Followers

Labels

Saturday, February 22, 2014

SaLuSa 21 februari, 2014

SaLuSa 21 februari, 2014

För närvarande på Jorden är det en högst viktig tid, och som Ljusarbetare så har många av er specifika roller att spela för att hjälpa med att manifestera förändringarna. Var och en av er anmälde er som frivilliga att tjäna Ljuset vid denna viktiga tid, och var säkra på att alla bidrag är väsentliga för helheten. Under förutsättning att ni kan förbli fokuserade på era uppgifter, så gör ni er bit för att hjälpa genomför förändringarna som är väsentliga för att manifestera Ljuset. Det är ett faktum att eftersom så många individer hjälper på detta sätt så förlorar de mörka kampen om att hålla sitt styre. Även om de koncentrerar sig på den större bilden så har vi dem under total observation och är fullt medvetna om deras planer. Våra kombinerade ansträngningar kommer till slut att resultera i en blodlös kupp som kommer att tvinga de mörka att acceptera deras nederlag. De kommer att bli helt överväldigade över våra framsteg och vi vet precis när vi skall agera.


Situationen på Jorden kräver mycket från er, men kom ihåg att enorma förändringar sker. Ni kan vara säkra på att slutresultatet är känt hos oss och i själva verket ordnad med vår hjälp. Så bli inte distraherade över vad som händer runt omkring er, med vetskap om att ett framgångsrikt slutresultat redan har planerats. Vi är uppenbarligen medvetna om att de mörka kommer att kämpa till det bittra slutet, men vi har saker och ting under kontroll och vi kommer inte låta dem bli kaotiska. På grund av karma kan vi inte blanda oss i vissa ting, som måste spela ut sig själva för att rena ouppklarat ansvar.

När som vibrationerna börjar att lyfta på Jorden så kommer en del av er att inna att era psykiska krafter ökar, och att ni generellt blir mer intuitiva. Det kommer att hjälpa er att besluta vad ni skall göra då ni står inför ett antal val, och ni kommer att kunna gå framåt med självsäkerhet. Kom ihåg att vi också finns tillgängliga och aldrig långt borta om ni behöver någon hjälp. Försök dock inte att förvänta er hur exakt det skulle ges till er eller när, acceptera helt enkelt att vi kommer att göra vad som är bäst för er. Vi har fördelen av att kunna se den större bilden och agera i enlighet med detta. Till exempel så måste vi ibland införa förändringar i era liv, och att få dem på plats kan vara svårt. Människor verkar vara envisa och välkomnar inte alltid förändringar.

Tiden går fortfarande allt fortare, men ni har nu vant er vida att hantera det. Det betyder att vara bättre organiserade och ta vara på det till fullo. I framtiden kommer ni att leva under helt andra förhållanden, då de dagliga sysslorna som ni nu har inte längre kommer att vara nödvändiga. Till och med redan nu så projicerar ni kraftfulla sådana som ger er resultaten ni önskar er. Det är anledningen till att vi råder er att noga övervaka era tankar, då ni har mer kraft än ni nu inser. Med tiden kommer ni att kunna kontrollera dem bättre, och vid en viss högre vibrationsnivå så kan ni inte ha annat än positiva tankar. Själarna på vägen mot Ljuset arbetar undermedvetet eller medvetet mot ett tillstånd som utesluter allt av en negativ natur.

Om vad som förväntas av er låter svårt eller krävande så var säkra på att alla förändringar kommer att manifestera när ni är redo. Ingen kommer att driva er in i faser av upplyftning tills ni är redo, och mycket hjälp finns redan tillgängligt för er. Det faktum att ni är här vid detta vid denna viktiga tidpunkt är i och sig självt en tillräcklig indikation på er förmåga att göra tillräckligt med framsteg. Uppenbart är att varje bidrag hjälper Ljuset att manifestera och sprida kunskapen som kommer att etablera sanningen om er historia och framtiden som väntar er. Vi har sagt till er många gånger att inget händer av en tillfällighet, som har påverkningar på ert liv. Allt händer av en anledning och är ämnat att hjälpa på era framsteg mot Ljuset.

Vi vill återigen bekräfta att President Obama spelar en stor roll i införandet av Ljuset på Jorden, och är i en stadig position som kommer att se till att sanningen kommer fram. Än viktigare är att han spelar en balansroll mellan mörkret och Ljuset, tills det är dags för det nästa stora steget. Som ni måste inse från tidigare erfarenheter så har vi outtömligt tålamod och ingen handling sker tills att slutresultatet är säkrat. Efter att vi har arbetat en sådan lång tid för att få tidvattnet att vända så kommer vi inte att göra några misstag nu när mållinjen är inom sikte. Ert tålamod har slitits hårt tidvis, men vi har blivit överlyckliga över de högre nivåerna av förståelse som ni har uppnått.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att kunna säga er att vi har en fast kontroll över de mörkas aktiviteter. Om ni får intrycket att vi inte har det så var medvetna om att genom synbarligen låta dem gå framåt med deras plan så sätter vi en fälla för dem. När de väl inser hur de har blivit lurade, så är det försent för dem att återhämta sig. Då kommer vi till sist att ha scenen för oss själva och snabbt gå framåt med förändringarna som länge har förväntats. Det blir en högst spännande tid med stor lycka och glädje.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se     


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE