Followers

Labels

Saturday, February 8, 2014

Swedish -- SaLuSa 7 februari 2014SaLuSa 7 februari 2014

 Det görs fortfarande framsteg med avsikten att frigöra er från alla de begränsningar som Kabalen har lagt på er. För tillfället passar det vårt syfte att låta vissa restriktioner kvarstå, vilka tillåter oss att arbeta på att helt frigöra er från deras kontroll. Med vår förmåga att se vad som sker kan vi hålla oss ett steg före Kabalen och begränsa graden av det som påtvingas er. Till exempel har många försök nyligen gjorts för att sätta igång ännu ett världskrig. Varje gång har vi blockerat sådana försök och vi kommer att fortsätta med det. Faktum är att vi helt nyligen agerade för att stoppa fientligheter som skulle ha lett till ett nytt världskrig. Ni kan vara säkra på att det inte finns en chans att det skulle tillåtas, och ett sådant engagemang från vår sida är en garanti för slutlig världsfred.

Under en lång tidsperiod, som sträcker sig över många år, har vi kunnat få er att känna er trygga på grund av närvaron av våra skepp. Numera är det mycket få människor som inte är medvetna om oss och ser oss som ett hot mot mänskligheten. Det har varit vår avsikt att gradvis få ert förtroende och er tillit under många, många år, och göra att ni övervinner den bild som har projicerats för att visa att vi är ett hot mot er. Som ett resultat av detta är det många av er som välkomnar tanken på en kontakt med oss och som accepterar vår garanti för att vi kommer i fredliga avsikter.

I själva verket kommer vi som era bröder och systrar som varit förbundna med er genom tidsåldrarna med ett gemensamt intresse för att föra fram sanningen till mänskligheten. Hittills har de källor som ni litat på manipulerat er för sitt eget intresse av att hålla er under kontroll. Den sorgligaste aspekten av detta är att ni har hållits tillbaka i er utveckling och för en förståelse av vilka ni egentligen är.

Nu är omständigheterna annorlunda, för ni har lyfts upp genom de inkommande energierna och de ökar hela tiden i vibration. Ni absorberar mer ljus och har en växande förmåga att urskilja sanningen. Det betyder emellertid att gapet mellan er och de som vägrar att se den växer sig större. Det finns ingen anledning att bekymra sig om dem för alla själar kommer så småningom att komma fram till sanningen i den ständigt pågående resa som alla själar gör. Faktum är att ni alla uppmanas att följa er egen väg och att vara helt förberedda på den upplysning som snart kommer. Var alltid omdömesgill men också öppen för ny information, då de uppenbarelser som ligger framför er kommer att öppna upp era ögon för allt det som avsiktligen har undanhållits er.

Vädret i många delar av världen orsakar extrema upplevelser och detta är ett förspel till lugnare tider. I framtiden kommer alla människor att få uppleva fler förändringar som gör att det blir mer moderata vädermönster, utan de extrema ytterligheter ni nu upplever. Detta sker på grund av de högre vibrationerna och till slut kommer ingenting att återstå av de lägre vibrationerna. Det finns mycket att se fram emot och kanske den mest välkomna aspekten kommer att vara upphörandet av krig och förberedelser för krig. Ni kommer utan tvekan att inse att enorma summor av pengar är investerade i krig och sökandet efter fler och ännu mer skrämmande vapen. Kära ni, oroa er inte, det kommer en tid när det blir slut på allting som är förenat med krig. Behov av försvar är en annan sak som skall beaktas och vi har de Galaktiska styrkorna som kommer att uppehålla lag och ordning.

Den tid som ni för närvarande upplever kommer att bli lugnare och ni kanske har märkt att det finns en ny slags drivkraft hos de länder som söker fred. Det är en kamp eftersom de Mörka tjänarna försöker hålla fast vid sin makt, men det tjänar ingenting till då vibrationerna forsätter att lyfta upp er. Ni får se en ny stämning bland dem som är i de kämpande styrkorna när de inser det meningslösa i krig. Mänskligheten ändrar sitt synsätt och fred blir eftersökt efter årtusenden av förstörelse och förlust av liv. Byggnader kan bli uppbyggda igen, men förlusten av själars liv har stora återverkningar på alla som är iblandade. Det har tagit människorna en lång, lång tid för att inse detta, och framtiden ser ljus ut eftersom fred på Jorden blir det nya målet.

Det finns de som undrar över varför de är inkarnerade vid en sådan här tid, de känner att de inte har något särskilt ändamål för att vara här. Ingen själ är här utan en anledning och vad det än kan innebära för den enskilde så är det så att alla har något att lära eller att dela med sig av. Ni är varelser som är kapabla till enorm kärlek och har en kapacitet för villkorslös kärlek till alla själar. Så snart ni nått ett sådant tillstånd så är ni i sanning en högre själ som förstår Enheten i allt liv och att Ni Alla är Ett.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad och nöjd återigen för att kunna tala till er. Ni öppnar nu upp er till Sanningen och kan förstå den, och ännu viktigare är att detta gäller även era vardagliga erfarenheter. För vissa är dessa sluttider hektiska och mycket påfrestande men det är den slutliga utrensningen av karma som samlats under många liv. Var säkra på att ni inte skulle vara i en sådan position såvida ni inte var kapabla att hantera den. Så acceptera era upplevelser och erfarenheter med gott hjärta för de är de sista vedermödorna i den här dimensionen.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
 Översättning Gertie Dahlberg 
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE