Followers

Labels

Thursday, January 20, 2011

SVENSKA - Metatron talar om det Kristna och Förändringar i det Nya Året

Metatron talar om det Kristna och Förändringar i det Nya Året

24 December, 2010Hälsningar, Varelser av Ljuset! Detta är Herre MetatronDet är ett stort Firande med hågkomsten av det ödmjuka Kristusbarnet. Vi är alla Kristade Varelser som har kommit hit för att frigöra Jorden från det stryptag de mörka Tjänarna har tagit, då de kontrollerar det stora flertalet till gagn för det få.Det var samma sak vid tiden av Caesar och också på Atlantis, och så många tidigare skapelser på Jorden. Vid dessa tider användes regeringar, finansiella system, födslar, dödsfall, befolkningsregistreringar och skatter som sätt för att kontrollera. Ni ser nu hur den Siriska Befälhavaren med sin ihärdighet, och med lite hjälp från andra, som till exempel Moder Sekhmet och Saint Germain, och Andra, föra fram resolutionen att återföra rättigheterna till Folket. Skatteöverenskommelsen gjordes för att ge lättnader åt de fattiga så att de kunde få lindring när som vi väntar på det fulla uttalandet av NESARA. Denna lindring kommer att behövas under ytterligare några veckor.Tänk er att alla orättvisor som folket har utsatts för under tusentals år MÅSTE rättgöras, varje tråd i väven måste frigöras och ges tillbaka till nya skapelser. Hur kommer detta att bli uppnått? Ljusarbetarna MÅSTE fortsätta att hålla den höga vibrationen av förändringar. De MÅSTE förbli jordade i sitt vetande, även om det ser ut som att det inte förändras, eftersom DET förändras! Jag kan garantera er det.När som ni hejar på varandra, upphör med diskriminering, slutar kriga, sätter stopp på hunger, så skapar ni den Nya Verkligheten. Det blir flera förändringar i regeringskick som händer efter Ny År, vilka kommer att vara nödvändiga för att fullborda Uttalandena. Ni kommer att behöva fortsätta att hänga i och att övervinna utmaningarna då det gäller vardagligt överlevande med KUNSKAP om att de STORA förändringarna kommer.Tappa inte modet när ni hör att det fortfarande dröjer några veckor till. Det är absolut nödvändigt att ni ingår i ert oklanderliga spirituella tillstånd nu. NI kommer att uppleva än mer falsk attacker, och mer hot om atomvapen. KOM IHÅG! Den Galaktiska Federationen har gjort ALLA Kärnvapen på Jorden odugliga. Ni kommer att höra hur de kriminella elementen i regeringar i USA, Storbritannien, Schweiz, Iran, Ryssland, Kina, Korea, India och andra hotar med mer kaos. INGET av detta är sant. Under veckorna som kommer tidigt i det Nya Året kommer de kriminella elementen i den amerikanska företagsstaten att storma tillbaka mot Presidenten. Ni kommer att höra saker och ting som får er att undra igen, om det någonsin kommer att ta slut. Jag delar detta med er nu så att ni vet att hålla er stadiga och vara sanna till ert Uppdrag. Jag delar detta med er nu så att ni kommer ihåg att de som ropar på ett dödande av PFC Manning och Julian Assange är själva rädda för deras egen närstående död. Vice President Biden, som då var ledaren för ”Committee on Foreign Relations”, var i befälskedjan som beordrade 911 och det enorma psykologiska kriget som utfördes och allt dödande som inföll. Han har nu sagt att Julian Assange är en terrorist. Nästa stora prestation kommer att bli en full utlägning, i nyheterna, av vad precis som hände på morgonen av 911 och hur de mörka Tjänarna i regeringar i USA, EU, Afrika och Asien alla var involverade. Det blir det slutgiltiga nedtagandet av Illusionen. Vice Presidenten är rädd, så älska honom desto mer. Bli inte förvånade när ni hör om andra som förefaller att vara utav Ljuset när som de avslöjas som mörka Krafter. Dessa fallna änglar har förblivit odödliga och fortsätter att komma till Jorden för att styra över Hennes resurser och kontrollera allt på den.Förändringarna sker nu med full kraft. Det går inte att stoppa arresteringarna som har gjorts, fullt uttalande om NESARA Lagen, och landandet av er älskade Galaktiska Familj. Jag ber er att förbli lugna under de första veckorna av det Nya Året, då det är mörkast innan gryningen.Dela med er av de goda nyheterna med era Kära, dela nyheterna att vi alla är Galaktiska Varelser. Fortsätt att stödja den Siriska Befälhavaren och förlora inte era förhoppningar. Fortsätt att stödja de på Fronten som gör förändringarna möjliga. Vet att allt är på plats för att göra de förestående förändringarna möjliga. Det ÄR nödvändigt att föra tillbaka, från insidan av matrisen, från Moders elementen, all Skapelse, tillbaka till Källan. Allt händer i ett flöde av steg för steg. I det förgångna har vi aldrig kunnat separera Jorden från dualitet, men nu är det möjligt. Bara genom hårt arbete att föra tillbaka själva Elementen, av luft, vatten, jord och eld, genom regeringsskick, på ett fredligt sätt, vrider vi nyckeln i låset till utspelandet av Den Nya Skapelsen. Det finns inget annat sätt. Detta är ett elddop som skapar Guld, det transmuterade Guldet, vilket gör att de kodade mönstren av Den Nya Skapelsen från Antimateria Universum kan uppnå massa och bli förankrad till den fysiska Jorden nu. DETTA är vad som fattas. Era föreningar som ni önskar er blir förankrade i det fysiska och det kommer att föra förändringarna till Jorden och alla på Jorden kommer att uppleva skapelsens överflöd med global Fred och Frihet för Alla.Förena er med era Älskade under dessa Festliga Tider. Känn Lättnad. Dela er Kärlek. Var Medlidandet. Gör allt ni kan för att anstränga er att Vara Det Bättre Ni Varje Dag. Jag omges av Änglar och Ärkeänglar som sjunger lovord till er tappra och aldrig tvekande hållande av Ljuset i mörkret. Ni har nu Kommit Fram. Låt det spelas ut framför ögonen på er. Inget, absolut inget kan nu förhindra er från att få Sanning, Fred, Kärlek, Frihet, Rättvisa och Skönhet, genom Stora Moder. Och så Måste Det Vara. Detta är Herre Metatron.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE