Followers

Labels

Sunday, May 1, 2011

SVENSKA: HILARION 24 APRIL-1 MAJ 2011


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff

24 april – 1 maj, 2011

Mina älskade,

När som energierna flödar in med alltmer intensitet så kommer ni att finna att ni upplever många multidimensionella stunder som förefaller att infalla samtidigt med era normala alldagliga sysselsättningar. Plötsligt kommer ni att inse att ni vara ”borta” och föra er själva tillbaka. Det är en indikation att ni tillgodogör er de högre energierna och för dem in mer i linje med era fysiska fordon. Det är viktigt att behålla en balans under dessa tider och att fokusera er på att vara i linje med tidtabellen för den Uppstigna Jorden är ytterst viktigt. Ju fler bland er som gör detta varje dag desto starkare blir energierna att införa denna verklighet för var och en av er, då er kombinerade energi skapare ett utrymme för ett större antal själar som kan väckas upp söka Ljuset.

Var och en av er är nu en sammankopplad ljusledare för de högre Kosmiska energierna som går igenom er fysiska kropp och in i den kristallina kärnan av Jorden. Det finns en större synergi som flödar mellan er och Jordens energier och Moder Jord/Fru Gaia är djupt tacksamma för de extra ansträngningarna som görs under denna gynnsamma tid att sätta intentioner och be om att verkligheten med den Nya Jorden blir till. Håll alltid ett utrymme för frid, kärlek, glädje och harmoni inom er själva, för det är högst viktigt att hålla det förankrat in i Jorden vid denna tid. Bekräfta dekret dagligen och be att förskjutningen in i de högre dimensionerna av medvetande och Ljus äger rum. Detta är högst väsentligt för er att göra.

Arbetet med att lägga er i fas med ert Högre Självt går framåt och stora framsteg görs vid denna tid. Det är viktigt att hålla ett fokus på att föra in ert Högre Självt och Storslagna JAG ÄR Närvaron. Be om att er kropp prepareras för att ta emot en större del av Kristet Kärleksenergi då det spirar ned mot Jorden. Öppna era hjärtan till denna upplevelse och känn glädjen av helhet, integration och välmående.

Kommunicera verbalt med ert Högre Självt, om möjligt på en daglig basis, för att etablera kommunikationer vid de Högre nivåerna, för som med allt annat, så måste ni odla och träna ert sinne och kropps elementaler att göra som ni vill.

Vi ber att ni dagligen uttalar den ”Stora Invokationen” under denna vecka nio gånger varje gång. Detta kommer att hjälpa er att förankra de nya energierna med större lätthet och nåd. Vet att när som ni gör detta så tilltar era ansträngningar tusen gånger om och vi i de Uppstigna Rikena förenar oss med er, och änglarna sjunger tonerna som för in upplinjerandet med det Galaktiska Centrat. Tillåt er själva att känna och uppleva lycksaligheten i dessa föränderliga tider och tillåt renandet och transmutationen att fortsätta inom er själva. Allt är i Gudomlig Ordning, Mina Kära, det Stora Arbetet fortsätter.

Jag ÄR Hilarion


Den Stora Invokationen

Från punkter av Ljus inom Guds Sinne
Låt ljus flöda fram in i människans sinne
Låt Ljus nedstiga på Jorden
Från en Kärlekspunkt i Guds Hjärta
Låt Kärlek flöda fram människans hjärtan.
Må Kristus återkomma till Jorden
Från centrat där Guds Önskan känns till
Låt en målsättning styra människans viljor
En Målsättning som Mästarna känner till och tjänar.
Från centrat vilket vi kallar människorasen
Låt Planen för Kärlek och Ljus falla på plats
Och må den stänga dörren mot där ondska bor.
Låt Ljus och Kärlek och Kraft återinföra Planen på Jorden.Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE