Followers

Labels

Monday, May 2, 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 6 april 2011


Kanaliserade av Tyberonn
6 april, 2011


Hälsningar Käraste, Jag är Metatron, Herre av Ljus. Jag hälsar er alla i Ovillkorlig Kärlek!!

Mästare, ert liv är en magnifik resa av evigt fortsatta utforskningar. Många av er inom metafysik är bekanta med uttrycket, ”Ta er Makt, Stå i er Sanning. Detta är i högsta grad lämpligt, för Kärlek kräver i själva verket en nödvändig komponent av stor styrka. Både makt och kärlek är vetenskaper och konst som många av er tillägnade många liv för att lära sig. Ni har haft liv tillägnade att tjäna för att lära aspekter av kärlek, och därmed sätta andra framför er själva, och under en process av ofta upprepade aspekter av själv kärlek, självvärde var något missförstått och förminskat.

Ni har haft många livstider tillägnade att utveckla kärlek och utveckla styrka. Ofta blev det ganska polariserat. I sammanförandet av de två, så måste nyanserna av makt bli förfinade och i själva verket skiftade. Ni förstår att inom dessa så kommer återvinnandet av vad som kan kallas själfragmentering uppnås via stor ansträngning föras in i Mer-Ka-Nic harmoni. Och då Mina Kära, när de två segmenten av Makt och Kärlek är integrerade så uppstår en ny process för att förfina de två, och det är komplicerat.

Denna förfining är då ”Trädgården av Makt och Kärlek”, och det kräver den extrema destilleringen av kunskap till vishet. Ni kan se att varje nivå av avancerande skapar ett nytt paradigm, och varje nytt paradigm för med sig än mer komplexa pussel att lösa. Utmaningarna för någon som är på randen till att bli mästare är helt klart mycket annorlunda och mer komplicerade än för någon som är vid de inledande stadierna av ett liv i dualitet.

POLARITET AV KÄRLEK OCH MAKT

Och det är oundvikligt att när ni når accelererade stadier så kommer ni att tvingas att göra val vilka är mindre omedelbart uppenbara. Det är ofta inte längre uppenbara val mellan vad som kan kallas ”kärlek och hat” eller ”godhet och ondska” på de mest subtila sätten, valen förskjuts till mellan Kärlek och Makt. Varje nivå som ni har uppnått för er in i högre riken, högre dimensioner och i själva verket så är polaritetsparadigmen olika vid varje ny nivå. Ni förstår, Kärlek och Makt är kanske de mest tilltalande och komplicerade av livets lärdomar. Sann Makt existerar inom härligheten av KÄRLEK. Men den synbarliga paradoxen är att Kärlek också kräver viljestyrkan att fullborda livet i dualitet.

MIDNATT I TRÄDGÅRDEN AV MAKT OCH KÄRLEK

Så mästare, vi säger er på er avancerade väg mot fullbordan, att var och en av er kommer att stå inför en skiljeväg, en avgörande sublimt val av riktning som kommer att antingen föra er framåt eller på en cirkulering tillbaka igen till samma beslut i ett nytt vägskäl. Det är inte det enkla valet mellan ondska och godhet, utan snarare valet mellan illusorisk Makt och den sanna vägen av Kärlek. Och så ofta tas vägen av illusioner långt innan det inses att så har gjorts. Det är därför att vad som är lämpligt för en nivå av tillväxt, när väl fullbordad, så är det inte nödvändigtvis bäst lämpat för nästa nivå.

Det finns vissa mellanliggande resor under vilka kravet på att utveckla viljestyrka absolut var det rätta valet. Det var ett val av ”sant eller falskt”, men nu blir testandet mycket mer komplext. Det är en flervalsfråga med en uppsats… och alla de givna alternativen innehåller en del av svaren, men bara en innehåller er fulla Sanning. Gryningen för år 2012 är vad som ger det hela liv, den elfte timmen innan midnatten av den upplysande morgonen. Det är Midnatt i Trädgården av Makt och Kärlek.

I stöpningen av Upplyftningen så finns det inte alltid två vägar att välja mellan i vägskälet. En enda väg kan öppna sig mot ett flertal korsningar, och inga av dem är klart markerade. I enlighet med detta så har många av er som är på en mer avancerad resa haft serier av liv (inom multidimensionella tidshologram) som har följt bestämda ändamål runt omkring den fokuserade studien av Kärlek och Makt, antingen den ena eller den andra. Dessa liv kan bli drastiskt annorlunda och separerade sekvenser av erfarenhet, och många av er har nu uppgiften att förbinda de två under de slutgiltiga stadierna av tillväxt från lärdomar.

Med andra ord, det finns specifika uppgifter att lära sig under ett liv för att skapa maktansvar vilka är parallella inom de två separata serierna hängivna åt att lära sig aspekterna av Kärlek i en serie och Makt i en annan. Dessa två tar ofta sådana olika själsvägar att det jordliga uttrycket och experimentering av dessa två kan kontrastera så kraftigt att vad ni kan kalla själsfragmentering kan uppstå, och gör så.

Som en illustration, många av er har haft en serie av liv inom prästerskapet. Liv av tjänst inom världar för munkar, systerskap, prästliv etc. etc., där fokuseringen är på att lära sig ödmjukheten och fördelarna med att tjäna andra på ett öppet kärleksfullt sätt. Och sedan har ni också, i vad som uttrycker sig självt helt annorlunda, haft en serie av förbundna resor i utforskandet av makt, då ni är i ledarroller av nyckelkaraktär. Dessa liv kan vara som härskare, ledare inom myndigheter eller företag, medlemmar av styrande dynastier och som folk av oerhörd kommersiell rikedom.

Det är en intressant aspekt i dessa filter av dualitet att ert uttryck av er personlighet i dessa två parallella studier ofta är så tvärt olika och motsatta att det är en separation av medvetandepolaritet mellan de två. Detta händer på ungefär liknande sätt, dock av andra anledningar, under era manliga/kvinnliga resor. Människan tenderar att anse att de flesta av deras liv är antingen som kvinna eller man. De flesta mänskliga män erkänner inte eller kan inte relatera till de många liv de har haft som kvinnlig form, och tvärtom. Det är en separation i 3D.

Och så denna differential inträffar än mer starkt under era liv med inlärning ansvaret som kommer med Makt och inlärning av nyanserna i Kärlek. Båda är så allomfattande att helt olika miljöer och astrologiska mönster väljs för dessa två polaritetslektioner, och en själsavskiljning separerar de två, vilket kräver att de två förs samman igen.

LIV I TRÄLDOM OCH LIV FÖR ATT HANTERA MAKT

Som vi har sagt, eftersom ni alla behöver lära er att älska och också skapa med ansvar, så planerar ni och genomför två separata livsserier av erfarenheter av makt och livsserier av kärlek under vilket fokuseringen av studien och upplevelsen kan bli så helt annorlunda att de blir extremt polariserade.

Personligheterna inom båda utvecklar sig så annorlunda i vissa fall att vad vi skulle kunna kalla en själsfragmentering eller själspolarisering synbarligen uppstår inom det multidimensionella hologrammet av era olika liv. En del av er skulle bli ganska så chockade av dessa ytterligheter. Många av er i ert spirituella sammanhang skulle känna er illa berörda av de uttryck för personligheter ni har upplevt för att lära er hantera makt, och tvärtom. Därför själfragmenteringen… men allt måste dock bli harmoniserat och återhämtat och förenat till själsharmoni. Det goda i varje måste väljas och det som inte tjänar någon funktion frigöras.

Detta återhämtande och harmoni måste infalla. En process för detta lärs ut i Mer-K-Va fasen, den andra nivån av den Mer-Ka-Na kristallina Ljuskroppen, likväl som den tredje. Därför att då ni når de mer komplexa stadierna i era livstider så förenar ni de två serierna av studier tillsammans med den nuvarande erfarenheten. Detta utgör en stor utmaning, för vid olika tillfällen kommer ni till algoritmiska ”vägskäl” på upplysningens väg där ni måste välja mellan de två riktningarna.

Ett vägskäl dyker upp och det förefaller er att vara rätt i båda riktningarna. Vägskälet är mellan Makt och Kärlek, och båda är nödvändiga mina kära. Så beslutet är vilket som har förtur, och den lärdomen är den svåraste ni kommer att träffa på. Kärlek betyder inte att låta någon annan tramp er på tårna, och Makt betyder inte trampa andra på tårna, som är i vägen när ni är säker på att ni har rätt.

TVÅ EGGIGHETEN AV LEDARSKAP

För de som uppnår inflytelserikt auktoritet inom spirituellt ledarskap så blir beslutsprocessen mycket mer kritisk då ett ansvar krävs för att genomdriva sanningen för att bevara vad som har lärts. Inflytande, är det två eggiga svärdet av spirituellt ledarskap och det måste bli härdat och alltid nyttjat i vishet. Ni är alla gnistor av Skaparen. Ni är alla samma familj och bestående av Gudomligt Sinne. Så, kom ihåg när ni för er framåt att kärlek är en frekvensiell nyckel som aldrig kan glömmas bort. Det kommer dock att finnas tider när alla människor glömmer bort. Och jag talar till er alla i den frågan.

Att göra som man predikar är ytterst väsentligt i spirituellt ledarskap. Dock när ni för er framåt så är fällorna svårare att se, och stundvis kan ni vara mindre tålmodiga med andra utav en annan uppfattning och med ringare utveckling. Och det är i sig självt ett tillfälle för testande och tillväxt. Vi bönfaller er att inte sätta er själva på en tron och glöm inte bort de som inhyser vad som kan förefalla vara dunklare utrymmen i hjärta och sinne. Fördom inte så snabbt de som försöker att pålägga er tvivel eller peka finger mot fel som andra har begått, även då de som anklagar vägrar att se felen inom sig själva.

Och medan vi inser att detta är lättare sagt än gjort så vänd er inte bort från konflikter så snabbt och själv rättfärdigt att er brådska och omedelbara reaktion förblindar er till den större sanningen. Ta tid att se över er själva och gör så från en ståndpunkt av lugn. Är det inte så att en av era Fyra Överenskommelser säger att ”Aldrig ta något personligt?” Det finns vishet i detta. Vi vill dela med av oss av en annan pärla av skarpsinne, och ta ett ögonblick och beakta djupt det följande: Vishet uppstår inte automatiskt genom att enbart ihopsamla kunskap, oberoende hur stort. Utan det kommer genom en intensiv destillation av själv översyn i rena tankar utan fördomar.

Sann vishet kan bara uppstå i tillstånd av icke emotionell utvärdering av era upplevelser via ståndpunkten av er inre tredje person! Och för att göra detta måste ni filtrera bort de olyckliga och omedvetna uppfattningarna associerade med erfarenhet i ett sinne av tredje dimension. Förstår ni? Det är förskjutning av uppfattning. I själva verket så kommer ni alla vid en viss tidpunkt att påträffa denna konceptuella förskjutning som en subjektiv upplevelse av ett klart sinne när ni inträder i den femte dimensionen. Det kommer att träda in som en ren opåverkad tanke och kännas som en uppfriskande och uppiggande våg. Det är en vibrations matris i femte dimensionen som var och en av er måste erkänna och sedan vårda. För det är mekanismen som för bort er från den guldsmyckade buren av gömda ego-förstoringar. Och när ni blandar livstider i Makt och Kärlek så kommer ni alla att ha vissa hinder att rensa ut, som ni inte har förstått var blockeringar alls, då i 3D lärdomar så kan de ha tjänat er genom att införa en viss kunskap för tillväxt.

Detta kommer oundvikligen att inträffa då ni återför era erfarenheter av Makt och Kärlek i olika tidigare liv till ett. Det kommer att infalla som ett ögonblick av klarhet. Det kommer in som en kristallin våg, en blå tsunami i ett fält synbar superkonduktivitet som utforskas och upplevs inom Mer-Ka-Na.

DEN EVIGA RESAN AV INTEGRITET

Men denna bedrift kräver ett fokus och ansträngning i förening. Som vi har sagt till er så många gånger, spirituell tillväxt och spirituellt ledarskap är en resa och inte en slutmål. Det kräver en konstant självöversyn och kalibrering för att vidmakthålla.

Så många har genom tiderna felat när makten av ledarskap leder till en obalans av ego. För i själva verket så kan märren av MAKT förblinda och kasta av ryttaren och leda med sin hastighet mot klippiga vägar och olyckliga marker. Ni kommer alla att frestas av den förförelse som makt ger, ni alla … särskilt när ryktbarhet och berömdhet kommer i spel. När självförhärligandet av ego startar så gör det ofta så genom ett gårdsfönster som har lämnats öppet, och inte är uppmärksammat, eftersom det inte var er intention.

Ett tecken på detta är när att ha ”rätt” blir mer viktigt än kärlek. Och Mästare, infiltreringen av ego i energifältet är så subtilt att fallet inte uppdagas av individen. Hur många av era krig har inte förts i en nedåtriktat spiral av förstörelse av så kallade religiösa grupper, som slåss över dogmen av vad som är ”heligt”, och vems Sanning som är den verkliga Sanningen. Mästare, ödmjukhet är nyckeln. Ta aldrig er själva så allvarligt att ni tappar siktet för er egen mänsklighet inom dualitet.

DEN SPIRITUELLA ”PETER PRINCIPEN”

Vi vill säga er att ett obalanserat ego är oundvikligen missdådaren som skapar på ert uttryck sätt den Spirituella Peter Principen. Er ”Peter Princip” i business och företag säger att man kan höjas upp till sin nivå av inkompetens. Det som får någon promoverad vid en nivå utgör grund för avskedande på nästa nivå! Med ett visst omstuvande av syntaxen så säger vi att i Spirituell Tillväxt så växer människor ofta till sin nivå av oerfarenhet, och denna oerfarenhet kan ofta leda till ett tillfälligt fall från nåd.

När ego leder till arrogans och så inträffar en elektrisk kortslutning vid basen av aura fältet. Det behövande 12-20-33 kretsen kopplas då bort, signalen av en klar kommunikation till det högre självt är då förlorad, bortbytt mot olika vågor av statisk energi och inbrytningar. Makt är en stor frestelse och förförelse. Så många metafysiska och spirituella ledare blir beroende av smickret och beundran. Och när detta inträffar så sker en subtil förskjutning vid vilken de förlorar sin 13-20-33 krets och inte bara så fastnar de utan till och med så drar de in energi i en nedåtgående spiral.

En skugga faller mellan kanterna på vägen mitt emellan då det gäller att behålla den perfekta balansen av Kärlek och Makt med ego och ödmjukhet. Kärlek måste alltid vara nyckeln och den slutliga visheten är att lära sig att gå upp i Kärlek, det för med sig en enorm Makt och det är Makt av den högsta formen. Men att höra Sanningen i Ord är inte samma sak som att lära sig och uppleva Sanningen.

Så, då ni gör framsteg så är det i sanningen en gåva att ”försök och misstag” tillåter er att se era felsteg. Var och en av er kommer att begå misstag, men i dessa felsteg i tillväxt så är det ytterst väsentligt att alltid vara snäll med sig själv, och också att hjälpa andra på sin väg. Vi säger med säkerhet att när ni går över era liv vid ett senare stadium av återblickande så kommer ni att blir förskräckta av den resa som ni har tagit. Ni kommer att förundras över de synbara svårigheter och personliga tester och under ert återblickande så önskar ni att ni hade varit mer medveten av skönheten runt omkring er, och förtjusta över lyckliga sammansättningar av de intrikata testerna som förefall högst svårartiga. Så ta tid i NUET då ni går framåt för att enbart glädjas åt ert VARANDE.

URSKILJNING ÄR NYCKEL FÖR EN MÄSTARE

Det finns många inom metafysik som bär en hel del av spirituell kunskap som utvecklar en iver att dela med sig av denna kunskap. Medan detta i sig självt är en positiv attribut så är det nödvändigt att undvika ego fällan av att sätta sig upp som en Guru eller vara en bättre spirituell ledare än en annan. Det är korrekt att göra mysterierna kända, men var och en måste dock använda sig av individuell urskiljning för att finna sin egen inre röst. Tiden för en guru är passerad. Var och en av er uppmanas nu att vara er egen guide. Urskiljning är nyckeln. Om det inte stämmer så förkastas det.

Målet är att utveckla Gudomlighet inom självt. Målet är inte att kanalisera Uppstigna Mästare eller Änglar utan att kanalisera er egen inre Gudomlighet. För att vara klar, det finns i högsta grad själar som kanaliserar Uppstigna Mästare och Änglar, men detta kan inte uppnås utan att först kanalisera Gudomligheten av Självt, och tillgång till Mästaren inom er är allt som behövs eller krävs. Ni är GUDAR.

Så vi avslutar denna analys i skarpsinne av SANNING: Individuell urskiljning är för evigt nyckeln, för en mans sanning kan vara en annan mans tokeri. Och det sätt på vilket ni harmoniserar flertaliga sanningar är en stor test av spiritualitet.

AVSLUT

Vissa livstider är mer strategiskt placerade för ett stort steg framåt. Ni är i en sådan position för närvarande. I enlighet med detta så är den nuvarande upplevelsen för många av er mer redo för kritiska framsteg. De myriader av frekventiella resonanser och de utökade energierna av Upplyftningen gör att det är så.

Era vistelser på Jorden är underbara tillfällen för att upptäcka och utforska vad som finns inom och utom er. Ni är på en utsökt odyssé av algoritm. Den tredje dimensionen tjänar till att assistera er att föra er högre och går på så sätt hand i hand med det algoritmiska pusslet genom att göra det lättare och framkallar den utåtriktade manifesteringen av inre ande genom det frontala hjärnsinnet.

Oktaverna som är tillgängliga i den tredje dimensionen är poängterade i ert inledande kvardröjande och kampanjer på Jordeplanet. Men då ni går framåt måste den tredje dimensionen ge plats åt de högre kristallina oktaverna i den femte dimensionen för ett sant framåt skridande mot Mer-Ka-Nic ”harmonisk upplysning”.

Då var och en av er går framåt spirituellt och med vishet så påskyndas vägen mot mer komplexa och utmanande vistelser och polariteten blir av en förändrad sort. Vägvalen blir mindre polariserade på ett uppenbart sätt. Klarheten mellan svart och vitt blir lite mer utav en grå färg, och större tankar krävs för att utfinna den sanna vägen för en Mästare.

Det största Makten är Makten av Kärlek. Älska er själva och älska varandra, för enheten av KÄRLEK är en storslagen och vacker bedrift för mänskligheten i smått och stort. Mästare, vet att vi är med er för evigt och vi ärar er på denna underbara resa.

Jag är Metatron, Herre av Ljus, och jag delar med er dessa Sanningar.

Och så är det…


Kanaliserade av Tyberonn – Tyberonn@hotmail.com - www.Earth-Keeper.com


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE