Followers

Labels

Sunday, January 9, 2011

SUOMEN (Finnish) - TAISTELUA MIELENNE PUOLESTATAISTELUA MIELENNE PUOLESTA


Saint Germainia kanavoinut Alicia A. Rammel ( www.galacticroundtable.com)
11.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen rakastettu mestariopettaja Saint Germain ja tulen tänään heräämisviestin kanssa.

On tärkeää aikaa maan päällä, sillä maa on synnytyksensä viime vaiheissa. Se valmistautuu "työntämään" ja sen myötä tapahtuu vanhan maailman kuolema ja uuden maailman syntymä. Toivomme teidän katsovan tapahtumia tällä tavalla, sillä kenties silloin niitä ei nähdä niin väkivaltaisina.

Uuden elämän synnyttäminen voi olla tuskallista - itse asiassa sitä te maan päällä odotatte. Ette usko, että synnyttäminen voi olla helppoa. Kuitenkin vakuutamme teille, että voi olla, ja oli aika monia vuosisatoja sitten, jolloin se oli. Noita päiviä ei kuitenkaan enää ole ja teillä kaikilla on uskomus, että synnytyksen on tapahduttava suuren tuskan kera.

Tästä syystä koette tämä siirtymän korkeampiin ulottuvuuksiin fyysisenä kipuna kehossanne. On aina toinen tapa ja päästäessänne irti siitä, mikä ei enää palvele teitä, sen ei tarvitse olla tuskallista. Ette kuitenkaan usko, että asiat voivat olla helppoja. Pidätte kiinni uskomuksestanne, että elämä on kovaa. Todella, uskonne kärsimykseen kantaa teitä matkallanne täällä maan päällä.

Tulemme nyt viestin kera, jonka mukaan jokainen teistä on kätilö uuden maailman synnytyksessä. Sanotte "miten". "Miten voin tehdä mitään?" Olemme kertoneet teille tätä satoja vuosia ja tulemme nyt luoksenne saman viestin kera …

RAKASTAKAA ITSEÄNNE … KATSOKAA SISÄÄNNE JA PARANTAKAA ITSENNE.

KUN LÖYDÄTTE, KUKA OLETTE, VÄRÄHTELYNNE MUUTTUU JA NOUSEE KORKEAMPAAN TIETOISUUSTILAAN.

KUN KOHOTATTE OMAA VÄRÄHTELYÄNNE, KOHOTATTE KOKONAISUUDEN VÄRÄHTELYÄ - JA TÄHÄN SISÄLYY MAAÄITI, RAKAS LADY GAIA!

Rakkaat ystävät, kriittisen massan aika lähestyy ja vaikka näyttäisi siltä, että teidän on keskitettävä huomionne maailmaan ja kaikkiin sen ongelmiin, niin sitä ETTE OLE TÄÄLLÄ TEKEMÄSSÄ. Tiedämme, että tämä saa monia teistä puistattamaan ja epäilemään tämän viestin pätevyyttä. Mutta jos todella ymmärrätte maailmaa ja elätte siinä voimassa, mikä teillä on, TIEDÄTTE tämän olevan TOTUUS. Maailma minkä näette silmillänne, ei ole todellinen. Se on harhaa!!! TEIDÄN ON TAJUTTAVA TÄMÄ PIAN, rakkaat ystävät. Aika on kriittinen tämän oppimiselle.

Maailma jonka näette, on heijastusta omasta mielestänne ja ajattelemanne ajatukset ovat se, mitä NÄETTE maailmassanne. OMISTAMANNE VOIMA ON MIELESSÄNNE. Taistelu jota käytte, ei ole fyysinen. Sitä ei käydä aineellisesta omaisuudesta … sota on MIELESSÄNNE. Mielenne on taistelukenttä ja tunteenne ovat aseita!! YMMÄRTÄKÄÄ TÄMÄ, OLKAA KILTTEJÄ. Tämä viesti on oleellinen vaa'an kallistamiseksi RAKKAUDEN ja VALON hyväksi.

Kimppuunne hyökkäävät mielen tasolla ajatukset ja kuvat, jotka heijastuvat teihin PELON pommeina. Tässä ovat panoksena mielenne ja tunteenne ja he käyttävät omia ajatuksianne ja tunteitanne aseina teidän tuhoamiseksenne. Maailmanne syntyy uudestaan ja se tulee olemaan olemassa teille korkeamman tietoisuuden tasolla, mutta ellette HENKILÖKOHTAISESTI KOHOTA AJATUKSIANNE JA TUNTEITANNE KOHTAAMAAN SITÄ, TEIDÄT JÄTETÄÄN TÄNNE. Tämän tarkoitus ei ole pelotella teitä, tämän tarkoituksena on kertoa teille, että te ette taistele British Petroleumia vastaan. Te ette taistele Meksikonlahden pelastamiseksi. SIIHEN TEIDÄN EI PITÄISI KESKITTÄÄ HUOMIOTANNE, rakkaat ystävät. Se on häiriötekijä, mihin teidän halutaan keskittyvän!

Huomionne pitäisi keskittyä AINA SYDÄMEENNE … VOIMANNE ON SYDÄMESSÄ. "Pomminne" ovat RAKKAUTTA. Pyhä maa on oma mielenne. Teidän on suojeltava mieltänne kuvilta ja ajatuksilta, joilla teitä heitellään joka tasolta ja joka kulmasta. Olemme täällä auttamassa teitä, ja tietääksenne, mitä teidän pitäisi tehdä, teidän täytyy tietää, minkä "puolesta" taistelette ja mitä "aseenne" ovat. Taistelette vapaudesta ajatella ja käyttää mieltänne niin, kuin haluatte, ja taistelette sillä korkeammalla värähtelevällä energialla, mitä olette - RAKKAUDELLA.

Koska maailma jonka näette, on vain heijastusta mielestänne ja kollektiivisesta mielestä, näkemänne muuttamiseksi TEIDÄN ON MUUTETTAVA MIELTÄNNE. Tämä vaatii teitä käyttämään voimaanne sanoa "ei" kaikelle, mikä ei ole harmoniassa KORKEAMMAN ITSENNE, JUMALITSENNE, SYDÄMENNE kanssa.

Teidän ei tarvitse tehdä, niin kuin teitä käsketään.

Olette voimakkaampia, kuin tiedätte, mutta ette löydä voimaanne, ennen kuin alatte käyttää vähän jumalaista tahtoa päätöksenteossanne. Jos jokin ei TUNNU HYVÄLTÄ sydämen ja sielun tasolla, ÄLKÄÄ TEHKÖ SITÄ! Tämä on alku.

Teidän on ymmärrettävä, että teillä on vaihtoehto.

Teidän on ymmärrettävä, että teillä on voima kokea maailmanne sellaisena, kuin haluatte nähdä sen.

Teidät on kaikki aivopesty uskomaan, ettei teillä ole voimaa.

TEILLÄ ON KAIKKI VOIMA!

Tämä ei ole viesti, jonka olemme tuoneet aiemmin. Kohotamme viestimme intensiivisyyttä sopimaan siihen intensiivisyyteen, mitä kohotetaan toiselta puolelta. Vaikka on totta perimmäisessä todellisuudessa, ettei ole mitään "toista" puolta, sillä ykseystietoisuuden tilassa ei ole enää kaksinaisuutta, puhumme teille tasolla, millä te tällä hetkellä olette, ellette ole siirtyneet kaksinaisuuden harhan tuolle puolen. 3D-todellisuudessanne missä hyvä ja paha ovat edelleen olemassa mielessä, on joitain, joka yrittää epätoivoisesti kontrolloida mieltänne, tunteitanne ja elämänvoimaanne.

Ja ne jotka uskovat tähän kaksinaisuuteen, ovat herkimpiä kontrollille ja hallinnalle. Nämä tiedostamattomat kontrolloijat ovat rakkauden poissaoloa ja niitä lietsoo kaikki negatiiviset tunteet, joita massamieli syöttää niille. Haluamme teidän ymmärtävän, että annatte niille jatkuvasti polttoainetta pelkäämällä niitä. Nämä ihmiset ovat vallassa, koska olette antaneet heille vallan teistä, ja olette sitten päättäneet, ettei teillä on mitään tietä ulos tästä helvetistä maan päällä.

TEILLÄ ON!! Mielenne on tienne ulos. Sydämenne on tie korkeampiin rakkauden, ilon, myötätunnon ja kauneuden ulottuvuuksiin. Jos teette päätöksen keskittyä omaan sydämenne ja ilmaisette tahdoksenne harmonisoida mielenne Kristus-mielen kanssa, näette, että teitä autetaan välittömästi.

Rakkaat ystävät, teillä on vapaa tahto!! Emme voi puuttua siihen, mihin meitä ei pyydetä, emmekä voi tehdä puolestanne, mitä teidän täytyy oppia tekemään itse. SE ON OPPITUNTINNE täällä. Autamme kaikin mahdollisin tavoin, muttemme voi puuttua sielunne oppituntiin. Ette kutsu meitä läheskään niin usein tai niin paljon, kuin haluaisimme. Emme voi tulla, ennen kuin meitä pyydetään, ja teidän on luovuttava kaikista ajatuksista, että vaivaatte meitä kelvottomilla pyynnöillänne. Sellaisia ei ole tänä ajankohtana.

Monta kertaa olemme käyttäneet tätä analogiaa, mutta se on yksinkertainen eikä se voi olla yksinkertaisempi, jotta kaikki voivat ymmärtää. Katsotte peilin. Näette heijastuksen itsessänne peilissä. Heijastus näyttää finnin kasvoillanne. Nähdessänne tämän finnin, kurkotatteko peiliä kohti ja yritätte puristaa sen? Ette. Tartutte kipeään kohtaan siellä, missä se on - kasvoillanne! Heijastus vain näyttää, mitä tulee sisältänne. Sama pätee maailmaan, jossa elätte ja jonka näette ympärillänne.

Jotkut asiat ovat täysin henkilökohtaisia teille, koska ne ovat elävää ilmaisua tai heijastusta omasta mielestänne, tai on jotain traumaattista ja katastrofaalista, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti, kuten Meksikonlahden öljyvuoto. Sanotte ehkä: "En luonut sitä! Minulla ei ollut mitään sellaisia ajatuksia lahdesta tai öljyvuodosta ennen sen tapahtumista." Totuus asiasta on, että kollektiivimieli sisältää kaikki negatiiviset ajatukset ja tunteet, joita olette lähettäneet, ja jos massamieli on kollektiivisesti negatiivinen voimattomuudesta öljypohattoja vastaan, niin kyllä - autoitte ilmentämään tämän katastrofin!

Ensimmäinen askel parantamiseen on ottaa vastuu siitä, mikä on oma lisäarvonne tähän, on kyse sitten jatkuvasta valittamisesta tankatessanne tai teidän on täytynyt uhrata jokin ajanvietteenne, koska bensan hinta on tehnyt teistä köyhän. Kaikki tämä laajenee todellisuudessanne sitä enemmän, mitä enemmän keskitytte harhaan. Energia virtaa sinne, minne huomio kohdistuu. Tämä on riittävän yksinkertainen laki ymmärrettäväksi ja elettäväksi, eikö vain? Kyllä, se vaatii mielen kurinalaisuutta ja vilpitöntä halua elää elämää, minkä olette kanssaluoneet lähde-energian kanssa - mutta rakkaat ystävät, tämä on voimanne.

Samalla kun teidän on tartuttava vaikutuksiin, teidän ei pidä keskittää koko huomiotanne niihin. Meksikonlahden puhdistaminen on hyvin, hyvin eri asia, kuin keskittyminen kollektiivitietoisuuden vahingoittavampaan negatiivisen energian määrään vihaamalla BP:tä ja niitä, jotka keskittyvät maan tuhoamiseen. Luulette ennakoivanne muutosta vihaamalla sitä, mitä edessänne on, mutta vetovoimanlaki on tässä opettamassa teille, että sitä mitä vihaatte tai mille lähetätte energiaa, kutsutte kokemukseenne - riippumatta sen värähtelytasosta.

Ette auta rakasta Gaiaa lähettämällä vihaisia ajatuksia ja tunteita ihmisille, joiden tunnette olevan konnia!

Te ette ole uhreja, rakkaat lapset, te olette kanssaluojia!! Heti kun käsitätte tämän, olette tehneet valtavan muutoksen tietoisuudessanne. Teidän on kontrolloitava ajatuksianne ja tunteitanne!

Vetovoimanlakia ei esitelty ajatusvirrallenne, jotta voisitte käyttää sitä ilmentämään lisää aineellista omaisuutta ja toteuttamaan ahneita ja itsekkäitä halujanne. Vetovoimanlaki esiteltiin mielenne tietoisuusvirralle, jotta voisitte valjastaa sen voiman muuttaaksenne maailmanne ja käyttääksenne sitä - ei henkilökohtaiseen saamiseen, vaan MAAILMANLAAJUISEEN YLTÄKYLLÄISYYTEEN JA YLÖSNOUSEMUKSEEN. Vanha toimintamalli haluaisi teidän käyttävän sitä materialismiin. Korkeammalla itsellänne on täysin eri tavoite vetovoimanlain käyttämiseen.

Jos samanlainen vetää puoleensa samanlaista, niin miten aikomuksen, ajatuksen ja positiivisen tunteen kautta voitte soveltaa tätä lakia mitätöimään sen, mitä olette tehneet?? Mitä sellaista voisitte kätilönä aikoa vetää puoleenne, mikä hyödyttäisi maailmaa ja Gaiaa?? Tämä on työkalunne, kun autatte sitä synnyttämään uuden maailman, ja käytätte sitä omaan itsekkääseen saamiseenne. Herätkää, rakkaat maan ihmiset, ja käsitätte, että te ETTE OLE IHMISOLENTOJA. Ette koskaan tiedä, keitä olette, jos jatkuvasti katsotte lihaan todisteena todellisuudestanne ja identiteetistänne. Se mitä ja kuka olette, ELÄVÖITTÄÄ lihan. Tämän tietäminen pelastaa teidät.

Teidän on alettava irrottaa otettanne kuolemanpelosta. Tämä on se valta, mikä heillä on teihin. Pelkäätte kaikki kuolla, koska ette tiedä, ettei kuolema ole todellinen. He tietävät, että jos te tietäisitte, että te ette ole yhtä kuin kehonne, niin voimaantuisitte!

He uhkaavat teitä tällä ja käyttävät sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kiusaten mieltänne pelokkailla ajatuksilla, jotka ilmentyvät "todellisiksi" sairauksiksi kehoon. Voimanne on teidän omanne ja olette antaneet sen niille, jotka haluavat kontrolloida teitä.

AIKA ON NYT, ja TEIDÄN KAIKKIEN on tullut aika muistaa, kuka olette ja mistä TODELLISUUDESSA tulitte.

Sillä takaamme teille, että sitten kun heräätte TOTUUTEEN olemuksestanne, heillä EI ole mitään VALTAA teihin!

Mielenne on kallisarvoisin ja arvokkain resurssinne ja OMISTATTE SEN, mutta olette sallineet paholaisen leiriytyä sinne. On aika ottaa takaisin se, mikä on oikeutetusti teidän. On aika häätää demonit mielestänne ja pyytää polvillaan Pyhää Henkeä astumaan mieleenne ja vapauttamaan teidät.

Odotamme, muttemme voi auttaa teitä pelastuksessa, ennen kuin haluatte mielenne vapautettavan pelon ja harhan kynsistä.

Jos uskallatte, menkää polvillenne nyt ja pyytäkää meitä, ylösnousseita mestareita ja valo-olentoja, vapauttamaan mielenne siteistään harhamaailmaan ja vapauttamaan sydämenne masennuksen, surun, syyllisyyden ja pelon tunteista. Odotamme teidän auttamistanne. Vaaditaan vain hetki vilpitöntä ja aitoa pyytämistä sydämestä herättämään jumalainen taimi pimeässä kuoressa - saamaan kuori murtumaan auki ja taimi aloittamaan kiipeäminen ja kasvaminen kohti auringonvaloa.

Aito itse haluaa tulla murretuksi auki. Heräämättömänä olette pimeä kuori haudattuna syvälle sydämeenne - siellä on siemen, joka kantaa todellista tietoa jumalaisesta olemuksestanne. Se vain odottaa murtamista auki tullakseen jumalaiseksi kukaksi Jumalan rakkauden puutarhaan. Kastelemme teitä ja hoidamme uutta viattomuuttanne ja olemustanne. Teidän on luotettava johonkin itseänne suurempaan ja käsitettävä, että jokin suurempi on TEIDÄN sisällänne - odottaen syntymistä.

Olette mittaamattoman voimakkaita ja siitä on pitkä aika, kun olette tienneet tämän. Jotkut teistä ovat juuri heräämässä ajatukselle, että te ette ole vain luuta ja lihaa, vaan jotain enemmän. Tuohon johonkin enempään teidän on ohjattava kaikki huomionne tällä hetkellä. Teidän on mentävä sisäänne, teidän on meditoitava päivittäin ja keskityttävä valitsemaan rakkaus itsellenne ja toisille. Joka kerta kun teette valinnan, joka ei kunnioita teitä, ette kunnioita myöskään kokonaisuutta. Valitkaa viisaasti.

Rakkaat maaplaneetan lapset, teidän on herättävä. Se aika on nyt. Teidän on suojeltava mieltänne. Teidän on mentävä sydämenne, kun tunnette turvattomuutta tai pelkoa. Turvallisuutenne lepää sydämenne pyhätössä. Sammuttakaa televisio. Lakatkaa lukemasta uutisia, jotka eivät tee oloanne hyväksi. He eivät voi kontrolloida teitä, jos ette käytä välineitä, joita HE käyttävät sen tekemiseen. Vaatikaa internetinne olevan avoin ilmaisun ja puheen vapaudelle! Älkää keskittykö niihin, jotka sulkevat sen. AJATELKAA! Käyttäkää vetovoimanlakia. AINA KIINNITTÄKÄÄ HUOMIONNE POSITIIVISEEN PUOLEEN.

Mitä haluatte?? Keskittykää siihen, ei negatiiviseen puoleen.

Teillä on voimaa, mutta teidän on oltava viisas sen käyttämisessä. Teidän ei kannata tulla sen kaltaiseksi, mikä on vihamielistä ja negatiivista, sillä niin he haluavat teidän tekevän.

He haluavat mielenne. TÄMÄ TEIDÄN ON TIEDETTÄVÄ.

He haluavat tehdä kaiken voitavansa pitääkseen teidät jatkuvassa pelkotilassa.

MITEN VOITTE PITÄÄ ITSENNE POSITIIVISENA? Älkää päästäkö niitä mieleenne!
Jos rukoilette, meditoitte ja keskitytte rakkauteen ja taivaaseen maan päällä, Äiti Gaia ylösnousee. Vedätte puoleenne sitä ja koette sen. Se on vetovoimalain perimmäinen tarkoitus.

Lähdemme tänään luotanne kera valtavien rakkaussiunausten ja ovi avoimena Kristus-mieleen. Emme voi pakottaa teitä astumaan sisään, mutta voimme kutsua teidät jumalaiseen mieleenne, missä olette aina turvassa.

Ajatuksenne ovat asteitanne, rakkaat lapset. Millaisia pommeja haluatte pudottaa? Rakkauspommeja vai vihapommeja?

Ja oletteko valmis ottamaan vastuun siitä, minne pudotatte niitä? Luotte tai tuhoatte maatanne mielenne avulla, koska se on peräisin mielestä.

Mitä haluatte nähdä? Mitä haluatte olla?

Ajatuksin taivaasta täyttämään mielenne,
olen Saint Germain ja olemme ylösnousseita mestareitanne

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta:

www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.


Source:

http://www.adonai.fi/592

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE