Followers

Labels

Thursday, May 26, 2011

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

Meddelande från Arcturus angående rädslor
Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll


RÄDSLA
Kära ni!
Vi är från Arcturus och är här för att hjälpa er. Vi vet att de svåraste känslorna att hantera är rädsla eller ångest. Därför, på en bön från Gaia, har vi kommit till er för att hjälpa till med att lära er hur man FRIGÖR SIG från rädslan.
Det är inte lätt, och ofta inte så klokt, att ignorera rädsla, därför att det kan ge dig ett budskap som är viktigt för din överlevnad. Vid den här tidpunkten i din process kan ditt ego/själv kanske vara mycket hotat och känner av en stor del av ”rädsla för överlevnad”. Din fysiska kropp svarar på den rädslan, precis på samma sätt som den har svarat på mycket i ditt liv. Du har nu en underbar möjlighet att se ”rädsla i handling”.
Kanske har du varit överväldigande trött – trött av arbete, trött av oro och trött av denna långsamma vibration, då ditt ego och din Själ manövrerar för position i ditt medvetande. Med nedladdning av de femte och sjätte dimensionernas vibrationer och fragment av ditt Högre SJÄLV/JAG, så kanske det känns som att det inte finns tillräckligt utrymme i din jordiska farkost. Du är som en överlastad resväska med ditt blixtlås på väg att brytas upp och befria dig från din fångenskap.
Du blir trött av den verklighet som ditt ego har skapat. När du kan tänka från din Själ så känner du ingen illvilja mot den, då den är ett barn. Hursomhelst, du inser att DU är den vuxne som går in i barnet och du känner spänningen av den här uppgraderingen. Ditt sinne känns som en dator som är ansträngd genom tilläggen av ny mjukvara. Allting verkar gå för långsamt och du har svårigheter med att operera inom detta nya system. Faktum är att du kanske periodvis ”står stilla” och behöver ”stänga av” och starta om.
Detta är alltsammans symtom på att du har svårigheter att integrera de högre frekvenserna av ljus i din fysiska kropp. När din fysiska form har svårigheter med integration får rädslan ett grepp om ditt medvetande. Det är en vanlig hanteringsmekanism för att sedan dra din uppmärksamhet till något yttre drama, men du vill inte följa det mönstret nu. Du känner din Själ/SJÄLV inom dig nu, men du känner också ditt Ego/JAG.
Du är två varelser i en nu. Din Själ ger dig komfort och stor uppmuntran, medan ditt ego fortfarande ”tar hand om verksamheten”. Tyvärr kan du kanske få svårigheter med att upprätthålla en konstant medvetenhet av ditt sanna JAG/SJÄLV medan du utför dina vardagliga uppgifter i livet. Ha tålamod med dig själv då du ännu inte är färdig med din integrationsprocess. I själva verket har du just börjat, men de första tre chakrana är de mest motståndskraftiga mot nedladdningen av SJÄLVET, då de alltid har varit inom egots domän.
Så återigen, ha tålamod, för du är i en transformationsprocess och du skapar ett nytt liv. Men det finns också ett ”DU” som ihärdigt håller fast vid ditt gamla liv. Denna kamp mellan det gamla och det nya aktiverar din ursprungliga ”rädsla för överlevnad”. Det är ditt ego som har denna rädsla, för din Själ gläder sig åt ditt utvidgade medvetande. Mitt i din kamp för Uppstigningen har Gaia nu hänvisat er till oss, Arcturianerna, vars galaktiska bidrag över eoner av tid har varit att hjälpa människor när de rör sig genom sin korridor – antingen in till eller ut ur den tredje/fjärde dimensionen.
Låt oss påminna er om att vi ALLTID är här inom ert medvetande. Känn din fysiska kropp nu. Känn varje värk och smärta. Känn din yrsel och din övergripande känsla av desorientering. Du är desorienterad därför att du är i färd med att skifta verkligheter. En högre frekvens av ljus har kommit in i din jordiska farkost liksom in i din tredimensionella verklighet. Du har släppt önskan om att leva i en illusion och har välkomnat ditt eget högfrekventa SJÄLV in i din jordiska farkost. På grund av detta skiftar din verklighet till en högre frekvens i vibrationen.
I din tredimensionella verklighet föregås födelsen av döden. Därför, när du börjar din övergång till en Ljuskropp, måste du först röra dig genom alla de många dödsfallen i din gamla verklighet – den verklighet som du lämnar. Uppmärksamma inte dessa dödsfall. Välsigna deras befrielse. De tjänade dig väl medan du levde i den vibrationen. Men nu kan du känna bördan av det lågfrekventa hölje som du har lindat runt ditt högfrekventa SJÄLV.
Du kan mycket väl fortsätta med att känna dig yr och desorienterad. Medan ångest och depression gnager på dig så håller ditt ego/själv ihärdigt fast vid dem av ren bekvämlighet. Ja, bekvämlighet! Ångest och depression tröstar och känns bekväma, då de erbjuder ett skäl för din missnöjdhet. De gav dig någonting att hålla fast vid, istället för många yttre dramer som tävlar om din uppmärksamhet.
Åtminstone är det så att med ångest och depression förblev du fokuserad på ditt Själv och din egen inre värld. Det är en viktig lärdom, då din inre värld är där din yttre värld börjar. Nu när din vibrationsfrekvens ökar så skapar ditt fokus på uppmärksamhet din verklighet snabbare och snabbare. Var alltid vaksam på vad du tänker och de känslor som följer dina tankar, för du kommer att manifestera dem nästan omedelbart.
Ditt ego/själv/jag emanerar mycken rädsla nu när det anar sin undergång. Omedelbart efter vidkännandet av den här rädslan, släpp den och välsigna dess befrielse från din aura.
Mantra:
JAG ÄR LJUSKROPP
JAG ÄR LJUSKROPP
JAG ÄR LJUSKROPP
Detta mantra kommer att påminna dig om att rädslan inte kommer från ett drama/illusion ”där ute”. Det känns som din djupaste, mest primära rädsla - rädslan för överlevnad. Och faktiskt, det är det! Ditt ego fruktar för sin överlevnad. Släpp den rädslan och håll ditt ego i ditt hjärta medan du sjunger eller mässar ditt mantra tre gånger. Din kärlek kommer att försäkra ditt ego/själv att du inte förkastar det. Istället förvandlar du det till den jordade ledningen för din Ljuskropp. Påminn ditt ego att du inte kommer att lämna det bakom dig och att du kommer att absorbera det in i Ljuskroppen som du alltid har varit.
I det förflutna har vi hjälpt dig genom att ta ditt tredimensionella medvetande till den sjätte dimensionen. Nu är vi här för att hjälpa dig att föra ditt sjättedimensionella medvetande in i din tredimensionella matris. Vi säger ”matris” istället för sinne, då ditt sinne inte längre är i den tredje dimensionen. Du har fortfarande den tredje dimensionens kanal så att du kan styra din 3D jordiska farkost. Emellertid, när du disciplinerar ditt sinne att arbeta mer från den femte och sjätte dimensionens kanal, som du just nu laddar ner, kommer rädslan från ditt ego/själv inte längre att vara en distraktion eller störning.
Håll ett ”öga på priset”, sedan kommer du att dra priset till dig och bespara dig ansträngningen med att jaga efter det. Sedan Venus nu är i Gaias aura tills år 2012 för att förstärka den feminina dragningskraften, är det lättare att dra liv till dig. Den maskulina kraften i jakten är nu i balans med den feminina dragningskraften. Allt du behöver göra är att finna ditt Centrum och stanna där. Från ditt Centrum har du tillgång till din feminina attraktionskraft för att magnetisera dina önskningar till dig, såväl som din maskulina kraft, så att du kan agera på dem.
Viktigast av allt – kom ihåg att du inte är ensam! Faktum är att du är en Planet. Precis som du är. VARJE livsform på Gaia står inför samma upplevelse av ”Död in till Födelse”. Ta ett ögonblick för att förnimma de många dödar som inträffar när de högre dimensionerna laddar in till Gaia för att degradera den tredje dimensionens matris. Låt oss nämna några få av dessa ”dödar”:
Orons död
 • Vad kommer ditt sinne att göra nu?
 • Kan du föreställa dig en verklighet utan ständig upphetsning av oro och/eller depression?
 • Kan du föreställa dig en verklighet fri från ALLA konflikter?
Pengarnas död
 • Vad blir ”svaret” på dina problem när ”skaffa mer pengar” inte längre är möjligt?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där ditt valutasystem inte är baserat på monetär förmögenhet? 
Längtans död
 • När du har allting – vad kommer du då att längta efter?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där Hemma inte längre är en avlägsen plats utan istället inom dig själv?
Separationens död
 • När du lever i Enhet med Allt som Är – hur kommer du då att relatera till det?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där du ”umgås” snarare än kommunicerar?
Det fysiska fodralets död
 • När du är Ljuskropp – hur blir verkligheten då?
 • Kan du föreställa dig hur du kommer att skapa din Ljuskropp?
 • Kommer den plötsligt att brista ut, eller gradvis avslöja sig själv?
Död av döden
 • Hur kan det finnas liv utan död?
 • Kan du föreställa dig en verklighet UTAN början och UTAN slut?
Rädslans död
 • Där det inte finns någon rädsla – hur kommer du då att känna kärlek?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där det inte finns någon rädsla?
Oh, ja, rädsla är den svåraste döden. Rädsla har varit ett sådant ständigt tillstånd i din tredimensionella erfarenhet att det har invaderat varje tanke, varje känsla, varje handling och varje cell i din kropp. Men kom ihåg, rädsla var avsedd att skydda dig från en farlig värld där överlevnad var ditt mål och lycka en vagt möjlig sidoeffekt. Rädsla placerades i Gaias 3D frekvensnät och in i ditt medvetande vid början av 3D-spelet. Rädsla är eggen som gör att spelet är annorlunda än det Kosmiska Flödet från vilket du kom. Men rädsla är inte längre roligt, eller hur?
Vid den här tiden i er planetariska förvandling kan du redigera bort rädsla från er 3D-matris. När Gaias folk smälter samman sina medvetanden med Planetariskt medvetande kommer ni ALLA att ha förmågan att skriva om programmet i ert 3D-spel. Tyvärr finns det människor på er planet som fortfarande önskar spela 3D-spelet och de önskar INTE att redigera bort rädsla. I själva verket lägger de ihärdigt till så mycket rädsla till det kollektiva och planetariska medvetandet som de kan. De vet att tidpunkten för uppvaknande är här och de önskar sabotera det. Du kan ansluta dig själv till deras version av Spelet, ELLER du kan ”vägra att spela”. Hur vägrar du att spela? Du vägrar tillåta rädsla att ansluta sig till dig.
Observera rädslan och känn ”känslan av rädsla” utan kommentar. Släpp den sedan utan diskussion. Rädsla är avfallsmaterial från den tredje dimensionen. Rädsla helt enkelt ÄR, som sopor ÄR. Inget av det är dåligt, de är bara ”överblivna”, behövs inte längre. När du fokuserar på den femte och sjätte dimensionens kanaler kommer rädsla och oro som en gång gömde sig i ditt undermedvetna i förgrunden i ditt medvetna och släpps. Från 5D och 6D kanaler kan du uppfatta oron som var för hotande för dina lägre ”kanaler” att medvetet förstås. Konfrontera rädslan med lugnt erkännande och förlåt den från din känslokropp. Driv den igenom din mentalkropp – innan du har en chans att tänka på det. Tillåt din kausalkropp att se orsaken och verkan av den och din andliga kropp att lösa upp den med ovillkorlig kärlek
Lär dig att identifiera RÄDSLA helt enkelt genom dess ”känsla”. ”Fäst” den inte till något externt eller internt. Lär dig att låta Rädsla eller oro bara VARA, som en fluga, en orm, eller en solnedgång. RÄDSLA BARA ÄR! Om den inte fäster sig vid någonting så kommer den bara att FLÖDA igenom dig. När rädsla bara ÄR, och du inte uppmärksammar den, börjar energifältet av rädsla att försvinna.
Rädsla är en mycket laddad tankeform som önskar uppleva fysiskt liv genom att fästa sig vid människor. En tankeform är en 3D-tanke som har tagit liv i den fjärde dimensionen. Alla tankar som är ”laddade” med känsla tar över ett liv i den fjärde dimensionen som ”tankeformer”. Om du matar en tankeform med din medvetna, eller omedvetna, uppmärksamhet, kommer den att fästa sig själv till material och ta över ett 3D-liv. Detta är orsaken till att du inte får mata din rädsla. Denna tankeform av rädsla är som grannens katt som skriker vid din dörr. Du vet att du inte skall mata den för då kommer den att börja leva i DITT hus.
Tredjedimensionella tankeformer är polariserade i och med att motsatserna är separerade, till exempel gott/ont, ljus/mörker och kärlek/rädsla. I den femte dimensionen och bortom den är kärlek och rädsla ETT. Vi vet att detta koncept är svårt för ditt jordade själv att greppa. Därför, bara tillåt den idén att ta plats i föreställningen om ditt femtedimensionella tänkande och du kommer slutligen att förstå/minnas det.
Med polariteten av kärlek visavi rädsla så rusar rädslans polaritet mot NEDSTIGNING från en 4D tankeform in till 3D-materian. Polariteten av kärlek, å andra sidan, attraheras av UPPSTIGNING från en 4D, eller 3D, tankeform till en 5D Ljuskropp. Rädsla är kraften av ”destruktion” och kärlek är kraften av ”konstruktion”. Rädsla rör sig mot konstruktionen av form och begränsningarna av separation från anden, medan kärlek rör sig mot expansion och friheten i enhet med anden. Naturligtvis, med detta menar vi Gudomlig Kärlek, för alltför ofta är mänsklig kärlek så insnörd med rädsla att den har förlorat sin fina ”kraft av frihet”.
Emellertid är rädsla inte något ”dåligt”. Den gör bara sitt jobb, jobbet av DESTRUKTION. Destruktion är nödvändigt i den tredje dimensionen då döden alltid måste föregå födsel. Befruktning, graviditet, födelse, uppgång, höjdpunkt, tillbakagång och döden är den process som allt liv måste genomgå så snart det går in i den tredje dimensionens matris. Kärlek är kraften av KONSTRUKTION därför att energifältet av kärlek önskar expandera. Vatten/känsla/medvetande dras ihop till is/rädsla och den expanderar till ånga/kärlek. Vatten faller till marken och ånga reser sig upp mot skyn.
Med din nedladdning av JAGET så har rädslan blivit utomordentligt motbjudande. Den har velat fästa sig vid dig mer än någonsin, då den känner att polariteten av kärlek börjar expandera. Sedan 9/11 har det varit fler vandrande rädslomolekyler som söker materia än det har varit under ganska lång tid. Destruktionens krafter har varit mycket framgångsrika genom användandet av den rädslan. Men med nedladdningen av ditt JAG/SJÄLV förlorar illusionen sin kraft och därför har också rädslans makt försvunnit.
Tills helt nyligen har rädslan varit det primära inslaget i det Kollektiva Medvetandet. Där har varit så mycket Rädsla att den faktiskt har fått ett eget medvetande, medvetandet hos en slav. Om du någonsin har haft ett ögonblick av beroende – till vad som helst – då vet du hur det ”känns” att VARA rädslan. Om du var en ånga av fjärde dimensionens rädsla med begäret att fästa dig i materian, då skulle du känna det som en slav/missbrukare som drivs till ”användande”. Ett missbruk är någonting du ”gör” eller ”tar” så att du inte måste KÄNNA dina känslor. När du går in i ett missbruk eller beroende faller du nedåt i vibration, då du söker svar på utsidan av dig SJÄLV, och utsidan av din personliga instinkt/känsla/emotion.
Varje gång du söker på utsidan det som bara kan hittas på insidan så sänks ditt medvetande då du rör dig mot illusion, separation, begränsning och därmed rädsla. Självklart finns det också bra saker utanför dig. Det är bara det att när du tror att NÅGONTING är UTANFÖR dig, så har du valt den tredje dimensionens illusion av separation istället för 5D-Enhet med allt liv. Det bästa sättet att ”hålla dig utanför” fastsättning är att inse/minnas att verkligheten i 3D är ett experiment. När rädsla kommer över dig med sin bromsande kraft – EXPANDERA då ditt VARANDE och tillåt rädslan att FLÖDA igenom dig.
Tillåt ditt medvetande att EXPANDERA så mycket att du kan se utrymmet mellan dina partiklar av materia. Observera ångorna av rädsla när de närmar sig dig. Observera dem då de passerar igenom dina utrymmen. Fäst dem INTE vid rädslan. Tillåt dem helt enkelt att flöda igenom dig. Faktum är att när du känner rädslan så passerar den igenom dig och fäster sig INTE vid dig.
Gå genom dagen och identifiera ”känslan” av RÄDSLA.
     Identifiera den och LÅT DEN GÅ!
Lägg märke till om rädslan bubblade upp från ditt medvetandes själv för att släppas?
     Identifiera den och LÅT DEN GÅ!
Lägg märke till om du hade en tanke som skapar rädslan.
     Identifiera tanken och LÅT DEN GÅ!
Slutligen, rädsla kommer att tappa sin ”makt över” dig.
     Rädsla kommer att finnas, men den kommer INTE att vara DU!
Med den ständigt ökande frekvensen hos Gaia, och hos dig själv, förstärks din kraft i kreativiteten betydligt. Kom ihåg att rädsla är en skapare, precis som kärlek, men den är en skapare av sammandragning, separation och begränsning. Ta ett ögonblick och minns en del av dina skapelser som fick näring av rädsla.
Var de angenäma?
Vad var det för drama som åtföljde dessa skapelser?
Så snart du medvetet kan identifiera ”känslan” av rädsla som en vibration, istället för en verklighet, då kan du bättre känna dig oberörd av den. Detta lösgörande från rädslan upprätthålls bäst genom neutralt tänkande, vilket är ”tanke utan dömande”. Tanke utan dömande är accepterande, medkännande, intresserade, opartiska. Var noga uppmärksam på dina tankar. Försök att gå en hel dag utan en enda dömande tanke – positiv eller negativ. Dömande är känslomässigt och känsla är det som upprätthåller den tredimensionella matrisen.
Å andra sidan, du kan ha tankar med känslor om de inte är villkorliga, såsom ovillkorlig förlåtelse, ovillkorligt accepterande och ovillkorlig kärlek. Dessa tankar är icke-polariserade och icke-dömande, därför att de är av en femtedimensionell natur och kommer från ett objektivt medkännande. Därför är sådana tankar fyllda med Gudomlig Kärlek och kommer att kraftigt hjälpa dig med att ladda ner den femte dimensionen till den tredje dimensionen.
För att få förlåtelse, acceptans och kärlek – utan villkor – måste du totalt kapitulera till din själ/SJÄLV. Denna totala kapitulation kommer också att göra att du slutar med att spela spelet i den tredje dimensionen. Medan du lever i flödet av kapitulation vill du inte spela det spelet längre. Istället vill du skapa en verklighet där det inte finns några spel och inga illusioner – BARA Sanning!
SANNINGEN ÄR:
     Rädsla är ett faktum i 3D
     Du ÄR multidimensionell.
     Det ”DU” som spelar 3D-spelet är bara ett litet fragment av dig SJÄLV.
     Det finns MÅNGA andra fragment av ditt SJÄLV utspridda genom Multivers.
SANNINGEN ÄR:
     Då fler och fler illusioner klarnar kommer dina andra fragment att komma TILL och IN i dig.
     ETT EFTER ETT…
Vi Arcturianer berömmer dig för dina stora framsteg in i ljuset och din tillåtelse av att låta Ljuset komma in i dig. Din himmel är fylld med fantastiska varelser som observerar er planetära process. Dessa varelser sänder er kontinuerligt kärlek och uppmuntran. En av dessa fantastiska Varelser är ditt Framtida SJÄLV, som önskar dela ett budskap med dig vid denna tid. Då vi sänder er över till ert Framtida SJÄLV omger vi var och en av er med vår ovillkorliga acceptans, ovillkorliga förlåtelse och ovillkorliga kärlek.
Vi är Arkturianerna
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hälsningar, JAG ÄR ditt Framtida SJÄLV!
Jag har rest bakåt genom tiden för att påminna er hur du/jag/vi skapade vår uppstigning i ER framtid – MITT nuvarande. Hemligheten är:
FOKUSERA PÅ VAD DU ÖNSKAR – INTE PÅ VAD DU FRUKTAR!
Fokus på din uppmärksamhet för in Ljuset i rätta vinklar för att skapa hologrammet som du lever i. Ditt fokus är din kameralins. Den väljer bilderna, myriaderna av hologram, som utgör ditt liv.
Ditt liv i den tredje dimensionen liknar mycket en film som är gjord av många enskilda bildrutor tillsammans och projicerade på filmduken. Men ditt projektorljus är inte bara dina ögon, det är dina val. Vad du låter vara kvar i din varseblivning, tankar och känslor skapar ditt livs hologram. Det finns många bilder som inkräktar på ditt medvetande, både när du är vaken och när du sover. Du har makten till val av vilka bilder, tankar, känslor, syner och ljud som du väljer att ha din uppmärksamhet på.
Uppmärksamhet är en slags fastsättning. Så snart du uppmärksammar en förnimmelse så gör du den till medvetande. Du tar in den i ditt liv. Du har dragit in den i din projektor för att projiceras på din ”filmduk”. Vissa stimuli är precis vid din tröskel av varseblivning och de skapar en gnagande känsla. Denna känsla är störande och kan skapa en sjukdom i ditt medvetande och en sjukdom i din kropp. Därför måste du uppmärksamma det tillräckligt länge för att sätta det i fokus. Du kanske till och med måste använda ett filter, en brandvägg, på din lins så att du kan skydda dig själv från det som orsakar dig obehag.
Väl i fokus då kommer du att välja om, eller inte, du önskar projicera den här bilden in till din yttre värld, integrera den in till din inre värld, eller avvisa den från din verklighet. Om du väljer att införliva den här scenen med ditt medvetna liv, ge den helt enkelt uppmärksamhet. Å andra sidan, om du INTE önskar att införliva den här scenen med din livsfilm, släpp den då omedelbart från ditt medvetande. Om den här scenen skapas, eller är skapad, av rädsla, då kommer du att vilja ge den ett motgift – kärlek – för att släppa den helt och hållet.
Rädsla är en ”klibbig” känsla och den manifesterar sig själv väldigt snabbt. Om rädsla invaderar ditt fokus måste du ”ta motgiftet” kvickt så att du lugnt kan granska den för att se om just denna rädsla är ett gift eller en varning. Om det är ett gift så hölj det i din kärlekskraft och säg: ”Jag väljer att redigera bort denna rädsla från mitt livs filmbild”.
Å andra sidan, om rädslan är en varning, hölj den i kärlek igen och säg: ”Tack för att du delar med dig. Jag har erkänt din varning och jag kommer att medvetet ta den i beaktande”. Sedan redigerar du denna rädsla också, för en varning blir säkerligen en verklighet om du väljer att sätta ditt fokus på det. Processen i ”skapandet” av din verklighet är faktiskt processen av att ”välja din verklighet”, då verkligheten redan är skapad. Faktum är att myriader verkligheter är skapade. När Gaia stiger upp, och du uppgraderar din jordiska farkost, återfår du din förmåga att medvetet varsebli mer och mer. Därför vet du att du inte bara måste välja vilken verklighet du riktar din uppmärksamhet till, utan också vilken dimension du uppmärksammar.
Det finns många historier om Uppstigning, liksom Uppstigning till många olika dimensioner. En del av er önskar vila i den fjärde dimensionen medan andra är ivriga att flytta in i de femte och sjätte dimensionerna och bortom dem. Vid stängningen av 3D-spelet så kommer det INTE att finnas några begränsningar i dina val. Du kanske undrar över dem som väljer att fortsätta 3D-spelet ännu längre. De kommer att tvingas hitta en annan ”filmduk” där de kan projicera sina livs dramer. Teater Jorden stängs. Åh, men INTE DU.
Du är en oändlig, multidimensionell varelse som valde att uppleva en ändlig verklighet. När du gjorde det valet var du tvungen att flytta ditt medvetande, ditt väsen, genom en prisma av ljus. Din strålning blev sedan splittrad till många komponenter. Du är inte den enda jordfarkost som ”DU” har. Emellertid är DU sannolikt den ENDA som kommer att vara tillräckligt medveten för att välja att stiga upp och återgå till helheten av ditt SJÄLV/JAG. De andra jordfarkosterna som DU bor i kommer att integreras in till det DU som stiger upp. Det är därför jag kommunicerar med DIG, för jag tror att du är den inkarnation som ”troligast är den som lyckas”, det vill säga lyckas med din Uppstigning.
Tiden är en annan illusion i hologrammet i 3D. Tiden är faktiskt som en cirkel, som ett hjul. Varje ”eker” i ditt hjul är en annan DU i en annan ”tid”. Faktum är att det faktiskt finns andra DU i din nuvarande ”tid”. För att lämna 3D-hjulet så måste du hitta navet i hjulet, vilket faktiskt är din portal till Uppstigning. Från det navet kan du titta in i alla dina 3D-liv som inkarnerat genom alla de olika tidscyklerna, och tillåta dem att laddas ned i DIG – medlemmen av det Planetära Uppstigningsteamet. Vart och ett av dessa ”själv” är som din ”spillda mjölk”. Det är ditt ansvar att ”torka upp den” så att ALLA dina inkarnationer kan delta i den Planetära Uppstigningen genom DIG!
Jag har kollat in dig sedan du var ett barn. JAG ÄR din Skyddsängel. Jag kommer ihåg när ”JAG” var ”DU”. Jag minns hur mycket jag saknade mitt Hem och de högre dimensionerna. När vi går igenom 3D-prisman glömmer vi många saker, inklusive vårt JAG/SJÄLV. Men du kan uppfatta mig nu därför att du har ”Vaknat upp”. Det är därför jag tro att du är mitt ”förflutna jag” som väljer att hjälpa Gaia i hennes Uppstigning.
Jag kommer att stanna i din aura och påminna dig om hur vi redan har gjort Uppstigningen. Jag vill påminna dig om att ”tid” är en illusion i det tredjeimensionella spelet. Spelet tar slut NU och du/jag/vi skapar en film av HEM – oavsett vart vi reser.
Ditt Framtida/Nuvarande SJÄLV/JAG.
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE