Followers

Labels

Wednesday, April 1, 2015

Nederlands -- Kosmisch Bewustzijn--Vliegtuigcrash van de Germanwings op 24 maart 2015Vliegtuigcrash van de Germanwings op 24 maart 2015 
(Dit is deel I, net gehoord. Er is een deel 2 over dit onderwerp gekomen)

2015, 28 mrt.                                                                                             

Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn vandaag voor de leden van Rainbow-Phoenix/publieke sessie van 28 maart 2015. Will Berlinghoff is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u deze keer wilt spreken? Dank u.

Dat dit Bewustzijn inderdaad over de zaak wil spreken van de Germanwings aircrash die pas geleden heeft plaatsgehad. Omdat er een vraag is van een lid over deze zaak en omdat zo veel anderen zich ook afvragen waar deze crash over ging, dat dit Bewustzijn direct zal doorgaan met de vraag van dit lid over deze zaak.

Dank u. De vraag komt van Bojo. Hij schrijft over die Germanwings aircrash, en hij schrijft: “niemand sprak over de twee militaire vliegtuigen die het vliegtuig naar beneden escorteerden en wegvlogen toen het was gecrashed. Van afstand werd het vliegtuig overgenomen, en lieten de piloten hulpeloos achter en het ging de berg in, net zo als er op 9/11 vliegtuigen werden overgenomen. Boeing had dit systeem verwijderd maar de Airbus 320 had dit nog als deel van zijn equipment.” Uw gedachten over deze zaak, alstublieft.

Dat er inderdaad kortgeleden beweringen waren dat er twee militaire vliegtuigen op een of andere wijze betrokken waren bij deze crash, die het schijnbaar overnamen om minstens, zeer  ten minste, deelnemend op een of andere wijze die schijnt aan te geven dat deze crash niet precies is wat het schijnt te zijn. Natuurlijk is er geen officiële bevestiging dat er twee andere vliegtuigen in de nabijheid waren van dat Germanwings toestel, of dat zij het vliegtuig vergezelden tot aan het moment van botsing en toen vertrokken.


Dat dit Bewustzijn zegt dat er inderdaad iets bij deze zaak zit. Dat deze factor niet iets is dat gaarne zal worden toegegeven door een van de officials, want om dat te doen dat zou vragen omhoog doen gaan over de officiële reden die werd uitgegeven over waarom dit toestel crashte, de schuld werd nu gelegd op de Duitse co-piloot. Dat hij op een of andere wijze gedeprimeerd was, suïcidaal was en dat hij de deur afsloot voor de piloot, terwijl hij het toestel overnam en het in de berg liet crashen.

Dit is het officiële verhaal dat werd uitgegeven. Niet dat er twee toestellen, militaire toestellen waren en dit Bewustzijn zou feitelijk stellen dat terwijl het verhaal loopt,  dat het militaire vaardigheid was, maar dat het niet gezien werd door dit Bewustzijn dat ze echt militaire toestellen waren, maar eerder twee toestellen die gebruikt worden door bepaalde mensen met deze technologie en dat ze dit heimelijk gebruiken. Dat dit gelijk soort toestellen en voertuigen werden betrokken bij andere gebeurtenissen zoals de Maleisische airliner dat een jaar geleden vermist werd. Dat het geen strikt gesproken militaire toestellen waren die vliegen voor het leger van een natie, maar dat deze ontwikkelde toestellen eerder gebruikt werden.

Toch raakt dit Bewustzijn verward in deze zaak, want Het wilde verder gaan over het excuus dat publiekelijk werd vrijgegeven, en dat dit Bewustzijn er dit van wil zeggen: dat het best curieus is dat dit verhaal minder dan 48 uur na de crash naar buiten werd gebracht, vrijgegeven aan een New Yorkse krant en dan door de Franse Aanklager ambtenaar in een heel korte tijd nadat het ongeval gebeurde.

Dat dit ongekend is. Er wordt door dit Bewustzijn niet gezien dat het normaal is dat een feitelijke reden voor een dergelijke crash zo snel zou worden uitgegeven. Daarom moet men zich afvragen “waarom is dit verhaal zo snel naar buiten gebracht, de schuld gevend aan de Duitse co-piloot Lubitz voor deze crash, en het op zijn schouders te leggen, zeggend dat hij in de war was en suïcidaal”? Het heeft zeker de aandacht van de wereld getrokken en nu weet iedereen het excuus dat werd gegeven als het “officiële verhaal” dat de Duitse co-piloot suïcidaal was, dat hij nooit had mogen vliegen, dat hij zes jaar geleden stopte in zijn training, wat natuurlijk aangeeft dat er iets psychologisch fout zat met hem. Deze man is gebruikt als een zondebok, Andreas Lubitz, de naam ten slotte, de familienaam niet duidelijk gezien, dat de Duitse co-piloot gebruikt werd als een zondebok, iemand dit de schuld krijgt van dit ongeluk, dus hoeft men niet verder te kijken, het was de Duitse co-piloot die dit deed.

Velen zullen niet open staan voor een alternatieve verklaring, want het officiële verhaal dat werd gegeven zegt dat het zo is. Maar opnieuw zegt dit Bewustzijn dat het ongehoord is, de snelheid waarmee de reden voor de crash openbaar werd gemaakt. Bij normaal onderzoek, zelfs als er verdenking is van wat de oorzaak van de actie was, is het niet normaal zo dat de verdenking zo snel wordt gemaakt, en dan zo snel aan het publiek wordt gegeven. In het licht hiervan, hoe snel dit verhaal in een officiële versie naar buiten kwam, men moet zichzelf afvragen: waarom is dit zo, waarom hebben zij een dergelijk verhaal zo snel vrijgegeven?

Dat dit Bewustzijn zegt het is een “valse vlag” gebeuren en het werd gemanipuleerd, zoals de meeste valse vlaggen worden gemanipuleerd schijnbaar is dit wat de reden is en er is geen noodzaak om dieper te kijken en om verdere vragen te stellen. Het is duidelijk dat Andreas Lubitz degene was die het vliegtuig met opzet liet crashen en hem en 149 anderen uit beeld bracht.

Dat er bij dit incident veel meer achter steekt dan het eerst scheen. Er zijn natuurlijk de verhalen van de 16 schoolkinderen en hun leraren, de twee operazangers, de sportverslaggevers uit Kroatië, waar vandaan ze ook kwamen, andere passagiers die in de aandacht werden gebracht voor het sympathieke effect van een dergelijke tragedie. Maar dit Bewustzijn zegt dat er een in het vliegtuig zat die een figuur was … dit Bewustzijn kiest Zijn woorden zorgvuldig, dat belangrijk was, iemand die bepaalde informatie had, iemand die deze informatie kon hebben vrijgegeven en grote schade zou veroorzaakt hebben aan bepaalde mensen van de elite en bepaalde naties zoals Amerika.

Dat deze persoon het ware doel was. Dat het niet onbekend is dat een toestel word vernietigd bij crashes, om te doden, om een of twee of diversen aan boord te vermoorden, die problematisch kan bewijzen te zijn voor de Machten Die er Zijn, voor een natie, zoals Amerika, of de UK en er wordt gezien dat er een passagier aan boord was die bepaalde informatie had die kon worden vrijgegeven en er wordt gezien dat er verdenking was dat deze mens klaar stond om deze informatie vrij te geven wat zeer in verlegenheid brengend zou zijn voor de Machten Die er Zijn, voor Amerika, en voor hun plannen en voor hun heimelijke operaties. Daarom was het nodig om deze ene te elimineren, iemand wiens naam niet officieel werd vrijgegeven, omdat het geen publiek belang was, zoals degenen die wel werden aangekondigd, zoals de kinderen, de 16 schoolkinderen uit Duitsland en de operazangers, enz.

Dat dit Bewustzijn ook wil zeggen dat als er zo’n gebeuren plaats vindt, er vaak veelvoudige redenen zijn waarom een dergelijke actie wordt ondernomen. Dat dit Bewustzijn heeft bekend gemaakt, heeft gedeeld dat het is gezien dat er minstens een was die een bedreiging was voor bepaalde officials, bepaalde machten die moesten worden geëlimineerd, maar er was ook nog een reden om deze Duitse airliner te treffen, deze dochter van Lufthansa, deze compagnie bekend als Germanwings. Dat het een boodschap was aan kanselier Merkel, de Duitse leider.

Dat in de kortgeleden tijd Duitsland heeft gekeken om, wat de Westerse Naties zijn te verlaten, de machtsgroep van Amerika en de UK, dat het naar Rusland heeft gekeken. Ze hebben gekeken naar de BRICS Bank die in de formatie zit om zichzelf te her-verbinden weg van de oligarchie van macht die er bestaat, die zo lang aan de macht is geweest, en om zichzelf te her-verbinden met de nieuw opduikende naties, Rusland en China specifiek.

Dat dit Bewustzijn zegt dat het doen crashen van de Duitse airliner een schot was naar de boeg van Merkels schip. Die was bedoeld om een heel duidelijke boodschap te sturen dat: “wij inderdaad kunnen overnemen, we kunnen inderdaad jullie vliegtuigen laten crashen zelfs in die waarin jullie vliegen als je je niet conformeert, als je niet samenwerkt.” Deze boodschap ging helemaal niet verloren voor Merkel of aan een ander van de EU leiders die erover nadenken, net als Frankrijk ook nadenkt om een sterkere verbinding te krijgen met Rusland en China. Aldus, opnieuw dit was een waarschuwing aan de leiders van Frankrijk en Duitsland, Duitsland specifiek.

Dat met de woorden van het feitelijke gebeuren zelf, in termen van de beschuldiging dat de Duitse piloot alleen verantwoordelijk was voor dit gebeuren, dat hij gestoord was, dat hij suïcidaal was, dat hij dacht dat hij een heel vliegtuig zou wegnemen om zijn behoefte om zijn leven te beëindigen – als je er naar kijkt is het een absurditeit. Deze man liet geen indicatie achter dat hij zo gestoord was, zo suïcidaal en natuurlijk ook de indruk dat via de nieuwsverslagen werd gegeven, dat hij in een dergelijke staat was.

Maar nu wordt snel informatie vrijgegeven wat schijnt aan te geven dat dit zo was. Er is zelfs gerapporteerd dat door zijn huis te onderzoeken, dat er bepaald bewijs werd gevonden inclusief een brief die hij schreef, die was verscheurd en in de papier mand was gegooid. Dit Bewustzijn wil allen en iedereen vragen die zulke rapporten zou horen dat ze niet in de overtuiging springen DAT het zo is omdat het op CNN werd gerapporteerd of op een of andere nieuwspagina; maar om vragen te stellen, of om je dat af te vragen.

Dit is, zoals dit Bewustzijn al heeft gesteld, een valse vlag gebeuren. Dat het doel en bedoeling van hen aan de macht, behalve om hun boodschappen aan Merkel te sturen, door dit vliegtuig te beheersen in de eerste plaats en het te laten verongelukken, dat liet zien dat ze een vlucht kunnen overnemen, en dat is ook om verder het geloof in het denken van het publiek te creëren, het gemanipuleerde denken van het publiek, het geloof dat als er nieuws wordt verteld, dit correct is, 100% correct is. Dit Bewustzijn zegt het is niet 100%. Dit gaat over manipulatie, het gaat over propaganda, het gaat over de beheersing van het denken van de massa’s over dat wat op het nieuws is gegeven versus om je die rapporten af te vragen, om neutraal te zijn, een observator te zijn bij deze gebeurtenissen zodat men zijn eigen denken kan opmaken.

Wees je bewust in de volgende dagen als er meer rapporten komen over de co-piloot. Wees je bewust dat er hier verborgen agenda’s zitten en om gewoon die rapporten te geloven die op tv zijn of in de kranten, want die zijn er en uiteindelijk zullen “zij” niet liegen tegen iemand die niet goed genoeg is.
Er zijn veel valse vlag gebeurtenissen die in deze tijd worden uitgevoerd. Het is specifiek belangrijk nu om neutraal te zijn, om de waarnemer te zijn, om vragen te stellen, zodat iemand kan beginnen te zien wat er wordt gepresenteerd als kletskoek, niet toevoegend, geen zin hebbend op bepaalde niveaus.

Als men dit vermogen ontwikkelt om vragen te stellen, om neutraal te zijn en om de waarnemer te zijn, dan worden andere valse vlaggen als ze gebeuren, meer duidelijk. Deze specifieke valse vlag is niet zo duidelijk omdat het geen element bevat van jihadistisch terrorisme. Het schijnen de daden te zijn van een eenzame man die mentaal niet gezond was en natuurlijk is er dat element van de schok door een dergelijke daad, de massa moord van 149 anderen, baby’s en kinderen erbij ingesloten. Dit laat het denken falen, dit laat het medelevende hart van de meeste menselijke wezens in de war brengen, en de meesten willen antwoord vinden, weten waarom dit gebeurt en worden dan gedwongen door de reden waarom: het was de daad van een gestoord individu. Dit is een door tijd geëerde manoeuvre van de Machten Die er Zijn: de ene aparte gunman het ene aparte eenzame individu die zijn aanval heeft uitgevoerd, dus hoef je niet verder te zoeken, als men dit accepteert als waarheid. Maar in dit geval is dit niet geheel de waarheid.

In de tijd van dit gebeuren dat genoemd wordt de gestoorde daden van die ene mens, waren er anderen die bezig waren met daden tegen dit toestel, tegen de piloot. Dit Bewustzijn begon met te bevestigen dat er twee vliegtuigen waren, twee toestellen die met het vliegtuig meevlogen. Dat dezen de technologie hadden die de co-piloot veroorzaakten om op die manier te handelen zoals hij deed. Dat dit Bewustzijn duidelijk wil zeggen: het was een geval van mind-controle door technologie en door technologie, gelanceerd door de twee toestellen die in tandem vlogen met de Duitse airliner. Die technologie werd gebruikt op de co-piloot welke hem neutraliseerden, zoals je wilt, hem niet doodden maar zijn vermogen wegnam om duidelijk over zaken te denken, die hem tot een denk-drone maakten, een drone door mind-controle van degenen wier bedoeling het was om het vliegtuig te laten crashen, om het individu aan boord te elimineren die problematisch was en een gevaar voor hen, om Merkel en de andere EU leiders duidelijk een boodschap te geven om zich niet te bemoeien met de Machten Die er Zijn en om een reactie te scheppen in het massa-denken van de mensheid tegen zulk een gebeuren, zo’n daad als dit.

Dat in de technologie die werd gebruikt, wat daar gebeurde toen de piloot de cockpit verliet, dat het apparaat zoals je wilt, de co-piloot tot een denkloze drone werd gemaakt dat dit werd toegepast. Dat hij, de co-piloot opstond, de cabine deur op slot deed, zodat de piloot niet meer binnen kon komen en toen verder ging om de hoogtecontrole buiten werking te stellen welke  het vliegtuig op het niveau zou houden waarop het vloog, zodat dit begon te dalen, vanaf waar het zat. Dat rapport werd gemaakt door zijn ademhaling te horen, maar geen commentaar, hij sprak geen woorden. Dit kwam doordat hij, bij wijze van spreken, dat hij onder controle werd gehouden, hij werd onder controle gehouden ( in check gehouden). Hij werd weg geraderd als een denkend rationeel menselijk wezen, die gewoon iemand werd die dacht dat hij nog het vliegtuig vloog en realiseerde zich niet, ook al werd er op de cabine deur gebonsd en werd geschreeuw van de piloot gehoord, dat hij iets verkeerds deed. Dit Bewustzijn zegt dat Andreas Lubitz, de Duitse co-piloot dacht dat hij het vliegtuig correct vloog, hij zag niet dat hij de controles had losgekoppeld en het protocol om te dalen had geactiveerd op een onjuiste tijd.

Dat hij zich gewoon niet bewust was, niet bewust dat dit is wat hij gedaan had en in zijn waarneming kon dit een gehypnotiseerde staat genoemd worden, was hij onder de illusie en in het geloof dat hij het vliegtuig correct had gevlogen. Hij was verder af geblokkeerd om het geluid te horen van iemand anders die probeerde in de cabine te komen. Hij was gewoon in die gehypnotiseerde transachtige staat waar hij dacht dat hij het vliegtuig vloog. Er wordt niet gezien door dit Bewustzijn dat dit een opzettelijke daad was van de co-piloot om het vliegtuig opzettelijk te crashen tegen de bergwand, om hemzelf en de gehele vliegtuig lading passagiers te doden.

Natuurlijk is dit Bewustzijn zich bewust dat wat hij hier zegt controversieel is en het bewijs tegengaat dat in deze tijd wordt geleverd, zoals ook de schuld van dit individu. Het is de keuze van elk individu om hun eigen denken op te maken over wat er misschien is gebeurd. Men kan inderdaad de rapporten geloven die zo snel werden gegeven die de schuld aan de co-piloot geven als zijnde de waarheid, en er is geen reden om dit te betwijfelen, want uiteindelijk… waarom zouden openbare ambtenaren tegen het publiek zelf liegen? Het moet zo zijn als gerapporteerd dat deze man suïcidaal was, en dus het oordeel maken over een onbekende man voor hen en aan elk individu die dit rapport heeft gehoord.

Daarin ligt dus het gevaar natuurlijk om de rapporten gewoon te accepteren die worden gegeven, de verklaringen die door die autoriteiten worden gegeven die ons leren, dat mensen geleerd worden die eerlijk zijn om die te geloven, dat ze nooit zoiets zouden doen, nooit tegen de mensen zouden liegen. Maar in de laatste tijd, vanwege de vele valse vlaggen die er gebeurd zijn sedert het begin van dit jaar 2015, is het duidelijk dat er veel liegen gebeurt, veel cover-up (verbergingen)vindt er plaats en dat dit weer een ander geval is van cover-up en bedrog en een valse vlag gebeuren. Maar het is aan ieder mens om hun eigen beslissing te maken.

Meer informatie over de diverse internet bronnen zullen in de volgende dagen en weken worden gepresenteerd. Het is weer de verantwoording van iemand die naar deze zaak kijkt om te besluiten wie er de waarheid vertelt en wat zelfs de waarheid is.

Alles wat dit Bewustzijn kan zeggen is dat deze air crash en de verklaring erover, het leggen van de schuld is op de schouders van de zondebok/co-piloot en een klassiek bedrog zijn die bedoeld is om iemands aandacht van de mogelijke waarheid af te halen, om te geloven dat wat waarheid en wat cover-up is. Dit is zo vaak gedaan in het verleden en dit is weer een volgend voorbeeld, een tragisch voorbeeld voor degenen die hun leven verloren hebben, tragisch voor die onschuldige co-piloot die tot zondebok werd gemaakt om hiervoor de schuld te krijgen. En opnieuw, velen zullen niet geloven waarover dit Bewustzijn vandaag heeft gesproken, dat ze liever CNN willen geloven en de openbare ambtenaren die de reden van dit ongeluk verkondigen.

Maar dit Bewustzijn vraagt allen en iedereen om eenvoudige vragen te stellen: waarom is het dat deze informatie zo snel naar buiten kwam, wat totaal tegen de normale gedragslijn ingaat om bewijzen te verzamelen en om zulke aankondigingen niet zo snel te maken? Kijk naar de informatie die wordt gepresenteerd en vraag: wie wordt hier het best gediend?  Wie heeft hier voordeel? Denk er altijd aan dat er diegenen zijn die voordeel hebben bij dergelijke gebeurtenissen, en het is normaal dat die het gebeuren beheersen en de rapportage ervan; de rapportage van dat wat het bewijs is, wat in feite een cover-up is.

Dat dit gebeuren, zo tragisch als het is, een cover-up is, een valse vlag is met andere motieven erachter dan die wat de publieke pers, de media zullen brengen en het is daarom de verantwoordelijkheid van iemand die deze informatie krijgt, om die informatie op te nemen om neutraal te zijn, om de waarnemer te zijn, om vragen te stellen en om bereid te zijn om anders naar dingen te kijken dan wat hen is verteld hoe ze zijn.

Dat in deze tijd, dit het antwoord voltooit op deze vraag over Germanwings, het toestel dat zo tragisch gebruikt werd om andere doelen te bereiken dan de veronderstelde doelen, dat die zo ver verwijderd zijn van hoe normale mensen denken, hoe het publiek zulke zaken begrijpt dat het ondenkbaar is voor de meesten dat een toestel zoals dit toestel, op deze wijze kon zijn gebruikt zodat 150 mensen werden vermoord op deze manier, gewoon om de prioriteiten en behoeften van een paar te dienen.

Maar, terug kijkend, is dit niet zoals het altijd is? Het is tijd om jezelf te bevrijden op de wijze van je af te vragen, op de manier van waarnemer te zijn, op de wijze van begrijpen dat wat de waarheid beweerd wordt te zijn niet altijd de waarheid is van de situatie en van de zaak.
Dit Bewustzijn stuurt Zijn energieën naar degenen die hun leven hebben verloren bij deze situatie. Het zendt Zijn energieën naar de velen die lijden door dit gebeuren, en het Zijn energieën naar de velen die proberen dit gebeuren te begrijpen, die gevoelens hebben dat het niet precies zo is zoals het schijnt, maar niet begrijpen wat hier echt aan de hand is. Dat dit het antwoord op deze vraag voltooit.

Dank u Bewustzijn. Er is een observatie, die echt verdrietig en spijtig is dat ze de co-piloot zouden afranselen en de reputaties van de piloot door wat ze zeggen op het nieuws op CNN en ergens anders. Dat is echt erg. Weet u, hun families hebben al genoeg te stellen om met zoiets zoals dit om te gaan.

Het is niet alleen verdrietig, het is misdadig. Maar het is ook de manier waarop deze mensen werken. Om een zondebok te hebben is een standaard techniek, dat er iemand de schuld moest krijgen zodat het focus en de aandacht weggehaald wordt bij de echte redenen of mogelijke echte redenen, het is klassiek.  Die toneel illusionisten doen dat altijd, en sturen de aandacht verkeerd naar de linker hand terwijl de rechter hand doet wat het moet doen om de truuk te laten werken, om het denken van de waarnemers te bedriegen in het gehoor die denken dat ze de daden van de linker hand zien maar in feite worden ze afgeleid om te zien wat de rechter hand doet.

Dit is klassiek en fundamenteel voor valse vlag operaties, voor gebeurtenissen die bedoeld zijn om de mensen te misleiden en voor de gek te houden, welke helemaal niet geëerd of gerespecteerd worden. In dit geval spreek het Bewustzijn over de mensheid zelf, over de mensen van de planeet, die gezien worden als dwaas en enig medeleven of consideratie niet waard zijn, maar alleen gebruikt worden om de behoeften en middelen van hen aan de macht te gebruiken, de elites, de cabal, zij die Archontisch zijn, zij die voelen dat zij  de meeste belangrijken zijn en alle anderen niet. Dit houdt piloten in wier reputaties vernietigd worden, wie zondebokken worden door de beschuldigingen die tegen hen gemaakt zijn waartegen zij zich niet kunnen verdedigen. De co-piloot kan zichzelf niet verdedigen, de wereld zal denken dat hij een gestoord mens was die massa moord pleegde. Maar dit is weer heel typisch voor degenen die deze gebeurtenissen gebruiken en die zondebokken en de slachtoffers om hun eigen doelen en bedoelingen te bereiken.

Dit Bewustzijn heeft informatie voorzien van sommige zaken die niet werden begrepen, niet gerapporteerd. Het is aan ieder mens om duidelijk te zien, hoe die mensen het spel spelen, hoe ze reputaties kunnen nemen en ze afranselen, hoe ze levens kunnen nemen, honderden vernietigen, duizenden langs hun pad en het doet hen er helemaal niet toe. Als ze dat deden zouden deze gebeurtenissen nooit plaats vinden.

Met hun manier van denken, het bezit, de pionnen die de mensheid zijn, die zijn hun eigendom, om mee gedaan te worden zoals ze willen. Er is geen consideratie over de heiligheid, de onschendbaarheid van het menselijke leven. Ze zien mensen als vee dat naar de slachtbank wordt geleid wanneer zij ook maar willen, om te gebruiken zoals ze willen.  Het afranselen van maar een paar is betekenisloos voor hen, net als het nemen van leven, duizenden levens, dat heeft ook geen betekenis. De enige betekenis die voor hen geldt is ; promoot en brengt dit de agenda’s vooruit? Brengt het afleiding en haalt het de aandacht weg naar dit of dat? Stuurt het een boodschap aan degenen aan wie zij een boodschap willen zenden?”

Dit zijn de overdenkingen van degenen die zo veel levens willen opofferen, maar zij hebben dit al duizenden en duizenden jaren gedaan. Waarom zou de reputatie van een of twee mensen ook maar het minst voor hen wat doen?

Dit Bewustzijn vraagt of er nog meer vragen zijn van de presentator.

Nee, de vragen die ik had over mind-controle en of de piloot in feite uit de cockpit was buiten gesloten, zoals werd gezegd – en ik weet niet zeker of u wat over dat laatste hebt gezegd.

Daar werd iets over gezegd dat de piloot inderdaad was buitengesloten. Dat de co-piloot toen hij eenmaal werd getriggerd en overgenomen, zoals je wilt, toen hij eenmaal was gehypnotiseerd en in een transachtige staat werd gezet, de piloot had buitengesloten. Er is een mechanisme in de cockpit, de knop die de deur naar de cockpit kan sluiten, die was neergedrukt, dat werd gebruikt door dit geautomatiseerde individu, deze geest vervoerde  co-piloot. Maar hij was zich niet bewust gewaar dat hij was geprogrammeerd om dit te doen of dat hij dit helemaal deed. Het is alsof zijn denken een andere werkelijkheid zag dan dat wat er zich feitelijk afspeelde.
Hierin zit niet zoals de toneel hypnotiseurs die hun subjecten kunnen hypnotiseren zodat ze, die subjecten, denken dat ze dit of dat zien. Anderen die niet worden gehypnotiseerd, die begrijpen dat het gewoon een beval is dat aan hen werd gegeven, dat ze interpreteren als hun werkelijkheid, dat ze dit kunnen zien, hier getuige van zijn. Ze kunnen er over lachen, want het wordt gebruikt als een toneelspel, maar een veel duisterder en ernstiger manier, dat als het onderbewuste denken wordt gehypnotiseerd, als de technologie, de ontwikkelde technologie die hier in dit geval werd gebruikt, wordt aangezet, dat het individu in deze trance staat, in deze staat van hypnose zal geloven dat ze precies het juiste doen.

De co-piloot geloofde dat hij het vliegtuig normaal en correct vloog, maar natuurlijk waren de bevelen die hem werden gegeven, en die naar hem toe werden gestraald, zoals je wilt, via de technologie aan boord van de vliegtuigen die in tandem met het toestel vlogen, niet verbaal. Het was in een diepe mentale staat en inderdaad voelde en dacht en geloofde Andreas, de co-piloot  dat hij het vliegtuig in een normale vlucht vloog, zoals hem werd geïnstrueerd te doen. Hiermee moet Bewustzijn dit duidelijk maken, omdat hem werd geleerd te doen bij zijn instructies om te vliegen.

Der instructie die hij kreeg in die tijd, uit de toestellen die in tandem met hem vlogen, was tegengesteld aan de vlieg instructies, de training die hij had gekregen en het was alleen doordat hij werd overgenomen, zoals je wilt, dat hij deed wat hij deed, zich niet realiserend of begrijpend dat hij dit deed, maar eerder ziend dat hij het vliegtuig gewoon vloog en aanpassingen maakte. In zijn denken, in zijn bewustzijn vloog hij het vliegtuig correct. Het feit dat hij niet de piloot buiten kon horen bonzen op de deur om binnen te kunnen komen, was geen factor voor hem. Dat was geblokkeerd dus hij kon dat niet horen en hij voerde gewoon uit zoals hem dat geleerd was te doen. Hij pleegde geen daad van massa moordenaar, hij vloog gewoon het toestel zoals hem dat geleerd was te doen. En dat hij inderdaad dacht dat hij deed en in plaats hiervan begon het vliegtuig te laten dalen, werd door hem niet waargenomen, noch begreep hij dat hij zoiets deed.

Juist, precies. Als dit ooit naar buiten komt, zouden grote verontschuldigingen naar beide familie moeten gaan, dat het absoluut niet hun fout was.

Maar wat dan over inderdaad verontschuldigingen aan ieder slachtoffer van dat toestel, aan boord van dat vliegtuig?

Ja, maar die zouden worden ingesloten natuurlijk.

Wat dan met verontschuldigingen aan degenen die pas in Parijs werden gedood bij dat valse vlag gebeuren of in Australië of Canada, wat dan voor de slachtoffers van 9/11. Wat met de slachtoffers van alle oorlogen die ooit gevochten zijn voor de paar met een verborgen agenda?

Dat natuurlijk de families die nu hun geliefden zien beschuldigd worden op een wijze, specifiek die co-piloot, dat dit tragisch is, maar het gaat om degenen die voor honderden, zelfs duizenden jaren tegen hun zondebokken hebben gehandeld, hun slachtoffers, degenen die duizenden, miljoenen keren en meer hebben gehandeld.

Inderdaad is het verdrietig dat de familie van die Duitse co-piloot dit gewicht moet dragen dat hun zoon zoiets gedaan kon hebben als ze weten dat hun zoon niet in staat was om zoiets te doen.  Toch is het gewoon weer een voorbeeld van hoe degenen aan de macht de mensheid gebruiken, hoe ze bereidwillig en voor hun eigen bedoeling, voor hun eigen agenda’s niet een, niet enkelen, niet honderden maar letterlijk duizenden, zelfs miljoenen opofferen om hun doelen te bereiken.

Ja, inderdaad.

Dat dit Bewustzijn wel kon doorgaan met dit thema, maar Hij voelt dat Hij deze keer meer dan genoeg heeft geboden en daarom stelt Hij voor dat deze vraag nu tot voltooiing komt.

Dank u Bewustzijn. De informatie werd zeer gewaardeerd en het zal alles in perspectief helpen zetten. Dank u.


Deel 2 volgt later …. 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE