Followers

Labels

Tuesday, July 28, 2015

Jenny Schiltz: Bedoeling/Intentie is zeer belangrijk in deze tijd – Sanat Kumara op 27 juli 2015


Jenny Schiltz:  Bedoeling/Intentie is zeer belangrijk in deze tijd – Sanat Kumara op 27 juli 2015

Posted on July 27, 2015 

  
Sanat Kumara:

We komen bij jullie met opwindend nieuws! Een golf van enorme proporties bouwt zich op en zal jullie planeet binnen enkele dagen bereiken. Jullie planeet wordt schoon geveegd van alle negativiteit die klaar is om te worden losgelaten. Hoeveel dit is hangt van de persoon af. Elk mens voelt zich uitgedaagd op veel manieren zodat ze grote veranderingen in hun leven kunnen maken, ook als is de buitenste verschijning ervan maar klein. We begrijpen dat voor degenen die zich gevangen voelen in een cirkel van gedachten, emoties, en levensomstandigheden dit niet het geval schijnt te zijn. We verzekeren jullie echter, dat alles dat jullie beleven in deze momenten, ontworpen is om je voor te bereiden op wat er gaat komen. Velen van jullie die voelend zijn kunnen de opbouw voelen van een ongelooflijk gebeuren, een prachtig moment. Zelfs zij die zich niet bewust zijn van de buitengewone gebeurtenissen die zich ontvouwen, voelen ook dat er iets aan het veranderen is. Voor enkelen is het dat ze geen manier hebben om vast te stellen wat ze voelen en gaan dan in angst. Laten we duidelijk zijn, er is niets te vrezen.


Deze golf is ontworpen om je vooruit te stuwen en om je groei te helpen versnellen. Opnieuw, hoe ver jullie worden opgestuwd hangt grotendeels af van je vermogen om los te laten en om dit proces te vertrouwen. Velen van jullie zijn verloren in cirkels van gedachten in je denken. Dit projecteert zichzelf door dit proces als vrees, twijfel, gebrek en een intense onveiligheid. We vragen jullie alsjeblieft om rustig te zitten, vraag je hart om zich te openen en voel je waarheid. Begrijp dat jouw waarheid niet dezelfde is als die van een ander en je moet je eigen innerlijke leiding uitzoeken. Het accepteren van een ander zijn gedachten, opinies en dogma in deze tijd zal je afhouden om het innerlijke werk te doen dat nodig is om de dichtheid in je op te schonen. Je kunt hulp ontvangen van een ander om de reis in jezelf te navigeren, maar niemand kan het werk voor een ander doen. Net zoals iemand hulp kan geven aan een ander in deze tijd, zo lang als ze maar ondersteuning bieden en geen doctrine. Geen twee zielen zijn hetzelfde omdat ieder een zeer gespecialiseerde les leert die voor de absoluut hoogste groei van de ziel is.
Hoever men door deze golf geduwd wordt zal grotendeels worden bepaald door hoeveel men heeft losgelaten in de vorm, hoe veel men het proces en alles dat er gebeurt, vertrouwt. Zij die denken tot in hun kern dat alles een doel heeft, zullen zelfs in de pijnlijke lessen veel verder gaan dan degenen die voelen dat er dingen aan hen gebeuren. We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om dit proces te vertrouwen, om je innerlijke leiding te vertrouwen als je door afleidingen wordt omgeven. Die afleidingen zitten in jullie media, maar ook in wat je gelooft en je mindset. We vragen jullie om naar wat je geloof te kijken, omhelst dit liefde of laat het zien waar je gebrek voelt of zorgen hebt dat er niet genoeg voor iedereen is. Houden wat je gelooft de gedachte in dat zij die niet op dit pad zitten niet zo gunstig zijn voor jullie groei als degenen die zijn ontwaakt? In feite zijn het die zielen die jullie het meest helpen door je te laten zien wat er nog in jezelf niet is opgelost. Als je ieder mens nadert als een prachtig geschenk, zul je snel door je lessen heen gaan. Als eenmaal een les is geleerd in zijn totale vorm, zul je het niet langer nodig hebben om die weer te beleven. 

Wat velen ervaren is frustratie welke het geloof is dat de les zien en er van leren, automatisch betekent dat de les compleet is. Wat men zich moet realiseren is dat lessen veel facetten en dynamiek hebben die moeten worden onderzocht voordat de les in zijn geheel is geleerd.  Als je elk persoon en situatie ziet als een gelegenheid om te groeien en het onderzoeken van die facetten, zal je proces versnellen. Als je in staat bent om deze mindset vast te houden, hoe kon je dan denken dat dingen je overkomen in plaats van voor je eigen groei? Ieder van jullie is een schepper, ieder schept vanuit je eigen mindset. Als je een soort slachtoffer rol creëert, een soort gebrek of wantrouwen in het universum, is dit wat je zal worden getoond zodat je bewust anders kunt kiezen. Je kunt gelijkaardige trekken zien in degenen om je heen en je zult de gelegenheid worden gegeven om ze of te beoordelen of om te zien hoe jij hetzelfde doet. In sommige gevallen zul je in staat zijn om naar een ander te kijken en je te realiseren dat jij op een keer gelijk handelde of je zo gedroeg, maar door je groei en je introspectie ben je veranderd. Wat een prachtige bevestiging. Als je je groei herkent hoe kun je dan nog mogelijk een ander beoordelen om door een zelfde proces te gaan?

Jullie bedoeling is in deze tijd zeer belangrijk. Schrijf je doelen op en wat er in jezelf moet worden veranderd om die te verkrijgen. Werk dan dagelijks om je mindset te veranderen, en focus je op het eenvoudige feit dat je zult groeien en werken door alles heen wat je nu belemmert. Denk aan iemand die gewond is en die leert om opnieuw te lopen. Ze moeten in hun denken het over-alles-heen doel vasthouden om opnieuw te lopen. Als ze zichzelf verloren laten worden in de gevoelens van pijn, over hoe lang het proces aan tijd kost en de terugkeren(set backs) die bij de healing gebeuren, dan kunnen ze ontmoedigd worden en die wanhoop kan hen ervan terughouden. Wij willen dat jullie je zelf zien als compleet heel, geheeld en weet dat je gewoon terugkeert naar die ruimte.  Het is niet dat je verloren bent en dat je je pad door onbekend terrein moet heen breken, jullie herinneren je dat gewoon door alles los te laten waar je mee belast werd op je reis.

Laat deze golf je meedragen zo ver als dat kan. Als deze golf de aarde binnenkomt, is die belangrijk, weet dat hij niet de laatste is en dat niemand zal worden achtergelaten. Ieder van jullie groeit en verandert in een tempo die het best voor jou is en de groei van je ziel.

Met diepe bewondering,   SanatPersoonlijke Conversatie met Sanat: 
Ik: Ik heb gewerkt aan ‘gebrek’ in mijn leven en ik kwam tot een meest verbazende conclusie. Gebrek doordringt alles. Ik neig er toe te denken dat het financieel is, maar dat is niet zo. Voor mij omhelst dit de zorg voor mijn financiën, maar ook twijfel, zorg voor mijn kinderen en echtgenoot (dat hem iets zal overkomen), gewoon vertrouwen in het universum en het proces en zelfs zijn het zaken om mezelf lief te hebben, om gewoon mezelf te zijn. Ik dacht dat ik mijn zaken over gebrek al geheald had, maar nu zie ik het nog zo dieper, zo doordringender, dat gebrek gewoon geen sterk genoeg woord.
Sanat: Ja, gebrek in jullie cultuur is een zeer beperkt woord vanwege het denken in jullie cultuur. Wantrouwen is een beter woord. Wantrouwen voor het leven dat jij helpt te scheppen. Hoe kun je zorg, vrees, twijfel voelen als je dat compleet begrijpt en erop vertrouwt dat het de bron van je ziel is die je leven creëert? Hoe kan de bron van je ziel iets anders hebben dan de hoogste intenties? Het is een understatement te zeggen dat je zielenbron, je hoogste zelf, een gevestigd belang heeft in alles dat er gebeurt. Wat jou getoond wordt is dat je tot in je kern wantrouwt, het deel van je waar je mee instemde om los gekoppeld te zijn van je zielenbron. Dit deel moet in resonantie terug gebracht worden.
Ik: Dus, de bedoeling hebben om mijn kern terug te brengen in resonantie, om me weer te verbinden, zal helpen?
Sanat: Je was (Jullie waren) nooit echt losgekoppeld, je geloofde dat alleen maar. Verander dat denken. Maak de intentie om je dit te herinneren en om verder dan dat denken te gaan.
Ik: Dus in de laatste week, kregen twee van onze drie voertuigen een probleem en staan in de garage, we kregen een onverwachte rekening en de telefoon van mijn man is kapot… Gebeurde dit omdat ik gebrek voelde?

Sanat: Nee, deze gebeurtenissen werden ontworpen om de gevoelens te helpen naar voren te brengen die je vasthield zodat je ze volledig kon onderzoeken, en hun wortel vinden. Die waren je geschenk.
Ik: Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik teleurgesteld was dat die gevoelens weer terugkwamen.
Sanat: Toen ze de eerste keer geheeld waren, zag je die als een financieel gebrek, twijfel en zorg. Nu zie je die als één ding, gewoon wantrouwen. Niet veel aspecten hoeven geheeld te worden maar een die tot veel gevoelens en denken heeft geleid. Door gewoon toe te staan en te vertrouwen op alles dat er gebeurt, zul je alle gedachten en bepalingen los laten die je schiep voor deze ervaring.
Ik: Denkt u dat ik in staat zal zijn om hier aan voorbij te komen?
Sanat: Dat heb je al gedaan, nu moet je gewoon denken dat het gedaan is. De moeilijkste dingen om te helen zijn die waartoe je niet in staat bent om de ware oorzaak vast te stellen. Als eenmaal de ware oorzaak is vastgesteld, begint de healing onmiddellijk.
Ik: Dank u. (huilend)
Sanat: Jij bent het zelf die dit werk wilde doen. Ik ben het die jou dankt. Het kost moed om jezelf zo intens te onderzoeken en door dat te doen geef je anderen toestemming om hetzelfde te doen.
Ik hoop dat mijn vragen en antwoorden jullie helpen bij hetzelfde, zoals het mij hielp. Ik stuur jullie en mij alle liefde waarmee we kunnen omgaan. Moge jullie gezegend worden.
Jenny


If you would like to obtain a personal spirit guide reading, please click on this link for more information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/ 
For information on personalized Ascension guidance sessions, please click this link. New class listings and descriptions are updated.  https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/
**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! ****No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE