Followers

Labels

Monday, May 9, 2011

SVENSKA: Hilarion 8-15 Maj 2011


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
8 maj – 15 maj, 2011

Mina älskade,

Ert vackra ljus ökar i intensitet och lyser allt mer upp er planet. Den situation ni nu går till mötes, innebär att många av er upplever en energibrist och utmattning, och har ett stort behov av att vila er och hämta krafter. Vi vill även att ni skall känna till att er trötthet kan bero på att ni rest till andra flerdimensionella riken medan er fysiska kropp varit i ett vilotillstånd. Syftet med dessa resor är att delta i möten och överläggningar. Detta är en spännande tid, och många av dessa möten syftar till utökat samförstånd.

Ni skolas nu var och en i att lära er att lyssna till hjärtats röst. Detta innebär att hjärtchakrat öppnas allt mer. Då ni är många som ej är medvetna om detta går ni omkring och känner er spända och oroliga. Känslomässigt kan ni uppleva er mera sårbara och ömtåliga. Detta beror på att ni ej längre har samma skyddsbarriär runt era hjärtan. Resultatet av denna process blir att ni känner allt mer för er omgivning, och ni kan lätt bli mycket berörda. Er empatiska förmåga expanderar allt mer till att omfatta områden som den ej omfattat tidigare.

I takt med dessa tilltagande känslor av medlidande, nåd och förståelse kommer även behovet av att dela med sig av dessa känslor till sina medmänniskor att öka. Den Kosmiska Kärleksenergin fortsätter att tillta i intensitet. Det sista året har ni nu utökat ert energifält, era ljuspelare växer för varje dag. Försök att uppnå målet 12 fot i omfattning. Öva er gärna i detta dagligen. Det är viktigt att ni känner till att processen med att rena era kroppar fortsätter.

När solar plexus berörs av detta kan ni komma att uppleva känslor av ångest och spänning. Era celler genomgår ett ljusbad, och blir genom detta renade och förnyade. Era kroppar kommer att utstråla ljus. Ni kan i en mörk omgivning förnimma att ni består av ljus. Många saker/processer förändras långsamt andra ändras snabbt. Detta beror på varje persons egna val och tidigare erfarenheter. Det finns alltså inga fastställda regler för alla. Var och en har sin egen väg att gå. Vissa händelser är dock universella.

Fortsätt med hängivenhet de uppdrag ni valt att genomföra. Kom ihåg att vi finns med er och följer er hela tiden. Vi kommunicerar regelbundet med er. Detta har nu blivit lättare för oss att göra eftersom ni börjar känna igen närvaron av oss allt mer. Fortsätt att samlas till meditationer, världen över, och sänd er energi, ljus och kärlek till planeten, och jordens alla länder. Som ni vet behövs det väldigt mycket i dessa tider….

Till nästa vecka….

JAG ÄR Hilarion

Marlene Swetlishoff – www.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Kerstin Björk - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE