Followers

Labels

Monday, February 3, 2014

Romanian - Saludos de la Navbe Alfa by KRIS WONIanuarie 29, 2014
Salutãri de la Nava Alpha !
Nenumãrate distante separã unele lumi de altele, unele stele de altele, unele galaxii de altele … Distante care ar fi insurmontabile oricãrui aparat de zbor creat de cãtre omul de pe aceastã planetã. Si cu toate acestea, aici ne gãsim, printre voi, trãind printre voi, fãrã ca majoritatea sã fie nici mãcar constientã, de prezenta noastrã, în rîndul comunitãtilor sale, oraselor sale, în zonele rurale, sau în pãdurile sale, muntii sãi si chiar în interiorul mãrilor sale.


Chiar astãzi, si în ciuda multiplelor ocazii în care ne-am lãsat sã fim vãzuti de cãtre militarii vostrii, pilotii vostrii a companiilor aeriene nationale si internationale, controlorii vostrii de trafic aerian, astronomii vostrii profesionali si de asemenea de amatori, si multi, foarte multi pietoni, care ne-au vãzut zburînd peste orase, vãi, munti, deserturi stîncoase, lacuri, mãri si oceane de tot felul ... în ciuda a toate acestea, am constatat cã imensa majoritate a fiintelor omenesti pãmîntesti NU CRED ÎN EXISTENTA NOASTRÃ.

Ei bine, asta este demoralizator. Cum v-ati simti dumneavoastrã, dacã totul ar decurge în sens invers ? Nu v-ati pune mîinile în cap, si v-ati întreba cu nedumerire “ Cum este possíbil ca, în ciuda tuturor dovezilor din cerurile voastre, testele pe care le-ati avut pe radarele voastre, fotografiile si filmãrile pe care v-am lãsat ca sã ne filmati, încã continuati sã nu credeti cã nu sunteti singurii locuitori ai vastului si aproape necunoscutului Univers exterior ?


Înfine, cu toate cã este deceptionantã lipsa de interes a cetãtenilor de pe Pãmînt în general, care se preocupã doar de economia propriilor buzunare, si bunãstarea bazicã personalã, în ciuda la toate acestea, ne gãsim aici incã, continuînd a lucra pentru procesul vostru de Ascensinue. Pentru acei care cred în noi, si sunt gata sã-si sacrífice parte din bunãstarea lor, pentru a contribui ca planeta sã fie mai bunã, pentru ca sã fie un habitat mai bun pentru toatã minunata varietate de fiinte vii care o locuiesc, sã nu vã preocupati cu apatia si lipsa de interes a majoritãtii semenilor vostrii.    


Dacã Maestrul Isus ar reveni la ora actualã, nu avem nici o îndoialã cã ar fi din nou ridiculizat, insultat si torturat, de cãtre o societate care stã cu bratele încrucisate, si care pare cã nu are nici un  interes sã schimbe lumea. Pentru a schimba lumea, trebuie sã începeti prin a se transforma voi însisi, si schimbarea si transformarea a mii de persoane, si dupã aceea milioane, este ceea ce ar produce un proces în lant, care ar ridica constiintelçe voastre la înãltimi spirituale de nebãnuit pentru voi.


Însã, cum se va schimba lumea, dacã nu faceti nici cel mai mic efort pentru ca sã vã transformati voi însisi, dacã nu învãtati sã uniti fortele voastre, pentru ca în comum, si cu forta pe care o genereazã uniunea multor persoane, cu o dorintã altruistã de a îmbunãtãti lumea, nu scot de pe scaunele lor pe politicienii si conducãtorii corupti, care continua sã conducã multe din natiunile voastre, atît cele puternice, cît si cele umile, atîta acea numitã “ prima lume”, asa cum de asemenea a “treia lume” ?


Noi v-am ajutat sã aruncati mãstile acelor care au abuzat de pozitiile lor de putere, sã scoateti la ivealã adevãrul tuturor deturnãrilor de fonduri si scurgerii de capital, pe care l-au fãcut cu banii care apartineau poporului lor, nu lor. Asa promisesem într-o zi, dacã vã amintiti, si ne-am îndeplinit promisiunea.Dar, unde sunt reactiile si strigãtele de justitie si libertate a cetãtenilor din tãrile lor, muncitorii cinstiti care tînjesc pentru a avea sisteme de guvern clare si transparente, si  nu corupte si falsificate ?


Am asistat cu profundã dezamãgire, însã nu disperare, cãlduta voastrã indignare, cînd am descoperit fiecare “Watergate”, atît de molicicã, ca si un val al mãrii lingînd stînca unui recif, ca un ciocan lovind o nicovalã, sau un fulger pierzîndu-se si stingîndu-se în imensa mare.


Noi vom continua sã vã sprijinim, si sã vã ajutãm în tot ceea ce putem, însã noi, Fratii vostrii din Spatiu, nu putem facem toatã munca; ne gãsim aici ca un sprijin pentru procesul vostru ascensional, însã trebuie sã fiti Voi acei care iau decizia sã schimbe lumea. Nu rãmîneti dependenti de Fratii vostrii Majori, care pot ajuta sã elibereze drumul, si nu asteptati cu atît mai putin, ca noi sã fãcem toatã munca, pentru cã ceea ce  se gãseste în balantã, nu este nimic mai mult sau mai putin, decît posibilitatea de a rãmîne blocati într-o lume întîrziatã karmic, asa cum a fost planeta Pãmînt pînã acum, sau de a da un salt înainte, si “ de a deveni o planetã cu tot dreptul de a apartine Ligii Lumilor Evoluate !!.

Da, noi vom continua aici, inclusiv printre voi, ajutîndu-vã, mai mult decît vã imaginati. Însã noi, vrem sã vedem cã dvs. vã implicati mai mult în dorinta pozitivã de a ascensiona, cãtre o lume, care pînã acum a trãit privind întotdeauna la propriul buric .


Aveti binecuvîntãrile noastre.


Pace si Iubire.

Sursa: Comandantul Sohín

 Canal:      Kris-WON

Translator: Florika

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE