Followers

Labels

Tuesday, February 25, 2014

Capitolul 199. Apelul lui St. Germain lucrãtorilor Luminii: viata dupã Reevaluare

sila bannerCapitolul 199. Apelul lui St. Germain lucrãtorilor Luminii:
viata dupã Reevaluare

1.      Dragi prieteni, sunt eu , St. Germain, si sosesc pentru a vã anunta cã planificãm lucruri mari aici în Regatele Ceresti. Motivul pentru care noi planificãm aceste lucruri minunate, este cã noi am terminat munca grea care a dus la Reevaluare.  Apartine acum echipei foarte competente de pe teren, sã facã anunturile finale înainte de începerea schimbãrilor, în timp ce noi ne gãsim deja în faza urmãtoare – Anunturile si Dezvãluirea.
2.      Intr-un timp atît de scurt vor sosi atîtea schimbãri, cã veti rãmîne stupefiati, uimiti, si voi, dragi lucrãtori ai Luminii, veti fi coplesiti de buicurie. Veti simti cã paharul vostru se revarsã; veti fi satisfãcuti de brusca înflorire a dovezilor a ceea ce sa dezvoltat în culise, timp de ani.
3.      O datã începute schimbãrile de Reevaluare, si pe care le asteptãm imediat, vom trece la schimbãri mult mai bune si mai spectaculare încã. Arestarea marilor criminali se va multiplica cu zecimile, pentru acei care au fãcut planeta sclavã în propriul lor profit – Multi dintre voi nu-si vor crede ochilor, cînd veti vedea cã duzini de indivizi odatã onorati ca, cãpitani ai industriei si a finantelor, vor merge cu cãtusele la mîini. Tuturor li se va oferi o sansã de a se rãscumpãra, pentru cã noi suntem o comunitate miloasã aici în dimensiunile superioare, însã nu va fi la pretul curent al pietei actuale, cãtre un real progres pentru toti.
4.      Noi am muncit pentru asta atît de mult timp, dragii mei. Voi si eu am vãzut viitorul radios al Planetei Pãmînt, si am înaintat în directia Luminii. Recompensa noastrã va fi abundantã, glorioasã, si permanentã. Da, multe sunt de asteptat dupã Reevaluare. Este exact introducerea cãtre o transmutare complectã, în modul de a gerentia afacerile pe Planeta Pãmînt. Prin asta, eu nu înteleg doar comertul. Educatia, traditiile sociale, activitãtile politice, guvernarea – totul va fi diferit.
5.      În prezent noi dorim sã vã pregãtim asupra turbulentelor care vor rezulta în mod necesar din mecanismul în curs de schimbare a sistemelor financiare. Va exista o scurtã perioadã în care sistemul bancar va fi închis, cu scopul de a instaura noile norme de economie echitabilã si liberã, care vor trebui sã fie înlocuite. Niciodatã fiecare tranzactie, fiecare schimb, fiecare împrumut, nu va mai fi formatat pentru a îmbogãti cabala, care sa îngrãsat, în timp ce restul lumii sãrãcea.
6.      Niciodatã oamenii care lucreazã din greu, vor fi fortati sã abandoneze locuinta lor; niciodatã locul de muncã si educatia, nu vor mai fi sinonime ale sclavajului. Conditiile de viatã ale umanitãtii sunt pe punct sã se schimbe total, si vã cerem sã contribuiti la aparitia acestei Noi Vîrste de Aur. Voi care cititi aceasta, sunteti lucrãtorii Luminii, care ati simtit vibratiile progresive, si ati fost inspirati sã puneti mîna pe ocazia de a folosi propriile voastre resurse, pentru binele tuturor. Voi veti fi recompensati în duplu, cu plãcerea de a da ceea ce ati putut sustine, si hrãni pe acei care sunt în nevoie.
7.      Veti gãsi de asemenea calea liberã, cînd veti intreprinde de a construi, de a crea, de a forma retelele si organizatiile în beneficiul tuturor. Vã veti simti eliberati de o greutate, ca si cum un vînt sufla mereu în spatele vostru. Portile vi se vor deschide vouã, ca prin magie, pentru cã vechea rezistentã ancoratã în sistem,  va fi evaporatã.
8.      Viata era sortitã sã fie minunatã pe suprafata Mamei Pãmînt, însã acesta nu a fost cazul timp se secole. Belsugul care trebuia sã fi fost împãrtãsit de cãtre toti, a fost captat de cãtre o minoritate co-optatã, aducînd o poluire teribilã si o degradare , fãcînd din boalã si sãnãtatea debilã, norma. Ati vãzut efectele traseelor de rãspîndire chimicã  în cursul ultimelor sãptãmîni – aberante tipuri de clime, secete devastatoare si furtuni de zãpadã paralizante, toate cauzate de manipulãrile arogante a lumii naturale.
9.      Aceastã înveninare imprudentã a Pãmîntului si a tuturor creaturilor sale, nu va mai fi permisã niciodatã. Fratii si Surorile voastre galactice sunt în curs de a neutraliza efectele acestei manipulãri climatice, care era destinatã sã genereze profituri iesite din bolile si foametea provocatã de ingineria medicalã, creînd un dezastru ambiental într-o asemenea mãsurã cã întregul glob ar fi fost pus în genunchi. O întreagã populatie suferind de foame si de boalã, este la îndemîna oamenilor de la putere, pe cînd se gãsesc fãrã de milã si îmbuiti de privilegiile lor.
10.   Veti rãmîne uimiti de dezvãluirile care vor fi fãcute orã dupã orã în mass-médias, din nou libere. Cartelul Rockfeler/Rothschild/Murdoch va fi demis de orice activitate operationalã în cadrul televiziunii, la radio si la presa scrisã, si lumea va cîstiga un nou izvor de comunicare. Ea va fi atunci folositã pentru a informa în mod cinstit populatia, despre ceea ce a avut loc mai înainte, si despre minunatele oportunitãti care vã asteaptã pe voi toti.
11.  Ne-am reunit astãzi cu Dumnezeu Mama/Tatãl, Creatorul Suprem, si toatã Compania Cerului, pentru a discuta modul în care vom preveni pe acei dintre voi care nu au înclinatii la isterie, sau la paranoia dificultãtilor, pe care le veti putea întîlni, în cursul enormei Tranzitii. Suntem preocupati cu faptul cã multi dintre voi, care sunt complect ignoranti de defectiunile care vor avea loc, sã poatã sã intre în panicã, sau sã devinã violenti, atunci cînd resursele de care dispun de obicei, vor fi restrînse, timp de o scurtã perioadã.
12.  Ati vãzut cu totii extrema reactie a oamenilor, cînd sunt anuntati de cãderi mari de zãpadã. Multi înmagazineazã enorme cantitãti de alimente, de apã si de provizii de urgentã, cu gîndul cã se vor gãsi sub zãpadã timp de o zi. Este din cauza acestora, cã noi ne-am preocupat de a lãsa mesajul cã totul este în ordine, totul este gerentiat si supravegheat de Mai-Sus, si cã nu existã nimic de ce sã se teamã. Din contra – este semnul cã progrese au fost fãcute deja, si cã noul model de viatã va rãsãri din ruinele vechilor circumstante toxice si debilitante.
13.  Iatã preocuparea pentru sãptãmînile viitoare: poate exista o perioadã mergînd de la cîteva zile la o sãptãmînã, sau douã, în care bãncile vor fi închise. Conform reactiei populatiei, asta va avea un efect mai mult sau mai putin pronuntat, asupra altor conditii de viatã, ca de exemplu: distributia alimentarã, transportul si livrarea de produse medicale, si chiar alimentarea cu energie, cu apã si cu transportul. Sperãm sã evitãm orice isterie, sau panicã, prevenind pe fiecare dinainte, pentru a se astepta la un anumit nivel de perturbare, si de a se pregãti pe cît posibil. În cele din urmã, propria voastrã bunã dispozitie, si generozitatea voastrã vor face legãtura necesarã pentru ai aduce pe altii pe cealaltã margine, pentru ai asigura si ai pregãti pentru încheierea fericitã a mecanismului de schimbare în bine. Atîta timp cît oamenii vor rãmîne calmi si prietenosi, ingeniozitatea si creativitatea, vor fi ordinea de zi, si cu totii vor iesi din aceastã Tranzitie plini de sperantã, cu Viziunea unei noi lumi mai umane fremãtînd de viatã, în constiinta lor.
14.   Vreau sã vã asigur, dragii mei, cã nu am neglijat niciun detaliu, nu am uitat sã examinãm nici o ideie pusã pe masã, si noi suntem angajati ca tot acest proces întreg – chiar luînd în consideratie enormitatea sa – sã fie îndeplinit cu Har. El nu va putea avea loc fãrã un anumit grad de haos, însã el poate fi efectuat fãrã mare pierdere sau tulburare. Priviti cum v-ati distrat cu ocazia unei excursii în camping, si cînd ati lãsat în urmã confortul locuintei voastre, pentru a trãi în plinã naturã, cu plãcerile vietii din pãdure, sau la marginea mãrii. Gînditi-vã la tranzitia viitoare ca la ceva asemãnãtor – ocazia ca sã vã apropiati de Naturã si de cei pe care îi iubiti, luînd în seamã ingeniozitatea voastrã si  aceea a altora.
15.  Veti rãmîne o zi sao douã fãrã portatilul vostru, tableta voastrã sau ordinatorul vostru. Veti putea avea întreruperi de receptii a telefoanelor, sau a programelor televizate. Cînd toate serviciile vor fi restabilite, veti fi gata pentru schimbãrile de amploare, care au fost pregãtite pentru voi. Tehnologia energiei libere este la îndemînã, un cadou al Fratilor vostrii si Surorilor voastre stelare. Ocazii pentru progresul spiritului vostru, de a propune aptitudinile voastre ascunse, vi se vor prezenta, asa cum de a sãrbãtori cu totii, atunci cînd veti descoperi noi plãceri, identitãtile voastre unice, si adevãratul vostru drum de viatã.
16.  Da, va fi o mare aventurã, dacã o veti aborda în acest mod. Bineînteles, vor exista unii care se vor mînia, si care vor fi destabilizati chiar dacã felul lor de viatã zilnic nu se va schimba decît putin, dacã nu ar suferi decît niste inconveniente minore, pentru cã întelegerea lor asupra echilibrului si a fericirii, este definitã în termeni de «securitate» - ceea ce vrea sã însemne, cã ei nu tolereazã nici o formã de schimbare, chiar dacã este pentru la mai bine.
17.  Aici veti interveni voi. Vi se va cere sã îi asigurati, sã-i reconfortati si sã-i învãtati. Voi ati citit aceste mesaje, v-ati gãsit drumul vostru cãtre o comunicare mai profundã cu Inima, o mai adîncã acceptare de voi însisi si a Iubirii. Multi din anturajul vostru, n-au avut ca voi beneficiul de a fi astfel asigurati, de a fi formati la rãbdare si la Credintã. Ei vor rãmîne trãzniti la cunoasterea, cã totul nu este asa cum pare a fi, si cã era într-adevãr necesar sã se schimbe totul, si imediat.
18.  Ca si cabala, multi dintre locuitorii adormiti pe Pãmînt, gãsiserã un mijloc de a rãmîne inconstienti asupra enormelor suferinte învinovãtind victimile, sau dezvoltînd o oarecare explicatie filozoficã sau religioasã, pentru  faptul cã suferinta este inevitabilã, chiar preferabilã. Noi ne gãsim aici pentru a arãta o altã perspectivã, dragii mei.  Vom lucra împreunã, pentru a mentine stabilitatea, chiar cînd terenul familiar se miscã sub picioarele voastre. Vom sustine Viziunea noastrã de Pace, de Bucurie si de Justitie pentru toti, si asa va fi.
19.  Niciodatã locuitorii Pãmîntului nu vor mai avea de suferit opresiunea unui despot fãrã inimã, care a luat puterea prin fortã. Nici un fel de folosire a fortei va fi toleratã, în mediul diplomatic si pacific fãrã arme, echitabil si respectuos a intereselor fiecãruia: indiferent de posturile de putere precedente sau nu. Vi se va pãrea imposibil de imaginat o asemenea schimbare, atunci cînd voi vedeti mereu împrejurul vostru rãmãsitele secolelor de opresiune si de ignorantã a drepturilor fundamentale ale umanitãtii, a regnului aniimal si a lumii naturale în toatã splendoarea sa. Cum se va putea schimba asta într-o clipã ? Eliminînd orice posibilitate de putere militarã, de manipulare psihologicã prin intermediul propagandei, si a puterii politice secrete.
20.  Fortele Luminii de pe teren si de Mai-Sus, sau pregãtit sã intervinã pentru a face sã se încline balanta timp de numerosi ani. Doar acum, energia asupra planetei si de-alungul Universului sa ridicat, la un punct de basculare care a fost atins. Epoca întunericului sa terminat. Planeta Pãmînt nu va mai cunoaste rãzboiul, genocidul sau alte privãri de libertate în masã. Asta va cere ajutorul si proiectul tuturor pentru a crea Noua Lume, însã noi avem încredere cã o datã izvoarele fricii si opresiunii eliminate (asa cum se face în acest moment), spuma se va ridica sus , asa cum obisnuiti sã spuneti.
21.  Existã eroi necunoscuti, aventurieri curajosi si Creatori prolifici în fiecare cartier, în fiecare casã pe planetã. O datã ce manta de plumb a fricii si Vãlul Uitãrii vor fi ridicate, ei vor strãluci, si multi vor urma exemplul lor si al vostru.
22.  Veti simti o enormã explozie de Iubire provenind din Soarele central care va anunta în trompetã, începutul Marii Schimbãri. Dominourile vor cãdea cu repeziciune, unele dupã altele – fondurile prosperitãtii distribuite împrejurul lumii, aparitia navelor de pe numeroase planete din galaxii îndepãrtate, pentru a încînta si a asigura oamenii pe teren, Dezvãluirea adevãraterlor origini a umanitãtii, si a altor fiinte extraterestre ca si voi, si imediat dupã aceea, Aterisajele care vor aduce minunãtiile pe care nu putem sã le revelãm, deoarece ele sunt imposibile de descris prin cuvinte.
23.  Noi, Maestrii Ascensionati ai vostrii, asistenti si ghizi vã vom întîlni în sfîrsit, atît de vizibili si concreti pentru voi, ca si vecinul vostru de la bloc, si ne vom bucura împreunã. Alãturi de noile izvoare de alimente, de apã si de energie, noi vom aduce de asemenea muzicã, rîsete, Iubire infinitã si Bucuria inimilor noastre. Si eu, fidelul vostru St. Germain, voi fi fericit sã conduc parada unde vom dansa si cînta de-alungul lumii, de la o mare strãlucitoare la alta. Bine înteles, vã voi invita pe toti, asa ca si pe prea-iubita mea Lady Portia, pentru a fi în fruntea cortegiului cu mine.
24.  Ce jubileu ne asteaptã, scumpilor lucrãtori ai Luminii ! Timpul nostru a sosit în sfîrsit, si vom arãta calea care duce cãtre o nouã erã, cîntînd „Alleluia” si lãudînd Iubirea lui Dumnezeu, în timp ce ne vom înãlta împreunã cãtre Tara Promisã, care este cu adevãrat Raiul nostru pe Pãmînt. Veti vedea Orasele din cristal apãrînd în fata voastrã, iubitul vostru Sananda va reveni efectiv, si veti avea toti dreptul de plînge du bucurie în fiecare moment, în fiecare zi.
25.  Avansati lîngã mine, toate Fiintele Luminii. Mergeti cu pasi mari cãtre noua Luminã care se înaltã. Noua Erã de Aur a început, si noi suntem aici pentru a saluta nasterea sa.
26.  Eu sunt Adamos St. Germain, cu voi pentru întotdeauna. Vã iubesc la infinit.

 Transcris de Kathryn E. May/Lady Portia, 23 Februarie 2014 la 12H00,  Altlanta,  Georgia. ©
Toate drepturile rezervate– Copiile mesajelor sunt autorizate, cu conditia de a nu modifica, sau de a suprima o parte a mesajului, si indicînd autorul si siteu-l web.


 Traducere romîna : Florica

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE