fortsätter och genom att arbeta med energicyklerna så uppnår ni ett större medvetande och lugn för att kunna assimilera och använda er av dessa energier. De bland er som är öppna kanaler, som vår Skrivare, kommer ibland att ha det svårt att hitta energin som krävs för att föra igenom våra meddelanden och när detta inträffar så skapar det en energiförlust som kräver omedelbar vila och sömn. Vi ber om er förståelse för när detta händer och våra meddelanden försenas, för vår Skrivare genomgår också extrema transformationer inom hennes fem kroppssystem som ni alla gör. Ibland kan meddelanden inte komma fram i tid på grund av dessa inre transformationer.

Ja, det är svårt, och ja, ni är alla högst kvalificerade att arbeta igenom dessa transformationer, tillåt bara omvårdnaden och medlidandet för er själva, vilket krävs, och ära er själva då ni har låg energi med vetskap om att det är tillfälligt. Vet att de inkommande högre energierna skapar en känsla av sömnighet i de flesta av er, inledningsvis, och genom att arbeta igenom dessa cykler och genom ärandet av behoven hos era kropsselementarer så kommer ni att fortsätta att göra framsteg.

Vi är alltid med er, oberoende av var ni är. Våra förbindelser är väl etablerade och mycket kommunikation inträffar mellan oss inom de inre dimensionerna. Vi är En.
Till nästa vecka…
JAG ÄR Hilarion

Marlene Swetlishoff – www.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE