Followers

Labels

Saturday, January 1, 2011

SVENSKA - Ett Brådskande Meddelande Från Saint Germain – Kampen Om Era Sinnen
SOURCE:

http://acinfrench.blogspot.com/2011/01/english-urgent-message-from-saint.html

Ett Brådskande Meddelande Från Saint Germain – Kampen Om Era Sinnen

Telepatisk kommunikation via Alicia A. Rammel, 19 juli, 2010.

Jag är den älskvärde Mästaren och Läraren St. Germain och jag kommer idag med ett meddelande om Uppvaknande.

Nu är en viktig tid på jorden, då hon är i ett sent förlossningsstadium… Hon börjar nu bli redo att ”krysta” och med detta kommer undergången av den gamla världen och födelsen av den nya Världen. Vi önskar att Ni ser vad som händer på detta sätt och då kanske det inte förefaller så våldsamt för er.

Att föda ett nytt liv kan vara smärtsamt. Det är i själva verket vad ni på Jorden förväntar er. Ni tror inte att föda kan vara lätt, men Vi lovar det kan vara så… och det fanns en tid för många århundranden sedan som det var så. Dessa dagar finns dock inte längre och Ni alla har uppfattningen att födsel måste komma med stor smärta.

Det är av den anledningen som ni upplever detta skifte till de Högre Dimensionerna med så stor fysisk smärta i Era egna kroppar. Det finns alltid ett annat sätt, och att släppa vad som inte längre tjänar Era syften behöver inte vara smärtsamt. Ni tror dock inte att saker och ting kan vara lätta. Ni håller er fast till Er uppfattning att livet är hårt. I Sanning så är det Er uppfattning av lidande som för Er på Er resa här på Jorden.

Vi kommer nu med Ett Meddelande, och det är att var och en av er är en barnmorska till födelsen av Den Nya Världen. Ni kanske säger ”hur?” ”Hur kan vi göra något?” Vi har sagt detta till er i flera hundra år, och vi kommer nu med samma meddelande idag…

ÄLSKA ER SJÄLVA…SE INOM ER SJÄLVA OCH HELA ER SJÄLVA.

NÄR NI UPPTÄCKER VILKA NI ÄR – KOMMER ERA VIBRATIONER ATT SKIFTA OCH HÖJAS TILL EN HÖGRE MEDVETANDENIVÅ.

NÄR NI HÖJER ERA EGNA PERSONLIGA VIBRATIONER, HÖJER NI VIBRATIONERNA I VÄRLDEN – OCHDET INKLUDERAR MODER JORD, ÄLSKADE FRU GAIA!

Tiden för kritisk massa kommer allt närmare, Mina Kära, och med det kunde förefalla att Ni bör fokusera er uppmärksamhet på världen och alla dess problem, DET ÄR INTE VAD NI SKALL GÖRA. Vi vet att det är i och sig självt kommer att orsaka en del av Er att skaka på huvudet och undra om hur giltigt detta meddelande är. Men, om ni verkligen förstår världen Ni lever i och den kraft Ni har, så VET ni att detta är SANT. Världen Ni ser med Era egna ögon är inte verklig. Det är en illusion!!! NI MÅSTE SNART FÖRSTÅ DETTA, Mina Kära, det är en kritisk tid för denna lektioin att inhämtas.

Världen ni ser är en projektion av Ert sinne, och de tankar Ni tänker är vad Ni SER i Er Värld. KRAFTEN NI HAR ÄR I ERA SINNEN, Kriget Ni för är inte fysiskt, det handlar inte om materiella egendomar eller är av en jordlig karaktär…kriget är i ERT SINNE. Ert sinne är slagfältet och era Känslor är er ammunition!! VAR SNÄLLA OCH FÖRSTÅ DETTA. Detta meddelande är kritiskt för att ge en övervikt mot KÄRLEK och LJUS.

Ni blir attackerade på ett mentalt plan, utav tankar och bilder som projiceras mot Er, som sinnesbomber av RÄDSLA. Ert sinne och Era känslor är vad som står på spel här, och de använder Era egna tankar och känslor som ammunition för att förstöra er. Er värld kommer att födas på nytt, och Hon kommer att existera för Er på ett annat plan av Högre Medvetande, men såvida NI INTE PERSONLIGEN HÖJER ERA TANKAR OCH KÄNSLOR FÖR ATT MÖTA HENNE SÅ KOMMER NI ATT BLI LÄMNADE HÄR. Detta är inte för att skrämma Er, det är för att låta er veta att Ni inte slåss mot BP. Ni slåss inte för att rädda Mexikanska Bukten. DET ÄR INTE DÄR SOM NI SKALL FOKUSERA ER UPPMÄRKSAMHET Mina Kära… det är distraktionen som de vill att Ni skall fokusera er på!

Fokus för er uppmärksamhet bör ALLTID VARA PÅ ERT HJÄRTA… ER KRAFT LIGGER I ERT HJÄRTA. Era bomber är av Kärlek… Ert heliga land är i Ert eget sinne. Ni måste skydda Ert sinne från de bilder och tankar som slängs på Er från alla nivåer och vinklar. Vi är här för att hjälpa Er, och för att Ni skall veta vad Ni skall göra så måste NI veta vad det är ni slåss för och vad er ammunition är. Ni slåss för friheten att tänka och använda ert sinne som Ni vill, och ni slåss med en högre Vibrationsenergi än de gör, KÄRLEK.

Eftersom världen Ni ser enbart är en reflektion av Ert sinne och det kollektiva sinnet så för att ändra vad Ni ser så måste ni ÄNDRA ERT SINNE. Detta kräver att Ni använder er makt att säga nej till allt som inte är i linje med ert HÖGRE SJÄLVT, Ert GUDSJÄLVT, ert HJÄRTA.

Ni behöver inte göra som Ni blir tillsagda.

Ni är mäktigare än Ni vet, men ni kommer inte att finna Er makt innan Ni börjar utöva någon slags Gudomlig Vilja i Era beslut. Om det inte KÄNNS RÄTT, i Hjärtat och i Själen, SÅ GÖR DET INTE! Detta är början.

Ni måste förstå att Ni har ett val.

Ni måste förstå att Ni har makten att uppleva Er värld som Ni vill se den.

Ni har alla blivit hjärntvättade till att tro att Ni inte har någon makt.

NI HAR ALL MAKT.

Detta är inte ett meddelande som vi har kommit med förut. Vi höjer intensiteten på Vårt Meddelande för att matcha intensiteten som höjs från andra sidan. Medan det är sant i den Ultima Verkligheten att det inte finns någon ”annan” sida, då i ett tillstånd av Medvetande Enhet så existerar inte dualitet längre, Vi talar om nivån som NI för nuvarande befinner er på, såvida Ni inte har transcenderat illusionen av dualitet. I Er 3D verklighet där både ”gott och ont” fortfarande existerar i sinnena så finns det en del som är desperata att få kontroll över Era sinnen, känslor och livskraft.

Och de som tror på dualitet är de som är mest sårbara för deras kontroll och dominans. Dessa omedvetna och kontroll fokuserade individer har ingen Kärlek och de är drivna av all den negativa informationen som ges till dem från det kollektiva sinnet. Vi vill att Ni förstår att ni kontinuerligt späder på genom att vara i rädsla för dem. Dessa människor sitter vid makten därför att Ni har gett dem makt över Er, och har sedan bestämt att Ni inte kan finna någon väg ut ur detta helvete på jorden.

DET FINNS EN VÄG!! Ert Sinne är Er väg ut. Ert Hjärta är vägen mot de Högre Rikena av Kärlek och Glädje, Medlidande och Skönhet. Om NI bestämmer er för att fokusera på Ert Hjärta och sätta Era Intentioner så att Ert Sinne är i linje med ett Kristet Sinne, så kommer ni att se att Ni omedelbart får hjälp.

Mina Kära, Ni har en fri vilja! Vi kan inte blanda oss i där vi inte ombeds och Vi kan inte hjälpa er med vad Ni måste göra för er Själva. DETTA ÄR ER LEKTION här… Vi kommer att hjälpa och assistera på alla möjliga sätt, men kan inte blanda oss i Er själs lektion. Ni kallar inte på oss alls lika ofta som och så mycket som Vi skulle vilja. Vi kan inte komma förrän Vi är ombedda, och Ni måste överge alla tankar om att Ni besvärar oss med Era okvalificerade förfrågningar. Det finns inte något sådant vid denna tidpunkt.

Vi har många gånger använt oss följande analogi, men den är enkel och den kan inte bli enklare för att alla skall förstå. Tänk Er att ni ser er i spegeln. Ni ser en reflektion av Er själva i spegeln. Spegelbilden visar en finne i Ert ansikte. När ni ser denna finne tar ni då spegeln och försöker att peta på den? Nej. Ni vänder er mot såret där det finns – i Ert ansikte! Spegelbilden visar helt enkelt Er vad som kommer från inom Er. Samma sak är sant för världen NI lever i och ser runt omkring Er.

En del saker är mycket personliga för Er, då de är ett livligt uttryck eller reflektion av Ert eget Sinne, eller, det finns någon traumatiskt och katastrofalt som händer på en global skala, som till exempel oljeutsläppet i Mexikanska Bukten. Ni kanske säger, ”Jag skapade inte detta! Jag hade inga sådana tankar om Bukten eller oljeutsläppet innan det hände”. Sanningen är att det kollektiva sinnet fångar upp alla de negativa tankarna och känslor som ni sänder ut… och om det kollektiva sinnet är negativt angående brist på makt mot oljebaronerna, Ja då hjälpte ni till med att skapa denna katastrof!

Första steget mot ett helande är att ta ansvar för vad ni har bidragit med, oberoende om det är att konstant klaga varje gång Ni fyller bensintanken, eller om Ni har blivit tvungna att offra någon semester på grund av för höga bensinpriser. Allt av detta expanderar i Er verklighet ju mer Ni fokuserar Er på Illusionen. Energin går dit uppmärksamheten är. Detta är en tillräckligt enkel lag att förstå och leva efter eller hur? Ja, det kräver disciplin av sinnet och en ärlig önskan om att leva ett liv som Ni har medskapat med Energi från Källan…, men, Mina Kära, detta är Er Makt.

Medan Ni behöver ta er an effekterna så behöver ni inte lägga all Er uppmärksamhet och fokusering där. Att rena den Mexikanska Bukten är mycket, mycket annorlunda än att fokusera än mer skadegörande mängder av negative energi tillbaka mot det kollektiva sinnet, genom att hata BP och de som är fokuserade på att förstöra jorden. Ni tror att NI är för in förändringar genom att hata vad som ligger framför Er… men Lagen om Attraherande är här för att lära Er att vad Ni hatar eller skickar energi till, oberoende av vilken vibration, så kallar Ni in detta i Era liv.

Ni hjälper inte älskade Gaia genom att sända hatfulla tankar och känslor till människorna Ni tycker är bovarna i dramat!

Ni är inte oskyldiga offer, Mina Kära Barn, Ni är medskapare!!

Så snart som Ni inser detta så kommer ni ha gjort en enorm förskjutning i Ert medvetande.

Ni måste kontrollera Era tankar och känslor!

Lagen om Attraherande introducerades inte till era tankebanor så att Ni kunde använda den för att manifestera mer materialistiska ägodelar och fullborda Er girighet och själviska sätt. Lagen om Attraherande introducerades och infördes i Era mentala tankar om medvetande så att ni kunde tygla dess makt att förändra Er värld och använda den, inte för personliga vinningar, utan för GLOBALT VÄLSTÅND och UPPLYFTNING. Materialism är vad det gamla programmet skulle vilja att Ni använde den för. Ert Högre Självt har en helt annorlunda målsättning med att använda Lagen om Attraherande.

Om Lika attraherar Lika, genom kraften av intention, tankar, och positiva känslor, hur kan ni då applicera denna Lag att upphäva vad Ni har gjort?? Vad skulle Ni ha intentionen att attrahera som skulle gynna världen och GAIA, som hennes barnmorska??? Detta är Ert redskap för att hjälpa henne föda den nya världen, och Ni använder den för era egna själviska syften. Vakna upp Kära folket på jorden och inse att Ni INTE ÄR MÄNNISKOR… Ni kommer aldrig att veta Vilka Ni Är om Ni kontinuerligt ser till det kroppsliga som bevis på Er verklighet och identitet. Vad och Vem Ni är ger liv till det kroppsliga. Att veta detta kommer att rädda Er.

Ni måste börja lösgöra Ert håll av rädslan för döden.

Detta är makten de håller över Er.

Ni är alla rädda för att dö, eftersom Ni inte vet att döden inte är verklig.

Det vet att om Ni visste att Ni inte är Er kropp, då skulle ni bli mäktiga!

De håller detta över Er, och använder det åter och åter igen, och plågar Ert sinne med tankar av fruktan, vilket visar sig som verkliga sjukdomar i er kropp. Er makt är Er egen, och Ni har gett bort allt av den till de som önskar att kontrollera er.

TIDEN ÄR NU, och tiden har kommit för ER ALLA att komma ihåg Vilka Ni Är och varifrån som ni egentligen kommer ifrån.

För vi kan försäkra Er att när Ni vaknar upp till SANNINGEN av er Varelse, så har den INTE LÄNGRE NÅGON MAKT över Er överhuvudtaget.

Ert sinne är Ert mest dyrbara och värdefulla tillgång, och NI ÄGER DET, men Ni har tillåtit djävulen att slå läger där. Det är dags att ta tillbaka vad som rättmätigt är Ert. Det är dags att säga adjö till demonerna i Era sinnen, och be på knä att den Heliga Anden kommer in i Ert Sinne och gör Er fria.

Vi väntar, men Vi kan inte assistera Er i Er frälsning tills att Ni önskar att Ert sinne blir frigjort från klorna av rädsla och illusion.

Just nu, om Ni vågar, böj knä och fråga efter Oss, de Uppstigna Mästarna och Varelser av Ljus, för att frigöra ert sinne från banden till denna illusoriska värld, för att frigöra Ert hjärta från känslor av depression och ledsamhet, skuldmedvetenhet och rädsla. Vi väntar på att assistera Er. Det tar bara ett ögonblick av uppriktig och genuint frågande, från hjärtat, för att väcka det Gudomliga Fröet inom de mörka skalet och ha det spricka upp och börja att klättra och växa upp mot ljuset.

Det Verkliga Självt väntar på att spricka ut… Vakna upp, Ni är det mörka skalet, och begravt djupt inom Ert Hjärta, finns det ett Frö, som bär det Sanna Vetandet av Ert Gudomliga Väsen. Det väntar bara på att brytas upp för att bli en Gudomlig Blomma i Trädgården av Guds Kärlek. Vi kommer att vattna Er och ta hand om er nya oskyldighet och Varande… Ni måste lita på något Större Än Er själva, och In-Se att något Större inom Er … trycker på för att bli fött.

Ni är otroligt mäktiga och det har varit en lång tid sedan Ni har vetat detta… en del av Er börjar just nu vakna upp till idén att ni inte bara är kött och blod, utan något mer. Detta något mer är vad Ni behöver rikta all Er uppmärksamhet mot just nu. Ni måste gå inom er, Ni måste meditera dagligen, och fokusera på att välja Kärlek för Er själva och andra. Varje gång Ni gör ett val som inte hedrar Er, hedrar Ni inte heller Helheten. Välj vist.

Kära Barn på planet jord, ni måste vakna upp. Tiden är nu. Ert sinne är vad Ni måste skydda. Ert Hjärta är vart Ni måste gå när Ni känner Er osäkra eller rädda. Er trygghet ligger inom fristaden av Ert Hjärta. Stäng av Era TV apparater. Sluta med att läsa nyheter som inte får Er att känna er bra. De kan inte kontrollera Er om Ni inte använder mediet DE använder sig av. Kräv att internetet förblir öppet för att fritt tala och uttrycka sig! Fokusera er inte på att de stänger av det… TÄNK! Använd Lagen om Attraherande. LÄGG ALLTID ER UPPMÄRKSAMHET MOT DET MOTSATTA, DET POSITIVA.

Vad är det Ni vill?? Fokusera på detta, inte på den negativa motsatsen.

Ni har makten, men Ni måste vara visa med hur Ni använder det. Ni vill inte bli det som är ovänligt och negativt, för då gör Ni vad de vill att Ni skall göra.

De vill ha Ert sinne. – DETTA MÅSTE NI VETA.

Det vill göra allt de kan för att hålla er i ett konstant tillstånd av rädsla…

HUR KAN NI HÅLLA ER SJÄLVA POSITIVA?? Släpp inte in dem i Ert sinne! Ni ber och mediterar och fokuserar på Kärlek och Himlen på jorden, och Moder Gaia Lyfts upp... Ni kommer att attrahera det och uppleva det… det är det Slutliga målet av Lagen om Attraherande.

Vi lämnar Er idag med otroliga Välsignelser av Kärlek, och öppnar dörren till det Kristna Sinnet. Vi kan inte tvinga Er att komma in, men Vi kan bjuda In er till Vårt Gudomliga Sinne, där Ni alltid kommer att vara trygga.

Era tankar är Era vapen Kära Barn, vilka typer av bomber vill Ni släppa? Bomber av rädsla eller Kärlek?

Och är Ni villiga att ta ansvar för var Ni släpper dem?

Ni skapar eller förstör Er jord med Ert sinne, då Hon är en del av sinnet…

Vad vill Ni se?

Vad vill Ni bli?

Med tankar om Himlen att fylla Ert Sinne, JAG ÄR Saint Germain och Vi Är Era Uppstigna Mästare

Translator: Per

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE