Followers

Labels

Thursday, May 26, 2011

SVENSKA: Hilarion 22-29 Maj, 2011

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
22 maj – 29 maj, 2011

Välkomna tillbaka, Älskade Ljusarbetare,

Under den gångna veckan inträffade en förskjutning i det kollektiva medvetandet och ni kommer se bevis på detta under de kommande dagarna. Många av er har skapat Pelare av Ljus och i själva verket så ÄR ni Pelare av Ljus och denna aktivitet bidrar till det kollektiva fältet av Mänskligheten och atmosfären på Jorden. Allt detta är mycket positiva förändringar och det kommer nu att bli lite lättare att hålla och förankra Ljuset då det finns så många fler av er som gör detta.

Inom var och en av er har ni haft en känsla av ökad lätthet i Varelsen, vilket har effekten av en större känsla av välmående och fredlighet och det kommer att ha en högst gynnsam effekt i ert dagliga liv. De flesta av er känner nu den ökande närvaron av ert Högre Självt inom ert kronchakra och detta kan bäst märkas när ni är involverade i era spirituella discipliner som mycket märkbara vibrationer i dessa områden. Ni kommer att börja märka ett högre gensvar från ert Högre Självt i era alldagliga aktiviteter och bli inte förvånade då ni upptäcker att ni har en telepatisk konversation vid de mest udda tider.

När detta infaller så är det en indikation på mer aktivitet i ert multi-dimensionella självt. Ni kommer att finna er själva involverade i att ta del av ett dagdrömmeri, under vilket ni deltar i olika äventyr i er ”fantasi”. Detta är aktiv involvering som äger rum på de högre nivåerna och dimensionerna. Ni är alla aktiva på andra nivåer under er sömn, men nu kommer ni att lägga märke till hur detta äger rum under vanlig dagtid. Livet blir ett stort äventyr och de enda begränsningarna är de som ni sätter för er själva. Våga drömma stort och skapa dessa underbara scenarion i ert dagliga liv. Skapa och känn underbara förändringar som äger rum för er och era älskade och i Världen runt er.

Vad som ni, den medvetna Skaparen, skapar nu inom era egna liv bidrar till hela det kollektiva medvetandet och många kommer att vakna upp på grund av det. Ert Ljus och aktiviteter för Ljuset skapar större öppenhet i sinnena hos en allt större skara av Mänskligheten. Ämna alltid att vad ni skapar är för det Högsta Goda för alla och naturligtvis för ert eget Högsta Goda. Er Gud tillät hur Guider och Upplyftningsgrupper flitigt arbetar med er i ert alldagliga liv. Ett krav från er det första ni gör på morgonen när ni vaknar och att be dem om all assistans i ert dagliga liv hjälper att sätta tonen för resten av den dagen.

Var observant på vad som fortfarande kommer fram från inom er och fortsätt att bara observera och frigöra hellre än att bli involverade i den känslomässiga laddningen av det. Detta är Mästarskapet av er Själva som agerar. Detta är alkemi som medvetet utövas. Snart kommer ni att observera hur ni nu skapar underbara situationer och tillfällen i era liv istället för att behöva frigöra mer överraskningar från djupet av er inre Varelse. Livet kommer att kännas mycket lättare ju mer ni utövar detta.

Vi är alltid med er, Våra Älskade. Vi arbetar som En nu. NI har legioner vid er sida var dag och natt. Ni är aldrig ensamma. Vår Kärlek är alltid med er.

Till nästa vecka….

JAG ÄR Hilarion

Marlene Swetlishoffwww.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE