Followers

Labels

Monday, May 9, 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011


En kallelse till uppvaknande: Saint Germain, 5 maj 2011

Mina Kära, det är en fråga av stor vikt som jag vill prata om med er idag. Det handlar om det som kommer för er alla i de tider som stundar. Om tiden nu känns som ni är i virvelvind så säger jag att ni på sätt och vis har rätt. Virvelvindarna av tromberna på jorden och jordbävningarna som skakar och gungar jorden är bara bitar och delar av revolutionerna som äger rum inom kropparna av Gaia och er alla.

Ja, jag säger er alla, för utan att känna de fysiska utbrotten som kastor omkull delar av er kroppsstruktur så blir ni energetiskt renade från all sörja som kom sig av utvecklingsprocessen ni har genomgått på jorden sedan ni först kom hit. Detta orsakade vissa störningar i era liv likväl som på och inom den närliggande inre sub-strukturen av jorden.

På grund av detta så rensar de rena ljusenergierna, vilka kommer till jorden och till er alla, sörjan och tillåter en fortsättning av frisläppandet, tills att det inte finns något mer som kan bland sig i upplösningen av dualitet som ni har levt med. Nu är tidpunkten för när ni kommer till ett inre lugn och yttre skimmer som kommer att ljuda över hela universum på ett sätt som aldrig tidigare har uttryckts.

Jag säger detta därför att när ni tidigare var i universum på de olika planeterna och i de olika uttrycken av er varelse hade ni inte än samlat ihop och fört till er varelse den erfarenhet som ni nu har uppnått på jorden. En del har tagit dessa erfarenheter med sig mellan livstider och in i kosmos och applicerat dem på andra erfarenheter som ni hade uttryckt innan ni kom till jorden. Ni har gjort detta för att strömlinjeforma totaliteten av vad ni för till er varelese, och därför allt det som existerar.

En del av er kanske frågar, ”Varför kommer nu alla djur, även insekter, samman på ett sätt som inte orsakar någon skada mot varandra, utan en hel del kärlek? Jag säger nu att det är därför allt liv, i alla dess former, lyfts upp på ett sätt som vittnar om Enheten av allt som existerar. Det är nu som detta kommer tillbaka och in i ett tillstånd av total harmoni och kärlek som förs fram i allt som uttrycks.

Jag ser er alla nu i denna livstid av utveckling på er planet i drägget av fullbordan i rätt tid för det som nu äger rum. Jag säger rätt tid för med utrensandet av sörjan av dualitetens uttrycksuppbyggnad i er varelse så ser vi plötsligt det totala uttrycket av det som ansågs vara verkligt vid en viss tid och samtidigt icke-existerande vid en annan tid. Det är själva anledningen till att ni undergår denna transformation just nu. Ni kan nu se på en medveten nivå varför detta äger rum på detta sätt, istället för att vänta i tidigare liv för att se de olika exemplen av vad ni är kapabla till. Det är en fråga om att kunna se den verkliga Ni i ljuset av den gamla iden av er.

Ni är så välsignad i detta avseende, för nu kommer ni att kunna ta er an vad som kommer till er under de närmaste månaderna, först och främst, men också under de kommande åren, dvs vad det betyder att kunna se hela bilden och samtidigt kunna ta er an vad som ligger rakt framför er i det ögonblicket. Ni kommer att kunna se vad ni tidigare har tittat på i ett finare perspektiv, och i det perspektivet bara gett ära av en kort titt till det ni har skapat. När ni nu kan se helt fullt i en kort titt, så kommer ni att kunna ge er fulla uppmärksamhet i denna titt till vad ni nu skapar. I detta kommer ni att skapa som de Mästare ni är inombords. Det är där som skillnaderna kommer att bli uppenbara i era liv, och ni kommer att finna er själva skapande era liv på ett sätt som representerar mästerlighet vilket skapar perfektion.

Jag säger er detta för under de kommande månaderna kommer ni att träffa på många utmaningar så att ni ges möjligheten att se den större bilden. På det sättet kommer ni att behålla ett sinnestillstånd som inte kommer att bidra till de förödande förehavanden runt omkring i er värld. Ni kommer att kunna behålla ett visst mått av harmoni med allt av livet, och på så sätt bidra till kvarhållandet av skönheten på planeten och er inre skimmer av liv. NI kommer att göra planeten redo för det nya sättet att vara och ni tillsammans med Gaia kommer att bli vårdare av er värld på ett sätt som helt och hållet överskrider hur det har varit så att det kan kännas som att vara på en helt annan planet.

Det kommer att föra er tillbaka till ert ursprungliga uttryck på jorden vid den tiden av Lemuria och Atlantis. Ni kommer att börja komma ihåg hur det var att leva i den vibrationen och att uppleva varandra på sätt av Enhet. Det är långt från det gamla paradigmet av dualitet. Ni kommer att uppnå en sådan hög uppfattning av livet så att ni kan se för er själva hur underbart det kan vara att leva i ett skimmer av vetskap. På en annan nivå kommer ni se er omkring och se resultaten av frigörandet av alla de gamla upproren som har samlats inom alla era hjärtans och detta hem som ni har levt på under en så lång tid.

Gaia är med er till 100%, som alltid. Hon har levt med er, dansat och sjungit med er; hon har upplevt så mycket med er. Hon har skrattat och gråtit med er; hon har vuxit och fallit till tillbaka till undergivenhet med er. Allt detta kommer nu till ytan, och när det så gör säger jag till er att ni kan tåla det. Moder Jord och alla ni som så väljer kommer att förbli på och inom denna planet under allt som händer. Det kommer en tid när en del av er kommer att resa till den inre jorden. En del av er kommer att förflytta er till skeppen medan transformationen äger rum. Ni kommer vid en viss tid att komma tillbaka till ytan med ett celebrerande av skönheten som står framför er.

De bland er som så vill kommer sedan att åka ut i universum och återfå ert fotfäste i de andra delarna av denna storslagna och härliga nebulosa som omger oss alla. När detta sker så kommer alla vi som har varit med er och guidat er i denna livstid av förändringar att vara med er, sida vid sida. Vi kommer att förena oss med er i ert celebrerande av denna nya början. Vi för till er enheten av vårt vetande att ni är jämlikar med oss och vi med er. Jag står nu vid er sida, som jag alltid har gjort, och säger till er, ”Välkomna tillbaka till er själva”. Vi står inför en enormt intressant period av evolution och det finns ingen chans att vi inte vill fira varje ögonblick av det, för det är vad vi har strävat efter, en sådan period av evolution.

Jag är Saint Germain, njuter av denna återförening med denna person efter ett allmänt känt uppehåll med henne. Detta är tiden då vi alla kommer samman igen, och jag säger nu att det känns så bra att vara vid denna punkt av våra liv tillsammans. Håll i era hattar för vi har en tid som kommer då vi kommer att behöva all vår styrka. Jag säger nu att styrkan är oändlig och ni kan göra det! Bravo för att ha kommit så här långt och för er fortsatta dans genom livet.

Välsignelser till er alla!

Tack, Kära Saint Germain

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE